Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trutnovsko, Náchodsko a Český kras očima geologů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trutnovsko, Náchodsko a Český kras očima geologů"— Transkript prezentace:

1 Trutnovsko, Náchodsko a Český kras očima geologů
Doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. – Přírodovědecká fakulta UK vypracováno za pomoci konzultací s odbornými a vědeckými pracovníky, kteří nemohou na tomto místě vystoupit

2 Mapka z veřejně přístupné odborné studie vypracované ČGS (http://www

3 Geologická problematika – ukázána na příkladu dvou oblastí
Barrandien Trutnovsko

4 Barrandien - klenot české a světové geologie
- světově známé výzkumné území (200 let) - území s řadou světových stratotypů - typová oblast pro několik tisíc fosilních organismů

5 Barrandien

6 maloplošná chráněná území
Barrandien maloplošná chráněná území

7 Barrandien Natura 2000 EVL

8 Barrandien CHKO

9 Barrandien

10 Názor celé vědecké komunity - dvě publikace
Barrandien Názor celé vědecké komunity - dvě publikace Dr. L.R.M. Cocks Prof. Dr. T.H. Torsvik

11 Barrandien

12 Barrandien

13 Barrandien

14 Barrandien

15 Barrandien

16 Barrandien

17 Barrandien

18 Barrandien

19 Barrandien

20

21 Barrandien

22 Odlišný geologický vývoj má následek:
Barrandien Odlišný geologický vývoj má následek: Velké množství zlomů Vrtsvy nelze sledovat Zájem těžby – nehomogenní telěso – vulkanity Voda cirkuluje do 500 m hloubky Maximální hloubka hornin ze kterých má být plyn získáván – asi 1 km

23 Trutnovsko Trutnovsko

24 Trutnovsko • dvě sedimentační pánve (permo-karbonské stáří)
s odlišným geologickým vývojem • vzájemně odděleny tektonicky aktivní hronovsko-poříčskou poruchou (pásmo široké m s výraznou tektonikou) poslední zemětřesení v roce 2005

25 nebyl uskutečněn Podkrkonošská pánev na VRCHLABSKU
Trutnovsko Podkrkonošská pánev na VRCHLABSKU bitumenní jílovce hodnoceny v minulosti (Hošek 1989) Tenké vykliňující polohy bitumenních sedimentů na území TRUTNOVSKA bitumenní jílovce prakticky nezasahují Detailní průzkum v nejvýchodnější části podkrkonošské pánve nebyl uskutečněn mocnost vrstev pískovců, slepenců, prachovců odhadována na stovky m

26 Trutnovsko Vnitrosudetská pánev (pánev s osou SZ-JV) známá především těžbou uhelných slojek (Žacléřsko, Svatoňovicko) 8 souvrství vzniklých v říčním a jezerním prostředí s nadložními křídovými sedimenty (CHKO Broumovsko) Nejvyšší zjištěná mocnost ve vrtu Broumov 1 216 m složité brachysynklinorium (Tásler 2001) Poklesy, přesmyky: SZ-JV, S-J, SVJZ až V-Z běžný úklon vrstev je 25-35° - při hronovsko-poříčské poruše až 90°

27 Trutnovsko CHKO Ukázka komplikované geologické a tektonická situace v okolí hronovsko-poříčské poruchy (Tásler 1979)

28 kde byly těženy uhelné sloje (Tásler,1979)
Trutnovsko Zjednodušený geologický řez žacléřským souvrstvím vnitrosudetské pánve, kde byly těženy uhelné sloje (Tásler,1979)

29 Nenahraditelné geomorfologické tvary
podmíněné pestrou jedinečnou geologií Lokalita Hrádeček

30 Trutnovsko a Náchodsko
Barrandien - Tektonika - Hloubka - Malá velikost těles a jejich nehomogenita - Překryv s hloubkou oběhu vod - Uranové zrudnění - CHKO, Natura, Národní přírodní památky - Desítky vrtů UP (šachovnicová síť o straně 800m) Trutnovsko a Náchodsko - Tektonika - Hloubka - Malá velikost těles a jejich nehomogenita - Překryv s hloubkou oběhu vod (hydrogeologické kolektory, izolátory) Indicie výskytu vanadu, uranu, beryllia CHKO Seismicky jedna z nejaktivnějších oblastí v ČR

31 Obecný závěr (1) V obou oblastech probíhá základní geologický výzkum po dobu desítek let - oblasti s jedním z nejvyšších stupňů prozkoumanosti nejen v rámci Evropy (vyjma nejvýchodnější části Broumovska) - přítomnost rozsáhlých ker neporušených hornin umožňujících potenciální těžbu břidličného plynu je z geologického hlediska nereálná (2) Průzkum stál stovky milionů korun (v tehdejších cenách), dosud nejsou tato data dohodnocena (často nejsou ani uvedena v žádných databázích) - Trutnovsko: – poslední těžba uhlí - Barrandien: – průzkum a detailní mapování na vápence, uranový průzkum Několik málo vrtů nemá potenciál zásadním způsobem ovlivnit stávající modely geologické stavby

32 Trutnovsko - zásobárna vody
Jeden z nejvýznamějších zdrojů pitné vody na tyto struktury vázána voda pro 1/3 obyvatel Hradce Králové Projekt rebilance (642 000 000) – voda (několik let zabere vyhodnocení vody) Barrandien klenot české a světové geologie Obě oblasti CHKO

33 Doporučení Stát ve své podstatě potřebné informace již má nejsou však zpracovány a vyhodnoceny fundovanými odborníky


Stáhnout ppt "Trutnovsko, Náchodsko a Český kras očima geologů"

Podobné prezentace


Reklamy Google