Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary
Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/ Tematická oblast : PRÁVO PRO ROČNÍK Datum tvorby: Datum ověření: Klíčové slovo: stát, suverenita, státní moc, právo, právní norma, právní řád, platnost, účinnost právního předpisu, derogační klauzule, novelizace Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1. – 2. ročníku oboru vzdělání Podnikání. Výklad formou prezentace žákům vysvětluje pojmy stát, státní symboly, státní moc, právo, funkce práva, právní normy, právní systém, právní řád. V závěru prezentace žáci zodpoví kontrolní otázky.

2 Stát a právo Právo = nástroj společnosti k prosazování spravedlnosti
chrání život, svobodu, zdraví, majetek souhrn všech norem stanovených a zabezpečovaných státem vývoj práva od nepsaných právních obyčejů k soudobé písemné formě právních předpisů v souvislosti se vznikem států

3 Stát a právo Základní funkce práva
upravovat prostřednictvím právních norem společenské vztahy orientace právních subjektů ve složitých společenských vztazích prevence a řešení mezilidských konfliktů trestání přestupků, správních deliktů a zločinů vytváření právní jistoty ve společnosti

4 Stát Stát = organizační soustava lidské společnosti
skládá se ze státních orgánů, úřadů, ústavů a dalších zařízení základním úkolem je zajišťovat soudržnost a zabezpečovat rozvoj státu nástroj společnosti, jenž uplatňuje svou svrchovanou moc nad obyvatelstvem chrání pořádek, bezpečí, mír

5 Stát území, které má hranice dány historicky nebo upraveny
nemusí fyzicky existovat právo vybírat na území daně a poplatky obyvatelstvo řídící orgány administrativní aparát ozbrojená moc suverenita (svrchovanost) státu – nezávislost na moci jiného státu

6 Stát a právo suverenita vnitřní – právo státu požadovat od kohokoliv, kdo se vyskytuje na jeho území, chování v souladu s jeho právním řádem bez ohledu na státní příslušnost suverenita vnější – právo státu vystupovat navenek jako nezávislý právní subjekt Státní symboly – velký a malý státní znak, státní vlajka, vlajka (standarta) prezidenta republiky, pečeť, hymna

7 Stát a právo Státní moc = společenský vztah založený zákonem: jednomu vyplývá právo přikazovat, druhému povinnost příkazy poslechnout v demokratickém státě slouží občanům – uplatňovat v případech, které stanoví zákon stát nesmí uplatňovat svou moc na území cizího státu nesmí být zneužívána

8 Stát a právo vytváří závazná pravidla (předpisy), jimiž se řídí život společnosti = právní normy, dohlíží na dodržování a postihuje porušování právní systém = souhrn právních norem, které mají na území státu svou působnost, platnost a účinnost souhrn všech právních předpisů = právní řád jejich důležitost (právní síla) záleží na tom, který státní orgán je vydal a jak se nazývají

9 Právní řád Právní řád – uspořádán stupňovitě podle důležitosti právních předpisů normy téhož právního řádu na sebe navazují a doplňují se, nesmějí být rozpory Charakteristika právního řádu: každý zákon v souladu s ústavou prováděcí předpis nesmí odporovat zákonu (dbá na to Ústavní soud) všechny normy jsou projevem jediné vůle = legislativních orgánů státu

10 Právní síla jejich důležitost a význam (právní síla) záleží na tom, který státní orgán je vydal a jak se nazývají právní síla určuje postavení předpisu v právním řádu

11 předpisy zákonné (základní) předpisy podzákonné (prováděcí)
ústava a ústavní zákony zákony a zákonná opatření vládní nařízení vyhlášky ministrů vyhlášky nižších státních orgánů vydává Parlament předpisy zákonné (základní) vydává vláda, ministři,… předpisy podzákonné (prováděcí)

12 Právní síla Popis pyramidy:
vrcholem právního řádu – ústava a ústavní zákony na ně navazují ostatní zákony a zákonná opatření všechny tyto základní předpisy vydávají nejvyšší zastupitelské státní orgány (Parlament) nižší předpisy může vydávat vláda, ministři, nižší orgány státní správy

13 Platnost právního předpisu
= byl vytvořen předepsaným způsobem příslušným státním orgánem v mezích jeho pravomocí a stal se součástí právního řádu řádně vyhlášen ve Sbírce zákonů předpis je platný ode dne vydání

14 Účinnost právního předpisu
je povinnost se předpisem řídit datum nabytí účinnosti uveden v posledním § předpis nabývá účinnosti dnem vyhlášení – platnost a účinnost jsou shodné většina právních předpisů nabývá účinnosti později - vacatio legis – období od platnosti do účinnosti - prostudování

15 Působnost právního předpisu
derogační klauzule (zrušovací ustanovení) – uvedena v závěru uvádí se, které právní normy nebo celé předpisy se ruší (derogují) nový předpis nemusí nahrazovat celý dosavadní předpis – změny – novelizace novým právním předpisem se vždy ruší a nahrazují starší normy o téže věci

16 Zveřejňování právních norem
zákonné předpisy - ve Sbírce zákonů ČR závazný oficiální text podzákonné předpisy – věstník ministerstev předpis – chronologické číslování (zákon č. 119/2002 Sb., název … § 17 odst. 1 písm. d) zákona …

17 Zákonnost, právní vědomí
ve vyspělém právním státě se prosazuje zákonnost, tj. důsledné dodržování právního řádu závisí na dobré znalosti právních předpisů a na přesvědčení o nutnosti jejich dodržování znalost právního řádu a představy o spravedlnosti a účelnosti právních norem = právní vědomí

18 Zákonnost, právní vědomí
právní vědomí = souhrn právních názorů, představ, pocitů a skutečných vědomostí vyjadřujících vztahy občanů k platnému právu úroveň státu v oblasti práva posuzujeme: podle vzdělanostní, kulturní, morální úrovně občanů, právního vědomí jak rychle, účinně a spravedlivě řeší státní orgány právní spory

19 Opakování Co je státní moc? Jaké jsou státní symboly?
Jaké jsou zákonné předpisy? Kdo vydává podzákonné předpisy? Co je právní vědomí?

20 Zdroje: Ryska, R. Právo pro střední školy. Praha: Fortuna, ISBN Šíma, A.; Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck, ISBN Kučera, R. Základy práva. Brno: MU v Brně, ISBN Kliparty jsou volně přístupné v programu Word.


Stáhnout ppt "Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ"

Podobné prezentace


Reklamy Google