Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527 Název projektu: Každý je jedinečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu:Ptáci VII – Pěvci Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada):12, (III/2, sada B) Autor materiálu:Marek Odstrčil Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a příroda, Přírodopis, Přírodopis, 7. ročník Klíčová slova:Strunatci, obratlovci, ptáci, pěvci Anotace: Žáci prostřednictvím PowerPointové prezentace získají základní informace o vybraných zástupcích řádu pěvci z třídy ptáci a procvičí si poznávání jejich nejběžnějších zástupců podle fotografií. Materiál lze využít při výuce na interaktivní tabuli nebo s ním pracují žáci samostatně na PC. Materiál byl vytvořen (datum, období):10. 10. 2012 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Ověření ve výuce:Datum: 31. 10. 2012Třída: 7.Ověřil/a: Marek Odstrčil Další strana

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Samec má černé zbarvení se žlutým zobákem, samice je hnědavá. Přizpůsobil se životu v blízkosti člověka. Hnízdo si většinou staví na stromech a keřích. Potravu sbírá hlavně na zemi, převažují v ní žížaly. kos černý

3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Nejčastěji se vyskytuje v lesních ekosystémech, v poslední době však proniká i do zahrad, sadů a parků. Hnízdí korunách stromů. Jeho potravou jsou slimáci, žížaly, hmyz i bobule. Samci jsou nápadní ranním a večerním hvízdavým zpěvem. drozd zpěvný

4 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Je to typický lesní pták, proniká však i do zahrad, sadů a parků. Hnízdo si staví nejčastěji na zemi nebo při zemi mezi kořeny. Živí se bezobratlými živočichy, na podzim a v zimě i bobulemi. Většina našich červenek na zimu odlétá do Středomoří, dospělí ptáci však často přezimují. červenka obecná

5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Konipasi se vyznačují kontrastním zbarvením a dlouhým rovným ocasem, kterým stále pocukávají (odtud lidový název třasořitky). Nejčastěji se vyskytuje v okolí vod, zastihneme ho však i v kulturní krajině. Je částečně tažný, zimuje hlavně ve Středomoří. konipas bílý

6 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Vyskytuje se na suchých loukách s hustými křovinami, kde loví svou potravu – hmyz. Hnízda staví v trnitých keřích. Trny mu poskytují ochranu, napichuje na ně též ulovený hmyz a vytváří si tak zásoby na zimu. Zimuje v jižní a východní Africe. ťuhýk obecný

7 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Naše nejběžnější a největší sýkora – velikosti vrabce. Žije v lesích, ale i v parcích a zahradách. Hnízdí např. v dutinách stromů a v budkách. Živí se hmyzem. Dožívá se až 15 let. sýkora koňadra

8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Je menší než podobná sýkora koňadra. Má modré temeno hlavy a chybí jí tmavý pruh na hrudi a na břiše. Vyhledává hlavně listnaté a smíšené lesy, zdržuje se však např. i ve stromořadích uprostřed velkoměst. Živí se hmyzem. sýkora modřinka

9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Je velký asi jako vrabec, ale má krátké nohy a pestré zbarvení. Vyskytuje se skoro všude, kde rostou nějaké stromy. Kromě bezobratlých se živí i semeny a plody. Po stromech dokáže lézt i hlavou dolů. brhlík lesní

10 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Je známý svým melodickým zpěvem, složeným z flétnových hvizdů, trylků a typického tlukotu, jímž se ozývá i v noci. Nejčastěji se vyskytuje v lužních lesích, břehových porostech podél řek, v hájích, parcích i zahradách. Živí se hmyzem. slavík obecný

11 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Samec je celý černý s výjimkou rezavého ocasu a bílých pásků na křídlech – proto se mu lidově říká čermáček či kominíček. Ozývá se krátkým zvučným zpěvem, který doplňuje zvláštními syčivými zvuky. Je běžný všude v blízkosti člověka. rehek domácí

12 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Už od února se ozývá typickým monotónním zpěvem „dzidzidzidzi-dzíí“. Původně obýval okraje lesů a křovinaté stráně, dnes se vyskytuje všude v kulturní krajině mimo souvislý les. Je stálý. strnad obecný

13 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Podle fotografie urči druh vyobrazeného živočicha

14 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. špaček obecný drozd kvíčala kos černý [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

15 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

16 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. drozd zpěvný strnad obecný skřivan polní [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

17 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

18 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. hýl obecný červenka obecná rehek domácí [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

19 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

20 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. linduška lesní moudivláček lužní konipas bílý [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

21 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

22 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. mlynařík dlouhoocasý ťuhýk obecný brkoslav severní [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

23 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

24 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. sýkora koňadra pěnkava obecná střízlík obecný [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

25 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

26 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. mandelík hajní sýkora modřinka slavík modráček [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

27 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

28 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. bramborníček hnědý králíček obecný brhlík lesní [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

29 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

30 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. slavík obecný lejsek šedý budníček lesní [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

31 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

32 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. konipas horský čížek lesní rehek domácí [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

33 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

34 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. konopka obecná strnad obecný zvonek zelený [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

35 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.  Správná odpověď! 

36 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Konec prezentace!

37 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Použité zdroje Zdroje elektronické: [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. Zdroje tištěné: RYCHNOVSKÝ, Boris; ODSTRČIL, Marek; POPELKOVÁ-LAKOTOVÁ, Petra; KUBEŠOVÁ, Soňa. Přírodopis pro 7. ročník, 1. díl: Strunatci. Brno: Nová škola, s. r. o., 2008, ISBN 80-7289-094-8. ANDĚRA, Miloš. Fauna: Encyklopedie naší přírody. Praha: Libri, s. r. o., 2003, ISBN 80-7277-162-0.

38 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Toto není správná odpověď. Zkus to znovu!


Stáhnout ppt "Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527."

Podobné prezentace


Reklamy Google