Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trutnovsko, Náchodsko a Český kras očima geologů Doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. – Přírodovědecká fakulta UK vypracováno vypracováno za pomoci konzultací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trutnovsko, Náchodsko a Český kras očima geologů Doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. – Přírodovědecká fakulta UK vypracováno vypracováno za pomoci konzultací."— Transkript prezentace:

1 Trutnovsko, Náchodsko a Český kras očima geologů Doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. – Přírodovědecká fakulta UK vypracováno vypracováno za pomoci konzultací s odbornými a vědeckými pracovníky, kteří nemohou na tomto místě vystoupit

2 Mapka z veřejně přístupné odborné studie vypracované ČGS (http://www.geology.cz/img/aktu/NZPB_final_plus_prilohy.pdf) http://www.geology.cz/img/aktu/NZPB_final_plus_prilohy.pdf

3 Geologická problematika – ukázána na příkladu dvou oblastí BarrandienTrutnovsko

4 Barrandien - klenot české a světové geologie - světově známé výzkumné území (200 let) - území s řadou světových stratotypů - typová oblast pro několik tisíc fosilních organismů

5 Barrandien

6 Barrandien maloplošná chráněná území

7 Barrandien Natura 2000 EVL

8 Barrandien CHKO

9 Barrandien

10 Barrandien Názor celé vědecké komunity - dvě publikace Dr. L.R.M. Cocks Prof. Dr. T.H. Torsvik

11 Barrandien

12 Barrandien

13 Barrandien

14 Barrandien

15 Barrandien

16 Barrandien

17 Barrandien

18 Barrandien

19 Barrandien

20

21 Barrandien

22 Barrandien Odlišný geologický vývoj má následek: -Velké množství zlomů -Vrtsvy nelze sledovat -Zájem těžby – nehomogenní telěso – vulkanity -Voda cirkuluje do 500 m hloubky Maximální hloubka hornin ze kterých má být plyn získáván – asi 1 km

23 Trutnovsko Trutnovsko

24 dvě sedimentační pánve dvě sedimentační pánve (permo-karbonské stáří) (permo-karbonské stáří) s odlišným geologickým vývojem s odlišným geologickým vývojem vzájemně odděleny vzájemně odděleny tektonicky aktivní tektonicky aktivní hronovsko-poříčskou poruchou hronovsko-poříčskou poruchou (pásmo široké 500 -1000 m (pásmo široké 500 -1000 m s výraznou tektonikou) s výraznou tektonikou) poslední zemětřesení v roce 2005 Trutnovsko Trutnovsko

25 Podkrkonošská pánev na VRCHLABSKU bitumenní jílovce hodnoceny v minulosti (Hošek 1989) Tenké vykliňující polohy bitumenních sedimentů na území TRUTNOVSKA bitumenní jílovce prakticky nezasahují Detailní průzkum v nejvýchodnější části podkrkonošské pánve nebyl uskutečněn mocnost vrstev pískovců, slepenců, prachovců odhadována na stovky m Trutnovsko

26 Vnitrosudetská pánev (pánev s osou SZ-JV) známá především těžbou uhelných slojek (Žacléřsko, Svatoňovicko) s nadložními křídovými sedimenty (CHKO Broumovsko) 8 souvrství vzniklých v říčním a jezerním prostředí Nejvyšší zjištěná mocnost ve vrtu Broumov 1 216 m složité brachysynklinorium (Tásler 2001) Poklesy, přesmyky: SZ-JV, S-J, SVJZ až V-Z běžný úklon vrstev je 25-35° - při hronovsko-poříčské poruše až 90° Trutnovsko

27 Ukázka komplikované geologické a tektonická situace v okolí hronovsko- poříčské poruchy (Tásler 1979) CHKO Trutnovsko

28 Zjednodušený geologický řez žacléřským souvrstvím vnitrosudetské pánve, kde byly těženy uhelné sloje (Tásler,1979) Trutnovsko

29 Nenahraditelné geomorfologické tvary podmíněné pestrou jedinečnou geologií podmíněné pestrou jedinečnou geologií Lokalita Hrádeček

30 Barrandien - Tektonika - Hloubka - Malá velikost těles a jejich nehomogenita - Překryv s hloubkou oběhu vod - Uranové zrudnění - CHKO, Natura, Národní přírodní památky - Desítky vrtů UP (šachovnicová síť o straně 800m) Trutnovsko a Náchodsko - Tektonika - Hloubka - Malá velikost těles a jejich nehomogenita - Překryv s hloubkou oběhu vod (hydrogeologické kolektory, izolátory) (hydrogeologické kolektory, izolátory) -Indicie výskytu vanadu, uranu, beryllia -CHKO -Seismicky jedna z nejaktivnějších oblastí v ČR v ČR

31 Obecný závěr (1) V obou oblastech probíhá základní geologický výzkum po dobu desítek let - oblasti s jedním z nejvyšších stupňů prozkoumanosti nejen v rámci Evropy (vyjma nejvýchodnější části Broumovska) - přítomnost rozsáhlých ker neporušených hornin umožňujících potenciální těžbu břidličného plynu je z geologického hlediska nereálná (2) Průzkum stál stovky milionů korun (v tehdejších cenách), dosud nejsou tato data dohodnocena (často nejsou ani uvedena v žádných databázích) - Trutnovsko: 1980-1994 – poslední těžba uhlí - Barrandien: 1946-60 – průzkum a detailní mapování na vápence, uranový průzkum Několik málo vrtů nemá potenciál zásadním způsobem ovlivnit stávající modely geologické stavby

32 Trutnovsko - zásobárna vody Jeden z nejvýznamějších zdrojů pitné vody na tyto struktury vázána voda pro 1/3 obyvatel Hradce Králové Projekt rebilance (642 000 000) – voda (několik let zabere vyhodnocení vody)Barrandien klenot české a světové geologie Obě oblasti CHKO

33 Doporučení Stát ve své podstatě potřebné informace již má nejsou však zpracovány a vyhodnoceny fundovanými odborníky


Stáhnout ppt "Trutnovsko, Náchodsko a Český kras očima geologů Doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. – Přírodovědecká fakulta UK vypracováno vypracováno za pomoci konzultací."

Podobné prezentace


Reklamy Google