Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová grafika. Zdroj: Elektromagnetické záření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová grafika. Zdroj: Elektromagnetické záření."— Transkript prezentace:

1 Počítačová grafika

2 Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Elektromagnetické záření

3 Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm Do mozku posílají signály, které mozek vyhodnotí jako obraz Jednotlivé vlnové délky vnímáme jako barvu Víte, že obraz je v našich očích promítán „vzhůru nohama“?

4 Oko a vidění

5 Tyčinky – asi 120 milionů buněk, které rozlišují pouze rozdíly jasů (čb) Čípky – asi 7 milionů buněk umožňujících barevné vidění (modrá, zelená a červená) Zdroj: Wikipedia Oko a vidění

6 Ženy vs. muži Zdroj: www.bulva.cz

7 Barevné modely Matematický popis barevné informace Modely –závislé –nezávislé Modely závislé –RGB zobrazovací zařízení emituje světlo –CMYK světlo se odráží od obrazu

8 Modely závislé RGBCMYCMYKRGBCMYCMYK

9 Míchání barev Aditivní Substraktivní

10 Aditivní míchání RGB Zdroj: http://www.huevaluechroma.com/pics/4-3.png

11 RGB krychle Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_5_01.jpg

12 Míchání barev substraktivní CMY CMYK

13 CMY krychle Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_5_04.jpg

14 Modely nezávislé Méně využívané, ale důležité HSB (HSV) LAB Lze je použít bez ohledu na zařízení Převody mezi závislými modely

15 HSV (HSB) Hueodstín Saturationsytost Value (Brightness)jas Odstín – popisuje samotnou barvu Saturation – čistota barvy, s přídavkem bílé (šedé) klesá Jas barvy

16 HSV (HSB) Zdroj: http://www.tomjewett.com/colors/hsb.jpg

17 Lab Model CIELAB CIE 1976 (L * a * b *) –vychází z barevného prostoru CIE 1931 XYZ Lightnesssvětlost 0 až 100 % Složka a (zeleno-modrá  červeno-purpurová) Složka b (modro-purpurová  zeleno-žluto-červená)

18 Lab Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_5_10.jpg

19 Lab Nejvíce používán v Photoshopu Pomocný referenční model při převodu barev v závislých modelech Nejširší barevný gamut

20 Kolorimetrie Věda zabývající se předpovídáním barevných shod vnímaných typickým člověkem. Vytvoření numerického modelu, na jehož základě by se dalo říci, kdy dojde k metamerii a kdy ne.

21 Metamerie Totožný barevný vjem pro lidské oko na základě dvou odlišných barevných vzorků pozorovaných při určitém osvětlení.

22 Kolorimetrie Správný numerický model: v případě shody dvou barevných vzorků, byly tyto v daném modelu reprezentovány stejnými číselnými hodnotami. V případě neshody musí být číselné hodnoty odlišné Model musí dokázat vypočítat hodnotu zachycující rozdílnost těchto dvou barev

23 Diagram chromatičnosti CIExy1931 wikipedia.org/wiki/File:CIExy1931.png

24 Barevný gamut Rozsah všech barev v barevném prostoru CIE XYZ, které je dané zařízení schopno zobrazit Gamut se zobrazuje v diagramu chromatičnosti CIExyY, CIExyY je gamutem celého, pro člověka viditelného, barevného spektra.

25 Barevný gamut

26 RGB vs CMYK Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/RGB_CMYK_4.jpg

27 GRAFIKA Nejen počítačová

28 Grafika Jeskyně Lascaux

29 Malíři a grafici 29 Leonardo da Vinci

30 Foto-grafie 30 Daguerreotypie Daguerre Atelier 1837

31 Grafické symboly

32 Grafické symboly

33 Počítače

34 Grafické formáty – rastrový (bitmapa) – vektorový formát (křivky)  Poznámka: zobrazení na monitoru je vždy rastrové Počítačová grafika

35

36 BITMAPOVÁ GRAFIKA

37 Bitmapový obrázek je tvořen pravidelnou mřížkou z bodů, tzv. pixelů –Každý bod má přiřazenu pozici a určitou barvu Zdroj: Svět Hardware Rastrová (bitmapová) grafika

38

39 –Každý bod má přiřazenu určitou barvu –jednotlivé barevné body se na monitoru tvoří ze tří barev ( R G B ) –Při pozorování barvy splývají – míchají se –Uživatel vidí barevné plochy, přechody apod. Zdroj: Svět Hardware

40 Bitová mapa Zobrazovací plocha je dána maticí bodů např. velikost obrazu může být 800x600 obrazových bodů – Základní jednotkou bitmapy je bod – PIXEL

41 Pixel na monitoru Zdroj: Svět Hardware

42 Písmeno D na monitoru Zdroj: Svět Hardware

43 Barevná hloubka KAŽDÝ PIXEL MÁ BARVU * barevná hloubka = počet barev k pixelu přiřazených ModelPočet barevBitů na pixel monochromatické21 ve stupních šedi2568 barevné indexované8 až 2563 až 8 barevné RGB16,7 mil.24 (3×8)

44 Bitová mapa – 16 barev

45 Rastrová (bitmapová) grafika Výhody –určeny pro ukládání předloh z reálného světa (scanované obrázky, digitální fotografie) –snadné vytváření („screenshot“ obrazovky počítače) –možnost modifikace jednotlivě nebo po větších množstvích

46 Rastrová (bitmapová) grafika Výhody –změny barevnosti (na těchto modifikacích se může podílet i paleta barev) –snadná přenositelnost na rastrová výstupní zařízení, (obrazovka, tiskárna)

47 Rastrová (bitmapová) grafika Nevýhody –velikost souboru obraz 800×600 px, 16M barev (24 bitů na pixel) = cca. 1,4 MB Obraz 3000×2000 px, 16M barev = 18 MB Bitmapové obrazy lze komprimovat – komprese ztrátová a bezztrátová

48 Rastrová (bitmapová) grafika Nevýhody –Zvětšování a zmenšování obrazu komplikované Zmenšení = ztráta dat Zvětšení = odhadujeme pixely, které tam nejsou

49 Rastrová (bitmapová) grafika DPI (dot per inch) –Počet pixelů obrazu na jeden palec (25,4 mm) –Příklady:monitor 72 dpi – obrazy ve Wordu obvykle 200 dpi – tisková kvalita 300 dpi 1" = 25,4 mm 10 px

50 Rastrová (bitmapová) grafika 72 dpi 400 dpi

51 Bitmapové editory –Paintbrush (Malování) –Adobe Photoshop (CS 6) –Corel Paintshop Pro (X3) –Gimp –Corel PhotoPaint –Microsoft PhotoEditor

52 FORMÁTY bitmapové grafiky PCX (jeden z nejstarších, pochází z PaintBrushe) BMP (standardní, bez komprese – velké soubory) TIFF (Tagget Image File Format) má bezztrátovou komprimaci, časté použití) GIF (Graphic Interchange Format) má komprimaci, pro barevné obrázky, i animované, pro WWW, možnost nastavení průhlednosti PSD (Nativní formát Adobe Photoshop)

53 FORMÁTY bitmapové grafiky JPEG (Joint Photographic Expert Group) s nastavitelnou (ztrátovou) kompresí => optimální kvalita a velikost obrázku PNG (Portable Network Graphics) pro přenos grafických dat, využití WWW, (8 bit, 24 bit) RAW (digitální negativ) nezpracovaná data ze snímače digitálního fotoaparátu ICO speciální formát pro ikony

54

55 JPEG – ztrátová komprese 100 % 43833 bytů 70 % 10709 bytů40 % 7068 bytů 20 % 4479 bytů10 % 2824 bytů1 % 1093 bytů JPEG - král rastrových grafických formátů– Pavel Tišnovský

56 JPG vs. PNG

57 GIF mýtů zbavený Oprava Obecně Oblíbeného Omylu GIF zobrazuje pouze 256 barev NENÍ PRAVDA

58 GIF mýtů zbavený Oprava Obecně Oblíbeného Omylu GIF je tvořen logickou obrazovkou, která sestává z řady rámců, každý rámec zobrazuje 256 barev, ovšem každý rámec může zobrazovat jiných 256 barev Pravda a mýty o GIFu – Pavel Tišnovský

59 GIF Pravda a mýty o GIFu – Pavel Tišnovský A B C D E „GIF zobrazuje pouze 256 barev“ který z nich je GIF?

60 Grafika a animace Aimovaný GIF –sestavuje se z několika obrázků GIF –předepsané parametry střídání obrázků –vytváří se ve specializovaných programech, např. GIF construction set Zdroj: Wikopedia, autor Marvel

61 Grafika a animace Zdroj: Wikopedia, autor Marvel

62 VEKTOROVÁ GRAFIKA

63 Vektorová grafika formát vycházející z vektorů (počáteční bod, směr, délka)

64 Vektorová grafika definovat lze přímky, čáry, obrazce, prostorové objekty

65 Vektorová grafika obrázek = soustava matematických popisů jednotlivých objektů, které jsou postupně vykreslovány – výhoda: menší nároky na paměť – výhoda: lze libovolně zvětšovat bez ztráty kvality

66 Vektorová grafika

67

68 Beziérovy křivky Francouzský matematik Pierre Bézier libovolný úsek křivky je popsán pomocí čtyř bodů – dvou krajních bodů (tzv. kotevní body) – dvou bodů, které určují tvar křivky (tzv. kontrolní body) – spojnice mezi kontrolním bodem a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce Zdroj: http://www.root.cz/clanky/opengl-evaluatory-vypocet-bezierovych-krivek/

69 Beziérovy křivky P0, P3 krajní body P1, P2 kontrolní body P0, P3 krajní body P1, P2 kontrolní body

70 Vektorová grafika – tvorba disku CorelDraw - jak pořádně na vektorovou grafiku? - Autor: Barák PetrBarák Petr

71 Vektorová grafika – editory – Adobe Illustrator (CS6) – Corel Draw (X5)Corel Draw (X5) – Xara – Zebra pro Windows – Freehand – Autocad

72 Vektorová grafika – formáty – CDR (Corel Draw) – AI (Adobe Illustrator) – XAR (Corel Xara) – CGM (Computer Graphic Metafile) – WMF (Microsoft Windows Metafile) – PS (EPS) (postscript) – HP-GL standard pro ovládání plotrů

73 Vektorová grafika – příklad

74

75

76 Autor: Andrew Wrigley

77 Vektorová grafika – příklad Autor: Andrew Wrigley

78 Vektorová grafika – příklad

79

80 Bitmapa vs. vektor Zdroj: Autor: Anthony Atkielski (Agateller) a)vektorový obrázek b)vektrorový obrázek – zvětšený detail c)bitmapový obrázek – zvětšený detail

81 Grafika – ukázky Programy pro zpracování obrazu nám umožňují neuvěřitelné změny ve fotografiích a obrazech obecně

82 Grafika – ukázky

83

84

85

86

87 Počítačová grafika aneb všechno je jinak Moderní programy pro práci s grafikou dokážou víc než vizážista s plastickým chirurgem dohromady Módní a lifestylové časopisy neukazují skutečné modely, ale retušované obrázky Nesnažte se jim podobat, modelky tak nevypadají

88

89 Grafika 89

90 Modelka na bilboardu Modelka Co dokáže Photoshop

91 Glenn C. Feron http://glennferon.com/ Doktorka Kateřina by měla radost Hubneme s Photoshopem Zvětšení poprsí Modelka na bilboard Kate Olsen Retuš obličeje Fantastický svět Photoshopu Plastické operace Extrémní hubnutí s Photoshopem Jak nakreslit dívku

92 S retuší opatrně

93

94

95 Úpravy obrázků Pro úpravy fotografií existuje řada programů – Automatické úpravy –Jednoduchost ovládání –Slušné výsledky

96 Alien Skin Image Doctor 2.0 96

97 AKVIS MakeUp 2.0 http://www.grafika.cz/rubriky/software/akvis-makeup-2-0-automatizovane-retuse-a-vylepsovani-portretovych-snimku-138872cz

98 AKVIS MakeUp 2.0 http://www.grafika.cz/rubriky/software/akvis-makeup-2-0-automatizovane-retuse-a-vylepsovani-portretovych-snimku-138872cz

99 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Počítačová grafika. Zdroj: Elektromagnetické záření."

Podobné prezentace


Reklamy Google