Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527 Název projektu: Každý je jedinečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu:Ptáci VIII – Pěvci Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada):13, (III/2, sada B) Autor materiálu:Marek Odstrčil Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a příroda, Přírodopis, Přírodopis, 7. ročník Klíčová slova:Strunatci, obratlovci, ptáci, pěvci Anotace: Žáci prostřednictvím PowerPointové prezentace získají základní informace o vybraných zástupcích řádu pěvci z třídy ptáci a procvičí si poznávání jejich nejběžnějších zástupců podle fotografií. Materiál lze využít při výuce na interaktivní tabuli nebo s ním pracují žáci samostatně na PC. Materiál byl vytvořen (datum, období):11. 10. 2012 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Ověření ve výuce:Datum: 31. 10. 2012Třída: 7.Ověřil/a: Marek Odstrčil Další strana

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Je to náš nejběžnější pták. Je typickým obyvatelem všech druhů lesů. Mláďata krmí hmyzem, dospělci se živí hlavně semeny. Ozývá se typickým zpěvem s postupně klesající řadou tónů. Je částečně tažná. pěnkava obecná

3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Ozývá se typickým zvonkovitým zpěvem, často i v letu. Vyskytuje se v kulturní krajině a v lidských sídlech. Je stálý, na zimu se v hejnech potuluje po okolí hnízdiště. zvonek zelený

4 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Vyhledává členitou kulturní krajinu s rozptýlenou zelení, běžně se drží poblíž lidských sídel. Na podzim a v zimě se sdružuje v početná hejnka. Je částečně tažný. Dříve byl oblíbeným klecovým ptákem. stehlík obecný

5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Přes léto se chová nenápadně, ale v zimě ztrácí plachost a přilétá i do lidských sídel. Vyhledává jehličnaté a smíšené lesy, najdeme ho však i v zahradách a městských parcích. Je stálý či přelétavý (cca do okruhu 100 km od hnízdišť). hýl obecný

6 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Vyskytuje se všude poblíž člověka od venkovských usedlostí po nejrušnější centra velkoměst. Podstatnou složku jeho potravy tvoří semena, která doplňuje pupeny, výhonky rostlin a hmyzem. Vede pospolitý život, po celý rok se zdržuje na jednom stanovišti. vrabec domácí

7 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Vyhýbá se souvislým jehličnatým lesům, jinak se vyskytuje všude, kde najde dostatek stromů s dutinami pro hnízdění. Živí se hmyzem, žížalami a slimáky. Přiživuje se i dužnatými plody, zejména třešněmi a bobulemi vinné révy. Je tažný. špaček obecný

8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Je to velmi inteligentní a společenský pták, po celý rok se zdržuje v koloniích či větších hejnech. V potravě je velmi přizpůsobivý. Dožívá se až 20 let. U nás hnízdící populace odlétají na zimu do JZ Evropy a místo nich přilétají havrani ze SV Evropy. havran polní

9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Velmi dobře létá, často s různými obraty. Po celý rok žije pospolitě, nejčastěji ve městech a na vesnicích, kde hnízdí na komínech, věžích kostelů, půdách apod. V potravě u dospělých ptáků převažuje rostlinná složka. kavka obecná

10 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. V ČR je v současnosti neobyčejně hojná. Zdržuje se v otevřené krajině s rozptýlenou zelení, ale i uprostřed velkoměst. Živí se různorodou živočišnou i rostlinnou potravou, vybírá i hnízda jiných ptáků. Je stálá. straka obecná

11 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Létá těžkopádně, je plachá a ozývá se drsným varovným hlasem. Dokáže napodobit i zpěv jiných ptáků. Vyhledává především lesy, přivykla však i životu v městských parcích a zahradách. Živí se všežravě. sojka obecná

12 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Podle fotografie urči druh vyobrazeného živočicha

13 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. sýkora koňadra pěnkava obecná dlask tlustozobý [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

14 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

15 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. zvonek zelený vrabec polní strnad obecný [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

16 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

17 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. strakapoud malý vlha pestrá stehlík obecný [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

18 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

19 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. hýl obecný konopka obecná červenka obecná [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

20 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

21 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. skřivan polní vrabec domácí lejsek šedý [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

22 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

23 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. kos černý vrána obecná špaček obecný [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

24 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

25 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. havran polní kos černý kavka obecná [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

26 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

27 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. kavka obecná straka obecná havran polní [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

28 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

29 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. kos horský straka obecná havran polní [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

30 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

31 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. lelek lesní mandelík hajní sojka obecná [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

32 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

33 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Konec prezentace!

34 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Použité zdroje Zdroje elektronické: [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Zdroje tištěné: RYCHNOVSKÝ, Boris; ODSTRČIL, Marek; POPELKOVÁ-LAKOTOVÁ, Petra; KUBEŠOVÁ, Soňa. Přírodopis pro 7. ročník, 1. díl: Strunatci. Brno: Nová škola, s. r. o., 2008, ISBN 80-7289-094-8. ANDĚRA, Miloš. Fauna: Encyklopedie naší přírody. Praha: Libri, s. r. o., 2003, ISBN 80-7277-162-0.

35 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Toto není správná odpověď. Zkus to znovu!


Stáhnout ppt "Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527."

Podobné prezentace


Reklamy Google