Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RURALISMUS HISTORICKÁ A ŽIVOTOPISNÁ PRÓZA HUMORISTICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RURALISMUS HISTORICKÁ A ŽIVOTOPISNÁ PRÓZA HUMORISTICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ."— Transkript prezentace:

1 RURALISMUS HISTORICKÁ A ŽIVOTOPISNÁ PRÓZA HUMORISTICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

2 RURALISMUS A TRADIČNÍ VENKOVSKÁ PRÓZA dominantní vztah k půdě (z lat. ruralis = venkovský) = jistota, zakotvenost venkovský život je spolehlivou zárukou mravnosti a čistoty x zhoubný vliv města a technické civilizace obraz těžkého údělu venkovanů (bez idyličnosti) mýtizace selství význam tradice, rodiny, vazby s přírodou a křesťanství Václav Prokůpek (1902 – 1974), Vojtěch Martínek (1887 – 1960), A. C. Nor (1903 – 1986), Jan Vrba (1889 – 1961) historická próza a životopisné romány vznikaly zvláště za okupace, autoři se vraceli k lidové kultuře a tradici Jiří Mařánek (1891 – 1959), Josef Štefan Kubín (1864 – 1965)

3 JOSEF KNAP (1900 – 1973) -prozaik, básník a literární kritik, čelní představitel ruralistické literatury -narodil se v Podůlší u Jičína v rolnické rodině -vystudoval moderní literaturu na filozofické fakultě UK -v meziválečném období procestoval řadu evropských zemí -v letech 1925 – 1951 pracoval v divadelním oddělení Národního muzea -za války prošel totálním nasazením -v 50. letech se stal obětí politických procesů s katolickými intelektuály, r. 1952 byl odsouzen k 11 letům vězení (kvůli rakovině byl již o 3 roky později propuštěn) – r. 1967 byl rehabilitován -v 60. letech se zabýval dějinami divadelních společností -zemřel v Praze

4 DÍLO J. KNAPA Réva na zdi – selský román, sedlák Kašpar je na syna Josefa tvrdý, jedná s ním hůř než s čeledínem; Josef se zamiluje a ožení, otec jej nechá bydlet na statku, ale odveze si všechen majetek a syn tak musí začít od píky Zaváté šlépěje – povídková kniha Muži a hory – román ze slovenských hor o životě pastevců Puszta – román z Podkarpatské Rusi o životě českých hospodářů Cizinec – román, tragédie člověka marně se pokoušejícího uspět mimo rodný kraj Vysoké jarní nebe – román s tématem krize mladého manželství Čas kopřiv – soubor povídek

5 FRANTIŠEK KŘELINA (1903 – 1976) -prozaik, básník a dramatik -narodil se v Podhradí u Jičína -vystudoval Učitelský ústav v Jičíně, poté učil v Českém Dubu -r. 1939 odešel do Prahy -r. 1947 se nabídl, že bude v nově osídlovaných pohraničních oblastech pracovat jako učitel – krátce učil v Žatci, ale vrátil se zpět do Prahy -r. 1951 byl zatčen, následovalo odsouzení za protistátní činnost katolických spisovatelů na dvanáct let vězení, r. 1960 byl amnestován -do r. 1964 pracoval v Praze jako stavební dělník -r. 1967 byl plně rehabilitován -zemřel v Praze

6 DÍLO F. KŘELINY Půlnoční svítání, Předjitřní tma, Plaché světlo – básnické sbírky Hubená léta - sociálně realistický román z Podještědska a prostředí tkalců, zobrazuje vliv hospodářské krize na chalupníky a dělníky Hlas na poušti, Puklý chrám, Bábel, Soud nad Bábelem – volná tetralogie, obraz venkova jako prostředí, kde je člověk schopen s pomocí víry snášet lidský úděl (x zkaženost velkoměsta, zhoubná městská morálka) Dcera královská, blahoslavená Anežka česká – oslava světice sv. Anežky české Amarú, syn hadí - román o českých misionářích v peruánských pralesích na konci 17. století, jezuitský kněz J. V. Richter je umučen domorodci Každý své břímě – baladický román o tragických osudech lidických obyvatel za 2. světové války

7 FRANTIŠEK KUBKA (1894 – 1969) -prozaik, básník, germanista a překladatel (zvl. z ruštiny a němčiny) -narodil se v Praze -vystudoval slavistiku a germanistiku na filozofické fakultě UK -během 1. světové války vstoupil do československých legií a bojoval na ruské frontě -v letech 1927 – 1937 byl redaktorem listu Prager Presse -na přelomu let 1939/1940 byl vězněn gestapem v Berlíně -v letech 1946–1949 byl činný jako vyslanec v Bulharsku, poté žil jako spisovatel z povolání -zemřel v Praze

8 DÍLO F. KUBKY Karlštejnské vigilie – novela, Karel IV. si povídá s přáteli (významnými osobnostmi) Mnichov – historický román, ve kterém je hlavním hrdinou Jan Martinů (autobiografické rysy), který se svou sovětskou manželkou Táňou cestuje zpět do své rodné země, aby poznal zdejší vyhrocenou atmosféru Palečkův úsměv, Palečkův pláč – dvoudílný román z 15. století, inspirace legendou o šaškovi krále Jiřího z Poděbrad Skytský jezdec, Pražské nokturno – novely

9 FRANTIŠEK KOŽÍK (1909 – 1997) -spisovatel a esperantista, autor historických a biografických románů -narodil se v Uherském Brodě v rodině soudce -vystudoval práva, zároveň absolvoval na konzervatoři obor režie a dramaturgie -jako právník působil jen krátce, v letech 1933 – 1940 byl rozhlasovým režisérem programu Verda Stacio v Brně (vysílalo v esperantu), od r. 1941 spolupracoval s Československým rozhlasem v Praze -byl členem herecké skupiny TRAKT -v letech 1956 – 1974 působil jako dramaturg Československého filmu -část života prožil v Uherském Hradišti -používal pseudonym Jiří Žalman -byl dvakrát ženatý, zemřel v Telči

10 DÍLO F. KOŽÍKA Největší z pierotů – biografický román o mimovi českého původu Janu Kašparu Deburau, umělci, který se snaží proslavit ve Francii, ale zprvu se mu nedaří, pokouší se i o sebevraždu, ale zachrání ho prostitutka a dva „příslušníci spodiny“, pomůže mu trojice obdivovatelů divadla z vyšších vrstev a stane se úspěšným, rozpadá se mu ale manželství, protože kvůli kariéře zanedbává rodinu, když si ale najde nový vztah, začne ho trápit těžké plicní onemocnění, na svém posledním představení je již zcela vyčerpán a krátce nato umírá, oplakává ho celá Paříž Básník neumírá – o portugalském básníkovi 16. století Luísi Camoesovi Po zarostlém chodníčku – o Leoši Janáčkovi Světlo v temnotách – o Janu Amosi Komenském Miláček národa – o Josefu Kajetánu Tylovi Rytíř smutné postavy – o Migueli de Cervantesovi Josef Mánes, Kryštof Harant, Kronika života a vlády Karla IV. – biografie Na dolinách svítá, Blázny živí bůh – historické romány

11 KAREL SCHULZ (1899 – 1943) -romanopisec, divadelní kritik, parlamentní zpravodaj, básník a povídkář -narodil se v Městci Králové v literární rodině, dědeček byl literární kritik a beletrista, otec překladatel -krátce studoval práva a medicínu, lékařskou fakultu však z finančních důvodů nedokončil -r. 1926 byl vyloučen z Devětsilu pro podezření z plagiátorství -v letech 1927 – 1930 byl soudničkářem, divadelním a filmovým kritikem Lidových novin, v letech 1930 – 1935 parlamentním zpravodajem Lidových listů, v letech 1935 – 1942 vedoucím redaktorem Národní politiky -zemřel v Praze na srdeční chorobu -jeho dcera se vdala za spisovatele Josefa Topola

12 DÍLO K. SCHULZE Kámen a bolest – historický román, první díl nedokončené trilogie, kniha popisuje život slavného italského sochaře, malíře a architekta Michelangela Buonarrotiho a také politickou a náboženskou atmosféru přelomu 15. a 16. století, popisuje dobové poměry v církvi Sever-Jih-Západ-Východ – soubor básní a povídek Dáma u vodotrysku – román Peníz z noclehárny, Prsten královnin – sbírky povídek

13 JAROSLAV ŽÁK (1906 – 1960) -středoškolský pedagog, spisovatel a scenárista, autor humoristických a satirických próz -narodil se v Praze -vystudoval latinu a francouzština na Filozofické fakultě UK -stal se učitelem jazyků, napřed v Praze, od roku 1932 ve Dvoře Králové, pak na Slovensku v Liptovském Mikuláši, odtud se vrátil na 10 let (1936–1946) učit do Jaroměři -po válce působil jako žurnalista a scenárista Československého státního filmu -po únoru 1948 byl jako nežádoucí autor (politické satiry ve Svobodném slově) vyloučen ze syndikátu spisovatelů, propuštěn z Barrandova a umlčen -zemřel v Praze

14 DÍLO J. ŽÁKA Študáci a kantoři (Škola základ života) – sbírka humorných fejetonů, věnuje se prvorepublikovému školství, kniha nemá jednotný příběh nebo souvislý děj, vtipné příhody o boji studentů s kantorským sborem Cesta do hlubin študákovy duše – komické příhody vyplývající z různosti studentů a jejich pedagogů

15 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Knap http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_K%C5%99elina http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kubka http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ko%C5%BE%C3%ADk http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Schulz http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_%C5%BD%C3%A1k http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=932 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=782 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=788 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=934 http://www.cojeco.cz/index.php?zal=2&id_desc=86452&s_lang=2&a_type=2 http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jaroslav-zak.html


Stáhnout ppt "RURALISMUS HISTORICKÁ A ŽIVOTOPISNÁ PRÓZA HUMORISTICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google