Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity:III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2 Anotace Název tematické oblasti: Filozofie Název učebního materiálu: Sókratés Číslo učebního materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV0306 Vyučovací předmět: Základy společenských věd Ročník: 4. ročník čtyřletého gymnázia, oktáva osmiletého gymnázia Autor: Radka Strašilová Datum vytvoření: 2. 10. 2012 Datum ověření ve výuce: 8. 10. 2012 Druh učebního materiálu: Prezentace Očekávaný výstup: Student vymezí posun v Sokratových názorech na možnosti poznání oproti sofistům, zná jeho podmínky poznání a rozhodování, vysvětlí pojmy dobro, sokratovský dialog, objasní vztah mezi Sokratovým životem a jeho filozofickými názory. Dokáže vystihnout hlavní myšlenky sokratovských škol. Metodické poznámky:Červeně jsou vyznačené otázky, na které by měli studenti sami hledat odpověď, tzn. je potřeba jim poskytnout prostor k přemýšlení. Prezentaci je možné rozdělit do dvou vyučovacích hodin. Ve vyučovací hodině je možné využít učebnici P. Šila a J. Karolové Člověk na cestě k moudrosti (ukázky Platónových děl).

3 Sókratés (469 – 399 př. n. l.)

4 „Vím, že nic nevím.“ „Poznej sám sebe.“ Jak je možné rozumět těmto výrokům? mluvčí aristokratů odpůrce demokracie souzen kvůli bezbožnosti (viz Platón: Obrana Sókratova) odsouzen k smrti (viz Platón: Faidón) dílo známe díky Platónovi dialektika, sókratovský dialog

5 pokládá si podobnou otázku, jako sofisté: Může být poznání pravdivé a objektivní? Odpověď: Ano, splníme-li podmínky: přesně vymezíme pojmy zaručíme přijatelnost pro všechny

6 Další problémy – etické: Např. Je možno i přesně poznat, co je dobré a co zlé? Sókratova odpověď: Ano, co je mravně dobré, je i prospěšné a účelné (ctnostné) Ctnost je dovednost – dá se naučit Ctnostné jednání = poslouchat rozum, být obezřetný, a tak rozpoznat, co je pro člověka nejvýhodnější Ten, kdo ví, co je dobré a jak má jednat, se stává ctnostným

7 Podmínky rozhodování: 1.Přidržet se vlastní mravní rozvahy (daimonion-vnitřní hlas,svědomí), nepodlehnout názoru většiny Proč asi? Která forma vlády vychází z principu, jenž je v rozporu s touto zásadou? 2. Musíme se řídit kritériem správnosti, a ne našimi bezprostředními zájmy a sklony Řídil se on sám tímto pravidlem?

8 Sókratés svými skutky a výroky ukázal, že: Mravní dokonalost nemusí vést k blaženosti, ale ke smrti Existuje jednání, které je správné, a právě proto musí být dodržováno – můžeme ho nazývat dobrem Dobro nezávisí na rozhodnutí společnosti ani na okamžité vůli většiny Co je dobré, je třeba realizovat Člověk nemůže nekonat dobro, pokud ho zná Zlo = neznalost dobra

9 Sókratovské školy (5. - 4.stol.) Hledání odpovědí na otázky: K čemu tu člověk je? Je tu pro druhé? Je tu pro sebe? Co je pro něj nejvýhodnější? Jak byste odpověděli vy?

10 Odpověď většiny: Cíl lidského snažení je v dosažení eudaimonie (blaženosti) na tomto světě Co je blaženost? Co největší počet pocitů libosti (rozkoše), co nejmenší počet pocitů nelibosti Rozdíl v názorech: Jak blaženosti dosáhneme?

11 Kyrenaikové (škola Kyrénská) Často musíme volit mezi dvěma či několika libostmi  musíme je srovnávat  jejich srovnávání může přinášet pocity nelibosti => nežádoucí!  nemáme se dát ovládat rozkoší Krajní názor: Žádná rozkoš není bez nepříjemných následků = žádná rozkoš nemá cenu

12 Pokud žádná rozkoš nemá cenu, co je cílem?! Cílem je odvrátit všechen žal, trpkost  takový život nemá cenu – není v něm žádných pravých prožitků  řešení?  sebevražda (Hegesias, přídomek Peisithanatos = k smrti přemlouvající)

13 Kynikové (Kynosargos) Diogénes ze Sinópy – přezdívka Pes (kyón) Antisthenes (Sokratův žák) Moudrý ví, že vždy nedosáhne toho, co způsobuje libost, a neodvrátí to, co způsobuje nelibost.  štěstí není ve vnějších událostech, ale v pocitech (libých), které v nás události vyvolávají pocity má moudrý člověk ve své moci

14 Co je moudrost? (podle kyniků?) moudrost = sebeovládání (základ nerušené mysli) ↓↓↓ neštěstí – nemůžu ovlivnit = není neštěstí nedostatek libosti – když si ho nepřipustím, není (Kdo je cynik?)

15 Zdroje: Archiv autorky.


Stáhnout ppt "Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení."

Podobné prezentace


Reklamy Google