Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ptáčci zpěváčci Made by David Křikava David Křikavaand Jakub Kanický Presentation © 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ptáčci zpěváčci Made by David Křikava David Křikavaand Jakub Kanický Presentation © 2008."— Transkript prezentace:

1 Ptáčci zpěváčci Made by David Křikava David Křikavaand Jakub Kanický Presentation © 2008

2 Pěvci – obecná charakteristika Pěvci jsou největším řádem třídy ptáků. Pěvci jsou největším řádem třídy ptáků. Čítají mezi 5200 až 5500 druhy (více než polovina druhů ptáků jsou právě pěvci). Čítají mezi 5200 až 5500 druhy (více než polovina druhů ptáků jsou právě pěvci). Pro pěvce nejcharakterističtější vlastností je přirozeně zpěv. I díky schopnosti vytvářet složité hlasové projevy (pomocí hlasového orgánu zvaného syrinx). Pro pěvce nejcharakterističtější vlastností je přirozeně zpěv. I díky schopnosti vytvářet složité hlasové projevy (pomocí hlasového orgánu zvaného syrinx). Pěvci jsou považováni za nejvyvinutější řád ptáků. Pěvci jsou považováni za nejvyvinutější řád ptáků. Pěvce můžeme potkat na celém světě, ať v poušti tak i v tropickém deštném lese. Pěvce můžeme potkat na celém světě, ať v poušti tak i v tropickém deštném lese. Všichni členové tohoto řádu mají krmivá mláďata. Všichni členové tohoto řádu mají krmivá mláďata.

3 Obsah Vrabec domácí Vrabec domácí Pěnkava obecná Pěnkava obecná Strnad obecný Strnad obecný Stehlík obecný Stehlík obecný Hýl obecný Hýl obecný Zvonek zelený Zvonek zelený Vlaštovka obecná Vlaštovka obecná Jiřička obecná Jiřička obecná Konipas bílý Konipas bílý Skřivan polní Skřivan polní Chocholouš obecný Chocholouš obecný Slavík obecný Slavík obecný Drozd zpěvný Drozd zpěvný Kos černý Kos černý Špaček obecný Špaček obecný Sojka obecná Sojka obecná Straka obecná Straka obecná Kavka obecná Kavka obecná Vrána obecná Vrána obecná Havran polní Havran polní Sýkora koňadra Sýkora koňadra

4 Vrabec domácí Rod ptáků z čeledi vrabcovitých. Rod ptáků z čeledi vrabcovitých. Živí se semeny trav a hmyzem. Živí se semeny trav a hmyzem. V České Republice žijí 2 druhy: vrabec domácí a vrabec polní. V České Republice žijí 2 druhy: vrabec domácí a vrabec polní.

5

6 Pěnkava obecná Mláďata nekrmí semeny, ale spíše hmyzem. Mláďata nekrmí semeny, ale spíše hmyzem. Je hojná v parcích, lesích a zahradách. Je hojná v parcích, lesích a zahradách. Samečkové u nás zůstávají, ale samičky odlétají. Samečkové u nás zůstávají, ale samičky odlétají.

7

8 Strnad obecný Je chráněný. Je chráněný. Jeden z našich nejhojnějších ptáků. Jeden z našich nejhojnějších ptáků. Je o málo větší než vrabec. Je o málo větší než vrabec. Koncem zimy se ozývá svým typickým „ci-ci-ci- cí„. Koncem zimy se ozývá svým typickým „ci-ci-ci- cí„. Obývá volnou krajinu s keři a skupinami stromů, okraje lesů apod. Obývá volnou krajinu s keři a skupinami stromů, okraje lesů apod. Hnízdo si staví na zemi nebo nízko nad zemí v trávě a v keřích. Hnízdo si staví na zemi nebo nízko nad zemí v trávě a v keřích. Živí se semeny, bobulemi i hmyzem. Na zimu se shlukuje v blízkosti lidských obydlí. Živí se semeny, bobulemi i hmyzem. Na zimu se shlukuje v blízkosti lidských obydlí.

9

10 Stehlík obecný Pestře zbarvený pták menší než vrabec Pestře zbarvený pták menší než vrabec Obývá otevřenou krajinu se stromy a keři, zahrady a sady. Obývá otevřenou krajinu se stromy a keři, zahrady a sady. Hnízdo ze stébel a kořínků si staví v korunách stromů. Hnízdo ze stébel a kořínků si staví v korunách stromů. Na podzim a v zimě tvoří hejna na úhorech, mezích a loukách s bodláky, ze kterých vybírá semena. Na podzim a v zimě tvoří hejna na úhorech, mezích a loukách s bodláky, ze kterých vybírá semena. Živí se i hmyzem. Živí se i hmyzem.

11

12 Hýl obecný Je větší než vrabec. Má krátký, silný zobák a velkou hlavu. Samice je méně nápadně zbarvená než samec. Běžný pták jehličnatých lesů od nížin do hor Žije i v zahradách a parcích. Hnízdo si staví v korunách stromů nebo v keřích. Na podzim a v zimě tvoří malá hejna a potuluje se krajem. Živí se semeny dřevin a bylin.

13

14 Zvonek zelený V České republice je velmi hojný. V České republice je velmi hojný. Žije i ve městech. Žije i ve městech. Pěkně zpívá. Pěkně zpívá. Dříve býval chován v klecích. Dříve býval chován v klecích.

15

16 Vlaštovka obecná Známý pták našich vesnic a měst. Známý pták našich vesnic a měst. Poznáme ho podle dlouhého ocasu ve tvaru vidlice. Poznáme ho podle dlouhého ocasu ve tvaru vidlice. Hnízdí vždy uvnitř staveb, hnízdo přilepuje na zeď. Hnízdí vždy uvnitř staveb, hnízdo přilepuje na zeď. Živí se létajícím hmyzem. Živí se létajícím hmyzem. Je velmi podobná jiřičce obecné. Je velmi podobná jiřičce obecné.

17

18 Jiřička obecná O něco menší než vlaštovka s krátkým ocasem a bílou spodní stranou těla. O něco menší než vlaštovka s krátkým ocasem a bílou spodní stranou těla. Hnízdí na lidských stavbách, výjimečně na skalách. Hnízdí na lidských stavbách, výjimečně na skalách. Hnízdo je nejčastěji přilepeno na zdi pod římsou. Hnízdo je nejčastěji přilepeno na zdi pod římsou. Často žije v početných koloniích. Často žije v početných koloniích. Živí se hmyzem. Živí se hmyzem.

19

20 Konipas bílý Pták známý pod lidovým názvem třasořitka. Pták známý pod lidovým názvem třasořitka. Je typický svým černobílým zbarvením a letem ve vlnovkách. Je typický svým černobílým zbarvením a letem ve vlnovkách. Hnízdí v blízkosti vody, často na lidských stavbách v různých štěrbinách a polodutinách. Hnízdí v blízkosti vody, často na lidských stavbách v různých štěrbinách a polodutinách. Živí se hmyzem. Živí se hmyzem.

21

22 Skřivan polní Jeden z našich nejznámějších a nejhojnějších ptáků. Jeden z našich nejznámějších a nejhojnějších ptáků. O něco větší než vrabec O něco větší než vrabec Pera na temeni jsou částečně napřímená. Pera na temeni jsou částečně napřímená. Hnízdí na polích a loukách od nížin až do hor. Hnízdí na polích a loukách od nížin až do hor. Živí se semeny, zelenými částmi rostlin a hmyzem. Živí se semeny, zelenými částmi rostlin a hmyzem.

23

24 Chocholouš obecný Velký jako skřivan, na hlavě má výraznou chocholku Velký jako skřivan, na hlavě má výraznou chocholku Žije na okrajích měst, úhorech, staveništích, v prostorech velkých nádraží apod. Žije na okrajích měst, úhorech, staveništích, v prostorech velkých nádraží apod. Hnízdem je prohlubeň v zemi vystlaná stébly a kořínky. Hnízdem je prohlubeň v zemi vystlaná stébly a kořínky. Živí se rostlinnou potravou (semeny) i hmyzem. Živí se rostlinnou potravou (semeny) i hmyzem.

25

26 Slavík obecný Velký jako vrabec, nenápadně zbarvený se světlým břichem. Velký jako vrabec, nenápadně zbarvený se světlým břichem. Žije v listnatých lesích, zahradách a parcích s křovinatým podrostem ve kterém se často zdržuje. Žije v listnatých lesích, zahradách a parcích s křovinatým podrostem ve kterém se často zdržuje. Hnízdo si staví na zemi z listí, mechu, stébel a kořínků. Hnízdo si staví na zemi z listí, mechu, stébel a kořínků. Živí se hmyzem a bobulemi. Živí se hmyzem a bobulemi.

27

28 Drozd zpěvný Jeden z nejhojnějších ptáků našich lesů a zahrad. Jeden z nejhojnějších ptáků našich lesů a zahrad. Menší než kos. Menší než kos. Hnízdo si staví v křoví a na stromech, má tvar misky, je pevné a zevnitř vymazané dřevitou hmotou. Hnízdo si staví v křoví a na stromech, má tvar misky, je pevné a zevnitř vymazané dřevitou hmotou. Živí se hmyzem, plži, červy a bobulemi. Živí se hmyzem, plži, červy a bobulemi.

29

30 Kos černý Pták z čeledi drozdovitých, náležící do řádu pěvců. Pták z čeledi drozdovitých, náležící do řádu pěvců. Původně obýval pouze lesy, přibližně od poloviny 19. století žije v zahradách a parcích. Původně obýval pouze lesy, přibližně od poloviny 19. století žije v zahradách a parcích. Potravu hledá na zemi a v zemi. Potravu hledá na zemi a v zemi.

31

32 Špaček obecný Po zimě je to vítaný "posel" jara. Černě zbarvený s kovovým leskem Hojně hnízdí v otevřené krajině v dutinách stromů, v blízkosti lidských obydlí s oblibou obsazuje ptačí budky. Na podzim se špačci shlukují a tvoří velká hejna. Živí se hmyzem, červy, plži a ovocem.

33

34 Sojka obecná Je velká téměř jako holub. Je velká téměř jako holub. Ostražitý pták, který svým varovným pokřikem upozorňuje na nebezpečí. Ostražitý pták, který svým varovným pokřikem upozorňuje na nebezpečí. Žije v lesích, v době mimo hnízdění tvoří skupiny až hejna. Žije v lesích, v době mimo hnízdění tvoří skupiny až hejna. Hnízdo ukrývá v korunách stromů. Hnízdo ukrývá v korunách stromů. Živí se hlavně lesními plody, hmyzem, červy, vejci ptáků a drobnými obratlovci. Živí se hlavně lesními plody, hmyzem, červy, vejci ptáků a drobnými obratlovci.

35

36 Straka obecná Je velká jako holub. Vyznačuje se dlouhým ocasem a výrazně černo- bílým zbarvením s kovovým leskem. Žije v otevřené krajině se skupinami stromů a keřů. Hnízdo si staví v keřích i vysoko na stromech a zakrývá ho "stříškou" z větví. Živí se drobnými savci a ptáky, larvami hmyzu, plži a červy.

37

38 Kavka obecná Velikost holuba. Velikost holuba. Je černá s šedým krkem a bílýma očima. Je černá s šedým krkem a bílýma očima. Žije pospolitě v krajině se starými stromy, ve věžích hradů, zříceninách i ve městech. Žije pospolitě v krajině se starými stromy, ve věžích hradů, zříceninách i ve městech. Hnízdí v dutinách stromů, na skalách, půdách, věžích ap. Hnízdí v dutinách stromů, na skalách, půdách, věžích ap. Živí se hmyzem, plži, červy, drobnými obratlovci i semeny a bobulemi. Živí se hmyzem, plži, červy, drobnými obratlovci i semeny a bobulemi.

39

40 Vrána obecná Na našem území se vyskytuje v šedé i černé formě. Na našem území se vyskytuje v šedé i černé formě. Tvoří i smíšené populace. Tvoří i smíšené populace. Obývá lesnatou krajinu. Obývá lesnatou krajinu. Hnízdo z větví vystlané mechem, trávou a chlupy si staví vysoko v korunách stromů. Hnízdo z větví vystlané mechem, trávou a chlupy si staví vysoko v korunách stromů. Za potravu jí slouží drobní obratlovci, ptačí vejce, hmyz, červi, semena, ovoce ap. Za potravu jí slouží drobní obratlovci, ptačí vejce, hmyz, červi, semena, ovoce ap.

41

42 Havran polní Má v elikost vrány, od které se liší neopeřeným koncem zobáku a tzv. "kalhotkami" (peří na nohách). Má v elikost vrány, od které se liší neopeřeným koncem zobáku a tzv. "kalhotkami" (peří na nohách). Žije v otevřené krajině se skupinami stromů, na kterých si staví hnízda. Žije v otevřené krajině se skupinami stromů, na kterých si staví hnízda. Hnízdí v koloniích, které osidluje i více let. Hnízdí v koloniích, které osidluje i více let. Živí se hmyzem, červy, plži, drobnými obratlovci, semeny, ovocem i odpadky. Živí se hmyzem, červy, plži, drobnými obratlovci, semeny, ovocem i odpadky.

43

44 Sýkora koňadra Naše největší sýkora, velikosti vrabce. Naše největší sýkora, velikosti vrabce. Jeden z nejhojnějších ptáků u nás. Jeden z nejhojnějších ptáků u nás. Žije v lesích, zahradách, parcích, břehových porostech ap. Žije v lesích, zahradách, parcích, břehových porostech ap. Hnízdí v dutinách, s oblibou obsazuje budky. Hnízdí v dutinách, s oblibou obsazuje budky. Živí se hmyzem, olejnatými semeny a plody. Živí se hmyzem, olejnatými semeny a plody.

45

46 Zdroje http://www.rozhlas.cz/hlas/ http://www.rozhlas.cz/hlas/ http://www.naturfoto.cz/ http://www.naturfoto.cz/ http://www.cs.wikipedia.org/ http://www.cs.wikipedia.org/ http://www.biolib.cz/ http://www.biolib.cz/ http://www.images.google.cz/ http://www.images.google.cz/ http://www.nasiptaci.cz http://www.nasiptaci.cz


Stáhnout ppt "Ptáčci zpěváčci Made by David Křikava David Křikavaand Jakub Kanický Presentation © 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google