Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Filosofie Antická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Filosofie Antická."— Transkript prezentace:

1 Filosofie Antická

2 Co je to filosofie ? Filosofie řecky ( filein, mít rád, toužit po něčem) a (sofía, moudrost, zdatnost) Filosof – si klade otázky: „ je to opravdu tak?“, „a proč“ ? a hledá na ně odpovědi. Filosof - poznává a popisuje, ale také kritizuje a hodnotí.

3 Co je to filosofie ? „ Údiv vedl lidi k filosofování – na počátku i dnes – a to tak, že se zarazili s údivem u nejbližších otázek a potom se pomalu zamýšleli i nad většími věcmi… A kdo se zamýšlí a diví, ten se domnívá, že neví.“ Aristotelés „Filosofie je péče (starost) o duši.“ Cicero „Úkolem filosofie je pochopit to, co jest.“ F. Hegel

4 Sokratés (4. června 469 v Athénách – 399 př. n. l. v Athénách), řecky Σωκράτης, bez diakritiky Sokrates, byl athénský filozof, učitel Platónův. Je považován za jednu z nejvýznamnějších postav evropské filozofie, neboť položil základy západního myšlení O jeho mládí nevíme mnoho, zřejmě se mu ale dostalo vzdělání, které mu otec podle athénských zákonů musel poskytnout – gymnastika, hudba, gramatika (zahrnovala studium Homéra, Hésioda a dalších básníků)

5 Sokratés Oženil se s Xantippou, s níž měl tři syny. Sókratés sám se zmiňoval o tom, že když se naučil žít s Xantippou, dovedl by se vypořádat s kterýmkoli jiným člověkem. Mezi Sókratovy zábavy patřily pitky, v nichž nikdy nezůstával pozadu – dokonce si získal bezkonkurenční pověst pijana.

6 Na druhou stranu se účastnil celé řady bitev a byl dokonce vyznamenán za statečnost.
Sókratés po sobě nezanechal žádný filozofický spis. Hlavním pramenem informací o Sókratovi jsou spisy dvou jeho žáků – Xenofónta a Platóna (Obrana Sókratova ) Sókrata kritizoval athénskou demokracii a posléze byl obviněn ve vykonstruovaném procesu z bezbožnosti a kažení athénské mládeže. Byl shledán vinným a odsouzen k trestu smrti požitím bolehlavu.

7

8 Bolehlav Hlavní účinnou látkou je koniin. Vstřebává se v trávicí soustavě i přes pokožku, otrávit se lze i při intenzívním vonění ke květům. Nejprve působí povzbudivě, posléze ale začne blokovat povely míchy a prodloužené míchy. Následkem je obrna kosterního svalstva a zástava dechu (člověk se za jasného vědomí udusí). Krom toho se u slabších otrav objeví zažívací obtíže a zvýšené slinění.

9 Sokratés Citáty: Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou.
Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost. A citát, který nikdy neřekl a přesto je mu přisuzován: Vím, že nic nevím

10 Xenofón (asi 426 př. Kr. - 355 př. Kr.)
byl starořecký spisovatel, historik, žák Sókratův. Narodil se v Athénách. Nejznámější dílo Oikonomikos – upozornil na důležitost dělby práce. Dělba práce zvyšuje efektivitu výroby. Bohové vše prodávají za cenu práce, klíčové bylo pro Xenofoba zemědělství

11 Xenofón Citát: S velkou rozkoší poslouchají lidé toho, o kom si myslí, že zná jejich přednosti lépe než oni sami.

12 Platón (427 př. n. l. – 347 př. n. l.) Bylo mu 20 let, když se setkal se Sókratem. Osm let mu naslouchal coby jeho nejvěrnější žák. Po odsouzení učitele a jeho popravě rodné město opustil a odešel do Megary, odkud podnikal mnohé cesty. Snad byl i v Egyptě a také v Indii (mnohé v jeho díle to naznačuje).

13 Platón Několikrát cestoval na Sicílii, kde pobýval na dvoře tyrana Dionýsia a Dióna v Syrákúsách (na Sicílii). Jeho cesty končily převážně neúspěšně – poprvé byl prodán do otroctví, později byl téměř uvězněn, ale podařilo se mu utéci.

14 Platón Roku 387 př. n. l. ( 40 let po svém odchodu ) založil ve své zahradě v Athénách školu, která dlouhá staletí po jeho skonu měla existovat pod jménem „platónská Akadémie“. Zde vyučoval bezplatně. Platón dosáhl úctyhodného věku 80 let a zesnul uprostřed práce. Oblast ekonomie: Odmítal kupecký a lichvářský kapitál. Úkolem peněz není „plodit“ další peníze. ( odmítal úroky za půjčené peníze ).

15 Platón Citát: Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.

16 Aristoteles Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Narodil se 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké v dnešní řecké Makedonii, asi 80 km východně od Soluně - Thessaloniki (proto se někdy nazývá Stagirita), zemřel v roce 322 př. n. l. v Chalkidě, asi 60 km SV od Athén

17 Aristoteles Vytvořil jeden z největších filosofických a vědeckých celků v lidské civilizaci. Aristotelés se snažil obsáhnout a uspořádat všechno předmětné vědění své doby a výsledky vlastních pozorování Země, oblohy, přírody, jazyka, společnosti, politiky a umění. jeho heslo „porozumět tomu, co jest“

18 Názor na ekonomii Ekonomie Chremastika Ekonomie – způsob nabývání majetku, které si zaslouží úctu ( rabování, používání otrocké práce, získávání majetku válečnou kořistí. Chremastika – obchodování, peněžnictví.

19 Etika Nikomachova pracovní teorie hodnoty – kolik hodin práce bylo potřeba na výrobu zboží subjektivní teorie hodnoty – cena výrobku se odvíjí od toho jak moc chceme uspokojit naše potřeby Dvojí typ zboží užitný ( zboží slouží k uspokojování našich potřeb ) směný ( zboží je předmětem koupě a prodeje )

20 Aristoteles Citáty: Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří. Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.

21 Přínos antického ekonomického myšlení spočívá v tom, že bohatství nemá hranice.

22 Zpracoval: J.Vídeňský


Stáhnout ppt "Filosofie Antická."

Podobné prezentace


Reklamy Google