Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Bratislava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Bratislava,"— Transkript prezentace:

1 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Bratislava, 27.10.2008

2 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz  Nové pravomoci EU na úkor členských států (a 68x zrušeno právo veta)  Možnost EU získávat nové pravomoce bez další ratifikace  Zmenšení váhy hlasu českého zástupce v Radě ministrů  Dvouletá výpovědní lhůta pro vystoupení

3 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz EU POSTUPNĚ PŘEVEZME ZAHRANIČNÍ A OBRANNOU POLITIKU „Unie má v souladu s ustanoveními Smlouvy o Evropské unii pravomoc vymezovat a provádět společnou zahraniční a bezpečnostní politiku včetně postupného vymezení společné obranné politiky.“ (str. c306/46 LS)

4 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz EU BUDE URČOVAT KOMU UDĚLÍME AZYL „Unie vyvíjí společnou politiku týkající se azylu, doplňkové ochrany a dočasné ochrany s cílem poskytnout každému státnímu příslušníkovi třetí země, který potřebuje mezinárodní ochranu, přiměřený status a zajistit dodržování zásady nenavracení.“ (str. C306/60 LS)

5 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz KONEC SAMOST. ZAHR. POLITIKY  „Dříve než členský stát…přijme jakýkoli závazek, který by mohl mít dopad na zájmy Unie, vede v Evropské radě nebo v Radě konzultace s ostatními členskými státy.“ (c306/29)  „Unie může uzavřít dohody s jedním nebo více státy nebo mezinárodními organizacemi“ (c306/31)

6 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz NEOMEZENÁ PRAVOMOC EU ROZŠIŘOVAT POLICEJNÍ KOMPETENCE  Odst. 1: Pro boj proti trestným činům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie může Rada zvláštním legislativním postupem formou nařízení vytvořit z Eurojustu Úřad evropského veřejného žalobce.“  „Evropská rada může…přijmout rozhodnutí pozměňující odst. 1, kterým rozšíří pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce“  (C306/66-67 LS)

7 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz OFICIÁLNÍ DOKTRÍNA „Unie…usiluje o udržitelný rozvoj…založený na…sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku.“ (str. c306/11 LS)

8 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz KONEC SAMOSTATNÉ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY „Členské státy koordinují své hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti v souladu s úpravou uvedenou v této smlouvě, k jejímuž stanovení má pravomoc Unie“ (str. c306/46 LS) „…Za tímto účelem přijme Rada opatření, zejména hlavní směry těchto politik. Zvláštní ustanovení se vztahují na ty členské státy, jejichž měnou je euro“ (str. c306/48 LS)

9 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz KONEC SAMOSTATNÉ SOCIÁLNÍ POLITIKY  „ Unie přijímá opatření ke koordinaci politik zaměstnanosti členských států, zejména vymezováním směrů těchto politik. Unie může dávat podněty pro zajištění koordinace sociálních politik členských států.“ (str. C306/48 LS)

10 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz VĚTŠINOVÉ HLASOVÁNÍ O ENERGETICE  Odst. 1 „…Politika Unie v oblasti energetiky [má] za cíl…podporovat energetickou účinnost a úspory energie jakož i rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie“  „Evropský parlament a Rada [přijmou] řádným legislativním postupem opatření nezbytná pro dosažení cílů uvedených v odstavci 1.“ (str. C306/88 LS)

11 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz NOVÉ CESTY JAK POTÍRAT DAŇOVOU KONKURENCI  „Rada přijímá…opatření ohledně harmonizace nepřímých daní v míře, v níž je tato harmonizace nezbytná pro fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže“ (c306/70 LS) (ALE STÁLE TRVÁ PRÁVO VETA)

12 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz MOŽNOST RUŠIT PRÁVO VETA BEZ NUTNOSTI RATIFIKACE ZMĚN: „Stanoví-li Smlouva o fungování Evropské unie, že Rada přijímá legislativní akty zvláštním legislativním postupem, může Evropská rada přijmout rozhodnutí, kterým umožní přijímat tyto akty řádným legislativním postupem. (str. c306/40 LS) (=možnost přehlasování, tam kde je dosud právo veta, např. u daní)

13 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz ZMENŠENÍ VÁHY HLASU V RADĚ: „Od 1.11.2014 je kvalifikovaná většina vymezena jako nejméně 55 % členů Rady, tvořených nejméně patnácti z nich a zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva Unie.“ (str. c306/18 LS) Dosud 3,4% (12 z 345) nově podíl na populaci:  ČR o polovinu menší, Německo 2x vyšší

14 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz LISABON ZMĚNÍ POLITICKOU MAPU EU

15 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz František Palacký: Praví se, že vláda rakouská musí býti silná a důrazná, a tedy především sestředěná na jednom místě a v rukou jedněch. Zdá se, že naši odpůrcové matou v řeči své snad mimovolně rozličná ponětí dohromady, mluvíce totiž o vládě silné, a míníce pod tím jen vládu pohodlnou. Jest-li tomu tak, nechceme jim v tom odpírati naprosto; máme však za to, že pohodlí nenáleží mezi přední požadavky vlády konstituční. Pohodlný, co do státního zřízení, jest jen despotismus a barbarství. O centralisaci a národní rovnoprávnosti v Rakousku, Národní noviny, 21. prosince 1849

16 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz LISABONSKÁ SMLOUVA  ZNAMENÁ BIANCO ŠEK K NEOMEZENÉMU ROZŠIŘOVÁNÍ KOMPETENCÍ  NENÍ JAKO OBYČEJNÝ ZÁKON, KTERÝ LZE SNADNO ZRUŠIT, KDYŽ SE UKÁŽE JAKO ŠPATNÝ

17 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz Když se bavíme o evropské ústavě, tak musím říct - a to slovo použiju naprosto odpovědně - je to obrovský s..t. Topolánek – bojovník Lidové noviny, květen 2005

18 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz 2006 - VOLBY Z TOPOLÁNKA SE STÁVÁ PREMIÉR – A OBHÁJCE LISABONSKÉ SMLOUVY

19 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz Topolánek – premiér Lisabon, 13. prosince 2007

20 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz Bylo by velmi komplikované domlouvat s Iry jejich ratifikační proces a podmínky toho procesu a přitom nemít sami ratifikovanou Lisabonskou smlouvu. Tomu asi každý rozumí. Premiér Topolánek na setkání s kancléřkou Merkelovou, říjen 2008

21 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz [Irské] referendum se týkalo Lisabonské smlouvy jen velmi málo. Hlavním důvodem NE byl nedostatek informací. Irské NE berme jen jako jednu reakci, ne jako rozhodnutí. Musíme příště dát dohromady peníze a udělat efektivní kampaň. Efektivní komunikace bude hrát v budoucnu klíčovou roli v demokratickém procesu v Evropské unii. Margot Wallström, komisařka EU pro propagandu, říjen 2008

22 LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Ing. PETR MACH, PhD. petrmach.cz LISABONSKÁ SMLOUVA PO IRSKÉM REFERENDU Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Bratislava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google