Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nervová soustava Monika Jägerová 4.A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nervová soustava Monika Jägerová 4.A."— Transkript prezentace:

1 Nervová soustava Monika Jägerová 4.A

2 Nervová soustava Neuron Fce: Řídicí: a) řízení kosterního svalstva
b) řízení vnitřních orgánů Vyšší nervové fce: instinkty, emoce, učení, paměť atd.

3 Struktura 1) Neuron (neuron, dendrit, soma, iniciální segment, axon, nerv. zakončení,gliové buňky, nervy, nerv. dráhy) 2) Nerv. obvody, reflex, centrální systémy (CNS, PNS, motorické, senzorické neurony, interneurony, reflex. oblouk, reflex, centrální obvody) 3) CNS, Mícha, Mozek 3.1 Mícha (mícha, fce míchy, míšní nervy, šedá, bílá tkáň, dorzální, ventrální kořeny, míšní ganglia) 3.2 Mozek (fce, hlavové nervy, m. kmen, m. komory, m. mok, prodloužená mícha, most, mozeček, střední mozek, mezimozek, thalamus, hypothalamus, koncový mozek, hemisféry, m. kůra, bazální ganglia, limbický systém, mozkový trámec) 4) Somatická NS (motorická činnost, regulační úrovně – mícha, m. kmen, m. kůra, přímá, nepřímá dráha) 5) Vegetativní NS (sympatikus, parasympatikus, sympatický kmen, regulační úrovně – mícha, prodl.mícha+most, hypotalamus) 6) Onemocnění (m. mrtvice, meningitida, klíšť. encefalitida, borrelióza, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, epilepsie, Alzheimerova nemoc, CJN, BSE) 7) Signály 7.1 KMP 7.2 Přenos signálů (synapse, neurotransmiter) 7.3 Synaptické potenciály (depolarizace, hyperpolarizace) 7.4 Akční potenciál (AP, vzruch) 7.5 Integrace signálů (integr. činnost neuronu, princip konvergence a divergence)

4 1) Neuron Nervová buňka s výběžky
Uloženy mezi podpůrnými buňkami - Neuroglie Dendrity, soma, iniciální segment, axon, nerv. zakončení

5 Soma = tělo, jádro + cytoplasma + organely
1) Neuron Dendrit = krátký výběžek z těla, vstupní část neuronu → signály z neuronů nebo smysl. buněk Soma = tělo, jádro + cytoplasma + organely Iniciální segment = spojení těla a axonu, vznik akčního potenciálu (AP)

6 1) Neuron Axon = nerv. vlákno, delší výběžek. Vodivá část neuronu (nezpracovává informace, jen je předává) Fce: vedení AP, obal = myelinová pochva (Schwannovy buňky) přerušovaná Ranvierovými zářezy → urychlení přenosu informací většinou 1 axon = 1 tělo; až 1m dlouhé

7 Nervová zakončení = výstupní část
1) Neuron Nervová zakončení = výstupní část specializace na uvolňování chem. přenašečů: přenos signálů neuron-neuron, neuron-cílová buňka zakončení = synaptický knoflík (knoflíkovitý tvar)

8 Nerv = svazek axonů, PNS (reflexní oblouk)
1) Neuron Nerv = svazek axonů, PNS (reflexní oblouk) Nervové dráhy = svazky nervových vláken ve vazivovém obalu, CNS (např. pyramidové dráhy = mozková kůra-mícha)

9

10 2) Nervové obvody Seskupení neuronů
Fce: příjem, zpracování, ukládání, vydávání info CNS= uložena v páteři a lebce, centrální obvody PNS = ganglia (skup. neuronů) a nerv. vlákna mimo CNS, reflexní oblouky spojení CNS a výkonné org.

11 Neurony a) senzorické = smyslové, aferentní, CNS - smysl.b.
3) Nerv. obvody Neurony a) senzorické = smyslové, aferentní, CNS - smysl.b. b) motorické = hybné, eferentní, CNS – výkon. org. Neurony pouze v CNS = interneurony

12 2.2 Reflexy Reflexní oblouk = senzorický + motorický neuron
spojeno přímo nebo přes interneuron (di-, polysynaptický) Reflex = děj, kdy se signál přenáší z čidla k výkon.org. nervovou drahou. okamžitá odpověď na dráždění receptorů

13 senzorický interneuron motorický Vmezeřený neuron Mícha Výkonný orgán
Odstředivý neuron Dostředivý neuron Smyslový orgán senzorický interneuron motorický

14 Obranné míšní reflexy: nejdou přes mozek
3) Nerv. obvody Obranné míšní reflexy: nejdou přes mozek prudké oddálení končetiny od zdroje bolesti Pociťování bolesti = jiný děj, jde do mozku, nemá vliv na průběh reflexu Reflexy nepodmíněné: v genet. kódu Reflexy podmíněné: podmíněný podnět + nepodmíněný reflex (zvuk zvonku + slinění ... I.P.Pavlov) nejsou trvalé, útlum při neproběhnutí nepodm. reflexu

15 2.3 Centrální obvody = centrální systémy uvnitř CNS v mozku
3) Nerv. obvody 2.3 Centrální obvody = centrální systémy uvnitř CNS v mozku Fce: a) programy nerv. aktivity pro složitou motorickou činnost (umělecká, řemeslná práce) b) zpracování signálu ze smysl. b. na vjem c) složité aktivity (emoce, paměť, učení, chování) d) adaptivní a kognitivní

16

17 3) Centrální nervová soustava
uspořádání CNS: neurony → nerv. obvody centralizace neuronů = nervová centra (páteř, hlava)

18 3.1 Mícha (medulla spinalis)
3) Nerv. obvody 3.1 Mícha (medulla spinalis) část nerv. trubice, uvnitř páteřního kanálu 40-45cm horní konec v prodlouženou míchu vystupuje 31párů míšních nervů (krční, hrudní, bederní, křížové, kostrční) somatická i vegetativní vlákna Fce: a) převodní (oboustranné spojení mícha-mozek) b) centrum reflexů

19 = DORZÁLNÍ (ZADNÍ) KOŘENY
šedá a bílá nervová tkáň (hmota) šedá = těla neuronů, výběžky, tvar H bílá = nervové dráhy (myelinizované axony) konce smysl. neuronů = v zadních rozích šedé tkáně = DORZÁLNÍ (ZADNÍ) KOŘENY těla smysl. neuronů = MÍŠNÍ GANGLIA shluky těl neuronů mimo míchu, v otvorech mezi obratli

20 VENTRÁLNÍ (PŘEDNÍ) KOŘENY
smysl. neurony → interneurony/motorické neurony axony motor. neuronů = přední rohy šedé tkáně VENTRÁLNÍ (PŘEDNÍ) KOŘENY nervová vlákna předních + zadních kořenů = míšní nervy

21 předávání signálů do mozku = vzestupné senzorické dráhy
z mozku do míchy na motor. neurony = sestupné motorické dráhy přerušení sestupných mot.d.: částečné ochrnutí svalů – paréze úplná ztráta sval. činnosti - plegie ochrnutí obou d.končetin - paraplegie

22 3.2 Mozek (encephalon) Fce: a) reflexní činnost (nejbližší okolí – obličej, slinné žlázy) b) integrační a koordinační činost (všechny části těla) 6 částí: prodloužená mícha, most, mozeček, střední mozek, mezimozek, koncový mozek,

23 mozkový kmen: prodloužená mícha, most, střední mozek
začátek motorických, konec senzorických vláken hlavových nervů Hlavové nervy: 12 párů, periferní nervy mozku inervace oblasti hlavy (svaly obličeje, oka, jazyk, hltan) názvy a čísla X. hl. nerv = bloudivý, inervace vn. orgánů, polykací svaly

24

25 I., II., III., IV. mozková komora
Míšní, Sylviův kanálek I., II., III., IV. mozková komora Mozkové komory a míšní kanálek obsahují mozkomíšní mok 3 obaly: mozkové pleny (blány, meningy) Tvrdá plena: vazivová, přiléhá ke kostem Pavučnice Mozkomíšní mok (otvorem v IV. mozk. komoře) Omozečnice: jemná, cévy

26

27 3.2.1 Prodloužená mícha (medulla oblongata) Most (pons Varoli)
Fce a struktura podobná míše shluky neuronů = jádra (jako ost. části mozku) Centra: kardiovaskulární a dýchací dále se podílí na řízení TS (polykání, slinění, obranné reflexy), VS, aktivace mozk. kůry = retikulární formace mozk. kmene vzestupné a sestupné nerv. dráhy Most: řízení dýchání, dráhy spojující mozk. kůru a mozeček

28

29 3.2.2 Mozeček (cerebellum) na dorzální straně přední části prodloužené míchy senzoricko motorické centrum = koordinace motorické aktivity, udržování polohy a postoje info z rovnovážného ústrojí, svalů, kůže → rovnováha korový mozeček: 2 hemisféry, řízení složité volní činnosti, pohybové návyky

30

31 3.2.3 Střední mozek (mesencephalon)
vzestupné a sestupné nerv. dráhy jádra dvou hlavových nervů (III, IV) čtverohrbolí: dva páry shluků nerv.b. přední: zrakové reflexy, souhra očí (pohyb) zadní: sluch. reflexy (natočení hlavy za zdrojem) červené jádro (nucleus ruber): řízení pohybu a postoje

32

33 3.2.4 Mezimozek (Diencephalon)
Thalamus, Hypothalamus Thalamus: párové útvary vejčitého tvaru předstupeň mozk. kůry čichové dráhy, smysl. dráhy (hrubá integrace) aktivace mozk. kůry (podněty z retikulární formace) pocit „vlastního já“ Hypothalamus: nepárový nejvyšší centrum řízení orgánů → integrace (DS, OS, TS, RS, těl. teplota) řízení hypofýzy (podvěsek mozkový) → spojení NS a humorální soustavy

34

35 3.2.5 Koncový mozek (velký mozek, telencephalon)
největší část, 2 hemisféry mozková kůra (neokortex), bazální ganglia, limbický systém, mozkový trámec Mozková kůra: plášť = 2-5mm, asi 14mld. neuronů šedá kůra mozková – především těla, ne axony 6 vrstev neuronů, spojeny výběžky → síť. struktura

36 pravá hemisféra: intelektuální fce: vnímání, výtvarný projev, hudba
závity(gyry) zvětšují povrch → gyrifikace laloky: motorické: čelní senzorické: temenní(kůže, svaly), týlní(zrak. centrum), spánkové(sluch. centrum) asociační oblast: čelní lalok, sídlo myšlení, nervové procesy myšlení neznámé, lidské vědomí levá hemisféra: centrum řeči, logického, exaktního myšlení, abstraktní myšlení pravá hemisféra: intelektuální fce: vnímání, výtvarný projev, hudba

37

38 Limbický systém: spojení s hypotalamem ve fční celek
instinktivní a emotivní chování silná motivace k dosažení cíle: potrava, voda formování paměti Bazální ganglia: pohybová aktivita, poznávací procesy Mozkový trámec = propojení hemisfér

39

40 4) Somatická NS příčně pruhované svaly
reflexy, lokomoce (přemísťování), adaptace (zásahy do okolí), komunikace

41 regulační úrovně: a) Mícha... ventrální rohy, z mozku nebo reflex. oblouk
b) Mozkový kmen... prodl. mícha, střední mozek, podřízeny neokortexu c) Mozková kůra... čelní lalok = motorická kůra, mozeček, bazální ganglia. Přímá dráha = přímá kortikospinální dráha, pyramidová vlákna k motorickým neuronům v míše z každé hemisféry jedna (1mil. nerv. vláken) cílená motorika (jemné, zručné pohyby) Nepřímá dráha = mimopyramidová, extrapyramidová v průběhu více neuronů → delší doba motorická centra v m. kmenu opěrná motorika (neúmyslné pohyby při udržení postoje)

42 motorické dráhy se kříží v prodloužené míše → při mozkové mrtvici jedné části je ochrnutí na druhé straně

43 5) Vegetativní NS řízení hl. svalstva, žláz, srdce nezávislé na vůli
Sestupná n. vlákna: SYMPATIKUS... hrudní a bederní mícha synapse v gangliích podél páteře, ganglia propojena nervy = SYMPATICKÝ KMEN některá ganglia v blízkosti orgánu PARASYMPATIKUS... jádra mozk. kmenu, křížové úseky míchy bloudivý nerv (X.hlavový)

44 většinou inervace sympatikem i parasympatikem
antagonistická fce (srdeční činnost) koordinace z nadřazených oblastí CNS regulační úrovně: a) Mícha... vyprazdňování moč. měchýře, střev, pohl. reakce b) Prodloužená mícha, most... složitější = OS, TS c) Hypotalamus... komplexy reakcí, vysoká integrita, příjem potravy, vody (pocit hladu, TS) humorální cesta aktivace sympatiku – příprava na fyz., psych. zátěž aktivace parasympatiku – zotavení, sekrece a hybnost TS homeostáza

45

46 6) Onemocnění Mozková mrtvice (Cévní mozková příhoda) Meningitida
nedostatečné prokrvení, krevní sraženina (trombóza, embolie), výron krve, aneurisma poruchy hybnosti, řeči skleróza Meningitida zánět mozkových, míšních plen tuhnutí svalů, bolest hlavy, antibiotika Klíšťová encefalitida vir, chřipka, nerv. poškození, mozk. poruchy (třes, obrna, porucha vědomí) očkování

47

48 Borrelióza Roztroušená skleróza Parkinsonova nemoc Epilepsie
klíšťata, jako chřipka potíže = nerv., kardiovaskulár., kloubní systém antibiotika Roztroušená skleróza chronické, ubývají myelinové obaly → tvrdnutí pošk. míst, zjizvení, ztráta funkčnosti cykly, neléčitelné Parkinsonova nemoc bazální ganglia, porucha neurotransmiterů klidový třes, ztuhlost, maskovitý obličej, změněná řeč, chůze Epilepsie epilept. záchvaty, petit mal, grand mal

49 Creutzfeldova-Jakobova nemoc (CJN) BSE
Alzheimerova nemoc neurodegenerativní, vyšší věk, postupný rozvrat osobnosti, poruchy paměti genetický defekt chromozomu 21 Creutzfeldova-Jakobova nemoc (CJN) neurodegeneerativní, gen. podmíněné, vyšší věk, vzácné BSE verze CJN, mladší lidi, nákaza od skotu (priony) deprese, úzkost, poruchy paměti, rovnováhy, smrt priony (pozměněná forma)

50 7) Signály (aneb jak to všechno funguje)
Signály = tok el. proudu → tok iontů (ne elektronů) přes plazm. membránu 2.1 Klidový membránový potenciál (KMP) Mezi vnitřním a vnějším prostředím = rozdíl el. potenciálu (asi 70mV), znaménko minus Uvnitř – převaha aniontů (elektronegativní), vně – kationty (elektropozitivní) Membránové napětí (fyz.)

51 Vznik KMP (model, obecně):
2.1 Signály, KMP Vznik KMP (model, obecně): Membrána není propustná pro ionty, neexistuje membránový potenciál (klídek, pohoda) Otevřené iontové kanály membrány → K+ se pohybují z A do B po koncentračním spádu = chemická síla (a už to jede!!!) pak začne působit elektrická síla (v A je nedostatkem K+ záporný náboj → přitahuje K+ nazpátek) (a už to jiskří!!!) ROVNOVÁHA → z A do B jen málo iontů, mezi oddíly rozdíl potenciálu = MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL

52 2.1 Signály, KMP Uvnitř buněk: více K+ než vně, převažuje ale záporný náboj (části molekul. bílkovin, fosforečnanové anionty) Vně buňky: vysoká c Na+ KMP se ustavuje malou převahou záporných nábojů uvnitř buňky a malou převahou kladných iontů vně buňky. Membrána je polarizovaná.

53 Reakce na podněty změnou KMP → vznik signálů
2.1 Signály, KMP Reakce na podněty změnou KMP → vznik signálů stimulace buněk → změna propustnosti membrány pro Na+ a K+ → otevírání, zavírání IONTOVÉHO KANÁLU na několik milisekund → pohyb iontů po koncentračním a elektrickém spádu → výchylka MP → signál změny v memb. potenciálu = SYNAPTICKÉ A AKČNÍ POTENCIÁLY

54 2.1 Signály, KMP Elektrické a chemické gradienty: rozdíly mezi koncentrací chem. látek nebo el. nábojů síly vyvolávající pohyb iontů – pasivní transport udržovány aktivním transportem iontů (enzymatické systémy = pumpy, spotřeba ATP – aktivní transport)

55 7.2 Přenos signálu Spojení dvou neuronů (smyslová b.-neuron) =
2.2 Signály - přenos Spojení dvou neuronů (smyslová b.-neuron) = = SYNAPSE nedotýkají se, mezi nimi synaptická štěrbina (asi 20nm) vstupní membrána = membrána dendritů a somy

56 2.2 Signály - přenos po nerv. vlákně elektrický signál → přenos na druhý neuron v podobě chemického signálu: z nerv. zakončení = NEUROTRANSMITER (vezikuly) dá dalšímu neuronu podnět k synaptickému potenciálu v synapt. štěrbině se neurotransmiter váže na receptory v POSTSYNAPTICKÉ MEMBRÁNĚ Změní se propustnost pro Na+, vstup do neuronu → koncentrační spád a záporný náboj. KMP se změní na pozitivnější = DEPOLARIZACE

57 7.3 Synaptické potenciály
DEPOLARIZACE = excitace (stav podráždění) Změna MP = EXCITAČNÍ SYNAPTICKÝ POTENCIÁL Excitační neurotransmiter, např. acetylcholin, noradrenalin HYPERPOLARIZACE = inhibice (stav útlumu) KMP je negativnější (až -90mV) Změna MP = INHIBIČNÍ SYNAPTICKÝ POTENCIÁL Např. kyselina γ-aminomáselná Místní potenciály – nemohou se šířit, nejdále do iniciačního segmentu Dostatečně velká depolarizace = akční potenciály

58 Tudíž... Na vstup. membráně neuronu se může měnit povaha signálů
2.3 Synaptické potenciály Tudíž... Na vstup. membráně neuronu se může měnit povaha signálů podle neurotransmiteru (druh, množství) podle počtu činných synapsí Z místního potenciálu → akční potenciál → šíření po NS, k výkonným orgánům

59 2.4 Akční potenciál 7.4 Akční potenciál při dostatečné stimulaci v iniciálním segmentu → vysoká propustnost pro Na+ → vznik AP 1) Vzestupná fáze: Záporný MP se tokem Na+ vyrovnává až nakonec změní znaménko = MEMBRÁNA MĚNÍ POLARITU šíření po axonu 2) Sestupná fáze: otevření kanálů pro K+ v axonu (vystupují) snížení propustnosti pro Na+ návrat ke klidové hodnotě

60 větší amplituda než synaptický potenciál
2.4 Akční potenciál větší amplituda než synaptický potenciál mají vždy stejnou amplitudu (ne jako SP) oba potenciály (SP, AP) trvají jen několik milisekund po proběhnutí AP nastane výměna iontů Na+ - K+ pumpy aby se zachovaly iontové gradienty

61 AP se šíří po celém axonu k dalšímu neuronu (výkon. orgánu).
Taaakže pro shrnutí... Podstata signálu je v přeskupování nábojů na obou stranách plazmatické membrány. Přeskupování nábojů je způsobeno otevíráním iontových kanálů a pohybem iontů přes membránu. AP se šíří po celém axonu k dalšímu neuronu (výkon. orgánu). Signál = VZRUCH, IMPULZ

62 2.5 Integrace signálů 7.5 Integrace signálů (aneb proč to dělat jednoduše, když to jde i složitě) na 1 mozkomíšním neuronu = až synapsí Synaptické potenciály se mohou vzájemně sčítat a odečítat → mění se povaha info INTEGRAČNÍ ČINNOST NEURONU vzniká nová info v iniciálním segmentu různé časově uspořádané vzorce AP = VZORCE VZRUCHOVÉ AKTIVITY jednodušší vzorec AP se na synapsích mění ve složitější (transformace), za membránou zpět v jednodušší (integrace)

63 Neuron není jen spojovací prvek – integrační a vodivý prvek současně.
2.5 Integrace signálů organizace NS na principu konvergence a divergence (sbíhavost a rozbíhavost) jeden neuron získává stovky signálů a sám na další stovky neuronů info předává Neuron není jen spojovací prvek – integrační a vodivý prvek současně.

64

65 Plácejme a tleskejme.... Toto je
KONEC


Stáhnout ppt "Nervová soustava Monika Jägerová 4.A."

Podobné prezentace


Reklamy Google