Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Fylogeneticky primární funkce orofaciálního traktu  Vrozená schopnost, která je přítomna u vyvíjejícího se plodu  Správná funkce nezbytná pro hydrataci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Fylogeneticky primární funkce orofaciálního traktu  Vrozená schopnost, která je přítomna u vyvíjejícího se plodu  Správná funkce nezbytná pro hydrataci."— Transkript prezentace:

1

2  Fylogeneticky primární funkce orofaciálního traktu  Vrozená schopnost, která je přítomna u vyvíjejícího se plodu  Správná funkce nezbytná pro hydrataci a výživu organismu  Dospělý člověk polkne cca 580x za den  Polykání je proces probíhající v několika fázích:  Přípravná fáze  Orální fáze  Faryngeální fáze  Ezofageální fáze

3

4  Začíná ve chvíli, kdy jídlo nebo tekutina vstupují do úst  Rozkousání, rozmělnění a smíchání se slinami za účelem  Formování bolusu  Spodní čelist  Rty  Jazyk  Zuby  Žvýkací svaly, bukální svaly  Trvání: variabilní v závislosti na typu potravy  Dýchání: skrze nazální cestu (ústa uzavřena).

5  Posun bolusu směrem k orofaryngu  Kontrakce rtů a bukálního svalstva  Propulzní pohyb bolusu vytvořený tlakem jazyka na tvrdé patro  Elevace vela  Trvání: 1-1.5 s  Dýchání: nazální cestou

6  Začíná ve chvíli, kdy bolus dorazí na orální a orofaryngeální rozhranní (isthmus faucium/ faucial pillars)  Zdvih kořene jazyka  Elevace vela – uzavření nazální dutiny  Uzavření hltanové úžiny – kořen jazyka a stěna hltanu  Zdvih os hyoideum a hrtanu  Uzávěr hrtanu – epiglottis, vestibulární řasy a addukce hlasivek (apnoická pauza – 0,3-2.7s)  Pasivní usměrnění bolusu do piriformních recesů  Relaxace ezofageálního sfinkteru – m. cricopharyngeus – trvalý tonus

7

8

9  Probíhá autonomně  Posun bolusu peristaltickou vlnou cca 12cm/s od horního ezofageálního sfinkteru k dolnímu ezofageálnímu svěrači  čas: 8-20 s, může být ovlivněno věkem  Respirace: nosem, ústy

10

11

12

13  Kortex – iniciace, kontrola a korekce motorického průběhu polykání (apraxie) + kognitivní procesy zrakového rozpoznání (Agnosie)  PMC  Pemotorický kortex  SMA  PSC  Insula  Anteriorní část cingulárního kortexu  Hemisferální lateralizace nejasná  PH – volní fáze polykání?  LH – reflexní ?  Subkortikální struktury  Thalamus  BG  Interakce aferentních senzorických a eferentních motorických neuronů  Mozkový kmen – základní motorický plán faryngeální fáze polykání  Pons  Medulla oblongata  Hlavové nervy  Mozeček

14  Nucleus tractus solitarius  Primární senzorické jádro n.VII, IX, X  Aferentace z faryngu a laryngu  Aferentace ze senzorického jádra n.V v pontu  NTS má přímé spojení pouze s jedním motorickým jádrem  Nucleus ambiguus  Primární motorické jádro n.IX, X, XI  Masivní spojení s ostatními motorickými jádry n. V, VII, XII  Motorická kontrola svalů faryngu, laryngu a ezofagu  Senzorická informace z NTS integrována do tvoření motorického plánu  N. laryngeus superiror vstupuje nejen do NTS ale i přímo do NA a umožňuje přímou modulaci motorické reakce v podobě reflexního kašle při průniku tekutin do laryngu

15  n. trigeminus  Senzorická inervace DU  Maxilární větev inervuje měkké a tvrdé patro, alveoly, zuby, rty  Mandibulární větev inervuje jazyk, sliznici tváří, dolní ret  Motoricky inervuje žvýkací svaly  Narušení formování bolusu – kousání do jazyka, hromadění reziduí na spodině úst  n. facialis  Motoricky inervuje mimické svalstvo obličeje  Porucha orální fáze – kousání do bukální sliznice, leaking tekutin a slin  Chuť anteriorní části 1/3 jazyka  n. glossopharyngeus  Senzoricky inervuje orofarynx, kořen jazyka  Motoricky inervuje m. stylopharyngeus – elevace pharyngu  Poškození často společně s n.X  Jednostranné poškození naruší elevaci vela (příznak opony)

16  n. vagus  Motorická inervace z nc. ambiguus  Senzorická inervace z NTS  Motorická a senzorická inervace měkkého patra, hltanu, hrtanu, jícnu a žaludku  n. laryngeus superior  Externí větev inervuje m. cricothyreoideus – poškození oslabuje napětí hlasivek a omezuje hlasový rozsah  Interní větev – senzorická inervace supraglottis, zadní části hrtanu a sliznice piriformních recesů – anestezie oblasti může vyvolat dysfagii s aspirací  N. laryngeus recurrens  Inervuje svaly hrtanu  M. cricoarytenoideus posterior – jediný abduktor  Jednostranná obrna vyvolá ipsilaterální parézu  Oboustranná obrna – obstrukce dýchacích cest  n. hypoglossus  Motorická inervace jazyka – obrna způsobí potíže s formováním bolusu

17

18

19  Porucha polykání manifestující se částečnou nebo úplnou ztrátou schopnosti bezpečně a efektivně jíst a pít  Predeglutivní  Intradeglutivní  Postdeglutivní

20

21  Central nervous system (CNS)  Cerebral vascular accident (e.g., brain stem or pseudobulbar palsy)  Head trauma  Parkinson disease  Wilson disease  Multiple sclerosis  Amyotrophic lateral sclerosis  Brain stem tumors  Miscellaneous congenital and degenerative disorders of CNS  Peripheral nervous system  Bulbar poliomyelitis  Peripheral neuropathies (e.g., diphtheria, botulism, rabies, diabetes mellitus)  Motor end plate  Myasthenia gravis  Muscle  Muscular dystrophies  Primary myositis  Metabolic myopathy (e.g., thyrotoxicosis, myxedema, steroid myopathy)  Amyloidosis

22 Incidence dysfagie u CMP ve statistikách kolísá od 25% do 81% -- rozdílné metody selekce pacientů -- rozdílné diagnostické metody nejsou stejně senzitivní -- definice co to je dysfagie -- doba hodnocení od začátku výskytu

23  Nedostatečný retní uzávěr - drooling  Nedostatečný rozsah pohybu jazyka – porucha formování bolusu – redukovaná svalová síla  Potíže s kousáním žvýkáním – slabá kontrakce, omezená rotace mandibuly  Části bolusu zapadají do anteriorního sulcu – redukovaná labiální tenze  Části bolusu zapadají do laterálního sulcu – redukovaná bukální tenze  Potíže s posunem bolusu do orofaryngu – prodloužení orální fáze – senioři!  Snížená schopnost senzitivní kontroly  Slabý propulzní tlak – omezení síly a elevace

24  Velofaryngeální insuficience (nasal reflux)  Zpožděná iniciace reflexní fáze – preduglitivní aspirace  Porucha časování – elevace hrtanu první děj  Hypotonie faryngu – rezidua na stěnách hltanu a ve valekulách – postdeglutivní aspirace  Nedostatečný anteriorní posun zadní stěny hltanu – slabá propulze bolusu  Redukovaná elevace hrtanového komplexu - nedostatečný uzávěr glottis - největší riziko laryngeální penetrace/aspirace  Neadekvátní otvírání horního jícnového svěrače – cricofaryngeální dysfunkce – rezidua v piriformních recesech

25

26

27  Backflow  Snížená mobilita jícnu  Neadekvátní otvírání dolního jícnového svěrače  GERD

28  Odynofagie  Rezidua  Nazální reflux  Leaking  Drooling  Slinění vs. sucho v DU  Efektivita manipulace  Transport  Nástup elevace hrtanu  Kašlání  Dušení  Retence části bolusu  Čištění hrdla  Kloktavý hlas  Regurgitace  Penetraci/aspiraci  Senzorika  Nauzea  Zvracení po jídle  Nechutenství  Váhový úbytek  Potíže s dýcháním  Zahlenění  Opakující se záněty DC Polknutí 20/30ml Kontinuální pití – 1dcl

29

30 - aspiruje-li pacient více než 10% z každého bolusu a je si aspirace vědom (kašle) + kompenzační či terapeutické strategie nejsou účinné - neorální výživa + pokračovat v nepřímých terapeutických technikách - trvá-li celková orální a faryngeální tranzitní doba déle než 10 sec. u jakékoliv konzistence - pacient přestane jíst či bude hubnout - pokračovat v orálním příjmu potravy + dosycovat neoráln ě či přidat kalorické doplňky stravy *Logemann, J.A: Evaluation and treatment of swallowing disorders, 1998

31  1. Posturální techniky: mění rozměry faryngu a směr toku bolusu  2. Zvyšování senzitivního vnímání  3. Modifikování množství a rychlosti přijímaného jídla  4. Změny konzistence a viskozity jídla  5. Kompenzační pomůcky

32  přímé x nepřímé techniky – zaměřují se na zlepšení síly a koordinace svalů používaných při polykání, rozhodující je přítomnosti či absence potravy při nácviku polykání.  aktivní x pasivní techniky – důležitá je schopnost spolupráce a míra motivace pacienta na terapii

33

34

35


Stáhnout ppt " Fylogeneticky primární funkce orofaciálního traktu  Vrozená schopnost, která je přítomna u vyvíjejícího se plodu  Správná funkce nezbytná pro hydrataci."

Podobné prezentace


Reklamy Google