Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Rosice, okres Chrudim

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Rosice, okres Chrudim"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Rosice, okres Chrudim
Rosice 97, Rosice; IČO: ; tel.: ; Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Každý je jedinečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu: Ptáci VII – Pěvci Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): 12, (III/2, sada B) Autor materiálu: Marek Odstrčil Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a příroda, Přírodopis, Přírodopis, 7. ročník Klíčová slova: Strunatci, obratlovci, ptáci, pěvci Anotace: Žáci prostřednictvím PowerPointové prezentace získají základní informace o vybraných zástupcích řádu pěvci z třídy ptáci a procvičí si poznávání jejich nejběžnějších zástupců podle fotografií. Materiál lze využít při výuce na interaktivní tabuli nebo s ním pracují žáci samostatně na PC. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: Datum: Třída: 7. Ověřil/a: Marek Odstrčil Další strana Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

2 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
kos černý Samec má černé zbarvení se žlutým zobákem, samice je hnědavá. Přizpůsobil se životu v blízkosti člověka. Hnízdo si většinou staví na stromech a keřích. Potravu sbírá hlavně na zemi, převažují v ní žížaly. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

3 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
drozd zpěvný Nejčastěji se vyskytuje v lesních ekosystémech, v poslední době však proniká i do zahrad, sadů a parků. Hnízdí korunách stromů. Jeho potravou jsou slimáci, žížaly, hmyz i bobule. Samci jsou nápadní ranním a večerním hvízdavým zpěvem. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

4 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
červenka obecná Je to typický lesní pták, proniká však i do zahrad, sadů a parků. Hnízdo si staví nejčastěji na zemi nebo při zemi mezi kořeny. Živí se bezobratlými živočichy, na podzim a v zimě i bobulemi. Většina našich červenek na zimu odlétá do Středomoří, dospělí ptáci však často přezimují. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

5 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
konipas bílý Konipasi se vyznačují kontrastním zbarvením a dlouhým rovným ocasem, kterým stále pocukávají (odtud lidový název třasořitky). Nejčastěji se vyskytuje v okolí vod, zastihneme ho však i v kulturní krajině. Je částečně tažný, zimuje hlavně ve Středomoří. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

6 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
ťuhýk obecný Vyskytuje se na suchých loukách s hustými křovinami, kde loví svou potravu – hmyz. Hnízda staví v trnitých keřích. Trny mu poskytují ochranu, napichuje na ně též ulovený hmyz a vytváří si tak zásoby na zimu. Zimuje v jižní a východní Africe. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

7 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
sýkora koňadra Naše nejběžnější a největší sýkora – velikosti vrabce. Žije v lesích, ale i v parcích a zahradách. Hnízdí např. v dutinách stromů a v budkách. Živí se hmyzem. Dožívá se až 15 let. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

8 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
sýkora modřinka Je menší než podobná sýkora koňadra. Má modré temeno hlavy a chybí jí tmavý pruh na hrudi a na břiše. Vyhledává hlavně listnaté a smíšené lesy, zdržuje se však např. i ve stromořadích uprostřed velkoměst. Živí se hmyzem. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

9 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
brhlík lesní Je velký asi jako vrabec, ale má krátké nohy a pestré zbarvení. Vyskytuje se skoro všude, kde rostou nějaké stromy. Kromě bezobratlých se živí i semeny a plody. Po stromech dokáže lézt i hlavou dolů. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

10 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
slavík obecný Je známý svým melodickým zpěvem, složeným z flétnových hvizdů, trylků a typického tlukotu, jímž se ozývá i v noci. Nejčastěji se vyskytuje v lužních lesích, břehových porostech podél řek, v hájích, parcích i zahradách. Živí se hmyzem. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

11 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
rehek domácí Samec je celý černý s výjimkou rezavého ocasu a bílých pásků na křídlech – proto se mu lidově říká čermáček či kominíček. Ozývá se krátkým zvučným zpěvem, který doplňuje zvláštními syčivými zvuky. Je běžný všude v blízkosti člověka. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

12 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
strnad obecný Už od února se ozývá typickým monotónním zpěvem „dzidzidzidzi-dzíí“. Původně obýval okraje lesů a křovinaté stráně, dnes se vyskytuje všude v kulturní krajině mimo souvislý les. Je stálý. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

13 Podle fotografie urči druh vyobrazeného živočicha
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

14 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
špaček obecný kos černý drozd kvíčala [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

15  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

16 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
drozd zpěvný skřivan polní strnad obecný [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

17  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

18 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
hýl obecný rehek domácí červenka obecná [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

19  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

20 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
linduška lesní konipas bílý moudivláček lužní [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

21  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

22 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
mlynařík dlouhoocasý brkoslav severní ťuhýk obecný [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

23  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

24 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
sýkora koňadra střízlík obecný pěnkava obecná [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

25  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

26 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
mandelík hajní slavík modráček sýkora modřinka [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

27  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

28 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
bramborníček hnědý brhlík lesní králíček obecný [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

29  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

30 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
slavík obecný budníček lesní lejsek šedý [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

31  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

32 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
konipas horský rehek domácí čížek lesní [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

33  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

34 [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
konopka obecná zvonek zelený strnad obecný [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

35  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

36 Konec prezentace! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

37 Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:
RYCHNOVSKÝ, Boris; ODSTRČIL, Marek; POPELKOVÁ-LAKOTOVÁ, Petra; KUBEŠOVÁ, Soňa. Přírodopis pro 7. ročník, 1. díl: Strunatci. Brno: Nová škola, s. r. o., 2008, ISBN ANDĚRA, Miloš. Fauna: Encyklopedie naší přírody. Praha: Libri, s. r. o., 2003, ISBN Zdroje elektronické: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < < < < < < < < < < < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

38 Toto není správná odpověď. Zkus to znovu!
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.


Stáhnout ppt "Základní škola Rosice, okres Chrudim"

Podobné prezentace


Reklamy Google