Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Životní prostředí - zaměřen na zlepšování stavu životního prostředí - dotace až 90% způsobilých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Životní prostředí - zaměřen na zlepšování stavu životního prostředí - dotace až 90% způsobilých."— Transkript prezentace:

1

2

3

4

5

6 http://rif.kr-kralovehradecky.cz

7

8

9 Operační program Životní prostředí - zaměřen na zlepšování stavu životního prostředí - dotace až 90% způsobilých nákladů projektu - způsobilí žadatelé: obce, příspěvkové organizace obcí, svazky obcí, obchodní společnosti - žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory (nebo ho spravovat) - příklady projektů: regenerace/výsadba zeleně v intravilánu obce, odbahnění rybníků, protierozní opatření, vybudování kompostárny, sběrných dvorů, zateplení budov, výměna zdroje E, OZE, sanace sesuvů, stabilizace svahů, …

10 26.výzva: - příjem žádostí do 30.11.2011 - prioritní osa 2: zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí (nízkoemisní zdroje E, výsadba a regenerace izolační zeleně, pořízení strojů na úklid cest) 27.výzva: - příjem žádostí do 15.7.2011 - prioritní osa 1: omezování rizika povodní (opatření podporující přirozený rozliv povodní, retence srážkových vod) - prioritní osa 4: zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží - prioritní osa 6: zlepšování stavu přírody a krajiny

11 28.výzva: příjem žádostí do 19.8.2011 prioritní osa 3: udržitelné využívání zdrojů energie (zdroje tepla a el. energie využívající OZE) Martina Dvořáková GSM: + 420 725 027 793 tel.: + 420 495 817 827 e-mail: mdvorakova@cep-rra.czmdvorakova@cep-rra.cz web: www.cep-rra.czwww.cep-rra.cz Centrum evropského projektování, p.o., Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

12

13

14

15

16 ORPpodanéschválené%dotace v Kč Broumov7457,1962 800 Dobruška201470,03 062 400 Dvůr Králové nad Labem4375,0642 800 Hořice131184,62 465 700 Hradec Králové534279,28 660 938 Jaroměř6350,01 185 250 Jičín312787,18 670 400 Kostelec nad Orlicí181583,33 135 100 Náchod332781,86 451 985 Nová Paka33100,0912 000 Nové Město nad Metují77100,01 111 800 Nový Bydžov141071,42 747 167 Rychnov nad Kněžnou231147,82 088 750 Trutnov151066,71 862 900 Vrchlabí9888,92 119 200 Celkem KHK25619576,246 079 190

17

18

19

20 Vymezení venkovských obcí v KHK – obce do 2000 obyv. (PRK, POV) Specifické oblasti, rozvojové oblasti a osy v KH kraji (ZÚR)

21

22 Index stáří (2008) Míra nezaměstnanosti (2008)

23 Vývoj počtu obyvatel v KHK (2000 - 2008) Hrubá měsíční mzda (2008)

24 Obecná míra nezaměstnanosti (2008) Srovnání míry nezaměstnanosti a intenzity podnikatelské aktivity (2008)

25

26

27

28

29

30 Integrovaná studie regionu Labe Region LABE: a) úzké zájmové území b) širší zájmové území - obce - regiony - subjekty GIS výstupy (tematické mapy)

31

32

33

34

35

36

37

38 -Komplexní zmapování funkčních DSO v KHK -Síť DSO v KHK v roce 2010 -Vývoj sítě DSO v KHK v posledních dvou desetiletích -Účelové zaměření DSO v KHK -Funkčnost DSO v KHK -Obecná aktivita jednotlivých DSO -Členství v místních akčních skupinách -Specifické problémy a potřeby DSO v našem regionu -Čerpání dotací z krajských, státních a evropských zdrojů -Shrnutí uplynulých období -Problémy při realizaci projektů a specifické souvislosti -Aktuální a budoucí potřeby DSO v KHK -Spolupráce a informovanost -Plánované projekty -Zájem o dotace a spolupráci

39 -Stávající databáze -Regionální informační servis (RIS) -Krajská databáze -Analýzy čerpání dotací z krajských a evropských zdrojů zpracované na přelomu let 2009 a 2010 -Dotazníkové a konzultační šetření -Vyplnění dotazníků strukturovaných s ohledem na účel analýzy -Telefonické konzultace pro upřesnění dotazníkového šetření -Doplňující konzultace včetně zjištění nejaktuálnějších informací

40 -55 funkčních DSO -Drtivá většina obcí členem DSO, některé i více než dvou svazků -54 svazků má právní formu DSO, jeden svazek je zájmovým sdružení právnických osob (Podzvičinsko) -8 svazků přesahuje hranice kraje, dva z nich jsou zvláštním typem svazku: nehomogenní území – různá města v ČR (Česká inspirace, Královská věnná města) -Největší aktivita v zakládání mezi 2001 a 2005 (před vstupem do EU) -Zaměření činnosti DSO -Zhruba polovina původně monofunkčních (technická infrastruktura, cestovní ruch apod.), druhá polovina od začátku pro všeobecnou spolupráci -Reálná situace závisí na mnoha faktorech v závislosti na ekonomicko-politické situaci, dotačních možnostech, přírodních podmínkách apod. – některé činnosti v různých obdobích upřednostněny

41 Ilustrativní znázornění pokrytí území KHK dobrovolnými svazky obcí (šedivé plochy znázorňují území obcí, které nejsou členy žádného DSO).

42

43

44

45

46

47 Výchozí situace: -Velké množství stezek spravovaných různými subjekty; neexistuje jejich jednotná evidence nebo klasifikace -Vyhledávaná turistická atraktivita pro všechny generace, vzhledem k přírodním a kulturním pamětihodnostem na území KHK má velký potenciál dalšího rozvoje Cíl práce: -Katalog naučných stezek využitelný pro jejich další evidenci -Propagační materiály pro cestovní ruch -Doplňující informace pro odbory KÚ KHK, podklady pro další odborné práce v rámci cestovního ruchu Zdroje informací: -Stávající mapové podklady -Turistické informační a propagační materiály -Obce -Subjekty cestovního ruchu -Terénní průzkum

48 Zkoumané parametry NS (předpokládaná struktura databáze): -Název -Lokalizace popisem -Lokalizace prostorovými daty -Dopravní dostupnost -Kategorie -Stručný slovní popis -Délka -Výškový profil -Značení stezky -Mobiliář -Zřizovatel -Instituce zodpovědná za údržbu -Současný stav -Zákres do mapy -Fotodokumentace -Další dle potřeb KHK Dokončení prací: říjen 2011

49


Stáhnout ppt "Operační program Životní prostředí - zaměřen na zlepšování stavu životního prostředí - dotace až 90% způsobilých."

Podobné prezentace


Reklamy Google