Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola užitkovosti a dědičnosti prasat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola užitkovosti a dědičnosti prasat"— Transkript prezentace:

1 Kontrola užitkovosti a dědičnosti prasat
Metodické pokyny SCHP

2 A. Kontrola reprodukčních vlastností kanců a prasnic
KU = jednotný postup pravidelného zjišťování + vyhodnocování údajů o užitkovosti zvířat  určení PH zvířat plemenářské rozbory selekce provádí se u kanců, prasnic + jejich potomstva ve ŠCH + RCH A. Kontrola reprodukčních vlastností kanců a prasnic B. Provádění zkoušek vlastní užitkovosti prasat (VU) - získání informací o UT živých zvířat C. Provádění zkoušek výkrmnosti a jatečné hodnoty (VJH) - zjištění VJH potomstva plemenných prasat

3 A. Kontrola reprodukčních vlastností kanců a prasnic
provádí se ve ŠCH + RCH zajišťuje + provádí + kontroluje ji oprávněná osoba ve spolupráci chovatelem chovatel vede deník reprodukce po narození selat:

4 totožnost připuštěného kance datum oprasení
do 24 hodin zapsat: datum zapuštění totožnost připuštěného kance datum oprasení počet všech + živě narozených selat do 10 dnů označit selata zjistit počet pravidelně vyvinutých struků ŠCH - prasničky + kanečci RCH - prasničky do dní zjistit počet dochovaných selat

5 přikládaná selata (12 a  živě narozených selat, úhyn nebo onemocnění matky) se započítávají do vrhu matky zmrazené sperma -  než 5 selat - nezahrnuje se do průměrné užitkovosti matky

6 B. Provádění zkoušek vlastní užitkovosti prasat
1. Metoda unifikovaného polního testu ve ŠCH 2. Metoda základního polního testu v RCH 3. Staniční metoda v testačních zařízeních

7 1. Unifikovaný polní test v ŠCH
provádí se u plemenných prasniček a kanečků ve ŠCH všech kategorií zahájení - ve 12 týdnech ( 4 dny) - zaznamená se datum + hmotnost selata se do testačních kotců ustájí 1-2 týdny před započetím testu trvá 8 týdnů ( 7) dnů - prasničky plemen ČBU + ČL 9 týdnů ( 7) dnů - kanečci ČBU + ČL + obě pohlaví ostatních plemen velikost skupiny je selat v 1 kotci stejné pohlaví a genotyp (u otcovských plemen možné 2) minimálně po 2 otcích (u otcovských plemen možný 1) KS TESTA (jednotná receptura) - ad-libitum, samokrmítka, pitná voda po ukončení testu se prasata: zváží  průměrný denní přírůstek od narození průměrný denní přírůstek v testu změří ultrazvukem  % svaloviny průměrná výška hřbetního tuku - k fenotypovému hodnocení

8 2. Základní polní test v RCH
provádí se u prasniček v RCH, popř. u prasniček ve ŠCH určených jako chovné v živé hmotnosti kg prasata se zváží  průměrný denní přírůstek od narození (ne v testu - neprovádí se) změří ultrazvukem  % svaloviny průměrná výška hřbetního tuku - k fenotypovému hodnocení

9 3. Staniční metoda v testačních zařízeních
v ČR zatím není zřízena metodika bude stanovena až po jejím zřízení

10 Zásady měření ultrazvukem:
měření + evidenci zabezpečuje pracovník oprávněné organizace vážení a měření probíhá současně vážení (přesnost 1 kg) měření - kůže se očistí, natře kontaktním mediem, hlavice se lehce kolmo přiloží

11 Korigování výsledků: průměrný denní přírůstek + průměrná výška tuku
podle plemen + pohlaví na jednotnou ŽH 90 kg u prasniček 100 kg u kanečků % svaloviny podle plemen (bez ohledu na pohlaví) na 100 kg

12 Místa měření: Ve střední linii se vyznačí pomocné body:
A0 - na kohoutku - kolmo nad výčnělkem loketního kloubu C0 - v krajině bederní kolmo nad čéškou B0 - střed mezi body A0 + C0 Měření se provádí 70 mm od středu hřbetu v bodech: A - 3/4 kaudálně mezi místem B0 + C0 výška tuku  průměrná výška tuku B - 3/ mm kaudálně mezi místem A0 + B0 výška tuku + hloubka svalu  průměrná výška tuku + % svaloviny měření - kaudo-kraniálně B0 A0 C0 B A

13 Sonomark - SM 100M Ultrazvukový přístroj pro stanovení podílu libové svaloviny na živém praseti. Podíl libové svaloviny je stanoven pomocí hodnot: - výšky sádla ve 2 bodech - hloubky svalu v 1 bodu Pomocí regresní rovnice stanoví podíl libové svaloviny. Výsledky měření lze vytisknout přímo ve formě tabulky na tiskárně. Součástí dodávky je i komunikační program pro PC. Přístroj Sonomark je na základě konkurzu od používán v národním šlechtitelském programu ČR Možnost přímého propojení s digitální váhou. Dále je možno tímto přístrojem provádět ranou diagnostiku březosti prasnic. rozměry: 19 x 13 x 4 cm hmotnost: 700 g baterie: hod. s podsvíceným displejem, hod. bez podsvíceného dispeje paměť: přes 1000 položek

14 C. Provádění zkoušek výkrmnosti a jatečné hodnoty prasat
uznané testační zařízení (dodržení zooveterinárních podmínek) v 1 stáji nelze vedle sebe testovat potomstvo z ŠCH, popř. RCH + finálních hybridů z UCH (zdravotní důvody) nově zřizované stanice - min. 200 kotců pro dvojice, vlastní jatka nutno zabezpečit oddělený turnusový provoz kotec - samokrmítko, automatická napáječka KS GENT - jednotná receptura, pověřená výrobna, rozbory, spotřeba jatečné rozbory - dle metodických pokynů podklady se předávají k jednotnému zpracování určené organizaci

15 Zkoušky VJH čistokrevného potomstva
požadavky na prověření: u prasnice - nejméně 1 dvojice potomstva (V+P) u kance - nejméně 3 dvojice u mateřských plemen 4 dvojice u otcovských plemen selata - z 1. vrhu testované prasnice (namátkové testy na paternitu), zdravá, vyvinutá, vyrovnaná (20-28 kg - rozdíl max. 2 kg), max. 90 dní, vepříci vyhojeni po kastraci kg (poražení kg) vážení - 1x měsíčně (před začátkem a 14 dní před ukončením testace - 1x týdně)

16 Zkoušky VJH hybridního potomstva
vybrané testační zařízení zkouškami VJH podle hybridního potomstva jsou prověřováni: plemenní kanci z ISK + vybraných chovů finální hybridi z domácích a zahraničních HP po 1 kanci - skupina 10 potomků (V:P) od 3-5 matek (max. 4 od jedné matky) pro objektivní prověření 1 kombinace křížení musí být otestováno nejméně 60 finálních hybridů naskladnění - max. do 90 dnů kg (rozdíl max. 5 kg) pro vyhodnocení - nejméně 8 potomků nejméně od 3 prasnic pokud zkoušku dokončí méně než 10 zvířat - korekce na pohlaví od průměrné ž.h. skupiny 30 kg po dobu 105  4 dnů zahájení zkoušky - dle průměrného denního přírůstku skupiny vážení - na začátku + na konci testu sledované znaky VJH se korigují na 100 kg výsledky KU - samostatný počítačový program

17 Stanovení ukazatelů výkrmnosti:
průměrný denní přírůstek od narození průměrný denní přírůstek v testu spotřeba ME (MJ) na 1 kg přírůstku spotřeba KKS (kg) na 1 kg přírůstku

18 Stanovení ukazatelů jatečné hodnoty:
Jatečně upravené tělo (JUT): 2 k sobě náležející půlky s hlavou a kůží, bez štětin, bez výkrojů očních a ušních, bez mozku, míchy, jazyka, bránice, bráničního pilíře, ledvin, plsti, pohlavních orgánů, špárků, orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní vyňatých i s přirostlým tukem. Hmotnost jatečně upraveného těla: hmotnost zjištěná vážením po ukončení porážky a veterinární prohlídky, a to nejpozději do 45 minut po provedení vykrvovacího vpichu. výtěžnost = (hmotnost JUT / porážková hmotnost) * 100 změří se (m.l.d. na úrovni posledního žebra) pH1 (PSE  5,8 ) pH2 (DFD  6,2)

19 2. den - půlky se zváží (přesnost 0,5 kg), bourá se pravá půlka:
průměrná výška hřbetního tuku - nejkratší spojnice od vnějšího okraje kůže (tj. s kůží) po horní okraj povázky oddělující tuk od svaloviny ke středu 2. hrudního obratle posledního hrudního obratle 1. křížového obratle HMČ (kg) = krkovička + pečeně + plec s kostmi bez kolínka + kýta s kostmi (oddělení tukového krytí) krkovička - oddělí se od pečeně za 6. hrudním obratlem, bez tukového hrytí pečeně - za posledním hrudním obratlem se zakreslí plocha m.l.l.t., bez tukového hrytí plec - oddělí se kruhovým řezem, nožičky v zápěstním, kolínko v loketním kloubu kýta - oddělí se mezi posledním (7) a předposledním (6) bederním obratlem, oddělí se paždík, křížová kost, nožička v hleznovém + kolínko v kolenním kloubu, bez tukového hrytí HMČ (%) kýta (%) stanoví se % svaloviny - přístrojovou technikou nebo regresní rovnicí z HMČ (1,14* HMČ % - 4,878) posouzení klinického zdravotního stavu veterinárním lékařem

20


Stáhnout ppt "Kontrola užitkovosti a dědičnosti prasat"

Podobné prezentace


Reklamy Google