Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20. SVĚTOVÝ ENERGETICKÝ KONGRES 2007 Celková charakteristika Kongresu „ Energetická budoucnost vzájemně propojeného světa“ Energetický komitét ČR WEC EGÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20. SVĚTOVÝ ENERGETICKÝ KONGRES 2007 Celková charakteristika Kongresu „ Energetická budoucnost vzájemně propojeného světa“ Energetický komitét ČR WEC EGÚ."— Transkript prezentace:

1 20. SVĚTOVÝ ENERGETICKÝ KONGRES 2007 Celková charakteristika Kongresu „ Energetická budoucnost vzájemně propojeného světa“ Energetický komitét ČR WEC EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy

2 Charakteristika Kongresu Základní témata Kongresu: Globální problémy světové energetiky Energetická budoucnost navzájem propojeného světa Udržitelný rozvoj průmyslových i rozvojových zemí Zvýšení kvality života a ochrany životního prostředí 2 EGÚ Brno, a. s.

3 Charakteristika Kongresu Skladba jednání Kongresu : Úvodní vystoupení světových osobností, speciální referáty proslovené na plénu, zahajovací referáty jednotlivých dnů Diskusní sekce (6 sekcí se 4 – 3 tématickými okruhy) Kulaté stoly (6 kulatých stolů) Závěrečné zasedání, závěry kongresu Kongres mladých expertů 4 000 účastníků, 800 novinářů a 220 mladých účastníků z 50 zemí a 1 450 energetických společností Výstava/veletrh energetických technologií 3 EGÚ Brno, a. s.

4 Charakteristika Kongresu – speciální referáty José Manuel Durão Barroso: Energetická politika EU spočívá na pěti pilířích 1) Zvýšení energetické účinnosti, a tím do roku 2020 úsporu 20 % energie a snížení emisí CO2 o 780 milionů tun 2) Zvýšení podílu OZ na 20 % v roce 2020 a 10 % podílu bio-paliv 3) Podstatné zvýšení množství čistých uhlovodíků – čisté uhelné technologie 4) Posílení trhu s uhlíkem (pokrývá 50 % energetických emisí) 5) Upevnění a otevření konkurenceschopného vnitřního trhu 4 EGÚ Brno, a. s.

5 Charakteristika Kongresu – speciální referáty José Manuel Durão Barroso: Jaderná energie v energetické politice EU „Společná problematika konkurenceschopnosti, globální energetické bezpečnosti a klimatických změn vyvolává novou diskuzi o budoucnosti jaderné energie“. 5 EGÚ Brno, a. s.

6 Charakteristika Kongresu – speciální referáty Anne Lauvergeon, Area, Francie – Přednosti jaderné energie  Není zatížena emisemi uhlíkatých látek (už dnes šetří emise na úrovni všech automobilů Evropy)  Je konkurenceschopná (její ekonomická přijatelnost se promítá do ceny elektřiny)  Výrobní náklady jsou neobyčejně stabilní (palivo tvoří jen 5 % ceny elektřiny – růst cen U je málo ovlivňují)  Zvyšuje energetickou bezpečnost země (její přínos je na úrovni produkce ropy Kuwaitu)  Nabízí energii mimořádné hustoty (znamená úspory v dopravě a skladovacích kapacitách)  Je multimodální (elektřina, výroba vodíku, odsolování, palivové články, aj.) 6 EGÚ Brno, a. s.

7 Charakteristika Kongresu – referáty pro diskusní sekce Pro 6 diskusních sekcí (se 4 – 3 tématickými okruhy) bylo předloženo na 150 referátů Členíme je podle hlavního zaměření 7 EGÚ Brno, a. s.

8 Charakteristika Kongresu – kulaté stoly Zaměření kulatých stolů (podle programu WEC) /KS 1/ VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST: MÍRA VÝZVY (scénáře energetické politiky do roku 2050 a odpovídající výzvy) /KS 2/ KDO UHRADÍ ÚČET? INVESTICE, FINANCE A RIZIKA NA ENERGETICKÉM TRHU (energetická paliva si vyžádají do roku 2030 investice cca 16 bil. USD) /KS 3/ BUDOUCNOST DOPRAVY (rozvoj automobilizmu v rozvojových zemích, vodík, bio-paliva) /KS 4/ ASIJŠTÍ GIGANTI: VEDOUCÍ, NÁSLEDOVNÍCI A „SKOKANI“ (vliv na globální trhy, diversifikace energetických zdrojů) /KS 5/ ENERGIE PRO ROZVOJ (opatření komerční energie pro 1,6 mld lidí, dosud bez přístupu) /KS 6/ KLIMATICKÉ ZMĚNY: SVĚT SKROMNĚJŠÍ NA UHLÍ (jaderná energie, velkorozměrová vodní energie, OZ, čisté uhelné technologie, energetická účinnost – technologie a postoje veřejnosti) 8 EGÚ Brno, a. s.

9 Charakteristika Kongresu – Výběr informací Přehled nejzajímavějších informací – zaměření  Výhledy světové energetiky  Elektroenergetika z pohledu jednání Kongresu  Elektrárenství z pohledu jednání Kongresu  Propojování elektrizačních soustav – elektrické sítě  Doprava (úsek perspektivních technologií)  Nároky na výzkum  Životní prostředí

10 20. Kongres – Výběr informací VÝHLEDY SVĚTOVÉ ENERGETIKY Alternativy energetické politiky do roku 2050 Cestovní mapa světové energetiky Globální problémy energetiky ELEKTROENERGETIKA Z POHLEDU KONGRESU Gordický uzel: bezpečnost zásobování, klimatické změny, ekonomická konkurenceschopnost Volá reforma energetického sektoru po reformě? Liberalizace sektoru elektroenergetiky v EU Alternativy projektování trhů s elektřinou

11 20. Kongres – Výběr informací ELEKTRÁRENSTVÍ Z POHLEDU JEDNÁNÍ KONGRESU Budoucnost výroby elektřiny z uhlí při omezování uhlíkatých látek Omezování změn klimatu – cesty zachycení a akumulace uhlíku Jaderná energie – stav a výhledy Současný stav a výhled jaderné výroby elektřiny v Japonsku Management opotřebovaného jaderného paliva ve Finsku Efekty portfolia OZ – základy, modely, příklady výsledků Obnovitelné zdroje v EU a Polsku – podmínky a možný rozvoj Lokální (elektro-)energie – globální souvislosti Dlouhodobá perspektiva – jaderná fúze – projekt ITER

12 20. Kongres – Výběr informací PROPOJOVÁNÍ ES – ELEKTRICKÉ SÍTĚ Perspektivy inteligentních síťových technologií pro udržitelné a bezpečné zásobování elektřinou Technické aspekty synchronního propojení elektrizačních soustavy IPS/UPS - UCTE Vize samoléčivé elektroenergetické sítě Stimuly pro investice do elektrických sítí v tržním prostředí Výzvy integrace velkorozměrové větrné energie

13 20. Kongres – Výběr informací DOPRAVA (ÚSEK PERSPEKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ) Dlouhodobé vývojové trendy v sektoru dopravy – cesty použití vodíku Vodíkové kazety pro vozidla: nová strategie skladování a dodávek vodíku NÁROKY NA VÝZKUM Pokročilé energetické technologie mohou řešit otázky prostředí, zásobování a omezení ve vztahu ke spolehlivosti při produkci a užití fosilních paliv ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana klimatu pro Německo


Stáhnout ppt "20. SVĚTOVÝ ENERGETICKÝ KONGRES 2007 Celková charakteristika Kongresu „ Energetická budoucnost vzájemně propojeného světa“ Energetický komitét ČR WEC EGÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google