Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné rozpočty Když zaplatíš daně… FINANČNÍ GRAMOTNOST

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné rozpočty Když zaplatíš daně… FINANČNÍ GRAMOTNOST"— Transkript prezentace:

1 Veřejné rozpočty Když zaplatíš daně… FINANČNÍ GRAMOTNOST

2 Veřejné rozpočty peněžní fondy veřejnoprávních subjektů
stát – státní rozpočet státní fondy organizační složky státu fondy zdravotních pojišťoven příspěvkové organizace kraje obce dobrovolné svazky obcí (mikroregiony) rozpočet Evropské unie 2

3 Státní fondy vláda jimi kryje specifické účelově stanovené cíle
VEŘEJNÉ ROZPOČTY Státní fondy vláda jimi kryje specifické účelově stanovené cíle Státní fond kultury Státní fond životního prostředí Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond rozvoje bydlení Státní intervenční zemědělský fond 3

4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY Organizační složky ČR organizace, která zastupuje stát a nakládá se státním majetkem, ale nemá právní subjektivitu: Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády ČR a jednotlivá ministerstva, soudy včetně Ústavního soudu ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd ČR, Ústav pro studium totalitních režimů, Policejní akademie, Hasičský záchranný sbor, finanční úřady, úřady práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení , Úřad pro civilní letectví, Drážní inspekce, Státní energetická inspekce, Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,… 4

5 Příspěvkové organizace
VEŘEJNÉ ROZPOČTY Příspěvkové organizace neziskové veřejnoprávní organizace s právní subjektivitou zřizované organizačními složkami státu nebo územními samosprávnými celky k plnění úkolů ve veřejném zájmu hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky od jiných osob (např. od svého zřizovatele) školy dětské domovy fakultní nemocnice muzea galerie knihovny divadla celostátního významu 5

6 Bilance rozpočtu porovnává:
VEŘEJNÉ ROZPOČTY Bilance rozpočtu porovnává: příjmy veřejného rozpočtu a výdaje veřejného rozpočtu deficitní rozpočet příjmy < výdaje vyrovnaný rozpočet příjmy = výdaje přebytkový rozpočet příjmy > výdaje 6

7 VEŘEJNÉ ROZPOČTY Státní rozpočet 7

8 Příjmy státního rozpočtu
VEŘEJNÉ ROZPOČTY Příjmy státního rozpočtu daně (asi 57 %) cla poplatky pojistné na sociální zabezpečení prodej majetku a služeb půjčky od státu emise cenných papírů (obligace) výnosy z podnikání 8

9 Clo jednorázová platba z hodnoty zboží při přechodu státní hranice
VEŘEJNÉ ROZPOČTY Clo jednorázová platba z hodnoty zboží při přechodu státní hranice pouze u zboží nad 150 € (parfémy, alkohol, cigarety vždy) 0-10% ceny zboží podle druhu zboží dovážené zboží může podléhat kromě cla také DPH a spotřební dani Pokud je dnes udaná cena balíku vyšší než 150 eur, rozbalí se, zkontroluje a spočítá se clo a DPH. Oboje pak adresát zaplatí, jakmile si jde balík vyzvednout na poštu. Schengenský prostor vnitřní hranice mezi státy z hlediska pohybu osob a zboží de facto neexistují (neplatí se clo) obrázek: skopové maso 254,2 % kosmická loď, družice 13 % části kosmické lodě 27 % cisternová loď 24 % válečná loď 16 % bavlněné kapesníky 20 % pánské plavky 36 % dámské plavky 17 % obr. 1 9

10 Poplatky Příklady poplatků: platby za úkony státních a místních orgánů
VEŘEJNÉ ROZPOČTY Poplatky platby za úkony státních a místních orgánů způsoby platby: pomocí kolkových známek v hotovosti bezhotovostně na zvláštní účet u ČNB (platba > 5000 Kč) Příklady poplatků: 10

11 ověření kopie listiny 30 Kč ověření podpisu na listině 30 Kč
VEŘEJNÉ ROZPOČTY ověření kopie listiny 30 Kč ověření podpisu na listině 30 Kč nahlížení do matriky 20 Kč stejnopis rodného listu 100 Kč výpis z rejstříku trestů 100 Kč vydání náhradního občanského průkazu 100 Kč vydání cestovního dokladu 600 Kč uzavření manželství mimo úřední místnost Kč změna hanlivého, výstředního příjmení 100 Kč povolení ke stavbě domu s 1-3 byty Kč rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč výpis z katastru nemovitostí 100 Kč vklad do katastru nemovitostí 500 Kč vydání živnostenského listu Kč žádost o registraci ekologického zemědělce Kč zápis auta do registru vozidel 800 Kč vydání řidičského průkazu 50 Kč schválení chovu nebezpečného zvířete Kč vydání loveckého lístku na dobu neurčitou Kč vydání rybářského lístku na 1 rok 100 Kč povolení k pobytu v Antarktidě Kč povolení k provozování loterie Kč zbrojní průkaz 500 Kč 11

12 Výdaje státního rozpočtu
VEŘEJNÉ ROZPOČTY Výdaje státního rozpočtu obrana státu – vojsko, policie školství zdravotnictví kultura státní správa, plat státních úředníků komunikace infrastruktura finanční pomoc zemědělcům sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti důchody úroky ze státního dluhu 12

13 Výdaje státního rozpočtu
VEŘEJNÉ ROZPOČTY Výdaje státního rozpočtu výdaje na činnost organizačních složek státu výdaje na činnost příspěvkových organizací dávky důchodového pojištění dávky nemocenského pojištění sociální dávky podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci dotace krajům a obcím dotace na podnikatelskou činnost dotace občanským sdružením, příspěvky politickým stranám dotace státním fondům dotace na zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociálních služby dotace nadacím a obecně prospěšným společnostem příspěvky mezinárodním organizacím závazky k Evropským společenstvím dotace na výstavbu a rekonstrukce bytového fondu a technické infrastruktury dotace chovatelům včel, vlastníkům lesa,… 13

14 Výdaje státního rozpočtu
VEŘEJNÉ ROZPOČTY Výdaje státního rozpočtu mandatorní výdaje (povinné, dané zákonem) dávky sociálního zabezpečení – důchody, nemocenská dávky státní sociální podpory – např. přídavky na dítě příspěvky na penzijní připojištění a stavební spoření podpora v nezaměstnanosti kvazimandatorní výdaje (nutné platit) výdaje na armádu platy státních zaměstnanců (úředníci, vojáci, policisté, učitelé, lékaři…) výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti ostatní výdaje 14

15 Výdaje státního rozpočtu 2012
VEŘEJNÉ ROZPOČTY Výdaje státního rozpočtu 2012 ministerstvo práce a sociálních věcí (43 %) (důchody 26+6 % a sociální či nemocenské dávky) ministerstvo školství (12 %) všeobecná pokladní správa (10 %) (podpory na stavební spoření, penzijní připojištění, příspěvky do společného rozpočtu Evropské unie) úroky ze státního dluhu (5 %) ministerstvo vnitra (4,6 %) ministerstvo zemědělství (4,4 %) ministerstvo obrany (3,7 %) ministerstvo dopravy (3,4 %) Další podrobnosti zde: budovanistatu.cz 15

16 Státní rozpočet plán finančního hospodaření státu na období 1 roku
VEŘEJNÉ ROZPOČTY Státní rozpočet plán finančního hospodaření státu na období 1 roku má formu zákona sestavuje ministerstvo financí návrh projednává a schvaluje vláda návrh se předkládá Poslanecké sněmovně nejpozději 3 měsíce před začátkem roku projednává rozpočtový výbor schvaluje Poslanecká sněmovna pokud se nepodaří rozpočet schválit do začátku roku, hospodaří se podle rozpočtového provizoria – podle skutečnosti minulého rozpočtového roku 16

17 VEŘEJNÉ ROZPOČTY Obecní rozpočet 17

18 VEŘEJNÉ ROZPOČTY Příjmy rozpočtu obce procentuální část celostátně vybraných daní (daň z příjmu, DPH) daň z nemovitosti místní poplatky ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek ze vstupného, za užívání veřejného prostranství, poplatek za výherní hrací stroje, poplatek za odstraňování komunálního odpadu,… příspěvek na výkon státní správy (matrika, stavební úřad,…) dotace na místo v domově důchodců příspěvek na školství dotace na dávky sociální péče dotace na investiční aktivity (ze státního rozpočtu, ze zdrojů EU) výnosy z vlastního podnikání prodej vlastního majetku půjčky 18

19 Výdaje rozpočtu obce platy zaměstnanců, materiál, energie
VEŘEJNÉ ROZPOČTY Výdaje rozpočtu obce platy zaměstnanců, materiál, energie splátky úvěru veřejné osvětlení provoz základních škol, mateřských škol městská hromadná doprava správa místních komunikací ochrana ovzduší a přírody péče o zdravotně postižené podpora kulturních akcí provoz kanalizace, přívod pitné vody správa obecních lesů a parků správa sportovních zařízení podpora neziskových organizací (sportovní klub, spolek žen, myslivecké sdružení, včelaři,…) 19

20 Obecní rozpočet sestavuje – starosta nebo ekonomický odbor
VEŘEJNÉ ROZPOČTY Obecní rozpočet sestavuje – starosta nebo ekonomický odbor schvaluje – obecní zastupitelstvo zavazuje – starostu, obecní radu a zastupitelstvo kontroluje – kontrolní výbor uzavírá – závěrečný účet obce za daný rok obecní rozpočet je veřejný dokument občané ho mohou připomínkovat během 15 dnů před schválením obecní rozpočty jsou k dispozici na 20

21 Veřejné rozpočty další informace:
21

22 Autor: Použité obrázky: VEŘEJNÉ ROZPOČTY
Mgr. Pavel Papežík, vytvořeno v 2013, určeno pro 9. ročník ZŠ, předmět Finanční gramotnost, vzdělávací oblast Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství, tematický okruh Stát a hospodářství. Použité obrázky: obr. 1:


Stáhnout ppt "Veřejné rozpočty Když zaplatíš daně… FINANČNÍ GRAMOTNOST"

Podobné prezentace


Reklamy Google