Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemie Biochemie Patobiochemie Klinická Chemie Laboratorní chemie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemie Biochemie Patobiochemie Klinická Chemie Laboratorní chemie"— Transkript prezentace:

1 Chemie Biochemie Patobiochemie Klinická Chemie Laboratorní chemie
petr wagner

2 Lékařská chemie Alchymie Iatrochemie Lékařská chemie

3 Biochemie Statická biochemie Dynamická biochemie Funkční biochemie
Bioorganická chemie Molekulární biologie Xenobiochemie

4 Patobiochemie Změny metabolismu během onemocnění

5 Klinická chemie Aplikace v péči o pacienty

6 Laboratorní chemie Vyšetřování parametrů pro účely prevence, diagnosy, monitorování léčby, kriterií úzdravy

7 Lékařská chemie Látky Směsi

8 Prvky Biogenní prvky Atomy a molekuly

9 Látkové množství Mol

10 Anorganická chemie Farmakologie Toxikologie Metabolismus

11 Organická chemie Farmakologie Toxikologie Metabolismus

12 Fyzikální chemie Vnitřní prostředí

13 Katalýza - enzymy Rovnováha Nerovnováha Lokální rovnováha

14 Termodynamika První zákon Druhý zákon Třetí zákon

15 Entropie S = k ln W

16 Termodynamika Rovnovážná termodynamika Nerovnovážná termodynamika

17 Ionty Disociace Elektoneutralita Osmotický tlak Onkotický tlak

18 RedOx reakce Kyseliny Zásady pH

19 Acidobasická rovnováha
Systém kyseliny uhličité Hemoglobin Fosfáty

20 Výměna plynů Kyslík Oxid uhličitý
Potápění dýchací plyny a hyperbarické směsi Umělá plicní ventilace

21 Biochemie Společný jmenovatel medicínských oborů

22 ŽIVOT PROKARYONTA EUKARYONTA VIRY PRIONY

23 Struktura organismů Bílkoviny a nerovnováha na membránách

24 Energetika buněk Membrány

25 Bílkoviny Enzymy Strukturální bílkoviny

26 Nukleové kyseliny Genetická informace

27 Proteosyntéza DNA RNA

28 Přenos genetické informace
Centrální dogma

29 Aminokyseliny Esenciální Neesenciální

30 Bílkoviny Primární struktura Sekundární struktura Terciární struktura
Kvarterní struktura

31 Enzymová katalýza Kooperativní děje

32 Vitaminy - kofaktory Ve vodě rozspustné V tucích rozpustné

33 Úloha minerálů Na, k Cl, Ca, P, Mg

34 Úloha stopových prvků Fe, Zn

35 Metabolismus Počty enzymů

36 Glykolýza Aerobní Anaerobní

37 Krebsův cyklus Acetoacetylcoenzym

38 Membránový transport Aktivní Pasivní

39 Fotosyntéza Pyramida světa

40 Energie Elektrony ATP CPK

41 Vstřebávání glycidů Glykogen

42 Metabolismus lipidů Mastné kyseliny Steroidy
Složité lipidové struktury

43 Vstřebávání lipidů Limitující faktory

44 Metabolismus aminokyselin
Glutamin

45 Nukleové kyseliny - nukleotidy
Dvojšroubovice

46 Exprese genů Transkripce Translace Replikace

47 Patobiochemie Poruchy metabolických cyklů

48 Patobiochemie aminokyselin
Fenylketonurie

49 Patobiochemie lipidů Gangliosidosy

50 Patobiochemie sacharidů
Glykogenosy

51 Imunitní systém Nespecifická imunita Specifická imunita

52 Nespecifická imunita Buněčná Látková

53 Specifická imunita Buněčná Látková

54 Řízení imunitního systému
Imunoendokrinologie

55 Řízení organismu Endokrinologie Zpětné vazby v endokrinním systému

56 Klinická chemie Metabolické dráhy u nemocných

57 Metabolické křižovatky
Jejich ovlivňování

58 Metabolické příčiny nemocí
Deficity

59 Metabolické příčiny nemocí
Nadbytky

60 Metabolické příčiny nemocí
Poruchy receptorů

61 Modulace metabolických drah
Glutamin dipeptidy Aminokyseliny

62 Ovlivňování imunity Imunomodulace

63 Neurogenní procesy Epilepsie

64 Tekutiny ECT ICT Krev

65 Laboratorní chemie Analytika Referenční hodnoty Proces

66 Cíle laboratorních vyšetření
Prevence Odhalit ohrožené Odhalit nemocné Monitorovat léčbu Kriteria úzdravy

67 Jaterní funkce Jaterní testy

68 Ledvinné funkce Měřené parametry Počítané parametry

69 Metabolismus železa Železo Zásobárny Transport Počítané parametry

70 Metabolismus kostí Osteoporosa Osteoblasty Osteoklasty

71 Metabolismus elektrolytů a vody
Sodík Draslík

72 Stopové prvky Zinek Železo Selen

73 Toxikologie Otravy Sebevraždy

74 Lithiasy Ledviny Slinivka břišní Slinné žlázy

75 Funkce gastrointestinálního traktu
Trávící trakt Žlázy

76 Hemostáza Reakce cév Reakce buněk Hemokoagulace

77 Hemofilie Nebezpečí

78 Plasmatické proteiny Markery zánětu Imunita Výživa

79 Imunitní systém - vyšetření
Protilátky Buňky

80 Alergie Nespecifické protilátky Specifické protilátky

81 Revmatická onemocnění
Systémová Parainfekční

82 Transplantace Histokompatibilní systém

83 Imunohematologie Krevní skupiny

84 Štítná žláza Sociální dědičnost

85 Regulace menstruačního cyklu
Antikoncepce

86 Stresové reakce Testosteron Vrcholový sport

87 Hypofýza Prolaktin

88 Těhotenství Fetoplacentární jednotka

89 Těhotenství Vrozené vývojové vady První trimestr Druhý trimestr

90 Cukrovka DM I DM II DM II na inzulínu závislý

91 Poruchy růstu STH

92 Akutní koronární syndrom
CK MB mass cTroponin I, T Myoglobin BNP NT pro BNP

93 Hepatitidy A,B,C,D……

94 Persistující infekce Viry Chlamydie

95 Monitorování hladin léků
Antiepileptika Antibiotika

96 Monitorování alkoholu
Enzymatické reakce

97 Monitorování drog Forenzní účely

98 Sebevraždy Toxikologická vyšetření

99 Nádory Prevence Monitorace

100 Nádory prostaty PSA

101 Nádory vaječníků Karcinoembryonální antigeny

102 Nádory varlat Teratomy

103 Nádory dělohy HCG

104 Metastázy Dle orgánů

105 Analytika testů Specificita Sensitivita

106 Analytika testů Kontrola kvality Validace metody

107 Kontrola kvality Interní kontrola kvality

108 Kontrola kvality Externí kontrola kvality

109 Analytika testů Primární metody Sekundární metody

110 Současná laboratoř Fotometrické metody Homogenní imunoanalýza
Heterogenní imunoanalýza

111 Analytika testů kalibrace
Primární kalibrace Sekundární kalibrace

112 Kontrola kvality Primární kontrolní materiál
Sekundární kontrolní materiál

113 Současná laboratoř Fotometrie Imunoanalýza Morfologické metody

114 Současná laboratoř Fotometrie absorbční Fotometrie reflexní

115 Současná laboratoř Homogenní imunoanalýza Heterogenní imunoanalýza

116 Současná laboratoř Průtoková cytometrie Rozpoznávání obrazu
Mikroskopie

117 Možnosti získání materiálu
Krev Moč Likvor Punktáty Stolice

118 Parametry laboratoře Rychlost odezvy Spektrum metod

119 Režimy laboratoře Urgent Statim Rutina

120 Perspektivy Budoucnost laboratorních oborů

121 Doporučená literatura ke studiu
Základy lékařské chemie a biochemie, Bohuslav Matouš a kol. ISBN Vnitřní prostředí, Bedřich Nejedlý 2. vydání Interaktivní učebnice Základy biochemie, Pavel Klouda 2. vydání


Stáhnout ppt "Chemie Biochemie Patobiochemie Klinická Chemie Laboratorní chemie"

Podobné prezentace


Reklamy Google