Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pomoc pacientovi s dýcháním dle Virginia Avenell Hendersonové

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pomoc pacientovi s dýcháním dle Virginia Avenell Hendersonové"— Transkript prezentace:

1 Pomoc pacientovi s dýcháním dle Virginia Avenell Hendersonové
Autorky: Jana Pappová, Erika Kučerová, Leona Dragounová, Alena Bartůňková, Eva Husinecká, Šárka Kejvalová

2 Dýchání = proces výměny plynů, zejména kyslíku a oxidu uhličitého, mezi organismem a jeho externím prostředím Zajišťuje výměnu plynů (krev - tkáňové buňky) Vnější (plicní) a vnitřní (tkáňové) - normální funkce organismu Sledujeme: dechová frekvence, rytmus dýchání, hloubka dýchání Dospělý člověk – dechů za minutu Novorozenec – 55 dechů za minutu Kojenec – 25 dechů za minutu Minutový dechový objem – 7 – 9 litrů za minutu Frekvence se zvyšuje při námaze, emocích, horečce, onemocněních Hodnocení rytmu, frekvence, charakteru dýchání

3 Dechová frekvence Odborný název Změna hloubky dechu Odborný název
10-20/min, normální hloubka ventilace eupnoe < 10/min bradypnoe < 20/min tachypnoe 0 - bezdeší apnoe, apnoická pauza Změna hloubky dechu Odborný název prohloubené dýchání hypoventilace (hyperpnoe) mělké dýchání hypoventilace (hypopnoe, oligopnoe)

4 Fyziologie dýchání Vegetativní funkce (někdy řízená vůlí)
Dva regulační systémy – nervový, chemický Dechové centrum - prodloužená mícha Nervová regulace – vzruchy vedeny k dýchacím svalům Volní dýchání – ovlivněno z mozkové kůry Chemické receptory – registrují změny vnitřního prostředí (pH, O2, CO2), umístěny v aortě a krkavicích

5

6 Rozvod (transport) dýchacích plynů
Obstarává krev Je oboustranný – do tkání O2, z tkání CO2 Přenos kyslíku – hemoglobin – červené krevní barvivo – obsažen v červených krvinkách (erytrocytech)

7 Mikroklimatické podmínky v nemocnici
Vyhláška MZ č. 6/2003 Teploty : 24,0 + /- (2 stupně C) v létě 22,0 + /- (2 stupně C) v zimě Vlhkost: 30 % - 64 % Proudění vzduchu : 0,16 – 0, 25 m/s v létě 0,13 – 0,20 m/s v zimě

8 Polohy Fowlerova poloha - zvýšení horní poloviny těla
Ortopnoická poloha - v polosedě s opřenými HKK kardiální dušnost Poturální drenáž - dolní polovina těla je výš než horní Poloha na boku pleuritidy Poloha v kleče horní polovina těla je opřena o lůžko u rozedmy plic Pronační poloha - na břiše provzdušnění dorzální části plic, evakuace sputa hrudník vpředu fixován, volně pohyblivý dorzálně a laterálně Další…

9 Příčiny poruchy dýchání
Poškození centrální nervové soustavy Onemocnění bronchů, plicní tkáně Neprůchodnost dýchacích cest Chudokrevnost (anemie) Snížený obsah O2 v prostředí - vysoká nadmořská výška Přítomnost jiného plynu (CO) v hemoglobinu - otravy Trauma Jiné….

10 Obstrukce dýchacích cest
= stav, kdy nějaký předmět nebo patologický proces znemožní normální proudění vzduchu tracheobrinchiálním stromem Nepodaří-li se zajistit přístup vzduchu do plic dochází k rychlé zástavě dýchání a ke smrti Příčiny: Zapadnutí jazyka Vdechnutí cizích těles Zánětlivé změny (epiglotitis, absces hltanu) Alergická reakce Úraz Postižení centrální nervové soustavy Pooperační otok

11 Symptomy nedostatečné ventilace
Tachykardie Tachypnoe Dyspnoe (dušnost, namáhavé dýchání, mělké povrchové dýchání) Alární dýchání, zatahováním nadklíčku a mezižebří Hvízdavé zvukové fenomény Neklid, dezorientace, zmatenost Cyanóza Závratě Bezvědomí

12 Zajištění dýchacích cest
Při aspiraci: Vhodná poloha - vleže na zádech, tvrdá podložka Uvolnění dýchacích cest - otevřeme ústa vyndáme zubní protézu! a vyčistíme dutinu ústní a hltan, záklon hlavy a předsunutí brady - Esmarchův trojhmat Heimlichův manévr Gondorův manévr Odsávání dýchacích cest Pokud se obnoví dýchání - aplikace O2, vhodná poloha (Fowlerova) Pokud se dýchání neobnoví - je zachován krevní oběh (umělé dýchání) - není zachován krevní oběh (KPCR) Zástava dechu → zástava krevního oběhu → smrt

13 O2 terapie Obecné principy manipulace s kyslíkem a jinými plyny:
Vyhláška č. 21/79 Sb. - ČSN EN ( ) - značení tlakových lahví - informační etikety - ČSN EN ( ) - barevné označení tlakových lahví od ČSN provozní - skladovací pravidla Dokumentace v knize bezpečnosti práce o proškolení zaměstnanců perioda 1x za 2 roky (vedoucí personál rozšířené školení 1x za 3 roky - vyhláška 85/78 Sb.)

14 Centrální rozvody O2 a dalších plynů
- Na standardních odděleních - Rampy a vysokotlaké rozvodné hadice -rampy jsou pravidelně kontrolovány - Na operačních sálech a intenzivních odděleních

15 Plyny využívané ve zdravotnictví
Medicinální kyslík - O2 Oxid dusný - N2O Helium - He2 Oxid dusnatý - NO Vzduch - 75 % N2, 21 % O2, 0,04 % CO2, vzácné plyny

16 Uskladnění

17 Domácí oxygenoterapie
Indikace DDOT: Stabilizace základního onemocnění Vyčerpání všech dostupných léčebných prostředků Diagnóza: Astma Emfyzém Systická fibróza Syndrom spánkové apnoe Srdeční selhání s městnáním CHOPN s chronickou hypoxemií Onemocnění hrudní stěny Neurologické poruchy - myopatie Morbidní obezita Terminální stavy Cíl: Zlepšení kvality života Tolerance zátěže Snížení morbidity Snížení počtu hospitalizací Snížení mortality

18 Zásady práce s O2 Proškolený pracovník starší 18 let
Řřádně označené nepoškozené tlakové lahve s kloboučkem (kontrola) Pracovník nesmí mít mastné ruce, nepoužívat hořlavé, prchavé, mastné látky (éter, alkohol, oleje,vazelína, krémy) ! Kontrola tlakové lahve, uložení dle zvyklostí oddělení do návleku Připevnit na transportní vozík, předejít pádu tlakové láhve (s lahvemi těžšími než 50 kg manipulují vždy dvě osoby)

19 Indikace O2 terapie Terminologie: Hypoventilace Hypoxie Hypoxemie
Akutní stavy - první pomoc, trauma, stav před zahájením ÚPV, stav po ukončení ÚPV, akutní IM, pooperační péče… Chronické stavy - těžké poškození plic, bronchogení karcinom atd…

20 Aplikace O2 Podání kyslíku jako léku
Podání kyslíku v koncentracích vyšších než v atmosféře Hyperbarická oxygenoterapie Princip: Zvýšení nabídky kyslíku ve vdechované směsi vede ke zvýšení nabídky kyslíku v plicích zvýšení transportovaného kyslíku krví zvýšení nabídky kyslíku ve tkáních

21 Způsoby podání O2 Dle poměru příkon O2 / min. ventilace
Low - flow přístroje O2 se mísí se vzduchem High - flow přístroje Dle ventilační podpory Pacient si dýchá sám směs s FiO2 > 0,21% C - PAP NICV – neinvazivní řízená ventilace Hyperbarická komora

22 Low - flow přístroje Nazální kanyla = kyslíkové brýle
zvyšuje FiO2 na % flow 0,25-6 l / min při > 4 l / min: dyskomfort, nutné zvlhčení Obličejová maska = „ventimaska“, „polomaska“ zvyšuje FiO2 na % velké mísení se vzduchem příkon O l / min Maska s částečným zpětným vdechováním (maska s rezervoárem) FiO % příkon l/min – takový, aby rezervoár byl naplněn minimálně do 1/3

23 High - flow přístroje Maska bez zpětného vdechováním
s jednocestnými chlopněmi mezi rezervoárem a maskou - inspirační mezi maskou a okolním prostorem - exspirační FiO % flow minimálně 10 l/min Venturiho maska schopná dodávat předvolenou koncentraci O2 do dýchacích cest FiO % FiO2 je přesně určená použitou tryskou

24 High-flow Ambu-vak Aerosolové masky Tracheostomické masky
Ayre-T adaptéry „téčko“ Kyslíková helma Kyslíkový stan

25 Neinvazivní plicní ventilace - CPAP
Spontánní ventilace Tzv. „těžká maska“ Nutné podmínky dobré utěsnění tolerance pacientem Inkubátor Užívá se u nedonošených dětí Řídí přívod 02, teplotu, vlhkost, odsávání CO2 Možnost volného pohybu, dítě dýchá vzduch bohatý na O2

26 Hyperbarická oxygenoterapie
Uzavřené boxy O2 přiváděn pod vyšším než atmosferickým tlakem

27 Umělé dýchání Poloha na zádech Čistá dutina ústní Záklon hlavy
Prsty drží nos Zahájení hlubokými vdechy Každý umělý vdech musí být dostatečně dlouhý a hluboký Frekvence vdechů za minutu

28 Pomůcky k zajištění dýchacích cest Part 1.
Nosní vzduchovod pouze průchodnost horních cest dýchacích Velikost odpovídá vzdálenosti od špičky nosu k ušnímu lalůčku Ústní vzduchovod krátkodobé zajištění průchodnosti dýchacích cest velikost: odpovídá vzdálenosti mezi koutkem úst a úhlem dolní čelisti

29 Pomůcky k zajištění dýchacích cest Part 2.
COPA vzduchovod vzduchovod s manžetou díky které se zafixuje v žádoucí poloze, také slouží k částečné prevenci aspirace T – tubus, S – tubus používá k umělému dýchání z plic do plic v terénu Laryngeální maska zavádí se pouze u postižených v bezvědomí vhodná velikost!

30 Pomůcky k zajištění dýchacích cest Part 3.
Kombirourka k zajištění dýchacích cest, kdy není snadná intubace Tracheální rourka

31 Umělá plicní ventilace
= soubor opatření, kterými se podporuje či nahrazuje respirace Ventilátor: přístroj zajišťující plicní ventilaci Konvenční ventilace Nekonvenční ventilace Alternativní Tlakové ventilátory (nádech - apnoe - výdech - apnoe) Časové ventilátory – poměry Objemové ventilátory Servoventilátory - spolupracující s pacientem

32

33 DĚKUJEME ZA POZORNOST 


Stáhnout ppt "Pomoc pacientovi s dýcháním dle Virginia Avenell Hendersonové"

Podobné prezentace


Reklamy Google