Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Josef Ledvoň, 2009 Společenskovědní seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Josef Ledvoň, 2009 Společenskovědní seminář."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Josef Ledvoň, 2009 Společenskovědní seminář

2

3 Rorschach test

4

5

6

7

8

9 Jak mozek vnímá psaný text V SUOIVSOLTSI S VZÝUKEMM NA CMABRIDGE UINERVTISY VLŠYO NJAVEO, ŽE NZEÁELŽÍ NA POŘDAÍ PSÍEMN VE SOLVĚ. JEDNINÁ DLEŮITŽÁ VĚC JE, ABY BLYY PNVRÍ A PSOELNDÍ PÍMESNA NA SRPVÁÉNM MSTÍĚ. ZYBETK MŽŮE BÝT TOTÁNLÍ SĚMS A TY TO PŘOÁD BEZ PORLBMÉŮ PEŘČETŠ. JE TO PROTO, ŽE LDIKSÝ MEZOK NETČE KDAŽÉ PENSÍMO, ALE SVOLO JKAO CLEEK. ZJÍAMVAÉ, ŽE ???

10 Realita nemusí být skutečností, ale iluzí, simulací Matrix The Truman Show

11 Platón (427 př. Kr. – 347 př. Kr.) – podobenství o jeskyni

12 R. Descartes (1596 – 1650): „… nepřijmout nikdy žádnou věc za pravdivou, již bych s evidencí jako pravdivou nebyl poznal.“ … „Ale protože nás naše smysly někdy klamou, rozhodl jsem se předpokládat, že není věci, která by byla taková, za jakou nám ji podávají.“ I za předpokladu klamnosti všeho je nutné, aby on, který myslí, existoval a nemůže si představit, že vůbec není. --- MYSLÍM, TEDY JSEM. ---

13 Za každou tváří je JÁ... ale co najdeme v tom prostoru za obličejem, až se tam podíváme?... nic jiného než hmotná substance: maso a krev a kost a mozek... nic v tom není. Nikdo tam není. Mám jasnou představu o hmotných součástech mozku... Ale jak náš mozek tvoří ten soukromý pocit vědomí sebe sama... to je záhada Jak vyvstane duševní z hmotného? Jak lze subjektivní prožitek uvést v soulad s tou mokrou hmotou, zaplňující lebku?... jak se duševní příhody zrodí z fyzikální hmoty? "Já" hledí dovnitř a nenachází nic než neurony. Jak se hmota, maso, stane myšlením? - Paul Broks, neuropsycholog „ – fyzikalismus; - mentalismus; - dualismus; - identismus“

14 Klinická smrt – NDE – Near Death Experience Opouštění vlastního těla, setkání se "světlem" a panoramatický přehled dosavadního života Světlo jako anděl, či Kristus (teplo, přijetí, láska) Malé % chlad, strach, zvířata, hrůza Téměř vždy změna života, zájem o Boha, druhé lidi

15 K. Pstružina – funkční model mysli

16 PAMĚŤ Přesnou kapacitu lidské paměti (jako úložiště dat, informací) zatím nedokážeme určit, nicméně několik pokusů o určení této kapacity učiněno bylo. Y. Wang (2003) vycházel při svém matematickém výpočtu kapacity paměti z množství neuronů a spojení mezi nimi. Nakonec dochází k tomuto pozoruhodnému výsledku: „… objem paměťové kapacity může řádově dosahovat až 10 8432 bitů.“ Uvádí se také číslo cca 1000 terabajtů... = 1 milión GB! Téměř 3 584 terabajtů operační paměti a 38 000 trilionů operací za sekundu. Takto výkonný by musel být superpočítač, aby byl podle vědců srovnatelný s lidským mozkem...

17 PAMĚŤ Žena s přezdívkou „lidský kalendář“ si od roku 1980 dokáže vybavit naprosto přesně kterýkoli den. Přesně popisuje s kým se potkala, co dělala, jaké bylo počasí a co měla k večeři. „Někdo se mě zeptá třeba na prvního května 1981. Řekne jen to datum a najednou... bum! Ten den mi zničehonic naskočí v hlavě,“ … „Nepotřebuji žádné triky, žádné počítání zpátky nebo dopředu. Je to, jako bych si v hlavě nastavila video s tím dnem a přehrála si ho.“ Na otázku, jaké bylo počasí na Velikonoční pondělí od roku 1980 do roku 2003, poskytla bezchybný přehled, k němuž poznamenala, co které Velikonoce dělala. Byla schopna okamžitě uvést data světových událostí, lokálního zemětřesení či den, kdy se v televizi vysílala poslední epizoda seriálu Dallas. Své schopnosti si prý poprvé začala uvědomovat v roce 1978, kdy jí bylo dvanáct let. „Nedá se to zastavit ani kontrolovat, je to krajně vyčerpávající. Každý den se mi v hlavě přehrává celý můj život a přivádí mě to k šílenství,“ uvedla. Kim Peek – zpaměti přes 7600 knih – až 12.000 knih, přečte knihu za hodinu a 99% si přesně pamatuje – i encyklopedie + telefonní seznamy; Rainman

18 SPÁNEK, SNY Elektrofyziologicky se v podstatě dělí na 6 základních stádií, fází: Bdělý stav (přibližně 5% spánku člověka) Non-REM I (svalové napětí se snižuje, oči se pomalu pohybují, na hlasité zvolání reagujeme, 5% spánku) Non REM II (oči se již nepohybují, lehký spánek až 45 - 50% spánku) Non REM III (oči se nepohybují, 5 – 10% spánku) Non REM IV (spánek s pomalými vlnami, oční pohyby nepřítomné, svalstvo uvolněné, 10 – 15% spánku) REM (rapid eye movements, rychlé pohyby očí, úplná ztráta svalového napětí, aktivace zrakové kůry, intenzivní snění, 20 – 25% spánku) 25% doby, kterou zdraví dospělí lidé spí - to je střední doba trvání paradoxního spánku, se tedy mozek doslova dře. Proč?

19 SPÁNEK, SNY

20 Sny A. Faraday napsal, že v evropské civilizaci jsou nejčastějšími tématy snů padání, létání, zkoušky, ztráta zubů, ztráta hodnot, nalezení hodnot a sexuální sny K. Pstružina: „V jistém smyslu je mozek chamtivý po informacích, je požíračem informací a pokud jimi není dostatečně zásoben, vytváří si je sám ze svých paměťových záznamů. Tak je vytvářeno mnoho imaginativních a fantazijních produktů.“ Člověk prospí téměř čtvrtinu života…

21 Typický sen – sen o létání, pádu do hloubky, o padajících zubech, o zkoušce, o nemožnosti najít WC, o pronásledování nebo zlodějích, o veřejné hanbě, cestování, domě nebo budově… Opakující se sen – stejný motiv (např. hadi). Sny které se opakují nám chtějí něco důležitého sdělit. Úzkostný sen – sny o strachu, úzkosti a pronásledování jsou velmi časté. Některé knížky uvádí, že ze všech snů, které se nám zdají je až 1/3 úzkostných. Tyto sny nám pomáhají odhalit věci, kterých se bojíme, pomáhají nám postavit se čelem k problémům, které v bdělém stavu popíráme, nebo se jim vyhýbáme. Vtipné sny – neplatí každodenní „logika“, ve snu můžeme létat, stát se zvířetem, sny jsou vlastně jakési pohádky, kde je všechno možné: „Zdálo se mi, že máme malinkatýho pejska, ale on byl fakt divnej, vypadal jako menší trojúhelníček, měl 3 nohy ale takový jen ty hrabičky co děti kreslí paňákům a byl hrozně lehkej a poletoval vzduchem, takže jsme ho pořád naháněli ve vzduchu ale byl přitom moc milej“ Prorocký sen – Často se jedná o sen o smrti velmi blízké osoby, případně varování před nějakou situací, nehodou nebo katastrofou. Sen Abrahama Lincolna. "Lincolnovi se zdálo, že je v Bílém domě a vidí dav lidí kolem rakve s nějakým člověkem. Kolem rakve stála stráž. Lincoln se zeptal jednoho z mužů: „Kdo zemřel? Muž mu jednoduše odpověděl: „Prezident“. Den na to byl Abraham Lincoln zabit.

22 Tvořivý sen, objevy inspirované sny – inspirovaly vědce a vynálezce k nový objevům a umělce k dalším básním, skladbám, filmům a obrazům. K nejznámějším „vědeckým“ snům patří sen Friedricha Augusta Kekulého, německého chemika. Kekuly ve snu objevil molekulární struktury benzenu. "Ve snu mu před očima pluly atomy, vlnily se, otáčely, kroutily jako hadi. Najednou si jeden z těch hadů chytil vlastní ocas, takže se nedalo rozeznat, kde je konec a kde začátek. Chemik pochopil, že ten had je benzen a po probuzení nakreslil jeho strukturu." Dalším snem je sen Otty Loewiho. Ve snu se mu zjevil celý experiment, kde bylo pro testování přenosu nervového vzruchu použito srdce žáby. Po probuzení experiment podle snu zopakoval a teorie byla úspěšně potvrzena. Loewi obdržel Nobelovu cenu. Sen Eliase Howea, - vynález šicího stroje. "Howe se již rok trápil se svým vynálezem, když se mu v noci zdál sen: Byl zajat nějakými válečníky nebo lidojedy, kteří ho hodili do velikého hrnce a chtěli uvařit za živa. Howe se snažil vyškrábat z hrnce ven, ale válečníci ho neustále strkali zpátky krátkými oštěpy, které měly na konci špičky jakýsi otvor s dírkou. Když se vynálezce probudil, uvědomil si, že právě rozluštil poselství, které mu noční můra přinesla. Jehlu do šicího stroje musí zkrátit, udělat v ní dírku a navléknout do ní nit." Tak vzniknul v té době úžasný vynález – šicí stroj. Mezi další snílky patří např. Robert Louis Stevenson a jeho dílo Podivného případu Dr. Jekylla a pana Hyde, ze snů čerpal také Beethoven nebo Mozart. Spousta básní, obrazů a filmů je inspirována sny.

23 Nedostatek spánku NY diskžokej P. Tripp. 1959 se rozhodl nespat 200 hodin, aby za to vydělal peníze na charitu. Odborníci testovali jeho psychické funkce. Po 50 hodinách bdění začaly mírné halucinace (např. smítka špíny považoval za štěnice). Po 100 hodinách upadl do deliria. Oblečení lékařů považoval za klubíčka chlupatých červů. Po 120 hodinách… byl dezorientován, nevěděl, kdo je a kde je. Po 200 hodinách již považoval lékaře za hrobníky. Po ukončení akce spal nepřetržitě 13 hodin. Halucinace i paranoia zmizely. I. D. Mendělejev po třech probděných nocích stále nemohl sestavit a uspořádat svou chemickou tabulku, a tak vysílen ulehl ke spánku a ve snu pak spatřil onu tabulku uspořádanou tak, jak bylo zapotřebí.

24 PLACEBO Putování jehly v těle ženy a lékař Očekávání zlepšení, víra Bolest a deprese reagují na placebo poměrně silně

25

26 Vědci delfínům na různé části... nanesli značky... Do bazénu umístili zrcadlo... Delfíni si je i sebe v zrcadle opakovaně prohlížejí... Autoři pokusu soudí, že se tito delfíni v zrcadle poznávají. Jakmile se objeví u nenarozených dětí rytmus bdění - spánek, objeví se v průběhu spánku také REM fáze, mají sny. Co se jim zdá, není známo... Teprve kolem 4. roku života mají děti vyvinuto vědomí "já" - čili sebeuvědomování.

27 2005 - It's a Miracle! Firefighter Donald Herbert begins talking after 10 years after suffering a brain injury while fighting a fire in 1995 - miraculously speaks his first words in over a decade! The father of four is now 40. Britští neurologové prokázali učení u pacientů, kteří jsou už půl roku v komatu. Vystavili 22 pacientů zvuku a následně jim foukli do očí proud vzduchu. Zdraví dobrovolníci se v podobné situaci naučí rychle očekávat po zvuku nepříjemný náraz vzduchu, což se projeví zvýšeným napětím okohybných svalů. Lidé, kteří jsou v narkóze, podobné reakce nejsou schopní. Patnáct pacientů, kteří jinak prakticky nereagují na podněty z okolí, ale dokázalo spojit zvuk a závan vzduchu.

28 Doba přežití je různá, z literatury je znám stav ženy, která takto přežila 47 let! Locked-in syndrom: může komunikovat jiným způsobem (ano - 1x mrknutí víčky, ne - 2x mrknutí víčky)… Z ročního komatu se probudila 86letá Cariie Coonsová. Po probuzení začala normálně jíst a mluvit. A to jen několik dnů před jejím probuzením soudce rozhodl o tom, že jí bude odstraněna trubice přivádějící do jejího těla živiny.

29 Houben, byl paralyzován v roce 1983. Lékaři z belgického Zolderu provedli mezinárodně uznávaný test hodnotící pacientovy oči a verbální a motorické schopnosti. Ve všech případech byl však Houben ohodnocen nesprávně. Ztratil kontrolu nad svým tělem, ale byl si stále plně vědom, co se kolem něj děje… U pacienta ve Velké Británii lékaři předpokládali, že je 23 let v kómatu, a přitom byl při vědomí. Nešťastným člověkem byl student Houben, který byl špatně diagnostikován po autonehodě. Neměl žádnou možnost, jak říct lékařům, rodině nebo přátelům, že slyšel každé slovo, které před ním řekli. “Křičel jsem, ale nebylo nic slyšet,” říká nyní 46letý muž. Lékaři provedli celou škálu obvyklých testů kómatu, poté zkonstatovali, že jeho vědomí je “zaniklé”. Před třemi lety ale nové scanování ukázalo, že jeho mozek po celý čas téměř zcela fungoval.

30

31


Stáhnout ppt "Mgr. Josef Ledvoň, 2009 Společenskovědní seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google