Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická oblast : PRÁVO PRO 1. - 2. ROČNÍK Datum tvorby: 27. 9. 2013 Datum ověření: 1. 10. 2013 Klíčové slovo: stát, suverenita, státní moc, právo, právní norma, právní řád, platnost, účinnost právního předpisu, derogační klauzule, novelizace Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1. – 2. ročníku oboru vzdělání Podnikání. Výklad formou prezentace žákům vysvětluje pojmy stát, státní symboly, státní moc, právo, funkce práva, právní normy, právní systém, právní řád. V závěru prezentace žáci zodpoví kontrolní otázky.

2  Právo = nástroj společnosti k prosazování spravedlnosti  chrání život, svobodu, zdraví, majetek  souhrn všech norem stanovených a zabezpečovaných státem  vývoj práva od nepsaných právních obyčejů k soudobé písemné formě právních předpisů v souvislosti se vznikem států Stát a právo

3  Základní funkce práva  upravovat prostřednictvím právních norem společenské vztahy  orientace právních subjektů ve složitých společenských vztazích  prevence a řešení mezilidských konfliktů  trestání přestupků, správních deliktů a zločinů  vytváření právní jistoty ve společnosti Stát a právo

4  Stát = organizační soustava lidské společnosti  skládá se ze státních orgánů, úřadů, ústavů a dalších zařízení  základním úkolem je zajišťovat soudržnost a zabezpečovat rozvoj státu  nástroj společnosti, jenž uplatňuje svou svrchovanou moc nad obyvatelstvem  chrání pořádek, bezpečí, mír Stát

5 území, které má hranice  dány historicky nebo upraveny  nemusí fyzicky existovat  právo vybírat na území daně a poplatky obyvatelstvo řídící orgány administrativní aparát ozbrojená moc suverenita (svrchovanost) státu – nezávislost na moci jiného státu Stát

6  suverenita vnitřní – právo státu požadovat od kohokoliv, kdo se vyskytuje na jeho území, chování v souladu s jeho právním řádem bez ohledu na státní příslušnost  suverenita vnější – právo státu vystupovat navenek jako nezávislý právní subjekt  Státní symboly – velký a malý státní znak, státní vlajka, vlajka (standarta) prezidenta republiky, pečeť, hymna Stát a právo

7  Státní moc = společenský vztah založený zákonem: jednomu vyplývá právo přikazovat, druhému povinnost příkazy poslechnout  v demokratickém státě slouží občanům – uplatňovat v případech, které stanoví zákon  stát nesmí uplatňovat svou moc na území cizího státu  nesmí být zneužívána Stát a právo

8  vytváří závazná pravidla (předpisy), jimiž se řídí život společnosti = právní normy, dohlíží na dodržování a postihuje porušování  právní systém = souhrn právních norem, které mají na území státu svou působnost, platnost a účinnost  souhrn všech právních předpisů = právní řád  jejich důležitost (právní síla) záleží na tom, který státní orgán je vydal a jak se nazývají Stát a právo

9  Právní řád – uspořádán stupňovitě podle důležitosti právních předpisů  normy téhož právního řádu na sebe navazují a doplňují se, nesmějí být rozpory  Charakteristika právního řádu:  každý zákon v souladu s ústavou  prováděcí předpis nesmí odporovat zákonu (dbá na to Ústavní soud)  všechny normy jsou projevem jediné vůle = legislativních orgánů státu Právní řád

10  jejich důležitost a význam (právní síla) záleží na tom, který státní orgán je vydal a jak se nazývají  právní síla určuje postavení předpisu v právním řádu Právní síla

11 ústava a ústavní zákony zákony a zákonná opatření vládní nařízení vyhlášky ministrů vyhlášky nižších státních orgánů předpisy zákonné (základní) předpisy podzákonné (prováděcí) vydává Parlament vydává vláda, ministři,…

12  Popis pyramidy:  vrcholem právního řádu – ústava a ústavní zákony  na ně navazují ostatní zákony a zákonná opatření  všechny tyto základní předpisy vydávají nejvyšší zastupitelské státní orgány (Parlament)  nižší předpisy může vydávat vláda, ministři, nižší orgány státní správy Právní síla

13  Platnost právního předpisu  = byl vytvořen předepsaným způsobem příslušným státním orgánem v mezích jeho pravomocí a stal se součástí právního řádu  řádně vyhlášen ve Sbírce zákonů  předpis je platný ode dne vydání Platnost právního předpisu

14  Účinnost právního předpisu  je povinnost se předpisem řídit  datum nabytí účinnosti uveden v posledním §  předpis nabývá účinnosti dnem vyhlášení – platnost a účinnost jsou shodné  většina právních předpisů nabývá účinnosti později - vacatio legis – období od platnosti do účinnosti - prostudování Účinnost právního předpisu

15  derogační klauzule (zrušovací ustanovení) – uvedena v závěru  uvádí se, které právní normy nebo celé předpisy se ruší (derogují)  nový předpis nemusí nahrazovat celý dosavadní předpis – změny – novelizace  novým právním předpisem se vždy ruší a nahrazují starší normy o téže věci Působnost právního předpisu

16  zákonné předpisy - ve Sbírce zákonů ČR  závazný oficiální text  podzákonné předpisy – věstník ministerstev  předpis – chronologické číslování (zákon č. 119/2002 Sb., název … § 17 odst. 1 písm. d) zákona … Zveřejňování právních norem

17  ve vyspělém právním státě se prosazuje zákonnost, tj. důsledné dodržování právního řádu  závisí na dobré znalosti právních předpisů a na přesvědčení o nutnosti jejich dodržování  znalost právního řádu a představy o spravedlnosti a účelnosti právních norem = právní vědomí 17 Zákonnost, právní vědomí

18  právní vědomí = souhrn právních názorů, představ, pocitů a skutečných vědomostí vyjadřujících vztahy občanů k platnému právu  úroveň státu v oblasti práva posuzujeme:  podle vzdělanostní, kulturní, morální úrovně občanů, právního vědomí  jak rychle, účinně a spravedlivě řeší státní orgány právní spory 18 Zákonnost, právní vědomí

19 Opakování Co je státní moc? Jaké jsou státní symboly? Jaké jsou zákonné předpisy? Kdo vydává podzákonné předpisy? Co je právní vědomí?

20 Zdroje: Ryska, R. Právo pro střední školy. Praha: Fortuna, 2010. ISBN 978-80-7173-010-9 Šíma, A.; Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-490-2 Kučera, R. Základy práva. Brno: MU v Brně, 2002. ISBN 80-210-2940-4 Kliparty jsou volně přístupné v programu Word.


Stáhnout ppt "Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google