Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nervová soustava Monika Jägerová 4.A. Nervová soustava  Neuron  Fce:  Řídicí: a) řízení kosterního svalstva b) řízení vnitřních orgánů b) řízení vnitřních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nervová soustava Monika Jägerová 4.A. Nervová soustava  Neuron  Fce:  Řídicí: a) řízení kosterního svalstva b) řízení vnitřních orgánů b) řízení vnitřních."— Transkript prezentace:

1 Nervová soustava Monika Jägerová 4.A

2 Nervová soustava  Neuron  Fce:  Řídicí: a) řízení kosterního svalstva b) řízení vnitřních orgánů b) řízení vnitřních orgánů  Vyšší nervové fce: instinkty, emoce, učení, paměť atd.

3 Struktura 1) Neuron (neuron, dendrit, soma, iniciální segment, axon, nerv. zakončení,gliové buňky, nervy, nerv. dráhy) 2) Nerv. obvody, reflex, centrální systémy (CNS, PNS, motorické, senzorické neurony, interneurony, reflex. oblouk, reflex, centrální obvody) 3) CNS, Mícha, Mozek –3.1 Mícha (mícha, fce míchy, míšní nervy, šedá, bílá tkáň, dorzální, ventrální kořeny, míšní ganglia) –3.2 Mozek (fce, hlavové nervy, m. kmen, m. komory, m. mok, prodloužená mícha, most, mozeček, střední mozek, mezimozek, thalamus, hypothalamus, koncový mozek, hemisféry, m. kůra, bazální ganglia, limbický systém, mozkový trámec) 4) Somatická NS (motorická činnost, regulační úrovně – mícha, m. kmen, m. kůra, přímá, nepřímá dráha) 5) Vegetativní NS (sympatikus, parasympatikus, sympatický kmen, regulační úrovně – mícha, prodl.mícha+most, hypotalamus) 6) Onemocnění (m. mrtvice, meningitida, klíšť. encefalitida, borrelióza, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, epilepsie, Alzheimerova nemoc, CJN, BSE) 7) Signály –7.1 KMP –7.2 Přenos signálů (synapse, neurotransmiter) –7.3 Synaptické potenciály (depolarizace, hyperpolarizace) –7.4 Akční potenciál (AP, vzruch) –7.5 Integrace signálů (integr. činnost neuronu, princip konvergence a divergence)

4 1) Neuron  Nervová buňka s výběžky  Uloženy mezi podpůrnými buňkami - Neuroglie  Dendrity, soma, iniciální segment, axon, nerv. zakončení

5  Dendrit = krátký výběžek z těla, vstupní část neuronu → signály z neuronů nebo smysl. buněk  Soma = tělo, jádro + cytoplasma + organely  Iniciální segment = spojení těla a axonu, vznik akčního potenciálu (AP) 1) Neuron

6 Axon = nerv. vlákno, delší výběžek. Vodivá část neuronu (nezpracovává informace, jen je předává) Axon = nerv. vlákno, delší výběžek. Vodivá část neuronu (nezpracovává informace, jen je předává) –Fce: vedení AP, –obal = myelinová pochva (Schwannovy buňky) přerušovaná Ranvierovými zářezy → urychlení přenosu informací –většinou 1 axon = 1 tělo; až 1m dlouhé 1) Neuron

7  Nervová zakončení = výstupní část  specializace na uvolňování chem. přenašečů: přenos signálů neuron-neuron, neuron-cílová buňka  zakončení = synaptický knoflík (knoflíkovitý tvar) 1) Neuron

8 Nerv = svazek axonů, PNS (reflexní oblouk) Nerv = svazek axonů, PNS (reflexní oblouk) Nervové dráhy = svazky nervových vláken ve vazivovém obalu, CNS (např. pyramidové dráhy = mozková kůra-mícha) Nervové dráhy = svazky nervových vláken ve vazivovém obalu, CNS (např. pyramidové dráhy = mozková kůra-mícha) 1) Neuron

9

10 2) Nervové obvody Seskupení neuronů Seskupení neuronů Fce: příjem, zpracování, ukládání, vydávání info Fce: příjem, zpracování, ukládání, vydávání info CNS = uložena v páteři a lebce, centrální obvody CNS = uložena v páteři a lebce, centrální obvody PNS = ganglia (skup. neuronů) a nerv. vlákna mimo CNS, reflexní oblouky PNS = ganglia (skup. neuronů) a nerv. vlákna mimo CNS, reflexní oblouky –spojení CNS a výkonné org.

11 Neurony a) senzorické = smyslové, aferentní, CNS - smysl.b. Neurony a) senzorické = smyslové, aferentní, CNS - smysl.b. b) motorické = hybné, eferentní, CNS – výkon. org. Neurony pouze v CNS = interneurony Neurony pouze v CNS = interneurony 3) Nerv. obvody

12 Reflexní oblouk = senzorický + motorický neuron Reflexní oblouk = senzorický + motorický neuron –spojeno přímo nebo přes interneuron (di-, polysynaptický) Reflex = děj, kdy se signál přenáší z čidla k výkon.org. nervovou drahou. Reflex = děj, kdy se signál přenáší z čidla k výkon.org. nervovou drahou. –okamžitá odpověď na dráždění receptorů 2.2 Reflexy

13 Vmezeřený neuron Mícha Výkonný orgánOdstředivý neuron Dostředivý neuronSmyslový orgán senzorický motorický interneuron

14 Obranné míšní reflexy: nejdou přes mozek Obranné míšní reflexy: nejdou přes mozek –prudké oddálení končetiny od zdroje bolesti Pociťování bolesti = jiný děj, jde do mozku, nemá vliv na průběh reflexu Pociťování bolesti = jiný děj, jde do mozku, nemá vliv na průběh reflexu Reflexy nepodmíněné : v genet. kódu Reflexy nepodmíněné : v genet. kódu Reflexy podmíněné : Reflexy podmíněné : podmíněný podnět + nepodmíněný reflex (zvuk zvonku + slinění... I.P.Pavlov) –nejsou trvalé, útlum při neproběhnutí nepodm. reflexu 3) Nerv. obvody

15 2.3 Centrální obvody = centrální systémy uvnitř CNS v mozku uvnitř CNS v mozku Fce: a) programy nerv. aktivity pro složitou motorickou činnost (umělecká, řemeslná práce) Fce: a) programy nerv. aktivity pro složitou motorickou činnost (umělecká, řemeslná práce) b) zpracování signálu ze smysl. b. na vjem c) složité aktivity (emoce, paměť, učení, chování) d) adaptivní a kognitivní 3) Nerv. obvody

16

17 3) Centrální nervová soustava uspořádání CNS: uspořádání CNS: –neurony → nerv. obvody –centralizace neuronů = nervová centra (páteř, hlava)

18 3.1 Mícha (medulla spinalis) část nerv. trubice, uvnitř páteřního kanálu část nerv. trubice, uvnitř páteřního kanálu 40-45cm 40-45cm horní konec v prodlouženou míchu horní konec v prodlouženou míchu vystupuje 31párů míšních nervů (krční, hrudní, bederní, křížové, kostrční) vystupuje 31párů míšních nervů (krční, hrudní, bederní, křížové, kostrční) –somatická i vegetativní vlákna Fce: a) převodní (oboustranné spojení mícha-mozek) Fce: a) převodní (oboustranné spojení mícha-mozek) b) centrum reflexů 3) Nerv. obvody

19 šedá a bílá nervová tkáň (hmota) šedá a bílá nervová tkáň (hmota) –šedá = těla neuronů, výběžky, tvar H –bílá = nervové dráhy (myelinizované axony) konce smysl. neuronů = v zadních rozích šedé tkáně konce smysl. neuronů = v zadních rozích šedé tkáně = DORZÁLNÍ (ZADNÍ) KOŘENY těla smysl. neuronů = MÍŠNÍ GANGLIA těla smysl. neuronů = MÍŠNÍ GANGLIA –shluky těl neuronů mimo míchu, v otvorech mezi obratli

20 smysl. neurony → interneurony/motorické neurony smysl. neurony → interneurony/motorické neurony axony motor. neuronů = přední rohy šedé tkáně axony motor. neuronů = přední rohy šedé tkáně VENTRÁLNÍ (PŘEDNÍ) KOŘENY nervová vlákna předních + zadních kořenů = míšní nervy nervová vlákna předních + zadních kořenů = míšní nervy

21 předávání signálů do mozku = vzestupné senzorické dráhy předávání signálů do mozku = vzestupné senzorické dráhy z mozku do míchy na motor. neurony = sestupné motorické dráhy z mozku do míchy na motor. neurony = sestupné motorické dráhy přerušení sestupných mot.d.: přerušení sestupných mot.d.: částečné ochrnutí svalů – paréze úplná ztráta sval. činnosti - plegie ochrnutí obou d.končetin - paraplegie

22 3.2 Mozek (encephalon) Fce: a) reflexní činnost (nejbližší okolí – obličej, slinné žlázy) Fce: a) reflexní činnost (nejbližší okolí – obličej, slinné žlázy) b) integrační a koordinační činost (všechny části těla) 6 částí: prodloužená mícha, most, mozeček, střední mozek, mezimozek, koncový mozek, 6 částí: prodloužená mícha, most, mozeček, střední mozek, mezimozek, koncový mozek,

23 mozkový kmen : prodloužená mícha, most, střední mozek mozkový kmen : prodloužená mícha, most, střední mozek –začátek motorických, konec senzorických vláken hlavových nervů Hlavové nervy : 12 párů, periferní nervy mozku Hlavové nervy : 12 párů, periferní nervy mozku –inervace oblasti hlavy (svaly obličeje, oka, jazyk, hltan) –názvy a čísla –X. hl. nerv = bloudivý, inervace vn. orgánů, polykací svaly

24

25 Míšní, Sylviův kanálek Míšní, Sylviův kanálek I., II., III., IV. mozková komora I., II., III., IV. mozková komora Mozkové komory a míšní kanálek obsahují mozkomíšní mok Mozkové komory a míšní kanálek obsahují mozkomíšní mok 3 obaly: mozkové pleny (blány, meningy) 3 obaly: mozkové pleny (blány, meningy) – Tvrdá plena : vazivová, přiléhá ke kostem – Pavučnice –Mozkomíšní mok (otvorem v IV. mozk. komoře) – Omozečnice : jemná, cévy

26

27 3.2.1 Prodloužená mícha (medulla oblongata) Most (pons Varoli) Fce a struktura podobná míše Fce a struktura podobná míše shluky neuronů = jádra (jako ost. části mozku) shluky neuronů = jádra (jako ost. části mozku) Centra: kardiovaskulární a dýchací Centra: kardiovaskulární a dýchací dále se podílí na řízení TS (polykání, slinění, obranné reflexy), VS, dále se podílí na řízení TS (polykání, slinění, obranné reflexy), VS, aktivace mozk. kůry = retikulární formace mozk. kmene aktivace mozk. kůry = retikulární formace mozk. kmene vzestupné a sestupné nerv. dráhy vzestupné a sestupné nerv. dráhy Most : řízení dýchání, dráhy spojující mozk. kůru a mozeček Most : řízení dýchání, dráhy spojující mozk. kůru a mozeček

28

29 3.2.2 Mozeček (cerebellum) na dorzální straně přední části prodloužené míchy na dorzální straně přední části prodloužené míchy senzoricko motorické centrum = koordinace motorické aktivity, udržování polohy a postoje senzoricko motorické centrum = koordinace motorické aktivity, udržování polohy a postoje info z rovnovážného ústrojí, svalů, kůže → rovnováha info z rovnovážného ústrojí, svalů, kůže → rovnováha korový mozeček : 2 hemisféry, řízení složité volní činnosti, pohybové návyky korový mozeček : 2 hemisféry, řízení složité volní činnosti, pohybové návyky

30

31 3.2.3 Střední mozek (mesencephalon) vzestupné a sestupné nerv. dráhy vzestupné a sestupné nerv. dráhy jádra dvou hlavových nervů (III, IV) jádra dvou hlavových nervů (III, IV) čtverohrbolí : dva páry shluků nerv.b. čtverohrbolí : dva páry shluků nerv.b. –přední: zrakové reflexy, souhra očí (pohyb) –zadní: sluch. reflexy (natočení hlavy za zdrojem) červené jádro (nucleus ruber): řízení pohybu a postoje červené jádro (nucleus ruber): řízení pohybu a postoje

32

33 3.2.4 Mezimozek (Diencephalon) Thalamus, Hypothalamus Thalamus, Hypothalamus Thalamus : párové útvary vejčitého tvaru Thalamus : párové útvary vejčitého tvaru –předstupeň mozk. kůry –čichové dráhy, smysl. dráhy (hrubá integrace) –aktivace mozk. kůry (podněty z retikulární formace) –pocit „vlastního já“ Hypothalamus : nepárový Hypothalamus : nepárový –nejvyšší centrum řízení orgánů → integrace (DS, OS, TS, RS, těl. teplota) –řízení hypofýzy (podvěsek mozkový) → spojení NS a humorální soustavy

34

35 3.2.5 Koncový mozek (velký mozek, telencephalon) největší část, 2 hemisféry největší část, 2 hemisféry mozková kůra (neokortex), bazální ganglia, limbický systém, mozkový trámec mozková kůra (neokortex), bazální ganglia, limbický systém, mozkový trámec Mozková kůra : Mozková kůra : –plášť = 2-5mm, asi 14mld. neuronů – šedá kůra mozková – především těla, ne axony –6 vrstev neuronů, spojeny výběžky → síť. struktura

36 –závity(gyry) zvětšují povrch → gyrifikace – laloky: motorické: čelní senzorické: temenní(kůže, svaly), týlní(zrak. centrum), spánkové(sluch. centrum) asociační oblast: čelní lalok, sídlo myšlení, nervové procesy myšlení neznámé, lidské vědomí levá hemisféra: centrum řeči, logického, exaktního myšlení, abstraktní myšlení levá hemisféra: centrum řeči, logického, exaktního myšlení, abstraktní myšlení pravá hemisféra: intelektuální fce: vnímání, výtvarný projev, hudba pravá hemisféra: intelektuální fce: vnímání, výtvarný projev, hudba

37

38 Limbický systém : spojení s hypotalamem ve fční celek Limbický systém : spojení s hypotalamem ve fční celek –instinktivní a emotivní chování –silná motivace k dosažení cíle: potrava, voda –formování paměti Bazální ganglia : pohybová aktivita, poznávací procesy Bazální ganglia : pohybová aktivita, poznávací procesy Mozkový trámec = propojení hemisfér Mozkový trámec = propojení hemisfér

39

40 4) Somatická NS příčně pruhované svaly příčně pruhované svaly reflexy, lokomoce (přemísťování), adaptace (zásahy do okolí), komunikace reflexy, lokomoce (přemísťování), adaptace (zásahy do okolí), komunikace

41 regulační úrovně: a) Mícha... ventrální rohy, z mozku nebo reflex. oblouk regulační úrovně: a) Mícha... ventrální rohy, z mozku nebo reflex. oblouk b) Mozkový kmen... prodl. mícha, střední mozek, podřízeny neokortexu c) Mozková kůra... čelní lalok = motorická kůra, mozeček, bazální ganglia. Přímá dráha = přímá kortikospinální dráha, pyramidová –vlákna k motorickým neuronům v míše –z každé hemisféry jedna (1mil. nerv. vláken) –cílená motorika (jemné, zručné pohyby) Nepřímá dráha = mimopyramidová, extrapyramidová –v průběhu více neuronů → delší doba –motorická centra v m. kmenu –opěrná motorika (neúmyslné pohyby při udržení postoje)

42 motorické dráhy se kříží v prodloužené míše → při mozkové mrtvici jedné části je ochrnutí na druhé straně motorické dráhy se kříží v prodloužené míše → při mozkové mrtvici jedné části je ochrnutí na druhé straně

43 5) Vegetativní NS řízení hl. svalstva, žláz, srdce řízení hl. svalstva, žláz, srdce nezávislé na vůli nezávislé na vůli Sestupná n. vlákna: Sestupná n. vlákna: SYMPATIKUS... SYMPATIKUS... –hrudní a bederní mícha –synapse v gangliích podél páteře, ganglia propojena nervy = SYMPATICKÝ KMEN –některá ganglia v blízkosti orgánu PARASYMPATIKUS... PARASYMPATIKUS... –jádra mozk. kmenu, křížové úseky míchy –bloudivý nerv (X.hlavový)

44 většinou inervace sympatikem i parasympatikem většinou inervace sympatikem i parasympatikem –antagonistická fce (srdeční činnost) koordinace z nadřazených oblastí CNS koordinace z nadřazených oblastí CNS regulační úrovně: a) Mícha... regulační úrovně: a) Mícha... –vyprazdňování moč. měchýře, střev, pohl. reakce b) Prodloužená mícha, most... –složitější = OS, TS c) Hypotalamus... –komplexy reakcí, vysoká integrita, –příjem potravy, vody (pocit hladu, TS) –humorální cesta –aktivace sympatiku – příprava na fyz., psych. zátěž –aktivace parasympatiku – zotavení, sekrece a hybnost TS –homeostáza

45

46 6) Onemocnění Mozková mrtvice (Cévní mozková příhoda) Mozková mrtvice (Cévní mozková příhoda) –nedostatečné prokrvení, krevní sraženina (trombóza, embolie), výron krve, aneurisma –poruchy hybnosti, řeči –skleróza Meningitida Meningitida –zánět mozkových, míšních plen –tuhnutí svalů, bolest hlavy, antibiotika Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida –vir, chřipka, nerv. poškození, mozk. poruchy (třes, obrna, porucha vědomí) –očkování

47

48 Borrelióza Borrelióza –klíšťata, jako chřipka –potíže = nerv., kardiovaskulár., kloubní systém –antibiotika Roztroušená skleróza Roztroušená skleróza –chronické, ubývají myelinové obaly → tvrdnutí pošk. míst, zjizvení, ztráta funkčnosti –cykly, neléčitelné Parkinsonova nemoc Parkinsonova nemoc –bazální ganglia, porucha neurotransmiterů –klidový třes, ztuhlost, maskovitý obličej, změněná řeč, chůze Epilepsie Epilepsie –epilept. záchvaty, petit mal, grand mal

49 Alzheimerova nemoc Alzheimerova nemoc –neurodegenerativní, vyšší věk, postupný rozvrat osobnosti, poruchy paměti –genetický defekt chromozomu 21 Creutzfeldova-Jakobova nemoc (CJN) Creutzfeldova-Jakobova nemoc (CJN) –neurodegeneerativní, gen. podmíněné, vyšší věk, vzácné BSE BSE –verze CJN, mladší lidi, nákaza od skotu (priony) –deprese, úzkost, poruchy paměti, rovnováhy, smrt –priony (pozměněná forma)

50 7) Signály (aneb jak to všechno funguje) Signály = tok el. proudu → tok iontů (ne elektronů) přes plazm. membránu Signály = tok el. proudu → tok iontů (ne elektronů) přes plazm. membránu 2.1 Klidový membránový potenciál (KMP) 2.1 Klidový membránový potenciál (KMP) –Mezi vnitřním a vnějším prostředím = rozdíl el. potenciálu (asi 70mV), znaménko minus –Uvnitř – převaha aniontů (elektronegativní), vně – kationty (elektropozitivní) –Membránové napětí (fyz.)

51 Vznik KMP (model, obecně): Vznik KMP (model, obecně): 1.Membrána není propustná pro ionty, neexistuje membránový potenciál (klídek, pohoda) 1.Otevřené iontové kanály membrány → K + se pohybují z A do B po koncentračním spádu = chemická síla (a už to jede!!!) pak začne působit elektrická síla (v A je nedostatkem K + záporný náboj → přitahuje K + nazpátek) (a už to jiskří!!!) 3.ROVNOVÁHA → z A do B jen málo iontů, mezi oddíly rozdíl potenciálu = MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL 2.1 Signály, KMP

52 –Uvnitř buněk: více K + než vně, převažuje ale záporný náboj (části molekul. bílkovin, fosforečnanové anionty) –Vně buňky: vysoká c Na + KMP se ustavuje malou převahou záporných nábojů uvnitř buňky a malou převahou kladných iontů vně buňky. Membrána je polarizovaná. 2.1 Signály, KMP

53 Reakce na podněty změnou KMP → vznik signálů Reakce na podněty změnou KMP → vznik signálů –stimulace buněk → změna propustnosti membrány pro Na+ a K+ → otevírání, zavírání IONTOVÉHO KANÁLU –na několik milisekund → pohyb iontů po koncentračním a elektrickém spádu → výchylka MP → signál –změny v memb. potenciálu = SYNAPTICKÉ A AKČNÍ POTENCIÁLY 2.1 Signály, KMP

54 Elektrické a chemické gradienty: rozdíly mezi koncentrací chem. látek nebo el. nábojů Elektrické a chemické gradienty: rozdíly mezi koncentrací chem. látek nebo el. nábojů –síly vyvolávající pohyb iontů – pasivní transport –udržovány aktivním transportem iontů (enzymatické systémy = pumpy, spotřeba ATP – aktivní transport) 2.1 Signály, KMP

55 Spojení dvou neuronů (smyslová b.-neuron) = Spojení dvou neuronů (smyslová b.-neuron) = = SYNAPSE –nedotýkají se, mezi nimi synaptická štěrbina (asi 20nm) –vstupní membrána = membrána dendritů a somy 7.2 Přenos signálu 2.2 Signály - přenos

56 po nerv. vlákně elektrický signál → přenos na druhý neuron v podobě chemického signálu: po nerv. vlákně elektrický signál → přenos na druhý neuron v podobě chemického signálu: –z nerv. zakončení = NEUROTRANSMITER (vezikuly) –dá dalšímu neuronu podnět k synaptickému potenciálu –v synapt. štěrbině se neurotransmiter váže na receptory v POSTSYNAPTICKÉ MEMBRÁNĚ –Změní se propustnost pro Na+, vstup do neuronu → koncentrační spád a záporný náboj. –KMP se změní na pozitivnější = DEPOLARIZACE 2.2 Signály - přenos

57 DEPOLARIZACE = excitace (stav podráždění) DEPOLARIZACE = excitace (stav podráždění) Změna MP = EXCITAČNÍ SYNAPTICKÝ POTENCIÁL Změna MP = EXCITAČNÍ SYNAPTICKÝ POTENCIÁL –Excitační neurotransmiter, např. acetylcholin, noradrenalin HYPERPOLARIZACE = inhibice (stav útlumu) HYPERPOLARIZACE = inhibice (stav útlumu) –KMP je negativnější (až -90mV) Změna MP = INHIBIČNÍ SYNAPTICKÝ POTENCIÁL Změna MP = INHIBIČNÍ SYNAPTICKÝ POTENCIÁL –Např. kyselina γ-aminomáselná Místní potenciály – nemohou se šířit, nejdále do iniciačního segmentu Místní potenciály – nemohou se šířit, nejdále do iniciačního segmentu Dostatečně velká depolarizace = akční potenciály Dostatečně velká depolarizace = akční potenciály 7.3 Synaptické potenciály 2.3 Synaptické potenciály

58 Tudíž... Na vstup. membráně neuronu se může měnit povaha signálů Na vstup. membráně neuronu se může měnit povaha signálů –podle neurotransmiteru (druh, množství) –podle počtu činných synapsí Z místního potenciálu → akční potenciál → šíření po NS, k výkonným orgánům Z místního potenciálu → akční potenciál → šíření po NS, k výkonným orgánům 2.3 Synaptické potenciály

59 7.4 Akční potenciál při dostatečné stimulaci v iniciálním segmentu → vysoká propustnost pro Na+ → vznik AP při dostatečné stimulaci v iniciálním segmentu → vysoká propustnost pro Na+ → vznik AP 1) Vzestupná fáze: –Záporný MP se tokem Na+ vyrovnává až nakonec změní znaménko = MEMBRÁNA MĚNÍ POLARITU –šíření po axonu 2) Sestupná fáze: –otevření kanálů pro K+ v axonu (vystupují) –snížení propustnosti pro Na+ –návrat ke klidové hodnotě 2.4 Akční potenciál

60 větší amplituda než synaptický potenciál větší amplituda než synaptický potenciál mají vždy stejnou amplitudu (ne jako SP) mají vždy stejnou amplitudu (ne jako SP) oba potenciály (SP, AP) trvají jen několik milisekund oba potenciály (SP, AP) trvají jen několik milisekund po proběhnutí AP nastane výměna iontů po proběhnutí AP nastane výměna iontů – Na+ - K+ pumpy –aby se zachovaly iontové gradienty 2.4 Akční potenciál

61 Taaakže pro shrnutí... Podstata signálu je v přeskupování nábojů na obou stranách plazmatické membrány. Přeskupování nábojů je způsobeno otevíráním iontových kanálů a pohybem iontů přes membránu. AP se šíří po celém axonu k dalšímu neuronu (výkon. orgánu). Signál = VZRUCH, IMPULZ

62 7.5 Integrace signálů (aneb proč to dělat jednoduše, když to jde i složitě) na 1 mozkomíšním neuronu = až 15 000 synapsí na 1 mozkomíšním neuronu = až 15 000 synapsí Synaptické potenciály se mohou vzájemně sčítat a odečítat → mění se povaha info INTEGRAČNÍ ČINNOST NEURONU Synaptické potenciály se mohou vzájemně sčítat a odečítat → mění se povaha info INTEGRAČNÍ ČINNOST NEURONU –vzniká nová info v iniciálním segmentu –různé časově uspořádané vzorce AP = VZORCE VZRUCHOVÉ AKTIVITY jednodušší vzorec AP se na synapsích mění ve složitější (transformace), za membránou zpět v jednodušší (integrace) jednodušší vzorec AP se na synapsích mění ve složitější (transformace), za membránou zpět v jednodušší (integrace) 2.5 Integrace signálů

63 organizace NS na principu konvergence a divergence (sbíhavost a rozbíhavost) organizace NS na principu konvergence a divergence (sbíhavost a rozbíhavost) –jeden neuron získává stovky signálů a sám na další stovky neuronů info předává Neuron není jen spojovací prvek – integrační a vodivý prvek současně. 2.5 Integrace signálů

64

65 KONEC Plácejme a tleskejme.... Toto je


Stáhnout ppt "Nervová soustava Monika Jägerová 4.A. Nervová soustava  Neuron  Fce:  Řídicí: a) řízení kosterního svalstva b) řízení vnitřních orgánů b) řízení vnitřních."

Podobné prezentace


Reklamy Google