Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nervová soustava. nervová soustava příjem, zpracování a ukládání informací vnímání vnějšího i vnitřního okolí produkce hormonů CNS (mozek + mícha) PNS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nervová soustava. nervová soustava příjem, zpracování a ukládání informací vnímání vnějšího i vnitřního okolí produkce hormonů CNS (mozek + mícha) PNS."— Transkript prezentace:

1 Nervová soustava

2 nervová soustava příjem, zpracování a ukládání informací vnímání vnějšího i vnitřního okolí produkce hormonů CNS (mozek + mícha) PNS (vlákna a ganglia → propojení smyslů, CNS a výkonných orgánů) nervová buňka = neuron –senzorické = smyslové → dostředivé (aferentní) dráhy –motorické = pohybové → odstředivé (eferentní) dráhy –interneurony → CNS reflexní oblouk (nejjednodušší nervový obvod) –receptor → CNS → efektor

3 nervová soustava reflex = přenos signálu –disynaptické – jen 1 intereuron –polysynaptické – více interneuronů –nepodmíněné – vrozené (v DNA) –podmíněné – naučené I. P. Pavlov spojení indiferentního podnětu s nepodmíněným reflexem vyhasínání až utlumení lze obnovit

4 nervová soustava neuron –dendrity – vstup –tělo (soma) – zpracování –iniciální segment – vznik akčních potenciálů –axon – vedení myelinová pochva Schwanovy buňky Ranvierovy zářezy –nervová zakončení – výstup synaptický knoflík neuroglie – podpora

5 Nervová soustava spojení neuronů → nervová dráha nerv = výběžky obalené vazivem

6 signalizace a integrace tok iontů napříč plazmatickou membr. elektrochemický přenos klidový membránový potenciál (napětí) –rozdíl elektrického potenciálu uvnitř a vně b. –elekrická síla a koncentrační spád (gradienty) = – 70 mV –membrána je propustná pro K + –změna = signál (vzruch) ← otevření kanálů pro Na + –sodno-draselná pumpa: Na + ven, K + dovnitř, ATP

7 signalizace a integrace spojení buněk = synapse –synaptická štěrbina 20 nm neurotransmitery (mediátory) → vazba na specifické receptory → změna propustnosti membrány pro ionty

8 signalizace a integrace synaptické potenciály –na dendritech –místní – do iniciálního segm. –excitace = depolarizace → ESP acetylcholin, noradrenalin různá míra, max o +15 mV –inhibice = hyperpolarizace → ISP kys. γ-aminomáselná až o – 20mV –sčítání a odečítání → nová informace → akční pot.

9 signalizace a integrace akční potenciál –vzniká při dostatečně velké depolarizaci až na + 40 mV –vždy stejná velikost –vzestupná fáze Na + dovnitř depolarizace –šíření po axonu –sestupná fáze K + ven Na + nevstupují –časově omezené změny –přesuny iontu bez ATP –vyrovnání iontového gradientu Na-K pumpou (ATP)

10 signalizace a integrace kódování informace – frekvenční modulace –časové uspořádání akčních potenciálů → vzorce vzruchové aktivity konvergence a divergence –síť neuronů psychofarmakologie

11 CNS mozek + mícha centralizace neuronů → nervová centra cefalizace ← bilateralita, pohyb vpřed mozek řídí mícha zprostředkovává

12 mícha = medulla spinalis v páteřním kanálu, 40 – 45 cm nervová trubice → prodloužená mícha 31 párů míšních nervů šedá (těla a dendrity) a bílá (myelinizované axony) nervová tkáň (hmota) míšní kanálek –mozkomíšní mok (likvor) zadní (dorzální) kořeny –dostředivé dráhy, ganglia přední (ventrální) kořeny –odstředivé dráhy → míšní nerv

13 mícha vzestupné dráhy (ascendentní) –senzorické –do mozku sestupné dráhy (descendentní) –motorické –z mozku porušení, poškození –částečné → paréza –úplné → plegie (para-, kvadru-)

14 mozek = encephalon integrace a koordinace aktivit těla přední a zadní → + střední → 5 částí –přední → koncový mozek a mezimozek –zadní → prodloužená mícha a mozeček + Varolův most mozkový kmen = p. mícha, V. most, střední mozek –odstup 3. – 12. páru hlavových nervů

15 mozek mozkové komory –mozkomíšní mok (likvor) –I. a II. postranní hemisféry k. mozku –III. v mezimozku –IV. v p. míše –Sylviův kanálek obaly mozku = mozkové pleny (blány, meningy) –tvrdá plena – pevně na lebeční kost –pavučnice – jemnější, mezi nimi mozkomíšní mok –omozečnice – prokrvená, těsně na mozku i míše

16 mozek prodloužená mícha a Varolův most = medulla oblongata, pons Varoli –funkce podobné míše → podobná stavba smysly – dorzální část motorika – ventrální část základní životní funkce – DS, CS (+ TS a VS) reflexy – polikací, tvorba slin, obranné r. aktivace mozkové kůry → udržení bdělosti – retikulární formace –most – propojení mozkové kůry a mozečku, DS

17 mozek mozeček = cerebellum –z mozkového kmene → přední část p. míchy, dorzálně –senzoricko-motorické centrum → motorická aktivita, poloha, postoj rovnovážné ústrojí, svaly, kůže kůra koncového mozku – až u savců → korový mozeček – 2 hemisféry – zvrásněné – vůle, pohybové návyky

18 mozek střední mozek = mesencephalon –stonky – vzestupné a sestupné dráhy –jádra III. a IV. hlavového nervu –strop = čtverohrbolí – 4 shluky neuronů 2 přední – zrakové reflexy – pohyb očí 2 zadní – sluch – pohyb hlavy –červené jádro – pohyb a postoj

19 mozek mezimozek = diencephalon –vejčité útvary párový thalamus (= hrbolí) –předstupeň mozkové kůry –smyslové dráhy – integrace –motorika –aktivace mozkové kůry – retikulární formace –pocity vlastního já –epifýza (šišinka)

20 mozek mezimozek = diencephalon –vejčité útvary hypothalamus (= podhrbolí) –vnitřní orgány – integrace –DS, CS, TS, teplota, rozmnožování –aktivita i regenerace –hypofýza (podvěsek mozkový) → propojení NS a hormonální soust.

21 mozek koncový mozek = telencephalon –2 hemisféry – mozkový trámec (corpus callosum) –mozková kůra (neokortex) nejmladší část NS 2 – 5 mm, 14 x 10 6 neuronů (1/2 mozku), 6 vrstev především těla – šedá kůra mozková závity (gyry) – gyrifikace, rýhy (sulci) → laloky:

22 mozek laloky šedé kůry mozkové: –čelní – motorika, Brocovo c. řeči, chuť, čich –temenní – kůže a svaly (za centrální rýhou) –spánkový (sluch, rovnováha) –týlní (zrak) –asociační oblast → myšlení, vědomí –asymetrie L: řeč, logika, věda P: obraz, hudba

23 Pravá a levá hemisféra Pravá hemisféra vnímání hudby vnímání tvarů představivost vynalézavost trojrozměrná představivost kontrola pohybů levé ruky Levá hemisféra vědecké schopnosti řeč matematické schopnosti psaná řeč racionální úvahy kontrola pohybů pravé ruky

24 Pravá a levá hemisféra Pravá hemisféra rozeznání tváří nonverbální myšlení zpracování emocí intonace a emoční zabarvení řeči Levá hemisféra logické operace, vyžadující rychlost zpracování… …zejména v souvislosti s příkazy kosternímu svalstvu analýza zrakových a sluchových detailů

25 Pravá a levá hemisféra soustřeďte se na nos obličeje a posuďte, který z obličejů je sympatičtější pro 80 % praváků vypadá šťastněji tvář dole protože za rozeznávání a posuzování tváří je odpovědná pravá hemisféra, sledujeme levou část nakresleného obličeje obrázky nahoře i dole jsou zrcadlové obrazy …v životě je tomu zřejmě podobně: spíše si všímáme z našeho pohledu levé strany obličeje lidí (Jaynes, J., (1990) The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, Mariner Books, Boston)

26 mozek koncový mozek –bazální ganglia pod kůrou pohybová aktivita, vnímání a myšlení, emoce –limbický systém navazuje na hypothalamus instinkt a emoce motivace formování paměti – sny

27

28

29

30

31

32 Byl jednou jeden život - mozek http://www.youtube.com/watch?v=BhncrhJ k0Ng&list=PLzYoyd88IfYToj8ERYwIGhmT oB9TYn0tV

33 PNS dostředivé a odstředivé dráhy hlavové (12 párů) a míšní (31 párů) somatické (senzorické a motorické) a vegetativní = autonomní (sympatikus a parasympatikus)

34 hlavové nervy senzorické (1., 2., 8.) motorické (3., 4., 6., 11., 12.) smíšené (5., 7., 9., 10.)

35 míšní nervy 8 p. krčních 12 p. hrudních 5 p. bederních 5 p. křížových 1 p. kostrční přední a zadní kořeny – vlákna odstředivá a dostředivá (uzlina) → 2 větve: –přední (→ pleteně) a zadní (krátké)

36 pleteně míšních nervů krční pleteň –1. – 4. krční nerv –svaly a kůže krku, bránice pažní pleteň –5. – 8. krční nerv –podpažní jamka –svaly a kůže HK, záda, hrudník mezižeberní nervy (hrudní n.) –segmentace hrudníku → netvoří pleteň –kůže hrudníku, mezižeberní svaly, svaly a kůže břicha

37 pleteně míšních n. bederní pleteň –1. – 3. bederní –pánví na přední plochu stehna → bederní oblast, břicho, pánev, přední strana stehna křížová pleteň –4. a 5. bederní, 1. – 5. křížový a kostrční –pánev, hýždě, zadní strana stehna a bérce, vnější pohlavní orgány –sedací nerv – nejsilnější

38 řízení kosterního svalstva reflexy, lokomoce (přemísťování), adaptivní motivace → idea → plán ← situace a zkušenosti více úrovní řízení –mícha – motorické neurony předních rohů přímá aktivace – součást reflexu, řízeno mozkem –mozkový kmen p. mícha, střední mozek u savců podřízeny neokortexu –mozková kůra + další části mozku – mozeček, bazální ganglia čelní lalok – finální signál

39 řízení kosterního svalstva mozková kůra –přímá dráha (kortikospinální, pyramidová) jedna z každé hemisféry cílená motorika – jemné, zručné pohyby –nepřímá dráha – více neuronů extrapyramidová motorická centra mozkového kmene opěrná motorika – poloha, postoj –křížení v p. míše –zpětnovazebná kontrola v mozečku

40 řízení vnitřních orgánů vegetativní nervy = autonomní –neovládáme vůlí (x močový měchýř) –eferentní → sympatikus a parasympatikus s. – hrudní a bederní mícha p. – mozkový kmen, křížová mícha 2 neurony – periferní ganglion (s. – paravertebrální → sym. kmen, p. – terminální) –orgány inervovány s. i p. antagonisticky / převládá jeden typ inervace –bloudivý nerv

41 řízení vnitřních orgánů sympatikus –aktivuje organismus –zvyšuje srdeční činnost –rozšiřuje průdušky –rozšiřuje zornice –zeslabuje peristaltiku –zvyšuje svalové napětí močového měchýře –snižuje průtok krve kůží –zvyšuje svalové napětí –vyvolává produkci slin, tvorbu hormonů kůry nadledvin a pocení parasympatikus –tlumí organismus –zpomaluje srdeční činnost –zužuje průdušky –zužuje zornice –zesiluje peristaltiku střev –snižuje svalové napětí močového měchýře –zajišťuje akomodaci oka –způsobuje erekci –vyvolává produkci slin a trávicích šťáv

42

43

44 řízení vnitřních orgánů koordinace CNS – více úrovní mícha –vyprazdňovací reflexy, erekce –důležitost propojení s mozkem prodloužená mícha a Varolův most + mozková kůra –životně důležité fce – OS, TS, … –propojení s hypotalamem

45 řízení vnitřních orgánů hypotalamus –komplexy reakcí –příjem potravy a vody (TS, hlad, žízeň) –příprava na zátěž – aktivace sympatiku –ztavení organismu – aktivace parasympatiku –udržení homeostáze

46 DOKÁŽETE PŘEČÍST NÁSLEDUJÍCÍ VĚTU? V SUOIVSOLTSI S VZÝUKEMM NA CMABRIDGE UINERVTISY VLŠYO NJAVEO, ŽE NZEÁELŽÍ NA POŘDAÍ PSÍEMN VE SOLVĚ. JEDNINÁ DLEUITŽÁ VĚC JE, ABY BLYY PNVRÍ A PSOELNDÍ PÍMESNA NA SRPVÁÉNM MSTÍĚ. ZYBETK MŽUE BÝT TOTÁNLÍ SĚMS A TY TO PŘOÁD BEZ PORLBMÉU PEŘČETŠ. JE TO PROTO, ŽE LDIKSÝ MEZOK NETČE KDAŽÉ PENSÍMO, ALE SVOLO JKAO CLEEK. ZJÍAMVAÉ, ŽE ???

47 Onemocnění NS otřes mozku → nevolnost, ztráta vědomí krvácení do mozkových plen –hemoragie ← aneurisma (výduť cévy) ucpání tepny → mozková mrtvice –krevní sraženina = trombus/embolus –tuk, vzduch –převzetí fcí poškozené části jinými částmi mozku „skleróza“ –tuhnutí mozkových tepen ← ateroskloróza, kolagen zánět mozkomíšních obalů –viry → klíšťová encefalitida, vzteklina –bakterie → meningitida, lymská borrelióza

48 Onemocnění NS roztroušená skleróza –? autoimunitní, virová ? –rozpad myelinové pochvy → skleróza (tvrdnutí) a zjizvení nerv. vláken → ochrnutí, … Parkinsonova choroba –degenerace neuronů bazálních ganglií ← porucha metabolismu neurotransmiterů → třes, ztuhlost Alzheimerova choroba (chromozom 21) –degenerace nervových spojů → poruchy paměti

49 Onemocnění NS epilepsie –dědičná, způsobená poraněním –epileptické záchvaty → záškuby svalů, ztráta vědomí CJD –úbytek mozkové tkáně, genetika –nCJD (lidská BSE) spongiformní encefalopatie, priony deprese, poruchy paměti a rovnováhy → smrt poranění, přerušení míchy → ochrnutí –paréza, plegie

50 Onemocnění NS přerušení nervů - operace, regenerace vyhřeznutí meziobratlové ploténky → skřípnutí nervu, ischias obrna lícního nervu - otok → ochrnutí tváře trojklanný nerv - např. zánět → BOLEST lepra - bakterie, periferní nervy, imunitní syst.


Stáhnout ppt "Nervová soustava. nervová soustava příjem, zpracování a ukládání informací vnímání vnějšího i vnitřního okolí produkce hormonů CNS (mozek + mícha) PNS."

Podobné prezentace


Reklamy Google