Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Užitkové vlastnosti skotu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Užitkové vlastnosti skotu"— Transkript prezentace:

1 Užitkové vlastnosti skotu

2 Masná užitkovost skotu
maso: zdroj aminokyselin, bílkovin, vitamínů (B), železa Růst + Vývin = nárůst velikosti a hmotnosti těla Prenatální x postnatální růstová křivka (fáze růstu) alometrie růstu (kostra - svalstvo - tuk) jatečná zralost (dospělost) - inflexní bod

3 Činitelé ovlivňující masnou užitkovost skotu
 genetika - ukazatele růstu (h2 = 0,3-0,5)   plemenná příslušnost - optimální porážková hmotnost   věk - jatečná zralost (věk+živá hmotnost, senzorické vlastnosti ) - intenzita růstu - spotřeba živin na 1 kg přírůstku    výživa + krmení    systém ustájení    zdravotní stav    porážka - přejímka zvířat, ošetření masa po porážce

4 Výkrmnost - schopnost nárůstu živé hmotnosti (svaloviny) při dobré konverzi živin
Jatečná hodnota - kvantitativní a kvalitativní (pH, barva, vaznost) znaky JUT, včetně nutriční hodnoty masa zahrnuje i jatečnou výtěžnost Záživnost (konverze KD) Prokrmenost (zmasilost + protučnělost)

5 Hodnocení výkrmnosti Brutto přírůstek (průměrný denní přírůstek) veškerý přírůstek živé hmotnosti Netto přírůstek (g) přírůstek masa na kosti hmotnost JUT (kg) . 100 věk zvířet ve dnech Absolutní přírůstek (kg)  Relativní intenzita růstu (%)  

6 Jatečná výtěžnost (%) hmotnost JUT (kg) . 100
nákupní hmotnost (kg) Čistá jatečná výtěžnost (%) hmotnost JUT (kg) ž.h. před porážkou - obsah tr. traktu  Nákupní hmotnost = Jatečně upravené tělo (JUT) =

7 Jatečná výtěžnost procentický podíl vytěženého masa na kosti z živé hmotnosti zvířete před poražením hmotnost jatečně upraveného těla v kg Jatečná výtěžnost v % = x nákupní hmotnost v kg Hmotnost jatečně upraveného těla (JUT) - hmotnost dvou půlek nebo čtyř čtvrtí bez kůže, bez hlavy, bez končetin, oddělených v dolním kloubu zápěstním a zánártním, bez orgánů dutiny břišní, hrudní a pánevní, vyjmutých i s přirostlým lojem, bez pohlavních orgánů, bez ledvin, ledvinového a pánevního loje, u jalovic bez vemenního loje, u krav bez vemene a bez krvavého ořezu (bez páteře, oháňky)

8 Jatečný skot a hovězí maso
Živé zvíře Jatečně upravené tělo (JUT) Zpeněžování V ŽIVÉM V MASE

9 Zpeněžování v živém prodáváme „čistou nákupní hmotnost“
= živá hmotnost – „srážka na nakrmenost“ je věcí domluvy (3-5%, max.8%) - kvůli obsahu předžaludků - 12h před prodejem na lačno

10 Zpeněžování jatečného skotu
 na jatka skot zdravý, čistý, vylačněný, označený, s průvodními doklady  “v mase": hmotnost, zmasilost, protučnělost JUT - stupeň vývinu svaloviny na kýtě, hřbetě, pleci - síla a souvislost vrstvy podkožního (vnitřního) tuku Systém SEUROP třídy za zmasilost (6 – písmena) třídy za protučnělost (5 – čísla)

11 V mase

12 SEUROP Podle vyhlášky MZe č. 354/2001 Sb.
po zařazení jatečného skotu do kategorie těla jatečného skotu stanovení třídy zmasilosti a třídy protučnělosti kombinací kategorie těla jatečného skotu, třídy zmasilosti a třídy protučnělosti - zařazení do třídy jakosti.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Dělení jatečně opracovaného těla

29

30 Porážka minimalizovat podmínky pro rozrušení, úzkost a bolest zvířat (zhoršují kvalitu a vaznost masa) omračování – rychlé, účinné, bezbolestné (zbavit zvíře citlivosti a vědomí - pro vykrvovací řez) vykrvení – navazovat bezprostředně na omráčení (10 s) opracování až po klinické smrti zvířete (omezit možnost sekundární kontaminace)

31 od vykrvení do vykolení ne déle než 45 min.
maso a orgány – do 4 hodin po vytěžení ke zpracování v teplém stavu (jinak účinně vychladit) ošetření masa po porážce, zajištění zrání a skladování, distribuce

32 Zrání masa a senzorické vlastnosti (křehkost)
křehkost masa silně ovlivňuje stupeň svalové kontrakce dosažení křehkosti masa je proteolytický proces řízený enzymy svalové tkáně na jeho průběh působí hodnota pH, teplota a čas optimální teplota pro zrání masa +3 až +5 °C hovězí maso - optimální doba zrání 10 – 14 dní

33 Možnosti kuchyňské úpravy hovězího masa

34 Kontrola užitkovosti masných plemen skotu
podklad: "Metodika kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka". KUMP – 3 stupně - A, B a C pro šlechtitelskou práci rozhodující stupeň "A" principKUMP = objektivní zjišťování hmotností telat v obdobích rozhodujících pro výpočet hmotnosti ve věku 120, 210 a 365 dní.

35 hmotnost telat s přesností na 1 kg
přepočet na hmotnost ve 120 dnech ( dní), ve 210 dnech ( dní), ve 365 dnech ( dní)  mléčnost - podle hmotnosti telete ve 120 dnech bonitace stáda - úroveň stáda na konci pastevního období, hodnocení jednotl. zvířat kontrolní rok = od do 30.9.

36 pracovník ČSCHMS (inspektor)
hmotnost při narození zjišťována chovatelem dále evidovány užitkové vlastnosti: u krav a jalovic - plemenná příslušnost a původ, hodnocení zevnějšku a zjišťování tělesných rozměrů, věk při prvním otelení, průměrné mezidobí, počet mezidobí, datum otelení, průběh porodu (vyjádřeno stupnicí od 1 do 4), pohlaví telete, datum inseminace a použitý býk, v přirozené plemenitbě období působení býka ve stádě, délka březosti

37 u telat - označení telete (ušní známka, případně čip a nebo tetování), hodnocení zevnějšku
u býků v přirozené plemenitbě - procento zabřezávání plemenic během připouštěcího období, hodnocení průběhu porodů, vlastní užitkovost potomstva (živá hmotnost telat při narození a ve věku 120, 210, 365 dní)

38 Údaje z KUMP - pro stanovení rodokmenové, užitkové a plemenné hodnoty zvířete, k chovatelským a výrobním rozborům, zpracování šlechtitelských programů a výběru zvířat do plemenné knihy. Po uzavření kontrolního roku ČSCHMS vydává publikaci "Uzávěrky kontroly užitkovosti masných plemen skotu„

39 Činitelé ovlivňující masnou užitkovost
Jatečná zralost (dospělost) Výkrmnost Jatečná hodnota Nákupní hmotnost Hmotnost JUT Jatečná výtěžnost Záživnost Prokrmenost Průměrný denní přírůstek Zpěněžování hovězího masa – způsoby SEUROP – třídy a kriteria Porážka Zrání masa KUMP – metody

40


Stáhnout ppt "Užitkové vlastnosti skotu"

Podobné prezentace


Reklamy Google