Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace společnosti ARCADIS CZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace společnosti ARCADIS CZ"— Transkript prezentace:

1 Prezentace společnosti ARCADIS CZ
April 9, 2017 Prezentace společnosti ARCADIS CZ Imagine the result bbbbbbb

2 Představení skupiny ARCADIS
April 9, 2017 Představení skupiny ARCADIS bbbbbbb

3 Přední mezinárodní skupina, poskytující konzultační, projekční, inženýrské a manažerské služby v oblasti infrastruktury, vodohospodářství, životního prostředí a průmyslových i občanských staveb. ARCADIS celosvětově Světová špička v oblasti řízení stavebních projektů, souvisejícího poradenství investorům a ochrany životního prostředí v oblasti výstavby Pozice v TOP 5 v Evropě, Brazílii a Chile a v TOP 10 ve světě v oblasti managementu a inženýrských konzultací. Jedna ze 3 nejvýznamnějších světových společností v oblasti životního prostředí 200 poboček ve stovce zemí světa Pracuje pro soukromé investory, banky, nadnárodní společnosti, veřejné instituce i vládní organizace zaměstnanců Obrat skupiny ARCADIS činí 2,5 miliardy EUR © 2013 ARCADIS

4 Struktura ARCADIS

5 Hlavní obchodní linie skupiny ARCADIS
Infrastruktura Voda (vodohospodářské stavby) Životní prostředí Budovy (průmyslové a občanské stavby)

6 Infrastruktura Propojení lidí a míst chytřejšími a efektivnějšími způsoby Ambicí společnosti ARCADIS v oblasti infrastruktury je stát se uznávaným globálním hráčem, který vede ve vybraných segmentech založených na silné lokální pozici. Máme propracovanou strategii pro každý segment. Myslíme dopředu.

7 Voda (vodohospodářské stavby)
Pro trvalou udržitelnost a obnovu vodních zdrojů Naši inženýři, vědci a poradci pomáhají klientům zvážit komplexní faktory, jako jsou změny klimatu, stárnutí infrastruktury, energetické a materiálové náklady na správu vodních zdrojů a udržení čisté a nezávadné vody i pro budoucí generace. Ve společnosti ARCADIS víme, že čisté, bezpečné a spolehlivé zásobování pitnou vodou je to, co společnost potřebuje ke své prosperitě.

8 Životní prostředí Partnerství s přírodou vytváří lepší budoucnost
V oblasti životního prostředí, se chceme stát lídrem na trhu v poskytování služeb pro soukromý sektor a pro klienty z průmyslových oblastí. Předvídavost místo reakce na situaci je jedním ze základních principů skupiny ARCADIS.

9 Budovy (průmyslové a občanské stavby)
Pro zajištění bezpečí a kvality života V oblasti staveb chceme dosáhnout vedoucí pozice mezi společnostmi, které jsou schopné zákazníkům nabídnout rozdílné hodnoty. ARCADIS je schopen pokrýt všechny fáze projektu – od přípravy přes projektování a realizaci až po převzetí objektu a jeho další provoz.

10 Naše odpověď globálním výzvám
Integrita Orientace na zákazníka Spolupráce Udržitelnost Naše odpověď globálním výzvám Posláním skupiny ARCADIS je zvyšovat kvalitu života vytvářením mimořádných projektů a poskytováním udržitelných řešení, která obohacují výstavbu, a zároveň chrání přírodu a životní prostředí kolem nás.

11 Významné zakázky skupiny ARCADIS

12 Dálniční most Millau Francie
Nejvyšší viadukt na světě zkracuje o více než 100 km trasu dálnice A75 mezi Paříží a pobřežím Středozemního moře. Zavěšený most délky 2460 m se sedmi pilíři, výška k vozovce 270 m, celková výška pilířů až 357 m. Technický návrh a řízení projektu (project manage- ment)

13 Podzemní dráha v Paříži Francie
Metro vybudované před více než 100 lety přepraví jednu miliardu cestujících ročně. Síť o celkové délce 213 km, 14 linek, 300 stanic. Od roku 1998 první zcela automatizo-vaná linka na světě. Renovace stanic a související projekční, geotechnické a další služby

14 Optimalizace železničního propojení letišť
Německo Železniční trať spojující velká německá letiště představuje rychlou a bezpečnou přepravu. Vyhodnocení dopravních podmínek Prognóza počtu cestujících Koordinace mezi letišti a německými dráhami

15 Silniční obchvat Paříže Francie
Silniční obchvat Le Boulevard Périphérique je považován za nejfrekventovanější dálnici v Evropě. Návrh designu provozu zařízení Projekt větrání a úpravy vzduchu Statický návrh výztuže a krytí

16 Sanace USA Proměna bývalého střediska NASA ve vilovou čtvrť.
Úspěšné provedení sanačních a rekultivačních prací kontaminovaných lokalit postupem GRiP®

17 Olympijský stadion v Berlíně Německo
Stadion byl přestavěn pro konání mistrovství světa ve fotbale v roce Při kompletní renovaci byla zachována původní originální a monumentální struktura. Renovace stadionu zahrnující spolupráci na designu, inženýring a zajištění financování projektu

18 Trois-Bassins viadukt Reunion, Francie
Kaňon a viadukt Trois-Bassins se nachází na ostrově La Réunion, jednom ze zámořských departementů Francie v Indickém oceánu. Délka této impozantní zakřivené struktury přechodu rokle je 370 m a rozkládá se nad údolím ve výšce 170 m. Dohled nad procesem projektování a výstavby Podpora klienta v jednání s externími konzultanty

19 Varšava – Nasielsk železniční trať Polsko
Modernizace důležitého transevropského železničního koridoru mezi Skandinávií a jižní Evropou. Komplexní dozor nad modernizací Zajištění řádného provedení stavebních prací Soulad s technickým návrhem a právními požadavky na projekt

20 Sanace pozemků PKN ORLEN Polsko
Sanace mnoha lokalit – čerpacích stanic a terminálů PKN ORLEN, největší polské ropné společnosti a jednoho z dlouhodobých klientů ARCADIS. Odčerpání paliva nahro- maděného na povrchu podzemních vod Sanace ex-situ – odtěžení kontaminované zeminy a její náhrada nezávadnou půdou Dekontaminace půdy in-situ pomocí ventilace

21 ARCADIS v České a Slovenské republice

22 ARCADIS CZ a.s. Imagine the result

23 ARCADIS CZ a.s. Skupina ARCADIS je v České republice a na Slovensku zastoupena společností ARCADIS CZ a.s., jenž vznikla v roce 2007. Základní kapitál Kč Vlastní kapitál Kč Jediný akcionář ARCADIS Europe B.V. 272 zaměstnanců Rozumíme podnikání a potřebám našich zákazníků. Vytváříme pro ně jedinečná, inovační řešení.

24 Organizační struktura ARCADIS CZ a.s.
Veškeré činnosti a podnikatelské aktivity společnosti ARCADIS CZ a.s. jsou diversifikovány do jednotlivých divizí a dceřiných společností.

25 Oblasti působnosti ARCADIS CZ a.s. Sféry činnosti Specializace
Dopravní stavby Podpovrchové a podzemní stavby Vodohospodářské stavby Občanské a průmyslové stavby Industriální parky a logistické areály Energetika a teplárenství Životní prostředí Těžební průmysl, důlní díla Inženýrské sítě Telekomunikace Odpadové hospodářství Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Mechanika zemin a hornin Zakládání staveb Inženýrská seizmologie Geofyzika Stavební fyzika a dynamika Diagnostika stavebních konstrukcí Pasportizace a certifikace budov Inženýrská geodézie Báňské inženýrství Urbanismus a územní plánování Statika Projektování staveb Investorská činnost Ekologie, ochrana a tvorba krajiny Projektové a cenové řízení Zelené budovy Technické audity

26 Spolupráce ARCADIS CZ a.s. na oceněných stavbách
Společnosti skupiny ARCADIS v České i Slovenské republice se často podílejí na stavbách, které pak získávají ocenění v celostátních soutěžích „Stavba roku“, resp. „Stavba roka“ a „Česká dopravní stavba roku“. Některé ze staveb byly velmi úspěšné i v zahraničí. Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb Silniční okruh kolem Prahy – Stavba 514 Vylehčená zemní konstrukce na rychlostní silnici R6 v úseku Jenišov – Nové Sedlo Nominace pro ARCADIS Geotechnika a.s. na titul ČDS 2010 Rekonstrukce Malostranské besedy v Praze Dálnice D1 – úsek Sverepec – Vrtižer Rychlostní silnice R35 Hradec Králové (Sedlice) – Opatovice Pražské metro – trasa IV.C1, úsek nádraží Holešovice – Ládví Nové železniční spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádr. – Libeň, Vysočany, Holešovice Amazon Court, administrativní budova komplexu River City v Praze Tunel Klimkovice na dálnici D47 Kolektor Centrum I.A, Praha Multifunkční fotbalový areál SK Slavia Praha Nile House, administrativní budova komplexu River City v Praze

27 Hlavní linie podnikání
Infrastruktura propojení lidí a míst chytřejšími a efektivnějšími způsoby Vodní hospodářství pro trvalou udržitelnost a obnovu vodních zdrojů Životní prostředí partnerství s přírodou vytváří lepší budoucnost Průmyslové a občanské stavby pro zajištění bezpečného a kvalitního života

28 Infrastruktura Spektrum poskytovaných služeb
Projekční činnost, inženýring a stavební management Speciální zakládání Rizikový management, kvantifikace a minimalizace rizik Stabilita svahů, sanace sesuvů a skalních stěn Opěrné a zárubní zdi Vyztužené zemní konstrukce Kabelové trasy, ropovody, plynovody, vodovodní a kanalizační sítě Urbanistické řešení průmyslové infrastruktury Dlouhodobé kontrolní sledování Project management geotechnických konstrukcí Supervize a odborné stavební dozory

29 Tunely Lochkov, Pražský silniční okruh
Tunely Lochkov jsou součástí stavby silničního okruhu kolem Prahy. Ražený dvou-pruhový tunel má délku m, ražený třípruhový tunel má délku 1302 m. Kompletní geotechnický a hydrogeologický monitoring Konvergenční měření ostění ražených tunelů Inklinometrická a extenzo- metrická měření okolního horninového masivu Trigonometrická, nivelační a seismická měření

30 Voda (vodohospodářské stavby)
Spektrum poskytovaných služeb Konzultační, projektové a inženýrské služby Management povrchových, odpadních a důlních vod Zajišťování a ochrana vodních zdrojů Hydrogeologický průzkum a monitoring Odvodňování území, svahů a stavebních jam Spolupráce na programech budování a zkvalitňování protipovodňových opatření Sanace a rekonstrukce zemních hrází Technicko-bezpečnostní dohled na vodohospodářských stavbách Revitalizace a úpravy vodních toků Supervizní činnost, technický dozor a monitoring Protierozní ochrana břehů vodních toků a nádrží

31 Plavební komory Brandýs nad Labem a Velký Osek
Rekonstrukce a modernizace labské plavební cesty. Na základě průzkumů statické a technické stránku staveb byly vypracovány návrhy technic-kého řešení modernizace. Inženýrsko-geologické průzkumné práce pro projekt druhé plavební komory Inženýrsko-geologické a stavebně-technické průzkumné práce pro přípravu rekonstrukce stávající komory U plavební komory Velký Osek rozsáhlý stavebně- technický průzkum

32 Životní prostředí Spektrum poskytovaných služeb
Průzkumy a sanace skládek Audity a poradenství v odpadovém hospodářství Analýzy rizik, studie a expertízy Due diligence ekologické audity Recyklace odpadů a stavebního materiálu z demolic Revitalizace území, rekultivace Využívání druhotných materiálů Měření hlukové zátěže, protihluková opatření Kvalita ovzduší, měření exhalací Klima a kvalita vzduchu ve vnitřních prostorách Měření radonu, ochrana proti radiaci Certifikace produktů antropogenní činnosti Řešení kontaminace půdy, podzemních a povrchových vod Rozbory půdy a vody Obnovitelné zdroje, větrné a solární elektrárny Ochrana životního prostředí v průmyslové výrobě

33 Sanace skládky nebezpečných odpadů Chabařovice
Na skládce docházelo k chemickým reakcím a kon- taminované vody unikaly do povodí okolních toků. Byla provedena technicky náročná asanace skládky. Inženýrsko-geologický průzkum a identifikace příčin sesuvu Monitoring sesuvu severního svahu, laserové skenování čela a části povrchu skládky Návrh a stabilitní posouzení řešení sanace sesuvu Provedení analýzy geo- technických rizik a návrh optimálního řešení sanace Imagine the result

34 Budovy (průmyslové a občanské stavby)
Spektrum poskytovaných služeb Řízení přípravy a realizace investičních akcí Management nákladů a financování, projektové služby Dodávky vybraných staveb a technologií Geotechnické průzkumy, zakládání staveb Facility management, správa nemovitostí Správní řízení a povolovací proces Problematika hlubokých stavebních jam Řízení kvality Optimalizace energetické náročnosti budov, energetické audity Certifikace budov Koordinace BOZP na stavbách Stavebně-inženýrské průzkumy konstrukcí, pasportizace budov Územní plánování, urbanistické řešení území Stavební a technický dozor

35 Administrativní budova „Filadelfie“, Praha
Obchodně administrativní budova v Praze 4 se šesti podzemními a 17 nadzem- ními podlažími, 996 parko- vacími místy kancelářskými plochami cca m2. Služby projektového a cenového řízení výstavby v přípravném období, a to již od fáze projektu pro územní rozhodnutí. Po celou dobu výstavby technický dozor investora.

36 Kvalitní, bezpečné a ekologické řízení projektů
Kvalita Kvalita je prioritou ve všech fázích provádění jednotlivých odborných činností Systém managementu kvality (QMS) mají podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 certifikovány všechny divize i dceřiné společnosti ARCADIS CZ a.s. V oblasti laboratorního a terénního zkušebnictví jsme držiteli Osvědčení o akreditaci laboratoře geomechaniky divize Geotechnika, které laboratoř poprvé získala již v roce 1995 Ekologie Environmentální politika společnosti i veškeré její aktivity jsou směřovány tak, aby měly co nejmenší dopad na životní prostředí Divize společnosti ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika, divize EC Harris a dceřiná společnost Geofos s.r.o. mají zaveden certifikovaný systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001 Bezpečnost Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců a klientů společnosti ARCADIS CZ a.s. je důležitá a neoddělitelná součást všech našich podnikatelských aktivit Důsledné řízení bezpečnostních rizik, zaměření na prevenci a ochranu před úrazy společně se vzděláváním zaměstnanců v oblasti BOZP jsou předpokladem k certifikaci podle ČSN OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) mají zavedeny divize Geotechnika, EC Harris a dceřiná společnost Geofos s.r.o.

37 ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika

38 Divize Geotechnika Jedinečnost a síla divize Geotechnika spočívá v kombinaci toho nejlepšího, co lze získat z české inženýrské tradice a moderních světových zkušeností v oblasti přípravy a řízení velkých inženýrských projektů. Po fúzi 2013 z bývalé společnosti ARCADIS Geotechnika a.s. vzniká „divize Geotechnika“ 190 vlastních zaměstnanců 8 poboček v Čechách a na Slovensku ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika je vůdčí firmou na českém trhu v geotechnickém inženýrství. © 2013 ARCADIS

39 Historické milníky společnosti
2013 2009 ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika 2002 1991 1968 ARCADIS Geotechnika a.s. Člen skupiny ARCADIS 1954 SG-Geotechnika a.s. Stavební geologie Praha, n.p. 1930 Ústav stavební geologie 1926 Československá laboratoř mechaniky zemin Tradice zavazuje. ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika působí na českém trhu již více než 85 let. Inženýrskogeologické pracoviště založené profesorem Quidem Zárubou © 2013 ARCADIS

40 Regionální pracoviště
Praha Brno Ostrava Plzeň Liberec Pardubice Ústí n/Labem České Budějovice Bratislava © 2013 ARCADIS

41 Dceřiné společnosti ARCADIS CZ a.s.
Žilina Inženýrská geológie, hydrogeológie, geotechnika, terénné meranie, životné prostredie a geodézie Ostrava Důlní inženýrství, sanace podzemních staveb © 2013 ARCADIS

42 Oblasti působnosti ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Sféry činnosti
Specializace Formy služeb Podzemní stavby Dopravní stavby Vodohospodářské stavby Občanské stavby Průmyslové stavby Energetika Životní prostředí Zakládání staveb Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Mechanika zemin Mechanika hornin Inženýrská seizmologie Geofyzika Stavební dynamika Inženýrská geodézie Důlní inženýrství Ekologické audity IPPC, EMS, EIA Konzultace a poradenství Supervize a stavební dozor Řízení inženýrských a ekologických rizik Organizování a řízení inženýrských staveb Projektování geotechnických konstrukcí Akreditovaná měření Pasportizace stavebních objektů Aplikovaný výzkum v oblasti geotechniky © 2013 ARCADIS

43 Nabídka prací Konzultace a poradenství v geotechnice, podzemních stavbách, zakládání staveb a v životním prostředí Stavebně-geologické průzkumné práce Numerické modelování geotechnických problémů, výpočty geotechnických konstrukcí Stavebně-geotechnická a environmentálně geotechnická projektová činnost Organizace, řízení a provádění geotechnických staveb Supervize a stavební dozor Laboratorní zkoušky v akreditované laboratoři geomechaniky Terénní zkoušky a monitoring, kontrolní zkoušky při realizaci staveb Posuzování vlivu stavebních činností nebo technologie na životní prostředí Supervize sanačních prací kontaminovaného prostředí Likvidace a sanace povrchových i podzemních důlních děl Posuzování vlivu podzemní činnosti na stabilitu terénu a objektů Inženýrská geodézie, včetně 3D laserového skenování a modelování Geofyzikální průzkum včetně georadaru, radonový průzkum Normotvorná a předpisová činnost a aplikovaný výzkum v oblasti geotechniky a ekologie © 2013 ARCADIS

44 Významné reference Dálnice D8 – tunely Panenská a Libouchec – komplexní geomonitoring Slovensko – rychlostní komunikace R1 – nezávislý dozor Praha – metro IV.C1, IV.C2 – komplexní geomonitoring Island – dozor nad ražbou silničních tunelů Olafsjurdur a Siglufjurdur Modernizace tranzitních žel. koridorů (I.–IV.) Želivka – štolový přivaděč pitné vody – monitoring Jemen – tunely Fartak – GT supervize Chabařovice – skládka Praha – Nové spojení – geotechnický monitoring tunelů Polsko – dálnice A1, tunel Laliky – geotechnický průzkum a monitoring Praha – Karlův most – geofyzikální průzkum a monitoring, průzkum pro těžbu kamene Dálnice D5 – tunel Valík – monitoring Rumunsko – dálnice Bukurešť – Brašov – inženýrskogeologický průzkum Labe VD – plavební stupeň Děčín Nošovice – automobilka Hyundai Brno – VMO Dobrovského B – monitoring Ruská federace – Sachalin – stavba ropovodu a plynovodu – geologická a GT supervize Praha – tunely Blanka – průzkum a monitoring Slovensko – Strečno, Vrtižer – sanace skalních stěn Dálnice D1 – Kroměříž – supervize Dálnice D8 – tunely Prackovice a Radejčín – geotechnický monitoring Loukov – výstavba skladových kapacit Uganda – supervize geologického průzkumu a vodní tlakové zkoušky pro přehradu Rychlostní silnice R35 Hradec Králové (Sedlice) – Opatovice Praha – kolektory Vodičkova ul., Václavské náměstí © 2013 ARCADIS

45 Významné zakázky ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika

46 Silnice R35 – Hradec Králové (Sedlice) – Opatovice
Stavba je základem severního spojeni ČR, tedy rychlostní silnice R35 Hradec Králové – Mohelnice. Stavba získala Cenu státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2010. Geotechnický a technický dozor investora na pozemních komunikacích, mostech, odvodnění, výstavbách protihlukových stěn, atd.

47 Modernizace železničních koridorů
Dlouhodobá činnost geotechnického konzultanta Českých drah a geotechnická supervize při modernizaci I., II., III. a IV. železničního tranzitního koridoru. Konzultační činnost při zpracování projektů Terénní a laboratorní kontrolní zkoušky Geotechnický dozor Imagine the result

48 Praha – metro V.A – GT průzkum a komplexní monitoring
Prodloužení stávající trasy A v úseku Dejvická – Motol. Celková délka úseku V.A činí 6,12 km, z toho je 4,2 km poprvé v ČR raženo štítem TBM. Úsek v délce 1,5 km je ražen novou rakouskou metodou NRTM. Inženýrskogeologický průzkum Kompletní GT a hydrogeo- logický monitoring Inženýrskogeologické sledování ražeb Pasportizace objektů nadzemní zástavby Imagine the result Imagine the result

49 Rychlostní silnice R6 Jenišov – Nové Sedlo – vylehčená zemní konstrukce
Netradiční řešení přechodu málo únosného podloží unikátní vylehčenou zemní konstrukcí (násypem) podle návrhu ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika. Největší vylehčený násyp postavený nejen v ČR, ale i v celé Evropě. Moderní řešení, s využitím lehkého keramického kame-niva Liapor, významně omezilo celkové sedání násypu, zkrátilo dobu výstav-by a snížilo i celkové náklady stavby. Nominace na titul Česká dopravní stavba, projekt a inovace roku 2010. Imagine the result

50 D8 – tunely Prackovice a Radejčín
Tunely Prackovice a Radejčín jsou součástí stavby dálnice D8 přes České středohoří směrem na Ústí n.L. Jedná se o dva navazující dálniční tunely se dvěma jednosměr-nými tunelovými tubusy. Měření tvaru výrubů a napětí na kontaktu hornina – primární ostění Laboratorní zkoušky hornin Geologická dokumentace čeleb Monitorovací práce pro vedoucího účastníka GT monitoringu Imagine the result Imagine the result

51 Sanace skalních stěn Geotechnické průzkumy skalních stěn, inventarizace a vyhodnocení rizik podle klasifikace RHRS (Rockfall Hazard Rating System). Technické řešení sanace Projekt sanačních prací Realizace sanace Dozorování sanačních prací Zřízení, provozování a vyhodnocování monitorovacích systémů

52 Praha – tunely Blanka Stavba severozápadní části vnitřního městského silničního okruhu v useku Myslbekova – Pelc-Tyrolka (tunely Blanka). Tunelové dopravní spojení (celková délka tunelů je m) mezi Trojou a Malovankou. Geologická dokumentace ražby tunelů a komplexní geotechnický monitoring Řízení a vyhodnocování geotechnického monitoringu (systém BARAB®) Doplňující geologický průzkum Imagine the result Imagine the result

53 Sanace sesuvu u tunelu Hřebeč
Sanace rozsáhlého sesuvu probíhala v náročných geologických i stavebních podmínkách za použití nových moderních technologií. Čestné uznání poroty v soutěži Dopravní stavba roku 2006. 3D zaměření a sestavení numerického modelu Terénní a laboratorní zkoušky Návrh originálního sanačního opatření Komplexní monitoring a geotechnický dozor Imagine the result Imagine the result

54 Praha – Karlův most Sledování deformací konstrukce mostu v závislosti na klimatických změnách v průběhu ročního cyklu. Tyto hodnoty slouží jako součást vstupních dat pro návrh rekonstrukce Karlova mostu. Zaměření skutečného stavu 30 sousoší. Geofyzikální měření a monitoring Diagnostika materiálové výplně mostové konstrukce Laserové skenování sousoší a zhotovení 3D digitálního modelu Imagine the result Imagine the result

55 Dálnice D8 – tunely Panenská
Dva jednosměrné tubusy o délce ražených úseků m a 1997 m. Tunely byly raženy novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Jedná se o nejdelší silniční a dálniční tunely v ČR. Komplexní geomonitoring Geotechnický dozor Konzultační činnost pro investora Imagine the result Imagine the result

56 Dálnice D5 – tunel Valík Komplexní geotechnický monitoring ražby dvou dálničních tunelů a středního tunelu na dálnici D5. Inženýrskogeologické sledování čeleb Měření skutečného tvaru výrubu Správa a archivace dat z měření (internetová databáze BARAB®) Imagine the result Imagine the result

57 Praha – Metro IV.C Komplexní monitoring při ražbě traťových tunelů včetně jednolodní stanice Kobylisy. Zpracování realizačního projektu komplexního geomonitoringu Provádění a komplexní vyhodnocení veškerých měření Pasportizace stavebních objektů dotčených výstavbou metra IV.C2 Imagine the result Imagine the result

58 Praha – Nové spojení – tunely Vítkov
„Nové spojení žst. Praha hl.n. a Masarykovo nádr. se žst. Libeň, Vysočany a Holešo- vice“ je dopravní liniovou stavbou sloužící potřebám dálkové, příměstské a městské osobní železniční dopravy. Pasportizace, geologická a hydrogeologická dokumentace Geotechnický monitoring tunelů Geodetické sledování Stavební a geotechnický dozor Imagine the result Imagine the result

59 Labe – vodní dílo „Plavební stupeň Děčín“
Dokumentace hydrogeo- logických a geotechnic- kých poměrů před projektovanou stavbou v příbřežní části Labe v úseku Střekov – st. hranice se SRN. Hydrogeologický a GT monitoring Inženýrskogeologický průzkum Hydrogeologické vyhodnocení a zpraco- vání podkladů EIA Geotechnické stabilitní výpočty Imagine the result Imagine the result

60 Český Krumlov Rybářská ul. – sanace skalní stěny
Sanace skalní stěny nad Rybářskou ulicí v Českém Krumlově. Rozvolněný skalní masiv ohrožoval bezpečný průchod po komunikaci pod skálou. Geotechnický průzkum Očištění od vegetace, volných kamenů a zvětralin Odbourání nestabilních skalních bloků Zajištění nebezpečných skalních bloků větších kubatur pomocí kotevních trnů Stálý geotechnický dozor Imagine the result Imagine the result

61 Modernizace trati Trnava – Nové Mesto n.V.
Modernizace železniční trati v žkm 47,550–100,500 pro traťovou rychlost do 160 km/h, II. etapa v úseku Piešťany – Nové Mesto nad Váhom v délce 19,980 km. Technický dozor investora Technický a geotechnický dozor Inženýrská činnost Konzultační činnost pro objednatele

62 Loukov – výstavba skladových kapacit
Výstavba čtyř železobeto- nových nádrží na pohonné hmoty o celkovém objemu 4 x 35 000 m3; průměr tanků je 48 m výška je 24 m. Inženýrskogeologický průzkum Numerické modelování, spolupráce na projektu Geotechnický dozor a monitoring Imagine the result Imagine the result

63 Slovensko – dálnice D1 Sverepec – Vrtižer
Nově budovaný 1. a 2. úsek dálnice D1 Sverepec – Vrtižer kategorie D 26,5/100 v km 0,000–9,595. Součástí stavby je mostní objekt Hričovský kanál, délkou 1786 m se řadí mezi nejdelší mostní objekty na Slovensku. Stavba získala hlavní cenu v soutěži Stavba roka 2010. Stavebně-technický dozor podle smluvních podmínek FIDIC pro 2. úsek dálnice D1. Imagine the result Imagine the result

64 Slovensko – rychlostní komunikace R1
Výstavba nové rychlostní komunikace R1 celkové délky 51,5 km kategorie R 22,5/100. Projektování, výstavba, provoz a údržba komunikace probíhá formou PPP. Nezávislý dozor – „Independent Engineer” Kontrolní činnost projektové přípravy Osvědčení o průběhu stavebních prací Kontrola kvalit vykonávaných prací Imagine the result Imagine the result

65 Island – dozor nad ražbou silničních tunelů
Stavba dvou silničních tunelů mezi městy Siglufjordur a Ólafsfjordur na severu Islandu. Ražba probíhá v náročných klimatických podmínkách. Geologická dokumentace ražeb Geologická konzultační činnost Kontrolní zkoušky hornin Petrografické rozbory hornin Imagine the result Imagine the result

66 Polsko – dálnice A1 Nový úsek dálnice v Polské republice v úseku Swierklany – Gorzyczky v délce 18,33 km vede na st. hranici ČR/Polsko a na českém území navazuje na dálnici D47. Stavba probíhá v délce 4,8 km na poddolovaném území. Realizace doplňkového GT průzkumu Geotechnická analýza příčin svahových deformací Matematické modelování stability svahů zářezů Návrh úprav podloží násypových těles Imagine the result Imagine the result

67 Uganda – Paidha – vodní elektrárna
Stavba malé vodní elektrárny na horské řece Nyagak u města Paidha v severo- západní Ugandě se dělí na objekty betonové gravitační hráze, mostu, tunelu a na objekt vlastní hydroelektrárny. Supervize geologického průzkumu Doplňující geofyzikální průzkum, terénní rekognoskace a inženýrsko- geotechnické mapování Realizace vodních tlakových zkoušek Geotechnické konzultace Imagine the result Imagine the result

68 Studenti odborných škol s odpovídajícím zaměřením jsou vítáni v našich řadách. Hodnotí se láska k oboru a vysoké pracovní nasazení. ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika nabízí: Práci v týmu špičkových odborníků Podpora dalšího vzdělávání Výměnné pobyty a stáže v zahraničí © 2013 ARCADIS

69 Imagine the result


Stáhnout ppt "Prezentace společnosti ARCADIS CZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google