Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola užitkovosti a dědičnosti prasat Metodické pokyny SCHP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola užitkovosti a dědičnosti prasat Metodické pokyny SCHP."— Transkript prezentace:

1 Kontrola užitkovosti a dědičnosti prasat Metodické pokyny SCHP

2 KU = jednotný postup pravidelného zjišťování + vyhodnocování údajů o užitkovosti zvířat  určení PH zvířat plemenářské rozbory selekce –provádí se u kanců, prasnic + jejich potomstva ve ŠCH + RCH A. Kontrola reprodukčních vlastností kanců a prasnic B. Provádění zkoušek vlastní užitkovosti prasat (VU) - získání informací o UT živých zvířat C. Provádění zkoušek výkrmnosti a jatečné hodnoty (VJH) - zjištění VJH potomstva plemenných prasat

3 A. Kontrola reprodukčních vlastností kanců a prasnic provádí se ve ŠCH + RCH zajišťuje + provádí + kontroluje ji oprávněná osoba ve spolupráci chovatelem chovatel vede deník reprodukce po narození selat:

4 do 24 hodin zapsat: - datum zapuštění - totožnost připuštěného kance - datum oprasení - počet všech + živě narozených selat do 10 dnů -označit selata -zjistit počet pravidelně vyvinutých struků ŠCH - prasničky + kanečci RCH - prasničky do 18-24 dní zjistit -počet dochovaných selat

5 přikládaná selata (12 a  živě narozených selat, úhyn nebo onemocnění matky) se započítávají do vrhu matky zmrazené sperma -  než 5 selat - nezahrnuje se do průměrné užitkovosti matky

6 B. Provádění zkoušek vlastní užitkovosti prasat 1. Metoda unifikovaného polního testu ve ŠCH 2. Metoda základního polního testu v RCH 3. Staniční metoda v testačních zařízeních

7 1. Unifikovaný polní test v ŠCH provádí se u plemenných prasniček a kanečků ve ŠCH všech kategorií zahájení - ve 12 týdnech (  4 dny) - zaznamená se datum + hmotnost selata se do testačních kotců ustájí 1-2 týdny před započetím testu trvá 8 týdnů (  7) dnů - prasničky plemen ČBU + ČL 9 týdnů (  7) dnů - kanečci ČBU + ČL + obě pohlaví ostatních plemen velikost skupiny je 6 - 12 selat v 1 kotci –stejné pohlaví a genotyp (u otcovských plemen možné 2) –minimálně po 2 otcích (u otcovských plemen možný 1) KS TESTA (jednotná receptura) - ad-libitum, samokrmítka, pitná voda po ukončení testu se prasata: –zváží  průměrný denní přírůstek od narození průměrný denní přírůstek v testu –změří ultrazvukem  % svaloviny průměrná výška hřbetního tuku - k fenotypovému hodnocení

8 2. Základní polní test v RCH provádí se u prasniček v RCH, popř. u prasniček ve ŠCH určených jako chovné v živé hmotnosti 70 - 110 kg prasata se –zváží  průměrný denní přírůstek od narození (ne v testu - neprovádí se) –změří ultrazvukem  % svaloviny průměrná výška hřbetního tuku - k fenotypovému hodnocení

9 3. Staniční metoda v testačních zařízeních v ČR zatím není zřízena metodika bude stanovena až po jejím zřízení

10 Zásady měření ultrazvukem: měření + evidenci zabezpečuje pracovník oprávněné organizace vážení a měření probíhá současně –vážení (přesnost 1 kg) –měření - kůže se očistí, natře kontaktním mediem, hlavice se lehce kolmo přiloží

11 Korigování výsledků: průměrný denní přírůstek + průměrná výška tuku –podle plemen + pohlaví na jednotnou ŽH 90 kg u prasniček 100 kg u kanečků % svaloviny –podle plemen (bez ohledu na pohlaví) na 100 kg

12 Místa měření: Ve střední linii se vyznačí pomocné body: A 0 - na kohoutku - kolmo nad výčnělkem loketního kloubu C 0 - v krajině bederní kolmo nad čéškou B 0 - střed mezi body A 0 + C 0 Měření se provádí 70 mm od středu hřbetu v bodech: A - 3/4 kaudálně mezi místem B 0 + C 0 –výška tuku  průměrná výška tuku B - 3/4 + 30 mm kaudálně mezi místem A 0 + B 0 –výška tuku + hloubka svalu  průměrná výška tuku + % svaloviny měření - kaudo-kraniálně A0A0 B C0C0 B0B0 A

13 Ultrazvukový přístroj pro stanovení podílu libové svaloviny na živém praseti. Podíl libové svaloviny je stanoven pomocí hodnot: - výšky sádla ve 2 bodech - hloubky svalu v 1 bodu Pomocí regresní rovnice stanoví podíl libové svaloviny. Výsledky měření lze vytisknout přímo ve formě tabulky na tiskárně. Součástí dodávky je i komunikační program pro PC. Přístroj Sonomark je na základě konkurzu od 1. 7. 2001 používán v národním šlechtitelském programu ČR. Možnost přímého propojení s digitální váhou. Dále je možno tímto přístrojem provádět ranou diagnostiku březosti prasnic. Sonomark - SM 100M rozměry: 19 x 13 x 4 cm hmotnost: 700 g baterie: 4 hod. s podsvíceným displejem, 8 hod. bez podsvíceného dispeje paměť: přes 1000 položek

14 C. Provádění zkoušek výkrmnosti a jatečné hodnoty prasat uznané testační zařízení (dodržení zooveterinárních podmínek) –v 1 stáji nelze vedle sebe testovat potomstvo z ŠCH, popř. RCH + finálních hybridů z UCH (zdravotní důvody) –nově zřizované stanice - min. 200 kotců pro dvojice, vlastní jatka –nutno zabezpečit oddělený turnusový provoz kotec - samokrmítko, automatická napáječka KS GENT - jednotná receptura, pověřená výrobna, rozbory, spotřeba jatečné rozbory - dle metodických pokynů podklady se předávají k jednotnému zpracování určené organizaci

15 Zkoušky VJH čistokrevného potomstva požadavky na prověření: –u prasnice - nejméně 1 dvojice potomstva (V+P) –u kance - nejméně 3 dvojice u mateřských plemen 4 dvojice u otcovských plemen selata - z 1. vrhu testované prasnice (namátkové testy na paternitu), zdravá, vyvinutá, vyrovnaná (20-28 kg - rozdíl max. 2 kg), max. 90 dní, vepříci vyhojeni po kastraci 30 - 100 kg (poražení - 98-105 kg) vážení - 1x měsíčně (před začátkem a 14 dní před ukončením testace - 1x týdně )

16 Zkoušky VJH hybridního potomstva vybrané testační zařízení zkouškami VJH podle hybridního potomstva jsou prověřováni: -plemenní kanci z ISK + vybraných chovů -finální hybridi z domácích a zahraničních HP po 1 kanci - skupina 10 potomků (V:P) od 3-5 matek (max. 4 od jedné matky) pro objektivní prověření 1 kombinace křížení musí být otestováno nejméně 60 finálních hybridů naskladnění - max. do 90 dnů - 20-28 kg (rozdíl max. 5 kg) pro vyhodnocení - nejméně 8 potomků nejméně od 3 prasnic –pokud zkoušku dokončí méně než 10 zvířat - korekce na pohlaví od průměrné ž.h. skupiny 30 kg po dobu 105  4 dnů zahájení zkoušky - dle průměrného denního přírůstku skupiny vážení - na začátku + na konci testu sledované znaky VJH se korigují na 100 kg výsledky KU - samostatný počítačový program

17 Stanovení ukazatelů výkrmnosti: průměrný denní přírůstek od narození průměrný denní přírůstek v testu spotřeba ME (MJ) na 1 kg přírůstku spotřeba KKS (kg) na 1 kg přírůstku

18 Stanovení ukazatelů jatečné hodnoty: Jatečně upravené tělo (JUT): 2 k sobě náležející půlky s hlavou a kůží, bez štětin, bez výkrojů očních a ušních, bez mozku, míchy, jazyka, bránice, bráničního pilíře, ledvin, plsti, pohlavních orgánů, špárků, orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní vyňatých i s přirostlým tukem. Hmotnost jatečně upraveného těla: hmotnost zjištěná vážením po ukončení porážky a veterinární prohlídky, a to nejpozději do 45 minut po provedení vykrvovacího vpichu. výtěžnost = (hmotnost JUT / porážková hmotnost) * 100 změří se (m.l.d. na úrovni posledního žebra) – pH 1 (PSE  5,8 ) – pH 2 (DFD  6,2)

19 2. den - půlky se zváží (přesnost 0,5 kg), bourá se pravá půlka : průměrná výška hřbetního tuku - nejkratší spojnice od vnějšího okraje kůže (tj. s kůží) po horní okraj povázky oddělující tuk od svaloviny –ke středu 2. hrudního obratle –posledního hrudního obratle –1. křížového obratle HMČ (kg) = krkovička + pečeně + plec s kostmi bez kolínka + kýta s kostmi (oddělení tukového krytí) krkovička - oddělí se od pečeně za 6. hrudním obratlem, bez tukového hrytí pečeně - za posledním hrudním obratlem se zakreslí plocha m.l.l.t., bez tukového hrytí plec - oddělí se kruhovým řezem, nožičky v zápěstním, kolínko v loketním kloubu kýta - oddělí se mezi posledním (7) a předposledním (6) bederním obratlem, oddělí se paždík, křížová kost, nožička v hleznovém + kolínko v kolenním kloubu, bez tukového hrytí HMČ (%) kýta (%) stanoví se % svaloviny - přístrojovou technikou nebo regresní rovnicí z HMČ (1,14* HMČ % - 4,878) posouzení klinického zdravotního stavu veterinárním lékařem

20


Stáhnout ppt "Kontrola užitkovosti a dědičnosti prasat Metodické pokyny SCHP."

Podobné prezentace


Reklamy Google