Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VÝZNAM ETS PRO ODBĚRATELE Seminář AEM - SVSE Praha, 4.5.2005 Vladimír Toman Hutnictví železa, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VÝZNAM ETS PRO ODBĚRATELE Seminář AEM - SVSE Praha, 4.5.2005 Vladimír Toman Hutnictví železa, a.s."— Transkript prezentace:

1 1 VÝZNAM ETS PRO ODBĚRATELE Seminář AEM - SVSE Praha, 4.5.2005 Vladimír Toman Hutnictví železa, a.s.

2 2 Okruh 1: Co znám a co neznám o ETS Okruh 2: Je tříleté období ETS dostačující? Okruh 3: Význam ETS pro provozovatele

3 3 Odběratel = provozovatel >je zásoben energiemi od firem, které mají přirozený monopol (plyn, elektřina, uhlí) a tím i možnost cenového diktátu >dodává své výrobky na globalizovaný trh - nemůže diktovat ceny ani jejich zvýšení oproti konkurenci - zvýšení cen vstupů musí promítnout plně do nákladů

4 4 Provozovatel z hlediska ETS: konkurenty jsou také firmy z regionů, které ETS nemají a nebudou mít zaveden - Rusko, USA, Ukrajina, Čína, Brazílie, Indie a řada dalších Nezaměňovat s firmami ze zemí, kde platí Kjótský protokol - ETS jde nad rámec protokolu

5 5 Okruh 1 - Co znám (+) a neznám (-) o ETS (-) oficiální tiskopis žádosti o povolení emitovat skleníkové plyny (+) požadavky ČR byly kráceny na 97,6 mil./rok (-) jak budou kráceny původní objemy alokace pro jednotlivá odvětví (rovnoměrně nebo diferencovaně) (-) pokud diferencovaně, jakou metodikou a z jakých vstupních dat budou spočítány objemy pro jednotlivá odvětví

6 6 (-) poslední dva body také pro jednoho provozovatele v rámci odvětví (-) věcný a časový postup při provádění úprav Často je výskyt CO 2 neoddělitelným průvodním jevem dané technologie - s růstem výroby rostou emise. Tlak na snížení objemů, který toto nerespektuje, má jednoznačný dopad - snižování až zastavení výroby (koks, surové železo, vápno a cement, a další). Pokud tak někdo ze státní zprávy rozhodne, měl by nést důsledky tohoto rozhodnutí.

7 7 (-) kdy budou objemy povolenek na provozovatele rozepsány a převedeny na účet u OTE - kdy s účtem budu moci pracovat (+) poplatky za připsání povolenek na účet u OTE (nesouhlasíme s tím) (+) další poplatky související s transakcemi s účtem (+) způsob práce s účtem u OTE

8 8 (-) účetní standardy, jak pracovat s povolenkami po jejich zařazení do účetnictví firmy a při manipulacemi s nimi - kdy budou k dispozici (-) Kdo bude verifikovat data o emisích z hlášení provozovatele hlášení do 28.2. verifikace do 31.3. vyřazení povolenek do 30.4.

9 9 (-) Za jakých podmínek budou vybíráni verifikátoři - volná soutěž nebo bude někdo určen pro všechny (např.. ČIŽP)? (-) v případě volné soutěže - pro právnické i fyzické osoby? (-) kdy budou autorizované osoby pro verifikaci známy? (-) Kolik autorizovaných osob bude?

10 10 Rozsah dat spadajících pod pojem „verifikace“ je značně obsáhlý. Verifikátoři by měli být známí nejpozději v září 2005, aby si provozovatel mohl vybrat konkrétní firmu a mohl s ní pracovat ještě před vlastní verifikací (-) Kolik mne bude verifikace dat stát? Neměl by ji jako činnost kontrolní nařízenou zákonem zcela financovat stát?

11 11 Okruh 2 - Je tříleté období ETS dostačující? Pro sledování emisí CO 2 dostačující není, ale musí dle platné legislativy stačit Pro tvorbu legislativy na 2008 - 2012 budou k dispozici pouze verifikovaná data o emisích za rok 2005 (práce mají být ukončeny do 30.6.2006) Ostatní emise se sledují od 1985

12 12 Měly by být známy cílové parametry procesu ETS na min. 10 - 15 let dopředu Důvody: nízká rentabilita odvětví (hutnictví) vysoká investiční náročnost, jednotkové investice v řádu miliard Kč dlouhá doba návratnosti dlouhá doba životnosti zařízení nemožnost plnit parametry měněné každé 3 - 5 let

13 13 Okruh 3 - Význam ETS pro provozovatele Další byrokratická zátěž Zhoršuje konkurenceschopnost (zvýšení nákladů) Zajímavé, pokud dostanu nadbytek povolenek a mohu prodávat - získám zpět část již vynaložených prostředků na ekologii + prostředky na poplatky a u mne zvýšenou byrokracii

14 14 může přinést další zvýšení cen vstupních energií do výroby - pak i prostředky získané prodejem povolenek dám na tento účel při nižším přídělu než nezbytně nutně potřebuji se zvýší náklady s dopady: - jsem schopen utlumit je bez zvýšení ceny výrobku, klesá zisk - nejsem schopen utlumit je bez zvýšení ceny výrobku - pak mohu výrobu i ukončit nebo ji převedu do regionu bez ETS

15 15 Emise všech znečišťujících látek je nutno snižovat Důvody: # Provozovatel žije a podniká v určitém prostředí a je tímto prostředím (spoluobčané, orgány samosprávy, občanská hnutí a iniciativy) na něj vyvíjen tlak na zlepšování životního prostředí

16 16 # Legislativa snižuje průběžně a dlouhodobě limity pro vypouštění jednotlivých znečišťujících látek # Provozovatel se pohybuje v konkurenčním prostředí, kdy nesnižování zátěže životního prostředí může mít za následek nařčení z ekologického dumpingu - to může vyústit až v zákaz přístupu na trhy EU

17 17 Významný vliv na ochranu ŽP - proces IPPC Provoz zařízení je hodnocen z hledisek emisí do ovzduší, vod, pevné odpady snižování spotřeby paliv a energií vyšší využívání vstupních surovin ETS postihuje jen část emisí do ovzduší, IPPC komplexní a dlouhodobé.

18 18 Závěry 1. ETS je částí konkretizace strategie EU na urychlené a plošné snížení spotřeb paliv a energií, protože EU stále větší podíl spotřeb energií kryje dovozem a její závislost na dovozech se kolem roku 2020 výrazně zvýší. Proto je nutno energie zdražit a cesty k tomu mohou být různé (ETS, EDR - ekologická daňová reforma)

19 19 2. V ČR neexistuje jednotná rozvojová strategie státu. Existuje řada dílčích koncepcí a studií, které nejsou vzájemně provázány, jsou často navzájem v rozporu a některé z nich jsou spíše souhrnem přání autorů než dokumentem, který má mít reálné a realizovatelné výstupy

20 20 Zpracování těchto dokumentů probíhá na úrovni ministerstev a jen vyjímečně jsou alespoň k jejich oponování přizváni zástupci provozovatelů. Jedinou stále patrnější a důsledně uplatňovanou strategií státu je zvyšování daňového zatížení provozovatelů, zavádění dalších poplatků a zvyšování spotřebních daní (EDR).

21 21 Děkuji za pozornost tel. 271 025 118, 603 448 546 fax 271 025 123 e-mail: vladimir.toman@cbox.cz


Stáhnout ppt "1 VÝZNAM ETS PRO ODBĚRATELE Seminář AEM - SVSE Praha, 4.5.2005 Vladimír Toman Hutnictví železa, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google