Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOKRATES Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-10. SOKRATES (asi 469 – 399 př. K.) celý svůj život prožil v Athénách je pokládán za ztělesnění ideálu filosofa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOKRATES Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-10. SOKRATES (asi 469 – 399 př. K.) celý svůj život prožil v Athénách je pokládán za ztělesnění ideálu filosofa."— Transkript prezentace:

1 SOKRATES Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-10

2 SOKRATES (asi 469 – 399 př. K.) celý svůj život prožil v Athénách je pokládán za ztělesnění ideálu filosofa záměrně po sobě nezanechal žádné písemné dílo(vše dnes můžeme pouze rekonstruovat jen ze zpráv jeho žáků) → písmo zanedbává umění cvičit si paměť syn athénského sochaře a porodní báby vyučil se sochařem, ale brzy se začal věnovat filosofii

3 Sokratova metoda filosofování měl svérázný způsob filosofování → potuloval se po městě a navazoval náhodné hovory s lidmi hovory se netýkaly přírody, ale lidských hodnot (ctností uplatňovaných v životě obce) tyto filosofické hovory obvykle vypadaly takto:  někdo před Sokratem naznačil, že ví, co znamená ta či ona ctnost a jak ji uplatňovat v praktickém životě  Sokrates ho vyzval, aby mu vysvětlil, co tedy ona ctnost znamená (např. statečnost, zbožnost, apod.), protože on to neví  následná definice tázaného se vždy nakonec ukázala jako nedostačující, vždy když mu Sokrates začal klást další otázky

4  tímto způsobem se mu dařilo ukázat, že dotyčný vlastně neví, co daná ctnost znamená, pouze se mylně domnívá, že to ví  tato metoda se označuje jako sokratovské bádání nebo také jako dialektická metoda  Sokrates sám nikdy nepřednesl nějakou konečnou definici  zdůrazňoval nikoli to, co víme, ale co nevíme  v tom tkví smysl jeho nejznámějšího výroku: „Vím, že nic nevím.“

5  vyřčením tohoto slavného výroku Sokrates poukazuje na to, že si nedělá iluze o své reálné situaci (X naproti tomu mají ostatní pocit, že vědí naprosto přesně a jasně v čem spočívá podstata věcí)  Sokrates byl v tomto směru sám k sobě sebekritický a soudný → jeho velká přednost  přirovnával se k porodní bábě → stejně jako ona dítě nerodí, ale pouze mu pomáhá na svět, tak i on pouze pomáhá myšlenkám druhých na svět → maieutika (schopnost sklízet plody vlastního ducha; původně umění porodnické)  nikdy se nepovažoval za učitele (X na rozdíl od sofistů) a nikdy si nenechával platit

6 Sokratovo etické myšlení filosof se nemá usilovat o poznání přírody, ale o poznání věcí člověka, o poznání sebe: „Poznej sebe sama.“ cílem jeho etických snach bylo dosažení blaženosti (řec. eudaimonia), jejíž předpokladem je ctnost každý člověk má v sobě intelektuální morální sílu, která se projevuje jako vnitřní hlas (varovné svědomí v člověku)

7 tento vnitřní hlas nazval DAIMONION a chápal ho jako součást vesmírné božské bytosti DAIMONION poskytuje vždy soukromé, osobní rady → týká se jen jednoho individua představuje svým způsobem negativní kritérium (ozve se vždy, když nám něco zakazuje); pozitivní rady nedává, pouze svým mlčením → pokud se daimonion neozve, znamená to, že vše se děje tak, jak má

8 Sokratův ideální stát úzce souvisel se ctností 3 základní ctnosti  střídmost  udatnost  spravedlnost je založený na zemědělství a vojenství (X jsou opakem řemesla a obchodu, ty totiž souvisejí s penězi a tím kazí lidskou duši) u Sokrata se poprvé objevuje klasifikace státních forem, přičemž on sám za správnou považuje aristokracii

9 Sokratův konec na konci svého života byl Sokrates obviněn z bezbožnosti (prý nevěří v bohy a kazí mládež) odsouzen k trestu smrti ačkoli měl reálnou možnost uprchnout, odmítl to s tím, že porušit špatné zákony je horší než je dodržovat, protože obec nějaké zákony potřebuje vypil pohár bolehlavu (jedu) celý proces měl patrně politické pozadí (byl stoupencem a mluvčím athénské aristokracie, i přes svůj lidový původ)

10 hlásal, že vláda má patřit do rukou malého počtu vzdělaných a mravných lidí tato myšlenka byla v rozporu se systémem athénské demokracie jeho obhajoba se zachovala v podání Platónova (Platón =Sokratův nejznámější žák) díla Obrana Sokratova Sokrates díky svým přednáškám zanedbával rodinu jeho ženou byla Xantipa (hlučná a hašteřivá žena)

11 Sokrates Autor: J. Aars, Název: Sokrates Zdroj:http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Sokrates.djvu&page=1

12 AUTOR DUM: MGR. VERONIKA ČADOVÁ Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "SOKRATES Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-10. SOKRATES (asi 469 – 399 př. K.) celý svůj život prožil v Athénách je pokládán za ztělesnění ideálu filosofa."

Podobné prezentace


Reklamy Google