Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení zdravotnických prostředků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení zdravotnických prostředků"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení zdravotnických prostředků
Vladimír Rogalewicz Katedra biomedicínské techniky

2 HTA Health Technology Assessment FBMI, 09.12.2013
Pokroky v biomedicínském inženýrství

3 Pokroky v biomedicínském inženýrství
Výchozí situace Během posledních 50 let se zvýšila technologická základna zdravotní péče, a to jak co se týče znalostí, tak co se týče investic do zařízení, přístrojů a léků. Tento proces proběhl v zásadě dobře. Přesto se objevily problémy ve vztahu k pořizování, šíření a využití lékařské techniky. Byly také vysloveny pochybnosti o účinnosti, efektivnosti a vhodnosti již zavedených postupů ve zdravotní péči. Zdroj: INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment) FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

4 Pokroky v biomedicínském inženýrství
Pokrok v lékařství Christian Bernard transplantoval srdce –1967 První transplantace srdce v Československu – 1968 Publikován první obraz získaný pomocí magnetické rezonance (MRI) – 1973 První komerční MRI přístroj v Československu – 1988 Robotická chirurgie – konec 80. let První operační robot (da Vinci) v ČR – 2005 FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

5 Pokroky v biomedicínském inženýrství
Dilema zdravotnictví Nebývalý technologický pokrok v posledních desetiletích nové léky nové přístroje nové chirurgické a terapeutické techniky atd. Pacienti vyžadují přístup k nejnovějším objevům Lékaři chtějí pro své pacienty to nejlepší FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

6 Možnosti a limity financování zdravotnictví
Rozvoj technologií Náklady „health gap“ Dostupné zdroje (Zdroj: T. Doležal, 2010) čas FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

7 Health Technology Assessment
Health technology assessment (HTA) = systematické hodnocení vlastností, účinku a důsledků zdravotnických technologií. FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

8 Health Technology Assessment
Health technology assessment (HTA) = systematické hodnocení vlastností, účinku a důsledků zdravotnických technologií. léky, lékařské přístroje, zdravotnické prostředky, diagnostické a terapeutické metody, organizace zdravotnictví FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

9 Definice INAHTA/HTAi Health technology assessment (HTA) = systematické hodnocení vlastností a účinků zdravotnických technologií, které se zabývá přímými i nepřímými účinky těchto technologií a také jejich nepřímými a nezáměrnými důsledky a jehož cílem je zejména poskytování informací pro rozhodování o zdravotnických technologiích. Zdroj: (společný projekt INAHTA a HTAi) FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

10 Health Technology Assessment
Popisuje důkazy nebo nedostatek důkazů o přínosu a ceně zdravotních intervencí Syntetizuje zjištění ze zdravotnických výzkumů o efektivitě různých zdravotních intervencí Hodnotí ekonomické důsledky a analyzuje náklady a nákladovou efektivitu Vyhodnocuje sociální a etické důsledky šíření a využití zdravotnických technologií a také jejich organizační důsledky Pomáhá identifikovat nejlepší postupy ve zdravotní péči a tím zvyšuje bezpečnost, zlepšuje kvalitu a šetří náklady Zdroj: INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment) FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

11 Pokroky v biomedicínském inženýrství
Co HTA hodnotí? Technické parametry/vlastnosti Bezpečnost Účinnost a efektivitu Ekonomické nároky a důsledky Sociální, právní, etické a politické důsledky (Zdroj: C.S.Goodman: HTA101, The Lewin Group, 2004) FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

12 Pokroky v biomedicínském inženýrství
Příklady využití HTA Je liraglutid účinnější než s exenatid pro pacienty s diabetem 2. typu? Kdy je u deprese lepší konzultace u lékaře než podávání antidepresiv? Má se jako primární prevence kardiovaskulární nemoci užívat aspirin? Máme pro diagnostiku koronárních tepen využívat CT nebo invazivní angiografii? Kolik přístrojů MRI je pro ČR optimální a jak mají být rozmístěny? FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

13 Pokroky v biomedicínském inženýrství
Příklady technologií, u kterých byla pomocí HTA prokázána neefektivita nebo škodlivost Autologní transplantace kostní dřeně spojená s vysokou dávkou chemoterapie při pokročilé rakovině prsu Kolektomie pro léčbu epilepsie Diethylstilbestrol (DES) užívaný pro zabránění potratu Elektronická monitorace plodu během porodu bez přístupu k testům ze skalpu plodu Epiziotomie (rutinní nebo liberální) při porodu Extrakraniální-intrakraniální bypass ke snížení rizika ischemické mrtvice Žaludeční bublina při chorobné obezitě Zmrazení žaludku při žaludečních vředech Hormonální náhražková terapie pro zdravé ženy v menopauze Hydralazin při chronické srdeční vadě Umělé dýchání přerušovaným přetlakem Radiační terapie u akné Spaní na břiše pro kojence Přídavný kyslík pro zdravé nedonošené děti Thalidomid jako sedativum pro těhotné ženy Ozařování brzlíku u zdravých dětí Triparanol (MER-29) pro snížení hladiny cholesterolu Zdroj: C.S.Goodman: HTA101, The Lewin Group, 2004 FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

14 Pokroky v biomedicínském inženýrství
Základní zaměření HTA Technologicky zaměřené hodnocení má za úkol určit vlastnosti nebo důsledky konkrétních technologií. Například státní instituce může chtít zhodnotit klinické, ekonomické nebo sociální důsledky nebo důsledky pro zdravotníky nebo průmysl u plošného zavedení screeningu rakoviny, kochleárních implantátů nebo jiné technologie. Problémově zaměřené hodnocení se koncentruje na řešení nebo strategie řešení konkrétního problému, kde mohou být využity alternativní nebo komplementární technologie. Například lékaři zabývající se problémem demence by chtěli vytvořit standardy pro klinickou praxi zahrnující kombinaci nebo posloupnost anamnézy, neurologického vyšetření a zobrazovacích diagnostických metod využívajících různé modality. Projektově zaměřené hodnocení se zaměřuje na umístění nebo využití technologie v konkrétním zdravotnickém zařízení, programu, projektu. Například pokud se konkrétní nemocnice rozhoduje, zda pořídit MRI skener, přičemž bere v úvahu vybavení, personál a další zdroje potřebné pro instalaci a provoz MRI, svoji finanční situaci, poptávku po provádění vyšetření pomocí MRI v daném místě, otázky konkurence- schopnosti, pověst nemocnice atd. FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

15 Pokroky v biomedicínském inženýrství
Co všechno patří do HTA Párové srovnávání (matematická statistika, 1927) Metaanalýza (1940, v medicíně 1955, EBM) Měření kvality života (sociologie, vztažené ke zdraví) QALY (quality-adjusted life years) Nákladové analýzy (COI, CMA, CEA, CUA, CBA) ICER (incremental cost-effectiveness ratio), prahová hodnota ICER Ochota platit (WTP) FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

16 Pokroky v biomedicínském inženýrství
V čem je tedy přínos HTA ? Jednotné metodické vedení Standardizované postupy Striktně zadané podmínky a postupy pro jednotlivé kroky analýz  reprodukovatelnost, srovnatelnost Systematické zveřejňování úplných studií HTA FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

17 Hodnocení  rozhodování
provedení studie HTA využití studie HTA odborná činnost, založená na důkazech politický proces, vstupuje do něj mnoho dalších faktorů nezávislá agentura HTA orgán přijímající rozhodnutí FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

18 Hodnocení  rozhodování
provedení studie HTA využití studie HTA odborná činnost, založená na důkazech politický proces, vstupuje do něj mnoho dalších faktorů nezávislá agentura HTA orgán přijímající rozhodnutí FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

19 Hodnocení  rozhodování
provedení studie HTA využití studie HTA odborná činnost, založená na důkazech politický proces, vstupuje do něj mnoho dalších faktorů nezávislá agentura HTA orgán přijímající rozhodnutí HTA nezbavuje autority odpovědnosti ! FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

20 Pokroky v biomedicínském inženýrství
Některé metody HTA FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

21 Pokroky v biomedicínském inženýrství
Nákladové analýzy COI – cost of illness náklady na onemocnění CM – cost minimization minimizace nákladů CEA – cost-effectiveness analysis analýza efektivnosti nákladů CUA – cost-utility analysis analýza nákladů a užitků CBA – cost-benefit analysis analýza nákladů a přínosů FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

22 Pokroky v biomedicínském inženýrství
COI Cost of Illness Náklady na onemocnění FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

23 COI: Výpočetní perspektiva
Poskytovatel péče: „micro-costing“ Kolik to nemocnici reálně stojí Zná nemocnice všechny své skutečné náklady? A zná alespoň jejich strukturu? Je ochotna tyto náklady zveřejnit? Režijní náklady? Plátce: Výkony, DRG Léčiva, ZUM Investice FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

24 COI: Výpočetní perspektiva
Společnost: Náklady na léčení Sociální náklady (nemocenská, ošetřování,…) Ztráta produktivity (snížení HDP?) Pacient: Další vyvolané náklady (doprava, ošetřování) Ztráta výdělku Ztráta budoucích příležitostí? FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

25 Pokroky v biomedicínském inženýrství
POZOR! Náklady je třeba diskontovat. Obvykle používaná sazba: 3 % p.a. FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

26 CEA Cost-Effectiveness Analysis Analýza nákladové efektivity
FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

27 Srovnání pro dvě (nebo více) různé technologie (intervence)
CEA: Náklady vs. přínos Podíl nákladů na léčbu a jejího relativního účinku: CER= náklady na léčení reativní přínos léčby Srovnání pro dvě (nebo více) různé technologie (intervence) FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

28 ICER Incremental cost-effectiveness ratio FBMI, 09.12.2013
Pokroky v biomedicínském inženýrství

29 Pokroky v biomedicínském inženýrství
ICER - výpočet FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

30 CUA Cost-Utility Analysis Analýza nákladů a užitku FBMI, 09.12.2013
Pokroky v biomedicínském inženýrství

31 Relativní přínos léčby se měří v QALY
CUA: Náklady vs. přínos Podíl nákladů na léčbu a jejího relativního účinku: CER= náklady na léčení reativní přínos léčby Relativní přínos léčby se měří v QALY FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

32 Pokroky v biomedicínském inženýrství
QALY „Quality-adjusted life year“ Zdroj: Farmakoekonomika č. 1, r. 2006 FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

33 Pokroky v biomedicínském inženýrství
QALY Příklad výpočtu: 10 let v plném zdraví …………….… 10 x 1,0 10 let s poloviční kvalitou života ….. 10 x 0,5 CELKEM …………… 10 x 1, x 0,5 = 15 Nový lék: 6 let s 80% kvalitou života ……..….. 6 x 0,8 6 let s poloviční kvalitou života ……. 6 x 0,5 CELKEM …………… 10 x 1,0 + 6 x 0,8 + 6 x 0,5 = 17,8 Zdroj: Farmakoekonomika č. 1, r. 2006 FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

34 Pokroky v biomedicínském inženýrství
QALY Zdroj: Farmakoekonomika č. 1, r. 2006 FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

35 Pokroky v biomedicínském inženýrství
QoL Quality of Life Kvalita života FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

36 Pokroky v biomedicínském inženýrství
QoL: Dotazníky GENERICKÉ EQ-5D SF-6D SPECIFICKÉ Pro konkrétní (skupinu) onemocnění Pro věkovou skupinu apod. FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

37 CBA Cost-Benefit Analysis Analýza nákladů a přínosů FBMI, 09.12.2013
Pokroky v biomedicínském inženýrství

38 Relativní přínos léčby se měří v peněžních jednotkách
CBA: Náklady vs. přínos Podíl nákladů na léčbu a jejího relativního účinku: CER= náklady na léčení reativní přínos léčby Relativní přínos léčby se měří v peněžních jednotkách FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

39 Pokroky v biomedicínském inženýrství
Struktura CBA Vymezení projektu Stanovení dopadů projektu Které dopady jsou ekonomicky relevantní Fyzická kvantifikace relevantních dopadů Převedení relevantních dopadů na měnové jednotky Diskontování toku nákladů a přínosů Test čisté současné hodnoty Analýza citlivosti FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

40 Peněžní ocenění relevantních vlivů
Převedení na společné jednotky – peníze ($, €, £, ¥, Kč,…) Trhy vytvářejí relativní ceny všeho obchodovatelného zboží a služeb Ceny nesou cenné informace. Zbylé úkoly pro analytiky CBA: Předpovědět ceny pro toky hodnot extrapolované do budoucnosti Upravit tržní ceny (v případě nedokonalé konkurence, vládních intervencí na trhu, absence trhu) Kalkulovat ceny, kde neexistují (Jak započítat cenu lidského života?) Metodiky pro odhad mezních společenských nákladů a přínosů (ohodnocení nepředvídatelných událostí, metoda dopravních nákladů, hédonické stanovení cen, metoda odvrácených nákladů, reakce na dávky) FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

41 Pokroky v biomedicínském inženýrství
Problémy Obecně se při použití CBA na životního prostředí objevují tyto problémy: Ocenění netržního zboží (divoká příroda, krajina). Jak to udělat a nakolik se společnost může spolehnout na takto provedené odhady? Je nemorální, jestliže takovým věcem přiřazujeme peněžní hodnotu? Komplexnost ekosystému: jak může společnost přesně předpovědět vliv přivedení odpadních vod do vodního ekosystému? Diskontování a diskontní míra: má se diskontovat? Jakou míru použít? Poškozuje diskontování práva budoucích generací? Zajetí úřadem: je CBA objektivní nebo ji mohou úřady zneužít pro své cíle? Nejistota a nevratnost: jak je zahrnout? FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

42 Použití v oblasti zdravotnictví
Hlavní problém: Ocenění lidského života PODEZŘENÍ: život chudých lidí se oceňuje nižší hodnotou než život bohatého člověka FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

43 Pokroky v biomedicínském inženýrství
WTP Willingness to pay Ochota platit FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

44 WTP: Ochota platit za QALY?
Určitě existuje hranice WTP! Jak ji zjistit? Liší se WTP z pohledu obyvatel a WTP z pohledu úřadů (MZd, VZP). Myšlenka: stanovit WTP za QALY a na základě této hodnoty stanovit, na co má pacient nárok. FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

45 Pokroky v biomedicínském inženýrství
WTP: Hodnota za QALY? Technicistní přístup: můžeme stanovit UK: – £ US: – $ Hypotéza: 3 * HDP per capita CZ: ~ Kč Poznámka (SK: – €) FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

46 Pokroky v biomedicínském inženýrství
WTP: Hodnota za QALY? Teoreticky napadnuté (ekonomická teorie blahobytu) Prakticky: QALY: zdraví za roky života WTP: zdraví za peníze jinak uvažuje chudý a nemocný a jinak bohatý a zdravý člověk uvažuje jinak teoreticky, než kdyby musel peníze skutečně vydat extrémní případ: smrtelná choroba; jak to funguje při „pouhém“ zlepšení zdravotního stavu FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

47 Pokroky v biomedicínském inženýrství
HTA v České republice FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

48 Pokroky v biomedicínském inženýrství
Historie HTA ~1970 Návrh HTA (zhruba ve stejné době jako EIA) ~1990 První specializované agentury HTA (US, UK) 1992 US Department of Health zveřejnil zlomovou zprávu Hodnocení účinků zdravotnických technologií 1993 Založena INAHTA (International Network of Agencies for HTA) 2003 Založena HTAi FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

49 Pokroky v biomedicínském inženýrství
Česká republika První informace přicházejí velmi pozdě: 2002, 2003: dva informativní články v časopise Praktický lékař 2004: celá příloha časopisu Klinická onkologie 2008: rozsáhlá studie o možnostech HTA v časopise Zdravotnictvi v ČR Trvalé úsilí farmakoekonoma Tomáše Doležala 2007: nový zákon, studie HTA povinná při zavedení nového léku FBMI, Pokroky v biomedicínském inženýrství

50 Děkuji spolupracovníkům, kteří se na FBMI podílejí na rozvoji HTA a kteří přispěli k tomuto příspěvku: Prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. Ing. Zuzana Darmopilová, Ph.D. Ing. Petra Hospodková, MBA Ing. Jaroslav Vorlíček Gleb Donin Ilya Ivlev Nikola Jantosová Ivana Juřičková Karolina Kreuterová Klára Kruntorádová Veronika Mezerová Iveta Radostová Lukáš Roubík Jakub Vacek + studenti magisterského oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví PharmAround, MU Brno


Stáhnout ppt "Hodnocení zdravotnických prostředků"

Podobné prezentace


Reklamy Google