Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení zdravotnických prostředků Vladimír Rogalewicz Katedra biomedicínské techniky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení zdravotnických prostředků Vladimír Rogalewicz Katedra biomedicínské techniky"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení zdravotnických prostředků Vladimír Rogalewicz Katedra biomedicínské techniky rogalewicz@fbmi.cvut.cz

2 HTA Health Technology Assessment Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.20132

3 Výchozí situace Během posledních 50 let se zvýšila technologická základna zdravotní péče, a to jak co se týče znalostí, tak co se týče investic do zařízení, přístrojů a léků. Tento proces proběhl v zásadě dobře. Přesto se objevily problémy ve vztahu k pořizování, šíření a využití lékařské techniky. Byly také vysloveny pochybnosti o účinnosti, efektivnosti a vhodnosti již zavedených postupů ve zdravotní péči. Zdroj: INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment) Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.20133

4 Pokrok v lékařství  Christian Bernard transplantoval srdce –1967  První transplantace srdce v Československu – 1968  Publikován první obraz získaný pomocí magnetické rezonance (MRI) – 1973  První komerční MRI přístroj v Československu – 1988  Robotická chirurgie – konec 80. let  První operační robot (da Vinci) v ČR – 2005 Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.20134

5 Dilema zdravotnictví Nebývalý technologický pokrok v posledních desetiletích -nové léky -nové přístroje -nové chirurgické a terapeutické techniky atd. Pacienti vyžadují přístup k nejnovějším objevům Lékaři chtějí pro své pacienty to nejlepší Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.20135

6 Možnosti a limity financování zdravotnictví Náklady čas Dostupné zdroje Rozvoj technologií „health gap“ (Zdroj: T. Doležal, 2010) Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.20136

7 Health Technology Assessment Health technology assessment (HTA) = systematické hodnocení vlastností, účinku a důsledků zdravotnických technologií. Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.20137

8 Health Technology Assessment Health technology assessment (HTA) = systematické hodnocení vlastností, účinku a důsledků zdravotnických technologií. léky, lékařské přístroje, zdravotnické prostředky, diagnostické a terapeutické metody, organizace zdravotnictví Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.20138

9 Definice INAHTA/HTAi Health technology assessment (HTA) = systematické hodnocení vlastností a účinků zdravotnických technologií, které se zabývá přímými i nepřímými účinky těchto technologií a také jejich nepřímými a nezáměrnými důsledky a jehož cílem je zejména poskytování informací pro rozhodování o zdravotnických technologiích. Zdroj: http://htaglossary.net (společný projekt INAHTA a HTAi) Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.20139

10 Health Technology Assessment Popisuje důkazy nebo nedostatek důkazů o přínosu a ceně zdravotních intervencí Syntetizuje zjištění ze zdravotnických výzkumů o efektivitě různých zdravotních intervencí Hodnotí ekonomické důsledky a analyzuje náklady a nákladovou efektivitu Vyhodnocuje sociální a etické důsledky šíření a využití zdravotnických technologií a také jejich organizační důsledky Pomáhá identifikovat nejlepší postupy ve zdravotní péči a tím zvyšuje bezpečnost, zlepšuje kvalitu a šetří náklady Zdroj: INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment) Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201310

11 Co HTA hodnotí? Technické parametry/vlastnosti Bezpečnost Účinnost a efektivitu Ekonomické nároky a důsledky Sociální, právní, etické a politické důsledky (Zdroj: C.S.Goodman: HTA101, The Lewin Group, 2004) Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201311

12 Příklady využití HTA Je liraglutid účinnější než s exenatid pro pacienty s diabetem 2. typu? Kdy je u deprese lepší konzultace u lékaře než podávání antidepresiv? Má se jako primární prevence kardiovaskulární nemoci užívat aspirin? Máme pro diagnostiku koronárních tepen využívat CT nebo invazivní angiografii? Kolik přístrojů MRI je pro ČR optimální a jak mají být rozmístěny? Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201312

13 Příklady technologií, u kterých byla pomocí HTA prokázána neefektivita nebo škodlivost Autologní transplantace kostní dřeně spojená s vysokou dávkou chemoterapie při pokročilé rakovině prsu Kolektomie pro léčbu epilepsie Diethylstilbestrol (DES) užívaný pro zabránění potratu Elektronická monitorace plodu během porodu bez přístupu k testům ze skalpu plodu Epiziotomie (rutinní nebo liberální) při porodu Extrakraniální-intrakraniální bypass ke snížení rizika ischemické mrtvice Žaludeční bublina při chorobné obezitě Zmrazení žaludku při žaludečních vředech Hormonální náhražková terapie pro zdravé ženy v menopauze Hydralazin při chronické srdeční vadě Umělé dýchání přerušovaným přetlakem Radiační terapie u akné Spaní na břiše pro kojence Přídavný kyslík pro zdravé nedonošené děti Thalidomid jako sedativum pro těhotné ženy Ozařování brzlíku u zdravých dětí Triparanol (MER-29) pro snížení hladiny cholesterolu Pokroky v biomedicínském inženýrství Zdroj: C.S.Goodman: HTA101, The Lewin Group, 2004 FBMI, 09.12.201313

14 Základní zaměření HTA  Technologicky zaměřené hodnocení má za úkol určit vlastnosti nebo důsledky konkrétních technologií. Například státní instituce může chtít zhodnotit klinické, ekonomické nebo sociální důsledky nebo důsledky pro zdravotníky nebo průmysl u plošného zavedení screeningu rakoviny, kochleárních implantátů nebo jiné technologie.  Problémově zaměřené hodnocení se koncentruje na řešení nebo strategie řešení konkrétního problému, kde mohou být využity alternativní nebo komplementární technologie. Například lékaři zabývající se problémem demence by chtěli vytvořit standardy pro klinickou praxi zahrnující kombinaci nebo posloupnost anamnézy, neurologického vyšetření a zobrazovacích diagnostických metod využívajících různé modality.  Projektově zaměřené hodnocení se zaměřuje na umístění nebo využití technologie v konkrétním zdravotnickém zařízení, programu, projektu. Například pokud se konkrétní nemocnice rozhoduje, zda pořídit MRI skener, přičemž bere v úvahu vybavení, personál a další zdroje potřebné pro instalaci a provoz MRI, svoji finanční situaci, poptávku po provádění vyšetření pomocí MRI v daném místě, otázky konkurence- schopnosti, pověst nemocnice atd. Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201314

15 Co všechno patří do HTA Párové srovnávání (matematická statistika, 1927) Metaanalýza (1940, v medicíně 1955, EBM) Měření kvality života (sociologie, vztažené ke zdraví) QALY (quality-adjusted life years) Nákladové analýzy (COI, CMA, CEA, CUA, CBA) ICER (incremental cost-effectiveness ratio), prahová hodnota ICER Ochota platit (WTP) Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201315

16 V čem je tedy přínos HTA ? Jednotné metodické vedení Standardizované postupy Striktně zadané podmínky a postupy pro jednotlivé kroky analýz  reprodukovatelnost, srovnatelnost Systematické zveřejňování úplných studií HTA Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201316

17 Hodnocení  rozhodování HodnoceníRozhodování provedení studie HTAvyužití studie HTA odborná činnost, založená na důkazech politický proces, vstupuje do něj mnoho dalších faktorů nezávislá agentura HTAorgán přijímající rozhodnutí Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201317

18 Hodnocení  rozhodování HodnoceníRozhodování provedení studie HTAvyužití studie HTA odborná činnost, založená na důkazech politický proces, vstupuje do něj mnoho dalších faktorů nezávislá agentura HTAorgán přijímající rozhodnutí Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201318

19 Hodnocení  rozhodování HodnoceníRozhodování provedení studie HTAvyužití studie HTA odborná činnost, založená na důkazech politický proces, vstupuje do něj mnoho dalších faktorů nezávislá agentura HTAorgán přijímající rozhodnutí HTA nezbavuje autority odpovědnosti ! Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201319

20 Některé metody HTA Pokroky v biomedicínském inženýrstvíFBMI, 09.12.201320

21 Nákladové analýzy COI – cost of illness náklady na onemocnění CM – cost minimization minimizace nákladů CEA – cost-effectiveness analysis analýza efektivnosti nákladů CUA – cost-utility analysis analýza nákladů a užitků CBA – cost-benefit analysis analýza nákladů a přínosů Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201321

22 COI Cost of Illness Náklady na onemocnění Pokroky v biomedicínském inženýrstvíFBMI, 09.12.201322

23 COI: Výpočetní perspektiva Poskytovatel péče: „micro-costing“ Kolik to nemocnici reálně stojí Zná nemocnice všechny své skutečné náklady? A zná alespoň jejich strukturu? Je ochotna tyto náklady zveřejnit? Režijní náklady? Plátce: Výkony, DRG Léčiva, ZUM Investice Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201323

24 COI: Výpočetní perspektiva Společnost: Náklady na léčení Sociální náklady (nemocenská, ošetřování,…) Ztráta produktivity (snížení HDP?) Pacient: Náklady na léčení Další vyvolané náklady (doprava, ošetřování) Ztráta výdělku Ztráta budoucích příležitostí? Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201324

25 FBMI, 09.12.2013Pokroky v biomedicínském inženýrství POZOR! Náklady je třeba diskontovat. Obvykle používaná sazba: 3 % p.a. 25

26 CEA Cost-Effectiveness Analysis Analýza nákladové efektivity Pokroky v biomedicínském inženýrstvíFBMI, 09.12.201326

27 CEA: Náklady vs. přínos Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201327

28 ICER Incremental cost-effectiveness ratio Pokroky v biomedicínském inženýrstvíFBMI, 09.12.201328

29 ICER - výpočet FBMI, 09.12.2013Pokroky v biomedicínském inženýrství 29

30 CUA Cost-Utility Analysis Analýza nákladů a užitku Pokroky v biomedicínském inženýrstvíFBMI, 09.12.201330

31 CUA: Náklady vs. přínos Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201331

32 QALY „Quality-adjusted life year“ FBMI, 09.12.2013Pokroky v biomedicínském inženýrství Zdroj: Farmakoekonomika č. 1, r. 2006 32

33 QALY Příklad výpočtu: 10 let v plném zdraví …………….… 10 x 1,0 10 let s poloviční kvalitou života ….. 10 x 0,5 CELKEM …………… 10 x 1,0 + 10 x 0,5 = 15 Nový lék: 10 let v plném zdraví …………….… 10 x 1,0 6 let s 80% kvalitou života ……..….. 6 x 0,8 6 let s poloviční kvalitou života ……. 6 x 0,5 CELKEM …………… 10 x 1,0 + 6 x 0,8 + 6 x 0,5 = 17,8 FBMI, 09.12.2013Pokroky v biomedicínském inženýrství Zdroj: Farmakoekonomika č. 1, r. 2006 33

34 QALY FBMI, 09.12.2013Pokroky v biomedicínském inženýrství Zdroj: Farmakoekonomika č. 1, r. 2006 34

35 QoL Quality of Life Kvalita života Pokroky v biomedicínském inženýrstvíFBMI, 09.12.201335

36 QoL: Dotazníky GENERICKÉ EQ-5D SF-6D SPECIFICKÉ Pro konkrétní (skupinu) onemocnění Pro věkovou skupinu apod. FBMI, 09.12.2013Pokroky v biomedicínském inženýrství 36

37 CBA Cost-Benefit Analysis Analýza nákladů a přínosů Pokroky v biomedicínském inženýrstvíFBMI, 09.12.201337

38 CBA: Náklady vs. přínos Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201338

39 Struktura CBA 1.Vymezení projektu 2.Stanovení dopadů projektu 3.Které dopady jsou ekonomicky relevantní 4.Fyzická kvantifikace relevantních dopadů 5.Převedení relevantních dopadů na měnové jednotky 6.Diskontování toku nákladů a přínosů 7.Test čisté současné hodnoty 8.Analýza citlivosti FBMI, 09.12.2013Pokroky v biomedicínském inženýrství 39

40 Peněžní ocenění relevantních vlivů Převedení na společné jednotky – peníze ($, €, £, ¥, Kč,…) Trhy vytvářejí relativní ceny všeho obchodovatelného zboží a služeb Ceny nesou cenné informace. Zbylé úkoly pro analytiky CBA: (i)Předpovědět ceny pro toky hodnot extrapolované do budoucnosti (ii)Upravit tržní ceny (v případě nedokonalé konkurence, vládních intervencí na trhu, absence trhu) (iii)Kalkulovat ceny, kde neexistují (Jak započítat cenu lidského života?) Metodiky pro odhad mezních společenských nákladů a přínosů (ohodnocení nepředvídatelných událostí, metoda dopravních nákladů, hédonické stanovení cen, metoda odvrácených nákladů, reakce na dávky) FBMI, 09.12.2013Pokroky v biomedicínském inženýrství 40

41 Problémy Obecně se při použití CBA na životního prostředí objevují tyto problémy: (i)Ocenění netržního zboží (divoká příroda, krajina). Jak to udělat a nakolik se společnost může spolehnout na takto provedené odhady? Je nemorální, jestliže takovým věcem přiřazujeme peněžní hodnotu? (ii)Komplexnost ekosystému: jak může společnost přesně předpovědět vliv přivedení odpadních vod do vodního ekosystému? (iii)Diskontování a diskontní míra: má se diskontovat? Jakou míru použít? Poškozuje diskontování práva budoucích generací? (iv)Zajetí úřadem: je CBA objektivní nebo ji mohou úřady zneužít pro své cíle? (v)Nejistota a nevratnost: jak je zahrnout? FBMI, 09.12.2013Pokroky v biomedicínském inženýrství 41

42 Použití v oblasti zdravotnictví Hlavní problém: Ocenění lidského života PODEZŘENÍ: život chudých lidí se oceňuje nižší hodnotou než život bohatého člověka FBMI, 09.12.2013Pokroky v biomedicínském inženýrství 42

43 WTP Willingness to pay Ochota platit Pokroky v biomedicínském inženýrstvíFBMI, 09.12.201343

44 WTP: Ochota platit za QALY?  Určitě existuje hranice WTP!  Jak ji zjistit?  Liší se WTP z pohledu obyvatel a WTP z pohledu úřadů (MZd, VZP).  Myšlenka: stanovit WTP za QALY a na základě této hodnoty stanovit, na co má pacient nárok. FBMI, 09.12.2013Pokroky v biomedicínském inženýrství 44

45 WTP: Hodnota za QALY?  Technicistní přístup: můžeme stanovit  UK: 20 000 – 30 000 £  US: 50 000 – 100 000 $  Hypotéza: 3 * HDP per capita  CZ: ~ 1 000 000 Kč  Poznámka (SK: 20 000 – 26 500 €) FBMI, 09.12.2013Pokroky v biomedicínském inženýrství 45

46 WTP: Hodnota za QALY? Teoreticky napadnuté (ekonomická teorie blahobytu) Prakticky: -QALY: zdraví za roky života WTP: zdraví za peníze -jinak uvažuje chudý a nemocný a jinak bohatý a zdravý -člověk uvažuje jinak teoreticky, než kdyby musel peníze skutečně vydat -extrémní případ: smrtelná choroba; jak to funguje při „pouhém“ zlepšení zdravotního stavu FBMI, 09.12.2013Pokroky v biomedicínském inženýrství 46

47 HTA v České republice Pokroky v biomedicínském inženýrstvíFBMI, 09.12.201347

48 Historie HTA ~1970Návrh HTA (zhruba ve stejné době jako EIA) ~1990První specializované agentury HTA (US, UK) 1992 US Department of Health zveřejnil zlomovou zprávu Hodnocení účinků zdravotnických technologií 1993 Založena INAHTA (International Network of Agencies for HTA) 2003 Založena HTAi Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201348

49 Česká republika První informace přicházejí velmi pozdě: 2002, 2003: dva informativní články v časopise Praktický lékař 2004: celá příloha časopisu Klinická onkologie 2008: rozsáhlá studie o možnostech HTA v časopise Zdravotnictvi v ČR Trvalé úsilí farmakoekonoma Tomáše Doležala 2007: nový zákon, studie HTA povinná při zavedení nového léku Pokroky v biomedicínském inženýrství FBMI, 09.12.201349

50 Děkuji spolupracovníkům, kteří se na FBMI podílejí na rozvoji HTA a kteří přispěli k tomuto příspěvku: Prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. Ing. Zuzana Darmopilová, Ph.D. Ing. Petra Hospodková, MBA Ing. Jaroslav Vorlíček Gleb Donin Ilya Ivlev Nikola Jantosová Ivana Juřičková Karolina Kreuterová Klára Kruntorádová Veronika Mezerová Iveta Radostová Lukáš Roubík Jakub Vacek + studenti magisterského oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví http://www.czechhta.cz 50PharmAround, MU Brno


Stáhnout ppt "Hodnocení zdravotnických prostředků Vladimír Rogalewicz Katedra biomedicínské techniky"

Podobné prezentace


Reklamy Google