Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nervová soustava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nervová soustava."— Transkript prezentace:

1 Nervová soustava

2 nervová soustava příjem, zpracování a ukládání informací
vnímání vnějšího i vnitřního okolí produkce hormonů CNS (mozek + mícha) PNS (vlákna a ganglia → propojení smyslů, CNS a výkonných orgánů) nervová buňka = neuron senzorické = smyslové → dostředivé (aferentní) dráhy motorické = pohybové → odstředivé (eferentní) dráhy interneurony → CNS reflexní oblouk (nejjednodušší nervový obvod) receptor → CNS → efektor

3 nervová soustava reflex = přenos signálu
disynaptické – jen 1 intereuron polysynaptické – více interneuronů nepodmíněné – vrozené (v DNA) podmíněné – naučené I. P. Pavlov spojení indiferentního podnětu s nepodmíněným reflexem vyhasínání až utlumení lze obnovit

4 nervová soustava neuron neuroglie – podpora dendrity – vstup
tělo (soma) – zpracování iniciální segment – vznik akčních potenciálů axon – vedení myelinová pochva Schwanovy buňky Ranvierovy zářezy nervová zakončení – výstup synaptický knoflík neuroglie – podpora

5 Nervová soustava spojení neuronů → nervová dráha
nerv = výběžky obalené vazivem

6 signalizace a integrace
tok iontů napříč plazmatickou membr. elektrochemický přenos klidový membránový potenciál (napětí) rozdíl elektrického potenciálu uvnitř a vně b. elekrická síla a koncentrační spád (gradienty) = – 70 mV membrána je propustná pro K+ změna = signál (vzruch) ← otevření kanálů pro Na+ sodno-draselná pumpa: Na+ ven, K+ dovnitř, ATP

7 signalizace a integrace
spojení buněk = synapse synaptická štěrbina 20 nm neurotransmitery (mediátory) → vazba na specifické receptory → změna propustnosti membrány pro ionty

8 signalizace a integrace
synaptické potenciály na dendritech místní – do iniciálního segm. excitace = depolarizace → ESP acetylcholin, noradrenalin různá míra, max o +15 mV inhibice = hyperpolarizace → ISP kys. γ-aminomáselná až o – 20mV sčítání a odečítání → nová informace → akční pot.

9 signalizace a integrace
akční potenciál vzniká při dostatečně velké depolarizaci až na + 40 mV vždy stejná velikost vzestupná fáze Na+ dovnitř depolarizace šíření po axonu sestupná fáze K+ ven Na+ nevstupují časově omezené změny přesuny iontu bez ATP vyrovnání iontového gradientu Na-K pumpou (ATP)

10 signalizace a integrace
kódování informace – frekvenční modulace časové uspořádání akčních potenciálů → vzorce vzruchové aktivity konvergence a divergence síť neuronů psychofarmakologie

11 CNS mozek + mícha centralizace neuronů → nervová centra cefalizace
← bilateralita, pohyb vpřed mozek řídí mícha zprostředkovává

12 mícha = medulla spinalis v páteřním kanálu, 40 – 45 cm
nervová trubice → prodloužená mícha 31 párů míšních nervů šedá (těla a dendrity) a bílá (myelinizované axony) nervová tkáň (hmota) míšní kanálek mozkomíšní mok (likvor) zadní (dorzální) kořeny dostředivé dráhy, ganglia přední (ventrální) kořeny odstředivé dráhy → míšní nerv

13 mícha vzestupné dráhy (ascendentní) sestupné dráhy (descendentní)
senzorické do mozku sestupné dráhy (descendentní) motorické z mozku porušení, poškození částečné → paréza úplné → plegie (para-, kvadru-)

14 mozek = encephalon integrace a koordinace aktivit těla
přední a zadní → + střední → 5 částí přední → koncový mozek a mezimozek zadní → prodloužená mícha a mozeček + Varolův most mozkový kmen = p. mícha, V. most, střední mozek odstup 3. – 12. páru hlavových nervů

15 mozek mozkové komory obaly mozku = mozkové pleny (blány, meningy)
mozkomíšní mok (likvor) I. a II. postranní hemisféry k. mozku III. v mezimozku IV. v p. míše Sylviův kanálek obaly mozku = mozkové pleny (blány, meningy) tvrdá plena – pevně na lebeční kost pavučnice – jemnější, mezi nimi mozkomíšní mok omozečnice – prokrvená, těsně na mozku i míše

16 mozek prodloužená mícha a Varolův most = medulla oblongata,
pons Varoli funkce podobné míše → podobná stavba smysly – dorzální část motorika – ventrální část základní životní funkce – DS, CS (+ TS a VS) reflexy – polikací, tvorba slin, obranné r. aktivace mozkové kůry → udržení bdělosti – retikulární formace most – propojení mozkové kůry a mozečku, DS

17 mozek mozeček = cerebellum z mozkového kmene
→ přední část p. míchy, dorzálně senzoricko-motorické centrum → motorická aktivita, poloha, postoj rovnovážné ústrojí, svaly, kůže kůra koncového mozku – až u savců → korový mozeček – 2 hemisféry – zvrásněné – vůle, pohybové návyky

18 mozek střední mozek = mesencephalon stonky – vzestupné
a sestupné dráhy jádra III. a IV. hlavového nervu strop = čtverohrbolí – 4 shluky neuronů 2 přední – zrakové reflexy – pohyb očí 2 zadní – sluch – pohyb hlavy červené jádro – pohyb a postoj

19 mozek mezimozek = diencephalon vejčité útvary
párový thalamus (= hrbolí) předstupeň mozkové kůry smyslové dráhy – integrace motorika aktivace mozkové kůry – retikulární formace pocity vlastního já epifýza (šišinka)

20 mozek mezimozek = diencephalon vejčité útvary
hypothalamus (= podhrbolí) vnitřní orgány – integrace DS, CS, TS, teplota, rozmnožování aktivita i regenerace hypofýza (podvěsek mozkový) → propojení NS a hormonální soust.

21 mozek koncový mozek = telencephalon
2 hemisféry – mozkový trámec (corpus callosum) mozková kůra (neokortex) nejmladší část NS 2 – 5 mm, 14 x 106 neuronů (1/2 mozku), 6 vrstev především těla – šedá kůra mozková závity (gyry) – gyrifikace, rýhy (sulci) → laloky:

22 mozek laloky šedé kůry mozkové:
čelní – motorika, Brocovo c. řeči, chuť, čich temenní – kůže a svaly (za centrální rýhou) spánkový (sluch, rovnováha) týlní (zrak) asociační oblast → myšlení, vědomí asymetrie L: řeč, logika, věda P: obraz, hudba

23 Pravá a levá hemisféra Pravá hemisféra Levá hemisféra vnímání hudby
vnímání tvarů představivost vynalézavost trojrozměrná představivost kontrola pohybů levé ruky Levá hemisféra vědecké schopnosti řeč matematické schopnosti psaná řeč racionální úvahy kontrola pohybů pravé ruky

24 Pravá a levá hemisféra Pravá hemisféra Levá hemisféra rozeznání tváří
nonverbální myšlení zpracování emocí intonace a emoční zabarvení řeči Levá hemisféra logické operace, vyžadující rychlost zpracování… …zejména v souvislosti s příkazy kosternímu svalstvu analýza zrakových a sluchových detailů

25 Pravá a levá hemisféra soustřeďte se na nos obličeje a posuďte, který z obličejů je sympatičtější pro 80 % praváků vypadá šťastněji tvář dole protože za rozeznávání a posuzování tváří je odpovědná pravá hemisféra, sledujeme levou část nakresleného obličeje obrázky nahoře i dole jsou zrcadlové obrazy …v životě je tomu zřejmě podobně: spíše si všímáme z našeho pohledu levé strany obličeje lidí (Jaynes, J., (1990) The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, Mariner Books, Boston)

26 mozek koncový mozek bazální ganglia limbický systém pod kůrou
pohybová aktivita, vnímání a myšlení, emoce limbický systém navazuje na hypothalamus instinkt a emoce motivace formování paměti – sny

27

28

29

30

31

32 Byl jednou jeden život - mozek

33 PNS dostředivé a odstředivé dráhy hlavové (12 párů) a míšní (31 párů)
somatické (senzorické a motorické) a vegetativní = autonomní (sympatikus a parasympatikus)

34 hlavové nervy senzorické (1., 2., 8.) motorické (3., 4., 6., 11., 12.)
smíšené (5., 7., 9., 10.)

35 míšní nervy 8 p. krčních 12 p. hrudních 5 p. bederních 5 p. křížových
1 p. kostrční přední a zadní kořeny – vlákna odstředivá a dostředivá (uzlina) → 2 větve: přední (→ pleteně) a zadní (krátké)

36 pleteně míšních nervů krční pleteň pažní pleteň
1. – 4. krční nerv svaly a kůže krku, bránice pažní pleteň 5. – 8. krční nerv podpažní jamka svaly a kůže HK, záda, hrudník mezižeberní nervy (hrudní n.) segmentace hrudníku → netvoří pleteň kůže hrudníku, mezižeberní svaly, svaly a kůže břicha

37 pleteně míšních n. bederní pleteň křížová pleteň 1. – 3. bederní
pánví na přední plochu stehna → bederní oblast, břicho, pánev, přední strana stehna křížová pleteň 4. a 5. bederní, 1. – 5. křížový a kostrční pánev, hýždě, zadní strana stehna a bérce, vnější pohlavní orgány sedací nerv – nejsilnější

38 řízení kosterního svalstva
reflexy, lokomoce (přemísťování), adaptivní motivace → idea → plán ← situace a zkušenosti více úrovní řízení mícha – motorické neurony předních rohů přímá aktivace – součást reflexu, řízeno mozkem mozkový kmen p. mícha, střední mozek u savců podřízeny neokortexu mozková kůra + další části mozku – mozeček, bazální ganglia čelní lalok – finální signál

39 řízení kosterního svalstva
mozková kůra přímá dráha (kortikospinální, pyramidová) jedna z každé hemisféry cílená motorika – jemné, zručné pohyby nepřímá dráha – více neuronů extrapyramidová motorická centra mozkového kmene opěrná motorika – poloha, postoj křížení v p. míše zpětnovazebná kontrola v mozečku

40 řízení vnitřních orgánů
vegetativní nervy = autonomní neovládáme vůlí (x močový měchýř) eferentní → sympatikus a parasympatikus s. – hrudní a bederní mícha p. – mozkový kmen, křížová mícha 2 neurony – periferní ganglion (s. – paravertebrální → sym. kmen, p. – terminální) orgány inervovány s. i p. antagonisticky / převládá jeden typ inervace bloudivý nerv

41 řízení vnitřních orgánů
sympatikus aktivuje organismus zvyšuje srdeční činnost rozšiřuje průdušky rozšiřuje zornice zeslabuje peristaltiku zvyšuje svalové napětí močového měchýře snižuje průtok krve kůží zvyšuje svalové napětí vyvolává produkci slin, tvorbu hormonů kůry nadledvin a pocení parasympatikus tlumí organismus zpomaluje srdeční činnost zužuje průdušky zužuje zornice zesiluje peristaltiku střev snižuje svalové napětí močového měchýře zajišťuje akomodaci oka způsobuje erekci vyvolává produkci slin a trávicích šťáv

42

43

44 řízení vnitřních orgánů
koordinace CNS – více úrovní mícha vyprazdňovací reflexy, erekce důležitost propojení s mozkem prodloužená mícha a Varolův most + mozková kůra životně důležité fce – OS, TS, … propojení s hypotalamem

45 řízení vnitřních orgánů
hypotalamus komplexy reakcí příjem potravy a vody (TS, hlad, žízeň) příprava na zátěž – aktivace sympatiku ztavení organismu – aktivace parasympatiku udržení homeostáze

46 DOKÁŽETE PŘEČÍST NÁSLEDUJÍCÍ VĚTU
DOKÁŽETE PŘEČÍST NÁSLEDUJÍCÍ VĚTU? V SUOIVSOLTSI S VZÝUKEMM NA CMABRIDGE UINERVTISY VLŠYO NJAVEO, ŽE NZEÁELŽÍ NA POŘDAÍ PSÍEMN VE SOLVĚ. JEDNINÁ DLEUITŽÁ VĚC JE, ABY BLYY PNVRÍ A PSOELNDÍ PÍMESNA NA SRPVÁÉNM MSTÍĚ. ZYBETK MŽUE BÝT TOTÁNLÍ SĚMS A TY TO PŘOÁD BEZ PORLBMÉU PEŘČETŠ. JE TO PROTO, ŽE LDIKSÝ MEZOK NETČE KDAŽÉ PENSÍMO, ALE SVOLO JKAO CLEEK. ZJÍAMVAÉ, ŽE ???

47 Onemocnění NS otřes mozku → nevolnost, ztráta vědomí
krvácení do mozkových plen hemoragie ← aneurisma (výduť cévy) ucpání tepny → mozková mrtvice krevní sraženina = trombus/embolus tuk, vzduch převzetí fcí poškozené části jinými částmi mozku „skleróza“ tuhnutí mozkových tepen ← ateroskloróza, kolagen zánět mozkomíšních obalů viry → klíšťová encefalitida, vzteklina bakterie → meningitida, lymská borrelióza

48 Onemocnění NS roztroušená skleróza Parkinsonova choroba
? autoimunitní, virová ? rozpad myelinové pochvy → skleróza (tvrdnutí) a zjizvení nerv. vláken → ochrnutí, … Parkinsonova choroba degenerace neuronů bazálních ganglií ← porucha metabolismu neurotransmiterů → třes, ztuhlost Alzheimerova choroba (chromozom 21) degenerace nervových spojů → poruchy paměti

49 Onemocnění NS epilepsie CJD poranění, přerušení míchy → ochrnutí
dědičná, způsobená poraněním epileptické záchvaty → záškuby svalů, ztráta vědomí CJD úbytek mozkové tkáně, genetika nCJD (lidská BSE) spongiformní encefalopatie, priony deprese, poruchy paměti a rovnováhy → smrt poranění, přerušení míchy → ochrnutí paréza, plegie

50 Onemocnění NS přerušení nervů - operace, regenerace
vyhřeznutí meziobratlové ploténky → skřípnutí nervu, ischias obrna lícního nervu - otok → ochrnutí tváře trojklanný nerv - např. zánět → BOLEST lepra - bakterie, periferní nervy, imunitní syst.


Stáhnout ppt "Nervová soustava."

Podobné prezentace


Reklamy Google