Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

2 Filip Strážnický A Monika Vláčilová
Vytvořili: Filip Strážnický A Monika Vláčilová

3 V posledních letech se na naší planetě dějí zvláštní věci
V posledních letech se na naší planetě dějí zvláštní věci. Dochází k nejrůznějším přírodním katastrofám, které před několika desítkami let byly zcela neznámé. Na obou pólech tají ledovce.

4 Čím to vše může být způsobeno?

5 Na tuto otázku nám, prostým občanům, odpovědělo už množství vědců
Na tuto otázku nám, prostým občanům, odpovědělo už množství vědců. Všichni se shodují v jednom. Příčinou je globální oteplování.

6 Co znamená pojem "globální oteplování"?

7 Jde o změnu průměrné roční teploty na zeměkouli
Jde o změnu průměrné roční teploty na zeměkouli. Ta se za posledních 200 let, od doby, kdy začala pravidelná měření, zvýšila v průměru o 0,5 °C. Oteplování se nadále zrychluje.

8 Hlavní příčinou těchto dějů v přírodě je oxid uhličitý
Hlavní příčinou těchto dějů v přírodě je oxid uhličitý. Vzniká při spalování ropy, uhlí a dále i při dalších lidských činnostech, jako je např. vypalování lesů. Zeměkoule je zabalena do CO2 spolu s metanem a dalšími plyny, kterým se někdy také říká skleníkové plyny. Tyto plyny zadržují teplo v noci, a brání tomu, aby teploty klesaly hluboko pod bod mrazu.

9 Alternativní teorie Oteplování je důsledkem odeznění předcházejícího chladného období – malé doby ledové Oteplování je důsledkem dlouhodobého kolísání intenzity slunečního záření Trend oteplování je z předkládaných dat prozatím neprůkazný a jedná se pouze o statistické kolísání hodnot. Vyšší zeměpisné šířky se ohřívají rychleji než nižší, pevnina se ohřívá rychleji než oceán, což lze vyložit jako důsledek antropoidního vlivu a nikoliv jako důsledek proměnné intezity slunečního záření

10 Během tohoto století se může oteplit o 1 - 6°C
Během tohoto století se může oteplit o 1 - 6°C. Předpokládá se, že v České republice stoupne teplota o 3°C. Dnes je naše průměrná roční teplota 3,5°C.

11 Jaké to bude mít následky pro život lidí žijící na světě a jaké pro lidi žijící v ČR ?

12 I na tuto otázku již vědci odpověděli
I na tuto otázku již vědci odpověděli. Domnívají se, že nastane velké stěhování národů. Na světě budou vznikat hladomory, bude nedostatek pitné vody atd. Někteří předpokládají, že by mohla následovat druhá doba ledová.

13 Jsme na tyto změny připraveni?

14 Asi ne. Většina lidí, stejně jako my, v případě katastrofy, viní počasí. Proč muselo tolik pršet? Proč se musely tolik hnout litosférické desky? Proč tají ledovce? Myslíte si opravdu, že je to chyba přírody, životního prostředí?

15 Jaký následek globální oteplování tedy má?

16 Počasí podléhá dramatičtějším výkyvům, jaro přichází dřív a je teplejší, mizí led z ledovců, zmenšuje se Mount Everest, zvyšují se eroze, zvyšuje se hladina oceánu, mizí korálové útesy, ubývá pitné vody...

17 Historické oteplování Země

18 Ve srovnání s lety 1860 až 1900 se teplota na zemi i v moři zvedla o 0,75 °C. Teploty ve spodní troposféře od roku 1979 podle satelitních měření rostly tempem 0,12 až 0,22 °C za dekádu. O předchozích dvou tisících letech před rokem 1850 se předpokládá, že světové teploty byly relativně stabilní s drobnými výkyvy, které pravděpodobně byly jen lokální, jako bylo oteplení ve středověku nebo malá doba ledová.

19 Jednotlivé růsty teploty:
Zvýšení teploty o 2,4 stupně Celsia

20 Rok 2020 Téměř všechny korálové útesy zmizí. Vyhyne třetina všech přírodních a rostlinných druhů. Ledový pokryv Grónska bude nezadržitelně tát. Množství tichomořských ostrovů a ostrůvků zaplaví moře. Stejný osud čeká nízko položené delty velkých řek. V peruánských Andách se rozpustí ledovce a 10 milionů obyvatel bude trpět nedostatkem vody. Na celé planetě nebude mít přístup k životodárné tekutině 1,1 až 3,2 miliardy lidí.

21 Rok 2040 Zvýšení teploty o 3,4 stupně Celsia Amazonský deštný prales kompletně shoří. Obrovská ohnivá bouře zasype jihoamerický kontinent množstvím popela a zakryje ho kouřem. Brazilské vnitrozemí se promění v poušť. Spálením pralesů se do ovzduší uvolní ohromná kvanta uhlíku. V letním období nebude Arktidu pokrývat žádný led. Severní pól se poprvé po třech miliónech let ocitne bez ledu.

22 Rok 2060 Zvýšení teploty o 4,4 stupně Celsia Podnebí v Arktidě se oteplí natolik, že se rozpustí poslední zbytky ledu na severní polokouli a roztaje i sibiřský permafrost. Do atmosféry se tak dostane další obrovské množství metanu a oxidu uhličitého. Teploty na celé planetě se skokově zvýší. Zaplaveno bude Nizozemí, severní Německo a Polsko. V jižním Španělsku, Itálii a Řecku se rozšíří pouště. V Austrálii nebude možné udržet zemědělskou výrobu. Vyhyne více než polovina druhů rostlin a živočichů. Taková katastrofa nemá od vyhynutí dinosaurů obdoby.

23 Zvyšování teploty se má zrychlovat. Za celé 21
Zvyšování teploty se má zrychlovat. Za celé 21. století by průměrná teplota na Zemi mohla vzrůst o 1,7 až 6,3 stupně. Předchozí odhady byly o 0,3 až 0,5 stupně nižší

24 Upřesněné poznatky naopak vedly ke snížení odhadu zvyšování hladiny oceánů. Ta by se během století měla zvednout o 19 až 58 centimetrů.

25 Další důsledky?

26 Šíření nemocí Globální oteplení může zlepšit podmínky pro vznik infekčních nemocí , jako je například malárie.Navzdory vymizení malárie z většiny teplých regionů se místní druhy komárů, kteří ji přenášeli, nepodařilo v některých oblastech zcela eliminovat. Proto hraje v dynamice přenosu malárie kromě klimatických změn důležitou roli i mnoho jiných faktorů.

27 Potenciální pozitivní důsledky
Globální oteplování může mít také pozitivní důsledky na rostliny, které jsou základním prvkem biosféry a využívají sluneční energii k přeměně živin a oxidu uhličitého na biomasu (fotosyntéza).

28 Reakce na oteplování? Strategie pro útlum globálního oteplení zahrnují vývoj nových technologií, využití větrné energie, jaderné energie,obnovitelných zdrojů energie,bionafty, elektromobilů nebo hybr, palivových článků, úspor energie, uhlíkových daní a sekvestraci. Některé ekologické skupiny nabádají k individuálnímu postupu proti globálnímu oteplování založenému změnou chování spotřebitelů. Adaptační strategie akceptují určité oteplování jako neodvratitelný fakt a zaměřují se na omezení jeho nežádoucích důsledků. Příkladem takových strategií může být obrana proti růstu hladiny moří nebo zabezpečení dostupnosti potravy.

29 Zastavme globální oteplování!!!

30 1.pravidlo Šetřete, čím se šetřit dá - plyn, voda,elektřina, teplo, potraviny... Investujte do zateplení bytu či domu. Pořiďte si úsporné spotřebiče. Vypínejte spotřebiče, které právě nepoužíváte. Kupte úsporné žárovky.

31 2.pravidlo Nejezděte automobilem, pokud to není nezbytně nutné - jezděte hromadnou dopravou či na kole, choďte více pěšky. Pokud používáte automobil, mějte správný tlak v pneumatikách. Jezděte na biopaliva či plyn, pořiďte si úsporný automobil.

32 Recyklujte, co se recyklovat dá - např. papír, plasty, sklo.
3. pravidlo Recyklujte, co se recyklovat dá - např. papír, plasty, sklo.

33 „Člověk ještě není dost dokonalý ani dost slušný, aby měl právo žít na něčem tak krásném, jako je Země“


Stáhnout ppt "GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google