Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biochemie I Úvodní přednáška. Organizace výuky etc Radovan Hynek: S 90, Ústav biochemie:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biochemie I Úvodní přednáška. Organizace výuky etc Radovan Hynek: S 90, Ústav biochemie:"— Transkript prezentace:

1 Biochemie I Úvodní přednáška

2 Organizace výuky etc Radovan Hynek: S 90, radovan.hynek@vscht.czradovan.hynek@vscht.cz Ústav biochemie: http://biomikro.vscht.cz/ (brzo nové stránky) http://biomikro.vscht.cz/ Laboratoř hmotnostní spektrometrie: http://biomikro.vscht.cz/maldiman/ http://biomikro.vscht.cz/maldiman/  Organizace přednášek  Program  Testy  Zkouška  Organizace seminářů

3 Studijní materiály Nakladatel:Academia Autor:Vodrážka Zdeněk Rok vydání:2002 Milan Kodíček Biochemické pojmy výkladový slovník http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/

4 Lehninger Principles of Biochemistry eBook, 5th Edition 2009

5 BIOCHEMIE I - přednášky 1.Živé systémy, jejich složení a organizace 2.Aminokyseliny (vlastnosti, stanovení a reakce) a peptidy 3.Bílkoviny (vztah struktury a funkce) 4.Enzymy: struktura, názvosloví, rozdělení do tříd 5.Reakční kinetika enzymových reakcí; regulace činnosti enzymů 6.Chemie nukleotidů a nukleových kyselin; replikace 7.Transkripce, translace a posttranslační modifikace

6 8. Chemie lipidů; biomembrány a membránový transport 9.Principy látkové a energetické přeměny; bioenergetika 10. Aerobní a anaerobní respirace; světlá fáze fotosynthesy 11. Citrátový a glyoxylátový cyklus 12. Chemie sacharidů. Metabolismus sacharidů I. 13. Metabolismus sacharidů II. Metabolismus lipidů 14. Metabolismus dusíkatých látek

7 Biochemie a související obory Biochemie věda zkoumající biologické děje chemickými prostředky -(pojem zavedl F.Hoppe-Seyler 1903) - zkoumá živé systémy na (buněčné) a molekulární úrovni – viz následující ilustrace

8

9 Biochemie: statická (látkové složení organismů, vlastnosti biomolekul, vztah struktury a funkce) dynamická (metabolismus, bioenergetika) funkční (fysiologické projevy na molekulové úrovni) nadmolekulových struktur (= organizační)

10 S biochemií úzce souvisí: Molekulová genetika (molekulová biologie, molekulová fysiologie) Proteomika Enzymologie Klinická biochemie Bioorganická chemie Biofysikální chemie Xenobiochemie (farmakobiochemie) Biotechnologie

11 BUNĚČNÁ TEORIE (Robert Hook (1667)  "buňka") 1. Buňky tvoří veškerou živou hmotu (x viry: jsou živé?). 2. Veškeré buňky pocházejí z jiných buněk. 3. Informace se předávají z generace na generaci. 4. V buňkách látky podléhají chemickým přeměnám. 5. Buňky reagují na vnější podněty.

12 Typy buněk prokaryota nemají pravé jádro (karyon=jádro) eukaryota mají pravé jádro(eu=pravý, karyon=jádro)

13 Velikosti buněk a jejich částí

14 Prokaryotní buňka velikost: 1 – 10 µm tvar: sferoidní (koky), tyčinkovitý (bacillus), helikální (spirilla) Ribosomy Buněčná stěna Plasmatická membrána flagella Nukleoid (DNA) Pili Escherichia coli – nejlépe prostudovný organismus

15 Živočišná buňka Eukaryota – velikost 10 -100 µm, kompartmentace buněčných procesů - organely

16 Rostlinná buňka Odlišnosti: Buněčná stěna Chloroplasty Vakuola

17 Hlavní funkce a procesy probíhající v buněčných organelách a ostatních kompartmentech KompartmentProcesy a funkce Buněčná membránaOddělení vnějšího a vnitřního prostoru,transport iontů a molekul, příjem a přenos signálu, pohyb JádroSynthesa DNA, RNA Endoplasmatické retikulum drsné, hladké Synthesa proteinů intra- a extracelulárních, synthesa lipidů, detoxifikační reakce Golgiho aparátModifikace a export proteinů MitochondrieBuněčné dýchání, uskladnění energie Oxidace sacharidů a lipidů, synthesa močoviny a hemu ChloroplastyFotosynthesa LysosomyBuněčné trávení – lytické enzymy PeroxisomyOxidativní reakce s O 2, metabolismus H 2 O 2 a ostatních peroxidů Mikrotubuly a mikrofilamentaCytoskeleton, buněčná morfologie a pohyb (i vnitrobuněčný) CytosolMetabolismus sacharidů, lipidů, aminokyselin a nukleotidů

18 Látkové složení živých organismů SložkaRel. mol. ZASTOUPENÍ (g/100 g ORGANISMU) Počet druhů molekul hmotnostčlověkrostlinabakteriev buňce bakterie voda186075701 bílkoviny10 4 -10 6 184153 000 DNA>10 6 <1 11 RNA4.10 4 -10 6 1,5161 000 sacharidy10 2 -10 6 0,5162250 lipidy750-1 500161250 ostatní org. látky 100-500112500 anorg. látky asi 6032115-20 Prvky: C,H,N, O,P,S (92%), Ca,Mn,Fe,I,Mg Funkce bude náplní přednášek

19 Role vody Všechny výše zmíněné komponenty budou diskutovány podrobněji s výjimkou vody 60 to 70 % hmotnosti živých organismů Všechny reakce vyskytující se v živých organismech probíhají ve vodě Voda je reaktantem o produktem řady biochemických reakcí Fotolýza vody je jedním ze zásadních procesů probíhajících na Zemi Nekovalentní interakce – vodíkové můstky, hydrofobní interakce

20 Nevazebné interakce

21 Typ interakcePříklad * Vazebná energie (kJ/mol) vodíkové vazby: voda (led)-O-H...O=17 vazby v pept. řetězci=N-H...O=C15 neutrální a nabitá skupina-COO -...HO-CH 2 -15 elektrostat. interakce * ion-ion-COO -... + H 3 N-20-30 interakce dvou permanentních dipolů  C  + =O  -...C  + =O  -  2 Londonovy dispersní interakcemezi dvěma alifa-tickými atomy C 0,11 patrové interakcemezi dvěma aromatickými kruhy Phe 6 hydrofobní interakce ** např. Mezi dvěma methylovými skupinami 1,2 mezi dvěma postran- ními řetězci valinu 6 Typy nekovalentních interakcí vyskytujících se v živých organismech


Stáhnout ppt "Biochemie I Úvodní přednáška. Organizace výuky etc Radovan Hynek: S 90, Ústav biochemie:"

Podobné prezentace


Reklamy Google