Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANIZACE A STRUKTURA CHOVU PRASAT V ČR. Organizace chovu prasat Organizace chovu prasat Hybridizace – záměrné křížení s cílem rentabilní produkce kvalitních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANIZACE A STRUKTURA CHOVU PRASAT V ČR. Organizace chovu prasat Organizace chovu prasat Hybridizace – záměrné křížení s cílem rentabilní produkce kvalitních."— Transkript prezentace:

1 ORGANIZACE A STRUKTURA CHOVU PRASAT V ČR

2 Organizace chovu prasat Organizace chovu prasat Hybridizace – záměrné křížení s cílem rentabilní produkce kvalitních jatečních prasat za nízkou cenu. Obecný pojem pro křížení, z hlediska: –genetického - páření 2 genotypově odlišných jedinců, –zootechnického - páření mezi 2 jedinci různých taxonomických jednotek (linií, rodin, plemen). slouží k vyšlechtění optimálního finálního hybrida z pohledu užitkových vlastností odpovídajících požadavkům trhu.

3 a) heterózní efekt - zvýšení užitkovosti, životaschopnosti a odolnosti nad průměr rodičů u znaků: - s nízkou dědivostí (reprodukce) cca o 10 – 20 %, - se střední dědivostí (výkrmnost) cca o 5 – 8 %, - s vysokou dědivostí (jat. hodnota) o žádné %. b) kombinační efekty - vyplývající z intermediálního dědění znaků. Při systematickém křížení lze očekávat: Předpokladem systematičnosti a ucelenosti šlechtitelských a organizačních opatření v rámci hybridizace je hybridizační program (rozpracován v roce 1961 firmou PIC).

4 Hybridizační program rozhodující metoda intenzifikace výroby jatečných prasat zajišťující:  produkci finálních hybridůvhodných pro velkochovy,  vysoké parametry užitkovosti,  požadavky masného průmyslu a konzumentů na biologicky hodnotné vepřové maso.

5 Organizačními prvky realizace hybridizačního programu: 1. rozdělení populace prasat na mateřská a otcovská plemena, 2. vertikální uspořádání chovů, 3. jednotné řízení programu.

6 Ad1. Rozdělení populace prasat na mateřská a otcovská Důvod: - záporné korelace mezi znaky reprodukce a produkce. Mateřská plemena (pozice A a B): - ve světě: LW, L - v ČR: BU, L, PC.

7 Šlechtění mateřských plemen je orientováno na:  vynikající reprodukční vlastnosti,  výbornou růstovou schopnost při nízké spotřebě jadrných krmiv,  příznivé parametry jatečné hodnoty při velmi dobré kvalitě masa,  odolnost vůči stresu,  adaptabilitu k chovu ve všech typech technologií,  velký tělesný rámec,  dobrý zdravotní stav a pevnou konstituci,  velmi dobrý fundament (utváření a funkčnost končetin),  vhodnost kanců pro inseminaci.

8 Otcovská plemena (pozice C) - plemena výrazně masného užitkového typu využívaná v ČR H, D, BL, Pn, ČVM, aj., či jejich syntetické linie. Šlechtění otcovských plemen je zaměřeno na:  výbornou jatečnou hodnotu charakterizovanou vysokým podílem masa v jatečné půlce,  velmi dobrou růstovou schopnost a konverzi živin,  odpovídající reprodukční schopnost,  dobré zdraví a pevnou konstituci,  střední až velký tělesný rámec,  dobrý fundament (utváření a funkčnost končetin),  vhodnost kanců pro inseminaci.

9 Šlechtitelský cíl pro jednotlivá plemena

10 Ad2) Vertikální uspořádání chovů (pyramidální struktura chovů) Jde o vertikální uspořádání chovů prasat, rozdělených podle stupňů na: 1. Chovy specializované pro produkci plemenných prasat – ŠCH, RCH. 2. Chovy specializované pro produkci uřitkových prasat – UCH s návazností na výkrmny. CÍL = rychlý přenos genetického zisku z ŠCH do UCH.

11 Pyramidální struktura chovů

12 Náplň práce jednotlivých chovů Šlechtitelské chovy (ŠCH): - zušlechťování používaných čistokrevných mateřských ( pozice A,B) a otcovských (C pozice) plemen na bázi čistokrevné plemenitby v rámci kontroly užitkovosti. - produkce : - kanečků a prasniček mateřských a otcovských plemen - kanečků a prasniček mateřských a otcovských plemen pro vlastní potřebu, pro vlastní potřebu, - kanečků a prasniček mateřských plemen pro potřeby RCH, - kanečků a prasniček mateřských plemen pro potřeby RCH, - kanečků otcovských plemen pro potřeby UCH. - kanečků otcovských plemen pro potřeby UCH.

13 Šlechtitelská základna je tvořena 3 kvalitativně odlišnými kategoriemi ŠCH: - nukleové ŠCH (NCH), - šlechtitelské chovy otcovských plemen (ŠCHOP), - rezervní šlechtitelské chovy (RŠCH).

14 Nukleové chovy * zajišťují genetický pokrok na bázi selekce uvnitř domácí populace, * importů je použito pouze ve zdůvodněných případech (rozšíření genealogických linií, imigrace žádoucích genů, ap. ), * jejich posláním je produkce plemenných kanců a prasniček pro šlechtění příslušné populace a pro obnovu nižších stupňů, a to podle plemene a jeho pozici při hybridizaci, * jsou vytvářeny pouze ve velkých populacích (tj. více než 500 prasnic).

15 Šlechtitelské chovy otcovských plemen * zabezpečují šlechtění a udržování požadované úrovně genofondu otcovských plemen, používaných pro účely hybridizace, * provádí čistokrevnou plemenitbu, v případě produkce hybridních kanců v přiměřeném rozsahu hybridizaci, * jejich posláním je produkce kanců pro potřebu šlechtění příslušné populace a zejména pro finální pozici realizovaného programu hybridizace.

16 Rezervní chovy * chovy neodpovídající požadavkům uznání na NCH či ŠCHOP, * doplňují množstevní poptávku po plemenných prasatech, kterou nepokrývají NCH či ŠCHOP, * provádí čistokrevnou plemenitbu, v případě produkce hybridních kanců v potřebné míře hybridizaci plemenné kance produkují výhradně na základě licence od výběrové komise prasat.

17 Funkce a rozsah nukleových chovů:

18 Rozmnožovací chovy (RCH): - produkují prasničky kříženky F 1 generace pro potřeby UCH ( kanečci se kastrují a jdou do výkrmu ). - nejčastější kombinace: BU x L a L x BU, - na úrovni RCH se provádí kontrola užitkovosti. Užitkové chovy (UCH): -produkce finálních hybridů prasat na výkrm při uplatnění většinou diskontinuitních metod užitkových křížení, -Kontrolu užitkovosti provádí chovatel formou polních testů.

19 Š CH šlechtitelské chovy Výchozí populace A prasnice A x kanec A Výchozí populace B prasnice B x kanec B Výchozí populace C prasnice C x kanec C prasničky Akanečci Aprasničky Bkanečci Bprasničky Ckanečci C RCH rozmnožovací chovy prasnice A x kanec Bkanec A x prasnice B prasničky ABprasničky BA UCH užitkové chovy prasnice AB nebo BA x kanec C Výkrm Jatečné prase = finální hybrid / 25 % A, 25 % B, 50 % C/

20 Optimem v realizaci HP z hlediska ekonomiky a zdraví prasat je: - dodržení uzavřeného obratu stáda s přímou návazností na výkrmny, - turnusový provoz chovu, - aparativní systém zpeněžování SEUROP( ovlivňuje volbu genotypu )..

21 Ad3) Jednotné řízení programu V zemích EU je jednotné řízení zajišťováno většinou organizacemi, jejichž podílníky jsou: - svazy, - stát (dotační politika, majetková účast). Tomuto jednotnému řízení má odpovídat: I.Struktura a organizace chovu prasat v zemi. II.Struktura plemenářské organizace.

22 Struktura a organizace CHP v ČR Nejvýznamnějším orgánem pro chov hospodářských zvířat je při Mze ČR Unie chovatelů hospodářských zvířat (Praha 2, Sokolská 64). Ta sdružuje zájmová sdružení chovatelů a producentů skotu, ovcí, koz, prasat a drůbeže. Nejvyšší orgány v CHP jsou SVAZY: 2. Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, Svaz producentů vepřového, drůbežího masa a vajec v Čechách a na Moravě.

23 Činnost svazových orgánů spočívá v: zabezpečení kontroly užitkovosti (KU) a dědičnosti (D) testy čistokrevných a hybridních populací, těsné spolupráci s plemenáři, vlastnictví a vedení plemenných knih, realizaci selekčních a hybridizačních programů, obchodní činnosti, oblasti výstav a propagace, provozu vlastních inseminačních stanic, politickém lobby.

24 Struktura plemenářské organizace: - provozují plemenářskou prací v oblasti KU a D, šlechtění a služeb pro chovatele prasat, - proběhla privatizace, - v ČR je ustanoveno 14 oprávněných organizací: ò Holding ČMPU a.s., ò Jihočeský chovatel a.s., ò ŠVCH Frahelž s.r.o., ò Reprogen a.s., ò Natural s.r.o., ò Chovservis a.s., ò Plemko s.r.o., ò Plebo Brno a.s., ò JHYB s.r.o., ò Plemenářské služby a.s., ò Agro Měřín a.s., ò Ing. Zbyněk Čáda., ò Genoservis a.s., ò Racifrukt s.r.o.. ­ ­ v současné době působí v rámci ČR čtyři zahraniční firemní produkty - PIC, Sheghers, TOPIGS, JSR.


Stáhnout ppt "ORGANIZACE A STRUKTURA CHOVU PRASAT V ČR. Organizace chovu prasat Organizace chovu prasat Hybridizace – záměrné křížení s cílem rentabilní produkce kvalitních."

Podobné prezentace


Reklamy Google