Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Životní prostředí - zaměřen na zlepšování stavu životního prostředí - dotace až 90% způsobilých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Životní prostředí - zaměřen na zlepšování stavu životního prostředí - dotace až 90% způsobilých."— Transkript prezentace:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Operační program Životní prostředí - zaměřen na zlepšování stavu životního prostředí - dotace až 90% způsobilých nákladů projektu - způsobilí žadatelé: obce, příspěvkové organizace obcí, svazky obcí, obchodní společnosti - žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory (nebo ho spravovat) - příklady projektů: regenerace/výsadba zeleně v intravilánu obce, odbahnění rybníků, protierozní opatření, vybudování kompostárny, sběrných dvorů, zateplení budov, výměna zdroje E, OZE, sanace sesuvů, stabilizace svahů, …

10 26.výzva: - příjem žádostí do prioritní osa 2: zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí (nízkoemisní zdroje E, výsadba a regenerace izolační zeleně, pořízení strojů na úklid cest) 27.výzva: - příjem žádostí do prioritní osa 1: omezování rizika povodní (opatření podporující přirozený rozliv povodní, retence srážkových vod) - prioritní osa 4: zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží - prioritní osa 6: zlepšování stavu přírody a krajiny

11 28.výzva: příjem žádostí do prioritní osa 3: udržitelné využívání zdrojů energie (zdroje tepla a el. energie využívající OZE) Martina Dvořáková GSM: tel.: web: Centrum evropského projektování, p.o., Soukenická 54, Hradec Králové

12

13

14

15

16 ORPpodanéschválené%dotace v Kč Broumov7457, Dobruška201470, Dvůr Králové nad Labem4375, Hořice131184, Hradec Králové534279, Jaroměř6350, Jičín312787, Kostelec nad Orlicí181583, Náchod332781, Nová Paka33100, Nové Město nad Metují77100, Nový Bydžov141071, Rychnov nad Kněžnou231147, Trutnov151066, Vrchlabí9888, Celkem KHK ,

17

18

19

20 Vymezení venkovských obcí v KHK – obce do 2000 obyv. (PRK, POV) Specifické oblasti, rozvojové oblasti a osy v KH kraji (ZÚR)

21

22 Index stáří (2008) Míra nezaměstnanosti (2008)

23 Vývoj počtu obyvatel v KHK ( ) Hrubá měsíční mzda (2008)

24 Obecná míra nezaměstnanosti (2008) Srovnání míry nezaměstnanosti a intenzity podnikatelské aktivity (2008)

25

26

27

28

29

30 Integrovaná studie regionu Labe Region LABE: a) úzké zájmové území b) širší zájmové území - obce - regiony - subjekty GIS výstupy (tematické mapy)

31

32

33

34

35

36

37

38 -Komplexní zmapování funkčních DSO v KHK -Síť DSO v KHK v roce Vývoj sítě DSO v KHK v posledních dvou desetiletích -Účelové zaměření DSO v KHK -Funkčnost DSO v KHK -Obecná aktivita jednotlivých DSO -Členství v místních akčních skupinách -Specifické problémy a potřeby DSO v našem regionu -Čerpání dotací z krajských, státních a evropských zdrojů -Shrnutí uplynulých období -Problémy při realizaci projektů a specifické souvislosti -Aktuální a budoucí potřeby DSO v KHK -Spolupráce a informovanost -Plánované projekty -Zájem o dotace a spolupráci

39 -Stávající databáze -Regionální informační servis (RIS) -Krajská databáze -Analýzy čerpání dotací z krajských a evropských zdrojů zpracované na přelomu let 2009 a Dotazníkové a konzultační šetření -Vyplnění dotazníků strukturovaných s ohledem na účel analýzy -Telefonické konzultace pro upřesnění dotazníkového šetření -Doplňující konzultace včetně zjištění nejaktuálnějších informací

40 -55 funkčních DSO -Drtivá většina obcí členem DSO, některé i více než dvou svazků -54 svazků má právní formu DSO, jeden svazek je zájmovým sdružení právnických osob (Podzvičinsko) -8 svazků přesahuje hranice kraje, dva z nich jsou zvláštním typem svazku: nehomogenní území – různá města v ČR (Česká inspirace, Královská věnná města) -Největší aktivita v zakládání mezi 2001 a 2005 (před vstupem do EU) -Zaměření činnosti DSO -Zhruba polovina původně monofunkčních (technická infrastruktura, cestovní ruch apod.), druhá polovina od začátku pro všeobecnou spolupráci -Reálná situace závisí na mnoha faktorech v závislosti na ekonomicko-politické situaci, dotačních možnostech, přírodních podmínkách apod. – některé činnosti v různých obdobích upřednostněny

41 Ilustrativní znázornění pokrytí území KHK dobrovolnými svazky obcí (šedivé plochy znázorňují území obcí, které nejsou členy žádného DSO).

42

43

44

45

46

47 Výchozí situace: -Velké množství stezek spravovaných různými subjekty; neexistuje jejich jednotná evidence nebo klasifikace -Vyhledávaná turistická atraktivita pro všechny generace, vzhledem k přírodním a kulturním pamětihodnostem na území KHK má velký potenciál dalšího rozvoje Cíl práce: -Katalog naučných stezek využitelný pro jejich další evidenci -Propagační materiály pro cestovní ruch -Doplňující informace pro odbory KÚ KHK, podklady pro další odborné práce v rámci cestovního ruchu Zdroje informací: -Stávající mapové podklady -Turistické informační a propagační materiály -Obce -Subjekty cestovního ruchu -Terénní průzkum

48 Zkoumané parametry NS (předpokládaná struktura databáze): -Název -Lokalizace popisem -Lokalizace prostorovými daty -Dopravní dostupnost -Kategorie -Stručný slovní popis -Délka -Výškový profil -Značení stezky -Mobiliář -Zřizovatel -Instituce zodpovědná za údržbu -Současný stav -Zákres do mapy -Fotodokumentace -Další dle potřeb KHK Dokončení prací: říjen 2011

49


Stáhnout ppt "Operační program Životní prostředí - zaměřen na zlepšování stavu životního prostředí - dotace až 90% způsobilých."

Podobné prezentace


Reklamy Google