Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní přednáška - přehled zkušebních metod Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Ústav stavebního zkušebnictví, FAST VUT v Brně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní přednáška - přehled zkušebních metod Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Ústav stavebního zkušebnictví, FAST VUT v Brně."— Transkript prezentace:

1 Úvodní přednáška - přehled zkušebních metod Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Ústav stavebního zkušebnictví, FAST VUT v Brně Verze - 05

2 Členění ústavu stavebního zkušebnictví a)Středisko zkoušení stavebních hmot a konstrukcí (budova E) b)Středisko experimentálního zkušebnictví (budova D) c) Středisko radiační defektoskopie (budova B a E)

3 Ad a) Středisko zkoušení stavebnin a konstrukcí - problematika destruktivního a nedestruktivního testování stavebních hmot a konstrukcí

4 Ad b) Středisko experimentálního zkušebnictví -experimentální zkoušení modelů, dílců a částí konstrukcí různými diagnostickými metodami Budova „D“ Laboratoře

5 Ad c) Středisko radiační defektoskopie -využití ionizujícího záření ve stavebnictví (radiometrie, radiografie, ochrana před radonem) Budova „B“ Radiografie Radiometrie

6 Studijní podklady na intranetu http://www.fce.vutbr.cz/szk Výuka – studijní materiály – BI02 Zkušebnictví a technologie

7 ROZDĚLENÍ A POUŽITÍ ZKUŠEBNÍCH METOD

8 Marcus Vitruvius Pollio Deset knih o architektuře Kniha druhá, kap. IV. – Písek Při vyzdívání kusovým kamenem se u písku musí hledět především na to, aby se hodil k míchání malty a aby v sobě neměl přimíšeniny hlíny. Nejlepší písek je ten, který při mnutí v ruce chrastí; naproti tomu hlinitý písek není vůbec drsný. Vhodný je také takový písek, který naházen na bílý šat a potom zase střepán nebo sklepán, šat nezašpiní, přičemž se na šatu nezachytí žádná hlína. HISTORIE

9 Aplikace proporčních pouček Vitruvia

10 Průběh životnosti staviv SZKTHDSZK TěžbaTěžba surovinsurovin Lab. zkoušky vstupní Techno- logie výroby monolitů a prefa Lab. zkoušky výstupní Novo- stavba Kontrola výstavby Diagno- stika Přestavba DEMOLICEDEMOLICE RECYKLACERECYKLACE 1. roč. LS2. roč. ZS2. roč. LS -síťové rozb. -chemické rozb. -plasticita -sypná hm. -pevnost -moduly -ρ -w -nasákavost -propustnost -pevnost -homogenita - výztuž -pevnost -výztuž -moduly -ρ -w

11 ZKUŠEBNICTVÍ 1) Zkušebnictví ve stavebnictví 2) Zkoušení materiálů a konstrukcí a) destruktivní metody - pevnostní - deformačí - trvanlivostní b) NDT metody 3) Diagnostika objektu

12 - je interdisciplinární vědní obor procházející napříč spektrem řady dalších vědních oborů, ZKUŠEBNICTVÍ - slouží k verifikaci hypotéz, analýz a modelů fyzikálně mechanických a technologických jevů, - je o rozsáhlý soubor technických operací určených ke stanovení parametrů a vlastností stavebních materiálů, výrobků nebo výrobních systémů tak, aby došlo k jejich optimálním využití ve stavebním díle, - je nástrojem zvyšování jakosti vyráběného produktu přes akreditovaný systém řízení jakosti.

13 ZKUŠEBNICTVÍ VE STAVEBNICTVÍ KONTROLA JAKOSTI OVĚŘENÍ SHODY MODELY PRVKY KONSTRUKCE OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI OBJEKTU STUDIJNÍ PROTOTYPOVÉ PRŮKAZNÍ ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY DIAGNOSTIKA OBJEKTŮ

14 ZKOUŠKY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ ZKOUŠKY MATERIÁLŮZKOUŠKY NA KONSTRUKCI PEVNOSTNÍ DEFORMAČNÍ TRVANLIVOSTNÍ V LABORATOŘI“ IN SITU” DESTRUKTIVNÍNEDESTRUKTIVNÍDESTRUKTIVNÍ ODBĚRY VZORKŮ PRO LABORATORNÍ ZKOUŠKY TVRDOMĚRNÉ DYNAMICKÉ RADIAČNÍ ELEKTRICKÉ A EL. MAGNETICKÉ VÝVRTY ODTRHY

15 LABORATORNÍ DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY PEVNOST V TLAKU PEVNOST V TAHU OHYBEM PEVNOST V OSOVÉM TAHU PEVNOST V PŘÍČNÉM TAHU PEVNOST VE SMYKU PEVNOST V KROUCENÍ MODUL PRUŽNOSTI V TAHU A TLAKU MODUL PŘETVÁRNOSTI V TAHU A TLAKU MODUL PRUŽNOSTI VE SMYKU SOUČINITEL PŘÍČNÉHO ROZTAŽENÍ ÚČINKY ZATÍŽENÍ NA TVORBU TRHLIN ÚČINKY SEISMICKÉ PŮSOBENÍ TEPLA A ŽÁRU PŮSOBENÍ MIKROBIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ ZÁŘENÍ VODO- PROPUSTNOST PLYNO- PROPUSTNOST VODOTĚSNOST MRAZU- VZDORNOST ODOLNOST PROTI PŮSOBENÍ CHEMIKÁLIÍ KOROZE PLYNÝMI, KAPALNÝMI A PEVNÝMI LÁTKAMI TRVANLIVOSTNÍ PEVNOSTNÍ PRUŽNOSTNÍ

16 Lis pro měření pevnosti stavebních materiálů

17 LABORATORNÍ DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY PEVNOST V TLAKU PEVNOST V TAHU OHYBEM PEVNOST V OSOVÉM TAHU PEVNOST V PŘÍČNÉM TAHU PEVNOST VE SMYKU PEVNOST V KROUCENÍ MODUL PRUŽNOSTI V TAHU A TLAKU MODUL PŘETVÁRNOSTI V TAHU A TLAKU MODUL PRUŽNOSTI VE SMYKU SOUČINITEL PŘÍČNÉHO ROZTAŽENÍ ÚČINKY ZATÍŽENÍ NA TVORBU TRHLIN ÚČINKY SEISMICKÉ PŮSOBENÍ TEPLA A ŽÁRU PŮSOBENÍ MIKROBIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ ZÁŘENÍ VODO- PROPUSTNOST PLYNO- PROPUSTNOST VODOTĚSNOST MRAZU- VZDORNOST ODOLNOST PROTI PŮSOBENÍ CHEMIKÁLIÍ KOROZE PLYNÝMI, KAPALNÝMI A PEVNÝMI LÁTKAMI TRVANLIVOSTNÍ PEVNOSTNÍ PRUŽNOSTNÍ

18 Pevnost betonu v tahu Pevnost betonu v tahu ohybem

19 LABORATORNÍ DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY PEVNOST V TLAKU PEVNOST V TAHU OHYBEM PEVNOST V OSOVÉM TAHU PEVNOST V PŘÍČNÉM TAHU PEVNOST VE SMYKU PEVNOST V KROUCENÍ MODUL PRUŽNOSTI V TAHU A TLAKU MODUL PŘETVÁRNOSTI V TAHU A TLAKU MODUL PRUŽNOSTI VE SMYKU SOUČINITEL PŘÍČNÉHO ROZTAŽENÍ ÚČINKY ZATÍŽENÍ NA TVORBU TRHLIN ÚČINKY SEISMICKÉ PŮSOBENÍ TEPLA A ŽÁRU PŮSOBENÍ MIKROBIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ ZÁŘENÍ VODO- PROPUSTNOST PLYNO- PROPUSTNOST VODOTĚSNOST MRAZU- VZDORNOST ODOLNOST PROTI PŮSOBENÍ CHEMIKÁLIÍ KOROZE PLYNÝMI, KAPALNÝMI A PEVNÝMI LÁTKAMI TRVANLIVOSTNÍ PEVNOSTNÍ PRUŽNOSTNÍ

20 Pevnost betonu v příčném tahu

21 LABORATORNÍ DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY PEVNOST V TLAKU PEVNOST V TAHU OHYBEM PEVNOST V OSOVÉM TAHU PEVNOST V PŘÍČNÉM TAHU PEVNOST VE SMYKU PEVNOST V KROUCENÍ MODUL PRUŽNOSTI V TAHU A TLAKU MODUL PŘETVÁRNOSTI V TAHU A TLAKU MODUL PRUŽNOSTI VE SMYKU SOUČINITEL PŘÍČNÉHO ROZTAŽENÍ ÚČINKY ZATÍŽENÍ NA TVORBU TRHLIN ÚČINKY SEISMICKÉ PŮSOBENÍ TEPLA A ŽÁRU PŮSOBENÍ MIKROBIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ ZÁŘENÍ VODO- PROPUSTNOST PLYNO- PROPUSTNOST VODOTĚSNOST MRAZU- VZDORNOST ODOLNOST PROTI PŮSOBENÍ CHEMIKÁLIÍ KOROZE PLYNÝMI, KAPALNÝMI A PEVNÝMI LÁTKAMI TRVANLIVOSTNÍ PEVNOSTNÍ PRUŽNOSTNÍ

22 Pevnost betonu ve smyku

23 LABORATORNÍ DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY PEVNOST V TLAKU PEVNOST V TAHU OHYBEM PEVNOST V OSOVÉM TAHU PEVNOST V PŘÍČNÉM TAHU PEVNOST VE SMYKU PEVNOST V KROUCENÍ MODUL PRUŽNOSTI V TAHU A TLAKU MODUL PŘETVÁRNOSTI V TAHU A TLAKU MODUL PRUŽNOSTI VE SMYKU SOUČINITEL PŘÍČNÉHO ROZTAŽENÍ ÚČINKY ZATÍŽENÍ NA TVORBU TRHLIN ÚČINKY SEISMICKÉ PŮSOBENÍ TEPLA A ŽÁRU PŮSOBENÍ MIKROBIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ ZÁŘENÍ VODO- PROPUSTNOST PLYNO- PROPUSTNOST VODOTĚSNOST MRAZU- VZDORNOST ODOLNOST PROTI PŮSOBENÍ CHEMIKÁLIÍ KOROZE PLYNÝMI, KAPALNÝMI A PEVNÝMI LÁTKAMI TRVANLIVOSTNÍ PEVNOSTNÍ PRUŽNOSTNÍ

24 Modul pružnosti a přetvárnosti Modul pružnosti betonu E je základní přetvárnostní charakteristikou betonu. Je definovaný jako poměr napětí  k poměrné deformaci .

25 LABORATORNÍ DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY PEVNOST V TLAKU PEVNOST V TAHU OHYBEM PEVNOST V OSOVÉM TAHU PEVNOST V PŘÍČNÉM TAHU PEVNOST VE SMYKU PEVNOST V KROUCENÍ MODUL PRUŽNOSTI V TAHU A TLAKU MODUL PŘETVÁRNOSTI V TAHU A TLAKU MODUL PRUŽNOSTI VE SMYKU SOUČINITEL PŘÍČNÉHO ROZTAŽENÍ ÚČINKY ZATÍŽENÍ NA TVORBU TRHLIN ÚČINKY SEISMICKÉ PŮSOBENÍ TEPLA A ŽÁRU PŮSOBENÍ MIKROBIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ ZÁŘENÍ VODO- PROPUSTNOST PLYNO- PROPUSTNOST VODOTĚSNOST MRAZU- VZDORNOST ODOLNOST PROTI PŮSOBENÍ CHEMIKÁLIÍ KOROZE PLYNÝMI, KAPALNÝMI A PEVNÝMI LÁTKAMI TRVANLIVOSTNÍ PEVNOSTNÍ PRUŽNOSTNÍ

26 NEDESTRUKTIVNÍ METODY VTISKOVÉ VNIKACÍ ODRAZOVÉ BRUSNÉ VRTNÉ ULTRAZVUKOVÉ REZONANČNÍ FÁZOVÝCH RYCHLOSTÍ TLUMENÝ RÁZ ODPOROVÉ INDUKČNÍ KAPACITNÍ MIKROVLNÉ MAGNETICKÁ SONDA RADIOMETRIE RADIOGRAFIE ELEKTRICKÉ A EL. MAGNETICKÉ TVRDOMĚRNÉDYNAMICKÉRADIAČNÍ

27 Vtiskové metody Weitzmannovo kladívko

28 NEDESTRUKTIVNÍ METODY VTISKOVÉ VNIKACÍ ODRAZOVÉ BRUSNÉ VRTNÉ ULTRAZVUKOVÉ REZONANČNÍ FÁZOVÝCH RYCHLOSTÍ TLUMENÝ RÁZ ODPOROVÉ INDUKČNÍ KAPACITNÍ MIKROVLNÉ MAGNETICKÁ SONDA RADIOMETRIE RADIOGRAFIE ELEKTRICKÉ A EL. MAGNETICKÉ TVRDOMĚRNÉDYNAMICKÉRADIAČNÍ

29 Špičákové metody

30 NEDESTRUKTIVNÍ METODY VTISKOVÉ VNIKACÍ ODRAZOVÉ BRUSNÉ VRTNÉ ULTRAZVUKOVÉ REZONANČNÍ FÁZOVÝCH RYCHLOSTÍ TLUMENÝ RÁZ ODPOROVÉ INDUKČNÍ KAPACITNÍ MIKROVLNÉ MAGNETICKÁ SONDA RADIOMETRIE RADIOGRAFIE ELEKTRICKÉ A EL. MAGNETICKÉ TVRDOMĚRNÉDYNAMICKÉRADIAČNÍ

31 Odrazové metody

32 NEDESTRUKTIVNÍ METODY VTISKOVÉ VNIKACÍ ODRAZOVÉ BRUSNÉ VRTNÉ ULTRAZVUKOVÉ REZONANČNÍ FÁZOVÝCH RYCHLOSTÍ TLUMENÝ RÁZ ODPOROVÉ INDUKČNÍ KAPACITNÍ MIKROVLNÉ MAGNETICKÁ SONDA RADIOMETRIE RADIOGRAFIE ELEKTRICKÉ A EL. MAGNETICKÉ TVRDOMĚRNÉDYNAMICKÉRADIAČNÍ

33 Bezobrazový ultrazvuk - TICO

34 Obrazový ultrazvuk – Concretest 2000

35 NEDESTRUKTIVNÍ METODY VTISKOVÉ VNIKACÍ ODRAZOVÉ BRUSNÉ VRTNÉ ULTRAZVUKOVÉ REZONANČNÍ FÁZOVÝCH RYCHLOSTÍ TLUMENÝ RÁZ ODPOROVÉ INDUKČNÍ KAPACITNÍ MIKROVLNÉ MAGNETICKÁ SONDA RADIOMETRIE RADIOGRAFIE ELEKTRICKÉ A EL. MAGNETICKÉ TVRDOMĚRNÉDYNAMICKÉRADIAČNÍ

36 NEDESTRUKTIVNÍ METODY VTISKOVÉ VNIKACÍ ODRAZOVÉ BRUSNÉ VRTNÉ ULTRAZVUKOVÉ REZONANČNÍ FÁZOVÝCH RYCHLOSTÍ TLUMENÝ RÁZ ODPOROVÉ INDUKČNÍ KAPACITNÍ MIKROVLNÉ MAGNETICKÁ SONDA RADIOMETRIE RADIOGRAFIE ELEKTRICKÉ A EL. MAGNETICKÉ TVRDOMĚRNÉDYNAMICKÉRADIAČNÍ

37 Odporová metoda měření vlhkosti

38 Odporové tenzometry

39 NEDESTRUKTIVNÍ METODY VTISKOVÉ VNIKACÍ ODRAZOVÉ BRUSNÉ VRTNÉ ULTRAZVUKOVÉ REZONANČNÍ FÁZOVÝCH RYCHLOSTÍ TLUMENÝ RÁZ ODPOROVÉ INDUKČNÍ KAPACITNÍ MIKROVLNÉ MAGNETICKÁ SONDA RADIOMETRIE RADIOGRAFIE ELEKTRICKÉ A EL. MAGNETICKÉ TVRDOMĚRNÉDYNAMICKÉRADIAČNÍ

40 Indukční tenzometry

41 NEDESTRUKTIVNÍ METODY VTISKOVÉ VNIKACÍ ODRAZOVÉ BRUSNÉ VRTNÉ ULTRAZVUKOVÉ REZONANČNÍ FÁZOVÝCH RYCHLOSTÍ TLUMENÝ RÁZ ODPOROVÉ INDUKČNÍ KAPACITNÍ MIKROVLNÉ MAGNETICKÁ SONDA RADIOMETRIE RADIOGRAFIE ELEKTRICKÉ A EL. MAGNETICKÉ TVRDOMĚRNÉDYNAMICKÉRADIAČNÍ

42 Kapacitní metoda měření vlhkosti

43 NEDESTRUKTIVNÍ METODY VTISKOVÉ VNIKACÍ ODRAZOVÉ BRUSNÉ VRTNÉ ULTRAZVUKOVÉ REZONANČNÍ FÁZOVÝCH RYCHLOSTÍ TLUMENÝ RÁZ ODPOROVÉ INDUKČNÍ KAPACITNÍ MIKROVLNÉ MAGNETICKÁ SONDA RADIOMETRIE RADIOGRAFIE ELEKTRICKÉ A EL. MAGNETICKÉ TVRDOMĚRNÉDYNAMICKÉRADIAČNÍ

44 Mikrovlnná metoda měření vlhkosti

45 NEDESTRUKTIVNÍ METODY VTISKOVÉ VNIKACÍ ODRAZOVÉ BRUSNÉ VRTNÉ ULTRAZVUKOVÉ REZONANČNÍ FÁZOVÝCH RYCHLOSTÍ TLUMENÝ RÁZ ODPOROVÉ INDUKČNÍ KAPACITNÍ MIKROVLNÉ MAGNETICKÁ SONDA RADIOMETRIE RADIOGRAFIE ELEKTRICKÉ A EL. MAGNETICKÉ TVRDOMĚRNÉDYNAMICKÉRADIAČNÍ

46 Magnetický indikátor výztuže

47 NEDESTRUKTIVNÍ METODY VTISKOVÉ VNIKACÍ ODRAZOVÉ BRUSNÉ VRTNÉ ULTRAZVUKOVÉ REZONANČNÍ FÁZOVÝCH RYCHLOSTÍ TLUMENÝ RÁZ ODPOROVÉ INDUKČNÍ KAPACITNÍ MIKROVLNÉ MAGNETICKÁ SONDA RADIOMETRIE RADIOGRAFIE ELEKTRICKÉ A EL. MAGNETICKÉ TVRDOMĚRNÉDYNAMICKÉRADIAČNÍ

48 Radiometrická metoda

49 NEDESTRUKTIVNÍ METODY VTISKOVÉ VNIKACÍ ODRAZOVÉ BRUSNÉ VRTNÉ ULTRAZVUKOVÉ REZONANČNÍ FÁZOVÝCH RYCHLOSTÍ TLUMENÝ RÁZ ODPOROVÉ INDUKČNÍ KAPACITNÍ MIKROVLNÉ MAGNETICKÁ SONDA RADIOMETRIE RADIOGRAFIE ELEKTRICKÉ A EL. MAGNETICKÉ TVRDOMĚRNÉDYNAMICKÉRADIAČNÍ

50 Princip radiografie (centrální zobrazení) Zdroj záření Kontrolovaný předmět Záznam na RTG film

51 Nalézání a vývoj nových NDT metod

52 1. Oblast viditelného světla

53 a) Endoskopie

54 Praktické využití endoskopie

55 b) Pracoviště konfokální mikroskopie na FAST (Olympus Lext OLS 3100)

56 Schéma činností konfokálního mikroskopu

57 Srovnání výsledků Klasická mikroskopieKonfokální mikroskopie

58 Trojrozměrný model reliéfu povrchu

59 2. Oblast infračerveného záření

60 Flir ThermaCAM E4 Fluke Ti20 Srovnání měřících vlastností dvou termografických přístrojů:

61 Flir ThermaCAM E4 Fluke Ti20 cena cca 700 000 kč rozsah teplot -30° až 350°C rozlišení 320x240 bodů 0,077Mpx životnost baterií 1,5hod paměť 100 termogramů úhel záběru 19°vertikálně, 25°horizontálně nechlazený mikrobolometrický detektor (FPA) citlivost 0,12°C cena cca 70 000 kč rozsah teplot -10° až 350°C rozlišení 128x96 bodů 0,012Mpx životnost baterií min 3hod paměť na 50 termogramů úhel záběru 15°vertikálně, 20°horzizontálně nechlazený mikrobolometrický detektor (FPA) citlivost > 0,12°C (nezjištěna) Srovnání cen a hlavních technických parametrů obou porovnávaných kamer

62 Snímek obytného domu

63 Termogram pasivního domu

64 3. Objev terahertzových vln

65

66 B.Součinnost NDT metod ve stavebnictví RTG RM MG UZ TM AE GR MV REZ IE ? ? Množina NDT metod

67 Diagnostika stavebních konstrukcí

68 DIAGNOSTIKA OBJEKTU KROVY STROPY NOSNÉ ZDI ZÁKLADY HISTORICKÉ STAVBY BUDOVYMOSTY ZDĚNÉ KONSTRUKCE BETONOVÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE PEVNOST BETONU MNOŽSTVÍ A POLOHA VÝZTUŽE VÝPOČTOVÉ HODNOTY TVRDOST DŘEVA BIOLOGICKÁ EXP. VLHKOSTNÍ STAV VÝPOČTOVÉ HODNOTY DŘEVA PEVNOST V TAHU TVRDOST VÝPOČTOVÁ HODNOTA VÝPOČTOVÉ PEVNOSTI ZDIVA CIHLY, KÁMEN ZDICÍ MALTA

69 Diagnostika historického objektu „Augustiánské rezidence“ v Šardicích

70 Celkový pohled na objekt rezidence

71 Boční pohled na poruchu objektu

72 Porušená štítová zeď

73 Poruchy v klenbě objektu

74 Porušené dřevo krovu budovy

75 Odebrané vzorky porušeného dřeva z pilot

76 Kopaná sonda k základům budovy

77 Diagnostika železobetonové konstrukce skladové haly

78 Průmyslové haly na okrajích velkých měst

79 Trhlina o tloušťce 10 mm na povrchu střešního vazníku

80 Defektoskopický kryt TECH/OPS

81 Snímkování výztuže ve smykové oblasti

82 Radiogramy prokazují odchylku průběhu smykové výztuže od projektu 220 mm

83 Konečná oprava porušených střešních vazníků

84 NDT diagnostika mostní konstrukce

85 Troubky po povodních - 1997

86

87

88

89

90

91

92

93 Konec


Stáhnout ppt "Úvodní přednáška - přehled zkušebních metod Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Ústav stavebního zkušebnictví, FAST VUT v Brně."

Podobné prezentace


Reklamy Google