Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová grafika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová grafika."— Transkript prezentace:

1 Počítačová grafika

2 Elektromagnetické záření
Zdroj:

3 Víte, že obraz je v našich očích promítán „vzhůru nohama“?
Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm Do mozku posílají signály, které mozek vyhodnotí jako obraz Jednotlivé vlnové délky vnímáme jako barvu Rohovka a čočka paprsek světla zaostřují na sítnici. Když pozorujeme blízké předměty, čočka se ztlušťuje, více zakřivuje, čímž se zajišťuje větší lom světelných paprsků. Takovéto změně tvaru čočky se říká akomodace. Na sítnici světlo způsobuje chemické přeměny v buňkách citlivých na světlo (tyčinky a čípky). Vidíme barevně... Barevný vjem mohou zprostředkovat pouze čípky, tyčinkami lze vnímat pouze rozdíly jasů. To, že vidíme barevně, je způsobeno tím, že existují tři druhy fotoaktivního pigmentu (iodopsinu), který čípky obsahují. Tyto pigmenty jsou citlivé na jiný rozsah vlnových délek. Maximum citlivosti čípků vnímajících „modrou barvu“ se pohybuje někde kolem vlnové délky 440 nm, zatímco u „zelených“ čípků je to asi 540 nm a u „červených“ asi 570 nm. Chemické přeměny v tyčinkách a čípcích dráždí nervová zakončení, vysílají nervové impulsy optickým zrakovým nervem do zrakového centra v mozkové kůře. Nervová vlákna (axony), přenášejí elektrické signály rychlostí až 350 km/h. Impulsy jsou vyhodnoceny nervovými buňkami v mozku. Ty hodnotí kontrast, linie a pohyb obrazu po sítnici. Z těchto vyhodnocení pak vzniká výsledný zrakový vjem. Víte, že obraz je v našich očích promítán „vzhůru nohama“?

4 Oko a vidění

5 Oko a vidění Tyčinky – asi milionů buněk, které rozlišují pouze rozdíly jasů (čb) Čípky – asi 7 milionů buněk umožňujících barevné vidění (modrá, zelená a červená) Zdroj: Wikipedia

6 Ženy vs. muži Zdroj:

7 Grafika Jeskyně Lascaux
Grafika, jako taková, je zde již od samotného vývoje člověka. Již první lidé tvořili nástěnné kresby v jeskyních a míchali z různých surovin rozličné barvy. Touha tvořit a zaznamenávat obraz tu tedy byla odedávna. Později byla povýšena na obor činnosti a umělci se stali váženými a uznávanými. Jeskyně Lascaux

8 Malíři a grafici Leonardo da Vinci
Grafika, jako taková, je zde již od samotného vývoje člověka. Již první lidé tvořili nástěnné kresby v jeskyních a míchali z různých surovin rozličné barvy. Touha tvořit a zaznamenávat obraz tu tedy byla odedávna. Později byla povýšena na obor činnosti a umělci se stali váženými a uznávanými.

9 Daguerreotypie Daguerre Atelier 1837
Foto-grafie Daguerreotypie Daguerre Atelier 1837

10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Grafické symboly Symboly jsou určeny laické veřejnosti. Užívají se v exteriérech, interiérech, v mapách a informačních tiskovinách. Podle typu sdělení (oznámení, zákaz, příkaz …) se vkládají do barevných tabulek.

11 Grafické symboly

12 Počítače

13 Počítačová grafika vektorový formát (křivky) rastrový (bitmapa)
Grafické formáty rastrový (bitmapa) vektorový formát (křivky) Poznámka: zobrazení na monitoru je vždy rastrové

14 Počítačová grafika

15 BITMAPOVÁ GRAFIKA

16 Rastrová (bitmapová) grafika
Bitmapový obrázek je tvořen pravidelnou mřížkou z bodů, tzv. pixelů Každý bod má přiřazenu pozici a určitou barvu Zdroj: Svět Hardware

17

18 Rastrová (bitmapová) grafika
Každý bod má přiřazenu určitou barvu jednotlivé barevné body se na monitoru tvoří ze tří barev ( R G B ) Při pozorování barvy splývají – míchají se Uživatel vidí barevné plochy, přechody apod. Zdroj: Svět Hardware

19 Aditivní Substraktivní
Míchání barev Aditivní Substraktivní

20 Míchání barev CMY CMYK

21 RGB vs CMYK Zdroj:

22 Bitová mapa Zobrazovací plocha je dána maticí bodů
např. velikost obrazu může být 800x600 obrazových bodů Základní jednotkou bitmapy je bod – pixel

23 Pixel na monitoru Zdroj: Svět Hardware

24 Písmeno D na monitoru Zdroj: Svět Hardware

25 Barevná hloubka Každý pixel má barvu
barevná hloubka = počet barev k pixelu přiřazených Model Počet barev Bitů na pixel monochromatické 2 1 ve stupních šedi 256 8 barevné indexované 8 až 256 3 až 8 Barevné RGB 16,7 mil. 24 (3×8)

26 Bitová mapa – 16 barev

27 Rastrová (bitmapová) grafika
Výhody určeny pro ukládání předloh z reálného světa (scanované obrázky, digitální fotografie) snadné vytváření („screenshot“ obrazovky počítače) možnost modifikace jednotlivě nebo po větších množstvích

28 Rastrová (bitmapová) grafika
Výhody změny barevnosti (na těchto modifikacích se může podílet i paleta barev) snadná přenositelnost na rastrová výstupní zařízení, (obrazovka, tiskárna)

29 Rastrová (bitmapová) grafika
Nevýhody velikost souboru obraz 800×600 px, 16M barev (24 bitů na pixel) = cca. 1,4 MB Obraz 3000×2000 px, 16M barev = 18 MB Bitmapové obrazy lze komprimovat – komprese ztrátová a bezztrátová

30 Rastrová (bitmapová) grafika
Nevýhody Zvětšování a zmenšování obrazu komplikované Zmenšení = ztráta dat Zvětšení = odhadujeme pixely, které tam nejsou

31 Rastrová (bitmapová) grafika
DPI (dot per inch) Počet pixelů obrazu na jeden palec (25,4 mm) Příklady: monitor dpi obrazy ve Wordu obvykle 200 dpi tisková kvalita dpi 10 px 1" = 25,4 mm

32 Rastrová (bitmapová) grafika
72 dpi 400 dpi

33 Bitmapové editory Paintbrush (Malování) Adobe Photoshop (CS 6)
Corel Paintshop Pro (X3) Gimp Corel PhotoPaint Microsoft PhotoEditor

34 FORMÁTY bitmapové grafiky
PCX (jeden z nejstarších, pochází z PaintBrushe) BMP (standardní, bez komprese – velké soubory) TIFF (Tagget Image File Format) má bezztrátovou komprimaci, časté použití) GIF (Graphic Interchange Format) má komprimaci, pro barevné obrázky, i animované, pro WWW, možnost nastavení průhlednosti PSD (Nativní formát Adobe Photoshop)

35 FORMÁTY bitmapové grafiky
JPEG (Joint Photographic Expert Group) s nastavitelnou (ztrátovou) kompresí => optimální kvalita a velikost obrázku PNG (Portable Network Graphics) pro přenos grafických dat, využití WWW, (8 bit, 24 bit) RAW (digitální negativ) nezpracovaná data ze snímače digitálního fotoaparátu ICO speciální formát pro ikony

36

37 JPEG – ztrátová komprese
JPEG - král rastrových grafických formátů– Pavel Tišnovský JPEG – ztrátová komprese 100 % 43833 bytů 70 % 10709 bytů 40 % 7068 bytů 20 % 4479 bytů 10 % 2824 bytů 1 % 1093 bytů

38 JPG vs. PNG

39 NENÍ PRAVDA GIF mýtů zbavený GIF zobrazuje pouze 256 barev
Oprava Obecně Oblíbeného Omylu GIF zobrazuje pouze 256 barev NENÍ PRAVDA

40 Oprava Obecně Oblíbeného Omylu
GIF mýtů zbavený Oprava Obecně Oblíbeného Omylu GIF je tvořen logickou obrazovkou, která sestává z řady rámců, každý rámec zobrazuje 256 barev, ovšem každý rámec může zobrazovat jiných 256 barev Pravda a mýty o GIFu – Pavel Tišnovský

41 GIF „GIF zobrazuje pouze 256 barev“ který z nich je GIF? A B C D E
Pravda a mýty o GIFu – Pavel Tišnovský

42 Zdroj: Wikopedia, autor Marvel
Grafika a animace Aimovaný GIF sestavuje se z několika obrázků GIF předepsané parametry střídání obrázků vytváří se ve specializovaných programech, např. GIF construction set Zdroj: Wikopedia, autor Marvel

43 Zdroj: Wikopedia, autor Marvel
Grafika a animace Zdroj: Wikopedia, autor Marvel

44 VEKTOROVÁ GRAFIKA

45 Vektorová grafika formát vycházející z vektorů (počáteční bod, směr, délka)

46 Vektorová grafika definovat lze přímky, čáry, obrazce, prostorové objekty

47 Vektorová grafika obrázek = soustava matematických popisů jednotlivých objektů, které jsou postupně vykreslovány výhoda: menší nároky na paměť výhoda: lze libovolně zvětšovat bez ztráty kvality

48 Vektorová grafika

49 Vektorová grafika

50 Beziérovy křivky Francouzský matematik Pierre Bézier
libovolný úsek křivky je popsán pomocí čtyř bodů dvou krajních bodů (tzv. kotevní body) dvou bodů, které určují tvar křivky (tzv. kontrolní body) spojnice mezi kontrolním bodem a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce Zdroj:

51 Beziérovy křivky P0, P3 krajní body P1, P2 kontrolní body

52 Vektorová grafika – tvorba disku
CorelDraw - jak pořádně na vektorovou grafiku? - Autor: Barák Petr

53 Vektorová grafika – editory
Adobe Illustrator (CS6) Corel Draw (X5) Xara Zebra pro Windows Freehand Autocad

54 Vektorová grafika – formáty
CDR (Corel Draw) AI (Adobe Illustrator) XAR (Corel Xara) CGM (Computer Graphic Metafile) WMF (Microsoft Windows Metafile) PS (EPS) (postscript) HP-GL standard pro ovládání plotrů

55 Vektorová grafika – příklad

56 Vektorová grafika – příklad

57 Vektorová grafika – příklad

58 Vektorová grafika – příklad
Autor: Andrew Wrigley

59 Vektorová grafika – příklad
Autor: Andrew Wrigley

60 Vektorová grafika – příklad

61 Vektorová grafika – příklad

62 Zdroj: Autor: Anthony Atkielski (Agateller)
Bitmapa vs. vektor vektorový obrázek vektrorový obrázek – zvětšený detail bitmapový obrázek – zvětšený detail Zdroj: Autor: Anthony Atkielski (Agateller)

63 Grafika – ukázky Programy pro zpracování obrazu nám umožňují neuvěřitelné změny ve fotografiích a obrazech obecně

64 Grafika – ukázky

65 Grafika – ukázky

66 Grafika – ukázky

67 Grafika – ukázky

68 Grafika – ukázky

69 Počítačová grafika aneb všechno je jinak
Moderní programy pro práci s grafikou dokážou víc než vizážista s plastickým chirurgem dohromady Módní a lifestylové časopisy neukazují skutečné modely, ale retušované obrázky Nesnažte se jim podobat, modelky tak nevypadají

70

71 Grafika

72 Modelka na bilboardu Modelka Co dokáže Photoshop

73 Glenn C. Feron http://glennferon.com/ Doktorka Kateřina by měla radost
Hubneme s Photoshopem Zvětšení poprsí Modelka na bilboard Kate Olsen Retuš obličeje Fantastický svět Photoshopu Plastické operace Extrémní hubnutí s Photoshopem Jak nakreslit dívku

74 S retuší opatrně

75 S retuší opatrně

76 S retuší opatrně

77 Úpravy obrázků Pro úpravy fotografií existuje řada programů
Automatické úpravy Jednoduchost ovládání Slušné výsledky

78 Alien Skin Image Doctor 2.0

79 AKVIS MakeUp 2.0

80 AKVIS MakeUp 2.0

81 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Počítačová grafika."

Podobné prezentace


Reklamy Google