Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny slovenského práva – Ext. Dějiny slovenského práva – Ext. Ladislav Vojáček Státoprávní problematika v protifašistickém odboji a ústavní vývoj 1945.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny slovenského práva – Ext. Dějiny slovenského práva – Ext. Ladislav Vojáček Státoprávní problematika v protifašistickém odboji a ústavní vývoj 1945."— Transkript prezentace:

1 Dějiny slovenského práva – Ext. Dějiny slovenského práva – Ext. Ladislav Vojáček Státoprávní problematika v protifašistickém odboji a ústavní vývoj 1945 – 1989

2 Odboj komunistický komunistický a) domácí b) zahraniční občanský občanský a) domácí b) zahraniční

3 Generál Lev Prchala

4 Štefan Osuský

5 Milan Hodža

6 Jan Masaryk

7 Edvard Beneš

8 Prozatímní státní zřízení v Londýně (červenec 1940) východisko = teorie kontinuity s předmnichovskou ČSR východisko = teorie kontinuity s předmnichovskou ČSR a) prezident republiky b) vláda c) Státní rada (č. 1/1940 Úř. věst.)

9 Dekretální pravomoc prezidenta republiky (ú. d. č. 2/1940 Úř. věst.) po dobu trvání prozatímního zřízení po dobu trvání prozatímního zřízení vztahuje se pouze na “nezbytné případy“ vztahuje se pouze na “nezbytné případy“ zákonodárná iniciativa přísluší vládě (= condicio sine qua non vydání dekretu) zákonodárná iniciativa přísluší vládě (= condicio sine qua non vydání dekretu) dekret kontrasignuje předseda vlády a členové vlády pověření jeho vykonáním dekret kontrasignuje předseda vlády a členové vlády pověření jeho vykonáním

10 Dekretální pravomoc prezidenta republiky – další podmínky: povinnost vyžádat si „poradní správu“ od Státní rady (12/1942 Úř. věst.) povinnost vyžádat si „poradní správu“ od Státní rady (12/1942 Úř. věst.) na přípravě se podílela Právní rada na přípravě se podílela Právní rada ratihabice (11/1944 Úř. věst.) ratihabice (11/1944 Úř. věst.) rušení i ústavních dekretů zákonem (11/1944 Úř. věst.) rušení i ústavních dekretů zákonem (11/1944 Úř. věst.) vykonávání dekretální pravomoci „po dohodě se SNR“ (I. pražská dohoda) vykonávání dekretální pravomoci „po dohodě se SNR“ (I. pražská dohoda)

11 Dekret č. 18/1944 Úř. věst. o národních výborech a PNS lid je zdrojem veškeré státní moci lid je zdrojem veškeré státní moci národní výbory všech stupňů (místní, okresní, zemské) vzniknou na základě voleb národní výbory všech stupňů (místní, okresní, zemské) vzniknou na základě voleb PNS vzejde z národních výborů (delegační volbou) PNS vzejde z národních výborů (delegační volbou) správní komise správní komise

12 Vánoční dohoda (1943) občanský a komunistický odboj občanský a komunistický odboj Slovenská národní rada Slovenská národní rada obnovení Československa, ale jako státu dvou rovnoprávných orgánů obnovení Československa, ale jako státu dvou rovnoprávných orgánů příprava celonárodního povstání (Vojenské ústředí) příprava celonárodního povstání (Vojenské ústředí) orientace na SSSR orientace na SSSR

13 Generál Ján Golian

14 Generál Rudolf Viest

15 Nařízení SNR č. 1/1944 Zb. n. SNR = „o vykonávaní zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci na Slovensku“ nositelkou zákonodárné, vládní a výkonné moci na Slovensku SNR nositelkou zákonodárné, vládní a výkonné moci na Slovensku SNR platí všechny dosavadní zákony, nařízení a opatření, pokud neodporují republikánsko demokratickému duchu platí všechny dosavadní zákony, nařízení a opatření, pokud neodporují republikánsko demokratickému duchu (X londýnské pojetí kontinuity)

16

17 Laco Novomeský

18 Gustáv Husák

19 Orgány SNR a) plenum SNR (24 + 24 + Golian a Viest) a) plenum SNR (24 + 24 + Golian a Viest) b) Předsednictvo SNR (3 + 3) b) Předsednictvo SNR (3 + 3) c) Úřad Předsednictva SNR c) Úřad Předsednictva SNR d) pověřenectva (9 a pak 11) d) pověřenectva (9 a pak 11)

20 Banská Bystrica za SNP

21

22 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě vyhlášení vládního programu: vláda Národní fronty Čechů a Slováků v Košicích (duben 1945)

23 Košický vládní program 1. význam SSSR při osvobození + vláda Národní fronty Čechů a Slováků 2. další postup ve válce 3. armáda 4. zahraniční politika 5. vnitřní politika (zejména národní výbory) 6. vztahy obou státních národů + slovenské orgány 7. Podkarpatská Rus 8. odsun Němců a Maďarů 9. potrestání válečných provinilců, … 10.-13. hospodářské otázky 14. sociální politika 15. školství a kultura 16. proklamativní závěr

24

25

26 Národní fronta Čechů a Slováků (1) Na Slovensku: Na Slovensku: Demokratická stranaDemokratická strana Komunistická strana SlovenskaKomunistická strana Slovenska Strana práce (1946)Strana práce (1946) Strana slobody (1946)Strana slobody (1946)

27 Národní fronta Čechů a Slováků (2) V českých zemích: V českých zemích: Komunistická strana ČeskoslovenskaKomunistická strana Československa Sociálně demokratická stranaSociálně demokratická strana Národně socialistická stranaNárodně socialistická strana Lidová stranaLidová strana

28 Hlavní úkoly PNS plnit funkce NS podle ústavy z roku 1920, zejm. zákonodárnou plnit funkce NS podle ústavy z roku 1920, zejm. zákonodárnou potvrdit ve funkci prezidenta potvrdit ve funkci prezidenta provést ratihabici prezidentských dekretů (provedeno en bloc) a provést ratihabici prezidentských dekretů (provedeno en bloc) a připravit volby do ÚNS připravit volby do ÚNS

29 Volby v roce 1946 všeobecné, rovné a přímé s tajným hlasováním všeobecné, rovné a přímé s tajným hlasováním vítězi komunistévítězi komunisté na Slovensku Demokratická stranana Slovensku Demokratická strana Budovatelský program Budovatelský program součástí dvouletý hospodářský plánsoučástí dvouletý hospodářský plán

30 Slovensko v Československu nař. SNR č. 30/1945 Zb. n. SNR o zákonodárné moci na Slovensku nař. SNR č. 30/1945 Zb. n. SNR o zákonodárné moci na Slovensku pražské dohody = vymezení kompetencí pražské dohody = vymezení kompetencí třetí dohoda = podstatné omezení kompetencí a samostatnostitřetí dohoda = podstatné omezení kompetencí a samostatnosti = zpočátku fakticky (asymetrický) federativní stát, pak unitarizace

31 Právotvorba slovenských orgánů v letech 1945 – 1947 RokSNR SPv. pov. opr.celkem 194510718117 143 19465640193118 1947271148389

32

33

34 Ústava z roku 1948 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb.: úvodní preambule 12 základních článků deset kapitol (= 178 paragrafů)

35 Preambule ČSR je lidovědemokratickou republikou ČSR je lidovědemokratickou republikou v jednotném státě Čechů a Slováků je lid jediným zdrojem moci v jednotném státě Čechů a Slováků je lid jediným zdrojem moci bude odstraněno vykořisťování člověka člověkem bude odstraněno vykořisťování člověka člověkem cíl: vybudování socialismu cíl: vybudování socialismu

36 Úvod Preambule ústavy z roku 1948

37 Základní články = charakteristika hlavních institucí politického a hospodářského zřízení = úvodní ustanovení k jednotlivým kapitolám: o třídní podstatě ČSRo třídní podstatě ČSR o její státní forměo její státní formě o unitaritě státu a o řešení vztahů Čechů a Slovákůo unitaritě státu a o řešení vztahů Čechů a Slováků o svrchovanosti liduo svrchovanosti lidu o rovnosti práv a povinností občanůo rovnosti práv a povinností občanů o základním poslání hospodářské soustavyo základním poslání hospodářské soustavy (= ať slouží lidu)

38 Podrobná ustanovení ústavy 1. základní práva a povinnosti občanů 2. - 4. jednokomorové NS, prezident, vláda 5. slovenské národní orgány 6. národní výbory (krajské zřízení) 7. soudy (zlidovění soudnictví) 8. hospodářské zřízení a vlastnické vztahy 9.všeobecná ustanovení o státním občanství, státním území a státních symbolech 10. závěrečná a přechodná ustanovení

39

40 Antonín Zápotocký

41 Vladimír Clementis

42 Viliam Široký (1902 – 1971)

43

44

45

46 Nejvýznamnější novelizace ústavy ú. z. č. 64/1952 Sb. o soudech a prokuratuře ú. z. č. 64/1952 Sb. o soudech a prokuratuře ú. z. č. 12/1954 Sb. o národních výborech ú. z. č. 12/1954 Sb. o národních výborech ú. z. č. 33/1956 Sb. o slovenských národních orgánech ú. z. č. 33/1956 Sb. o slovenských národních orgánech

47 Slovenské národní orgány podle ú. z. 33/1956 Sb. SNR SNR zákony ve věcech národní a regionální povahyzákony ve věcech národní a regionální povahy jmenování a odvolávání SP a jeho členůjmenování a odvolávání SP a jeho členů plán rozvoje národního hospodářství Slovenska a jeho rozpočetplán rozvoje národního hospodářství Slovenska a jeho rozpočet Sbor pověřenců Sbor pověřenců menší závislost na vláděmenší závislost na vládě zákonodárná iniciativa ve věcech národní a regionální povahyzákonodárná iniciativa ve věcech národní a regionální povahy vlastní nařízenívlastní nařízení

48 Právotvorba SNR 1948 - 1959 počet zákonů SNR s výjimkou roku 1948 nepřekročil desítku počet zákonů SNR s výjimkou roku 1948 nepřekročil desítku ve Zb. z. SNR z roku 1948 jen 5 zákonů SNR, dalších 8 schválených v témže roce publikovali až v roce 1949ve Zb. z. SNR z roku 1948 jen 5 zákonů SNR, dalších 8 schválených v témže roce publikovali až v roce 1949 od poloviny roku 1951 do poloviny roku 1953 ani jediný od poloviny roku 1951 do poloviny roku 1953 ani jediný

49 Ústava z roku 1960 „socialistická“ – (ČSSR) vedoucí úloha KSČ systém nejvyšších orgánů nezměněn SNR = národní orgán státní moci a správy na Slovensku právo zákonodárné iniciativy k zákonům NS – prakticky nevyužito

50 Zákonodárná činnost SNR 1960 – 1968 Rok19601961196219631964 z. SNR24-35 Rok1965196619671968celkem z. SNR4453 + 4 30 +4

51 a

52 a Antonín Novotný

53

54 Oldřich Černík Josef Smrkovský

55 Federalizace Československa rehabilizace „buržoazních nacionalistů“ SNR v prohlášení z 15. března 1968: condicio sine qua non dalšího úspěšného rozvíjení demokratizace společnosti ú. z. č. 77/1968 Sb.: Česká národní rada

56

57 Ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci dvoučlenná federace jednotné státní území a státní občanství jednotné společenské zřízení jednotné hospodářství KSČ (KSS = zvláštní organizační složka) působnost státních orgánů (výlučně federální; společná; výlučně republiková)

58 Federální ústřední orgány dvoukomorové Federální shromáždění dvoukomorové Federální shromáždění Sněmovna liduSněmovna lidu Sněmovna národůSněmovna národů prezident republiky prezident republiky federální vláda federální vláda federální ministerstva a další ústřední orgány státní správy federální ministerstva a další ústřední orgány státní správy Nejvyšší soud ČSSR a d. Nejvyšší soud ČSSR a d.

59

60 Orgány SSR Slovenská národní rada Slovenská národní rada vláda SSR vláda SSR jednotlivá ministerstva a další ústřední orgány státní správy jednotlivá ministerstva a další ústřední orgány státní správy soudní soustava završená Nejvyšším soudem SSR soudní soustava završená Nejvyšším soudem SSR národní výbory podřízené MV SSR národní výbory podřízené MV SSR

61 Rozdělení působnosti ústavní zákon o československé federaci výlučná působnost ČSSR a společná působnost ČSSR a republik taxativně všechny ostatní záležitosti ve výlučné působnosti obou republik ústavní zákon č. 125/1970 Sb., který měnil a doplňoval ú. z. č. 143/1968 Sb.

62 Výlučná působnost federace zahraniční politika včetně uzavírání mezinárodních smluv zahraniční politika včetně uzavírání mezinárodních smluv zastupování ČSSR v mezinárodních vztazích zastupování ČSSR v mezinárodních vztazích rozhodování o otázkách války a míru rozhodování o otázkách války a míru národní obrana národní obrana federální státní rezervy federální státní rezervy federální zákonodárství a správa v rozsahu působnosti federace federální zákonodárství a správa v rozsahu působnosti federace kontrola činnosti federálních orgánů kontrola činnosti federálních orgánů ochrana federální ústavnosti ochrana federální ústavnosti

63 Společná působnost federální orgány zde působily jen v taxativně uvedených věcech federální orgány zde působily jen v taxativně uvedených věcech plánování, finance, cenové věciplánování, finance, cenové věci zahraniční hospodářské vztahyzahraniční hospodářské vztahy průmysl, zemědělství a výživaprůmysl, zemědělství a výživa doprava, pošty a telekomunikacedoprava, pošty a telekomunikace rozvoj vědy a technikyrozvoj vědy a techniky práce, mzdy a sociální politika a d.práce, mzdy a sociální politika a d. podstatně rozšířena v roce 1970 podstatně rozšířena v roce 1970

64

65


Stáhnout ppt "Dějiny slovenského práva – Ext. Dějiny slovenského práva – Ext. Ladislav Vojáček Státoprávní problematika v protifašistickém odboji a ústavní vývoj 1945."

Podobné prezentace


Reklamy Google