Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doplňující přednáška č. 2 Otrava kovy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doplňující přednáška č. 2 Otrava kovy"— Transkript prezentace:

1 Doplňující přednáška č. 2 Otrava kovy
MVDr. Helena Modrá, Ph.D.

2 Kovy - úvod růst produkce a spotřeby kovů a metaloidů
zvyšování jejich koncentrace v životním prostředí (výroba kovů a spalování fosilních paliv) kovy nepodléhají chemické degradaci možnost vazby s organickými látkami

3 Metabolismus kovů - vstřebávání
plícemi - ve formě částic - ve formě plynů a par (elementární rtuť) v trávicím ústrojí - po perorálním příjmu - z mukociliárního výtahu kůží – kovy, které se rozpouštějí nebo distribuují v tucích (org. a anorg. sloučeniny Hg, sloučeniny Zn,Cu, kovová Hg, sloučeniny Th, As, Co, Ni, tetraethylolovo)

4 Metabolismus kovů - transport a distribuce
krev: krevní buňky komponenty plazmy erytrocyty: hemoglobin specifické metaloproteiny membrána erytrocytů vazba kovů na plazmatické bílkoviny závisí na přítomnosti specifického vazebného místa

5 Formy vazby kovů na plazmatické komponenty
pevná vazba na specif. plazmat. metaloproteiny méně pevná vazba na různé frakce plazmat. bílkovin (např. albuminy) vazba kovu na plazmat. komponentu s nízkou molekul. hmotností (peptidy, AK)

6 Metabolismus kovů - vylučování
trusem - slinami, přes žaludeční stěnu, žlučí, pankreatickou šťávou, přes střevní stěnu - enterohepatální a enteroenterální cirkulace - odlupování epitelií střevní sliznice ledvinami - pouze malý difuzibilní podíl - specifické metaloproteiny - hromadění toxického kovu

7 Terapie otrav kovy Chelátotvorné látky
polyaminopolykarboxylové kyseliny EDTA (k. etylendiaminotetraoctová)  Pb, Th sloučeniny obsahující SH-ligandy BAL (2,3-dimercaptopropanol)  Th, org. sl. Hg D penicilamin  anorg. sl. Hg, Cu

8 Rtuť anorganická a organická forma depo v sedimentech  metylrtuť
biologická a toxikologická aktivita forem rtuti: arylsloučeniny < anorg. soli < elementární rtuť < alkylsloučeniny

9 Otravy anorg. sloučeninami rtuti
pesticidy (sublimát-HgCl2, kalomel-Hg2Cl2, Hg(NO3)2) laxans (Hg2Cl2) součást dermatol. a oftalmol. mastí (HgO) při výrobě barviv mechanismus účinku rtuť par: inhalace rtuťových par rtuťnaté iontyproteiny krevní plazmy průnik přes hematoencefalickou bariéru (léze v CNS)

10 Otravy org. sloučeninami rtuti
krátký alkyl. řetězec (metyl, etyl) zvyšuje rozpustnost Hg v tucíchpenetrace do buněk průnik přes hematoencefalickou bariéru, přes placentu kumulace v mozkové tkáni, v játrech a ledvinách merkurialismustremor merkurialis, eretismus, vypadávání zubů, srsti, vznik obruby na dásních, poškození ledvin Minamata disease

11 Olovo anorg. sloučeniny org. sloučeniny (tetraetylolovo)
cesty vstupu do organismu: - plícemi (40%) - trávicím traktem (5-15%, u mláďat více)

12 Mechanismus účinku anorganické sloučeniny
- inhibice enzymatických systémů zajišťujících syntézu hemové složky Hb kvantitativní změny metabolismu porfyrinů organické sloučeniny - poškození CNS (degenerativní změny gangliových buněk)

13 Inhibice syntézy hemu olovem
inhibice kondenzace dvou molekul k. 5-aminolevulové a porfobilinogenu zabránění oxidace koproporfyrinogenu na protoporfirinogen inhibice korporace iontů Fe do protoporfyrinu

14 Arzen insekticidní účinky ve farmaceutickém průmyslu
při výrobě bojových chemických látek konzervační prostředky antiparazitární lázně růstové stimulátory při výrobě slitin (broky)

15 Mechanismus účinku blokáda SH-skupiny bílkovin  inhibice řady enzymat. systémů narušení oxidativní fosforylace, fosforylace v procesu glykolýzy poškození buněčné membrány stěn krevních kapilár akutní otrava: - gastrointestinální syndrom (paralýza kapilár mezenteria) - paralytický asfyktický syndrom (obrna oběhu a dýchání) chronická otrava arzenem: - změny na kůži a sliznicích, neurologické změny, hematologické změny, karcinogenní, mutagenní, teratogenní účinky Těšínská nemoc včel: - masivní emise sloučenin arsenu v oblastech spalování méně hodnotného uhlí - hromadné hynutí včelstev

16 Antimon nejstarší léčivé a kosmetické přípravky
léčba parazitárních onemocnění (tropická medicína) mechanismus účinku: podobný jako u As

17 Kadmium výroba plechů v automobil. průmyslu (ochrana před korozí)
stabilizátor plastů součást barevných pigmentů, elektrod v alkal. akumulátorech kontaminace životního prostředí: - spalováním pohonných hmot a olejů - používáním fosfátů přirozeného původu kouření

18 Mechanismus účinku dlouhodobá expozice – kumulace v ledvinách
jednorárová dávka – střevní sliznice kritická orgánová koncentrace kritický orgán: varlata, plíce, ledviny, játra inhalační cesta: chronické zánětlivé změny v dýchacím aparátu alimentární cesta: hypochromní mikrocytární anemie poruchy srdce a cévního systému prostup placentární bariérou

19 Měď součást metaloenzymů (hematopoeza, vyzrávání pojivové tkáně, fce a struktura CNS, cytochrom-c-oxidáza) fungicidy ve vinařství a ovocnářství (Cu(SO4)2) mechanismus účinku: působí silně dráždivě na sliznice žaludku a střev hromadí se v játrech, srdci, mozku, ledvinách a svalech plazma - ceruloplazmin

20 Zinek hutní zpracování zinkové rudy (emise + Cd, Pb, As)
výroba nekorozivních slitin, v gumárenství, výroba barev lékařství: ZnCl v plombách ZnO v mastích, pudrech, suspenzích pozinkované potrubí  otravy u pstruhů mechanismus účinku: omezená resorpce z tenkého střeva nekumuluje se v toxických dávkách v játrech se váže na metalothionein

21 Cín organické sloučeniny (fenyl-, methyl-, trifenylcínhydroxid)
fungicidní přípravky odpady při výrobě plastů (vod. prostředí) mechanismus účinku: narušení struktury vitaminu B12 zvýšení permeability aniontů přes synaptickou a nervovou membránu poškození oxidativní fosforylace narušení integrity struktury buněčných membrán chron. působení  imunosupresivní účinek

22 Selen akumulace v rostlinách dermatologika
léčba a prevence nutriční sval. dystrofie jehňat, prasat a telat mechanismus účinku: nahrazuje S v některých AK, esenc. bílkovinách inhibuje enzymy v oxidoredukčním systému prochází přes placentu

23 Thalium rodenticidní přípravky: síran thalný, octan thalný
mechanismus účinku: inhibice oxidativní fosforylace a produkce ATP  snízená syntéza proteinů narušení Na-K pumpy v membránách buněk embryotoxicita


Stáhnout ppt "Doplňující přednáška č. 2 Otrava kovy"

Podobné prezentace


Reklamy Google