Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

,, Těžko na cvičišti, lehko na výjezdu!“ VI. SNĚM KZ ZZS ČR spojený s III. Odbornou konferencí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ",, Těžko na cvičišti, lehko na výjezdu!“ VI. SNĚM KZ ZZS ČR spojený s III. Odbornou konferencí."— Transkript prezentace:

1 ,, Těžko na cvičišti, lehko na výjezdu!“ VI. SNĚM KZ ZZS ČR spojený s III. Odbornou konferencí

2 Odborná konference Proces PNP v režimu RZP Proces PNP v režimu RZP Diferenciální diagnostika Diferenciální diagnostika Kvalitativní porucha vědomí Kvalitativní porucha vědomí (možnosti řešení) (možnosti řešení) Adekvátní zajištění pacienta Adekvátní zajištění pacienta Vedení zdravotnické dokumentace Vedení zdravotnické dokumentace Předání pacienta do ZZ Předání pacienta do ZZ

3 Proces PNP v režimu RZP Začíná bezprostředně po vzniku akutního stavu na místě postižení Začíná bezprostředně po vzniku akutního stavu na místě postižení Trvá během dopravy až do jeho definitivního ošetření Trvá během dopravy až do jeho definitivního ošetření Poskytuje rychlou a kvalifikovanou pomoc Poskytuje rychlou a kvalifikovanou pomoc

4 Proces PNP v režimu RZP Cíl Minimalizovat následky akutního postižení zdraví a náhlého zhoršení chronických onemocnění tak, aby se nemocní mohli vrátit do kvalitního života bez výrazných omezení Minimalizovat následky akutního postižení zdraví a náhlého zhoršení chronických onemocnění tak, aby se nemocní mohli vrátit do kvalitního života bez výrazných omezení

5 Proces PNP v režimu RZP Memento Poskytnutí PNP má u kritických stavů naději na úspěch pouze tehdy, je-li pomoc poskytnuta na odpovídající odborné úrovni a v co nejkratším čase od vzniku akutního postižení zdraví. Poskytnutí PNP má u kritických stavů naději na úspěch pouze tehdy, je-li pomoc poskytnuta na odpovídající odborné úrovni a v co nejkratším čase od vzniku akutního postižení zdraví. Pokud dojde k selhání na kterékoli etapě záchranného řetězce, naděje na záchranu postiženého rychle klesá! Pokud dojde k selhání na kterékoli etapě záchranného řetězce, naděje na záchranu postiženého rychle klesá!

6 Proces PNP v režimu RZP Na místě zásahu Základní diagnostická rozvaha na základě provedených vyšetření Základní diagnostická rozvaha na základě provedených vyšetření Nutná léčebná opatření Nutná léčebná opatření Transport do zdravotnického zařízení Transport do zdravotnického zařízení

7 Proces PNP v režimu RZP Legislativa Vyhláška MZ ČR č.434/1992 Sb., Vyhláška MZ ČR č.434/1992 Sb., O zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky MZ ČR č.175/1995 Sb. O zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky MZ ČR č.175/1995 Sb. Vyhláška č.221/2010 Sb., O technických a věcných požadavcích na vybavení zdrav.zař.,stanoví vybavení jednotlivých typů pracovišť PNP včetně mobilních prostředků a také vybavení pomůckami i léky Vyhláška č.221/2010 Sb., O technických a věcných požadavcích na vybavení zdrav.zař.,stanoví vybavení jednotlivých typů pracovišť PNP včetně mobilních prostředků a také vybavení pomůckami i léky

8 Proces PNP v režimu RZP Legislativa Zákon č.96/2004 Sb.v platném znění, Zákon č.96/2004 Sb.v platném znění, O podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, upravuje celoživotní vzdělávání O podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, upravuje celoživotní vzdělávání

9 Proces PNP v režimu RZP Legislativa Vyhláška č.55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Vyhláška č.55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků §§ 3 od.1 a 17 zdravotnický záchranář §§ 3 od.1 a 17 zdravotnický záchranář §§ 3 od.1, 4,17, 54 a 55 od. 2.vš.sestra SS §§ 3 od.1, 4,17, 54 a 55 od. 2.vš.sestra SS §§ 3 od.2 36 řidič vozidla ZZS §§ 3 od.2 36 řidič vozidla ZZS

10 Znáte své kompetence??

11 Proces PNP v režimu RZP Činnosti RZP v terénu Základem fungujícího systému poskytování PNP v ČR jsou samostatně pracující RZP Základem fungujícího systému poskytování PNP v ČR jsou samostatně pracující RZP s vlastními kompetencemi a odpovědností s vlastními kompetencemi a odpovědností samostatná práce NLZP, tzv. činnosti bez odborného dohledu a na základě indikace je možná dle Zákona 96/2004 Sb., po získání Osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu samostatná práce NLZP, tzv. činnosti bez odborného dohledu a na základě indikace je možná dle Zákona 96/2004 Sb., po získání Osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu

12 Proces PNP v režimu RZP Definování činností Plně samostatné Plně samostatné Bez odborného dohledu na základě Bez odborného dohledu na základě indikace lékaře indikace lékaře Pod odborným dohledem Pod odborným dohledem Pod přímým vedením Pod přímým vedením

13 Je důležité znát a dodržovat své kompetence ??? Určitě ano Určitě ano Navazující trestně právní odpovědnost při překročení, nebo nevyužití kompetencí, jehož následkem dojde k vážnému postižení zdraví pacienta Navazující trestně právní odpovědnost při překročení, nebo nevyužití kompetencí, jehož následkem dojde k vážnému postižení zdraví pacienta

14 Proces PNP v režimu RZP Diferenciální diagnostika Správné první orientační posouzení závažnosti akutního stavu je v mnoha případech rozhodující pro další osud nemocného Správné první orientační posouzení závažnosti akutního stavu je v mnoha případech rozhodující pro další osud nemocného Diagnostika je v této fázi plně v rukou vyšetřujícího záchranáře, závislá na jeho vědomostech, zkušenostech a schopnostech použít vlastních smyslů Diagnostika je v této fázi plně v rukou vyšetřujícího záchranáře, závislá na jeho vědomostech, zkušenostech a schopnostech použít vlastních smyslů

15 Proces PNP v režimu RZP Diferenciální diagnostika Rozhodující jsou Anamnéza Anamnéza Systematické a pečlivé vyšetření Systematické a pečlivé vyšetření Schopnost stručně zaznamenat a sdělit získané informace Schopnost stručně zaznamenat a sdělit získané informace

16 Diferenciální diagnostika Anamnéza Kdy, kde a za jakých okolností došlo k akutní příhodě Kdy, kde a za jakých okolností došlo k akutní příhodě Primárně důležité je rozlišení mezi úrazem a neúrazovým stavem Primárně důležité je rozlišení mezi úrazem a neúrazovým stavem Zda a jakým způsobem byl pacient ošetřen Zda a jakým způsobem byl pacient ošetřen Změnil-li se od počátku příhody jeho stav a jak Změnil-li se od počátku příhody jeho stav a jak Zda měl pacient již podobnou příhodu, zda je v léčení a jaké léky užívá Zda měl pacient již podobnou příhodu, zda je v léčení a jaké léky užívá Zda jde o násilí, sebevraždu, toxikománii….. Zda jde o násilí, sebevraždu, toxikománii…..

17 Diferenciální diagnostika Anamnéza Alergie Alergie Jaké léky pacient užívá Jaké léky pacient užívá Pravidelné návštěvy u lékaře Pravidelné návštěvy u lékaře Dřívější hospitalizace Dřívější hospitalizace Rodinné dispozice Rodinné dispozice Pravidelně Pravidelně Nepravidelně Nepravidelně Množství Množství

18 Diferenciální diagnostika Je-li pacient při vědomí Zaměříme se Zaměříme se Náš postup musí být systematický!! Na urgentní symptomatologii Na urgentní symptomatologii Na hlavní obtěžující příznak Na hlavní obtěžující příznak Hodnotíme chování pacienta (neklid,úzkost, Hodnotíme chování pacienta (neklid,úzkost, dechovou tíseň) dechovou tíseň)

19 Diferenciální diagnostika Je-li pacient v bezvědomí Příčina bezvědomí Poranění nebo choroby mozku Poruchy krevního zásobení mozku Akutní otravy Nedostatek kyslíku v krvi Metabolické poruchy Tepelné vlivy Selhání VF

20 Diferenciální diagnostika Je-li pacient v bezvědomí Kvalitativní poruchy vědomí Obluzené vědomí Zachované životní funkceDezorientovanýNeklidnýÚzkostnýBezradný Nesouvisle hovoří Brání se ošetření Utíká Bojuje s bludy Jednáme klidně!!!

21 Diferenciální diagnostika Je-li pacient v bezvědomí Zachování vitálních Zachování vitálních funkcí funkcí Informace zjistíme od třetí osoby nebo ze stručné průvodní zprávy Informace zjistíme od třetí osoby nebo ze stručné průvodní zprávy Vyloučíme traumatickou příčinu Vyloučíme traumatickou příčinu Zjistíme zda jde Zjistíme zda jde o primární nebo sekundární postižení CNS o primární nebo sekundární postižení CNS

22 Diferenciální diagnostika Je-li nemocný v bezvědomí Zaměříme se Anamnéza Anamnéza Bezprostřední orientace ( záklon hlavy, kyslíková terapie, i.v.linka,EKG) Bezprostřední orientace ( záklon hlavy, kyslíková terapie, i.v.linka,EKG) Vitální ukazatele Vitální ukazatele

23 Diferenciální diagnostika Systematické a pečlivé vyšetření Druh obtíží Druh obtíží Lokalizace obtíží Lokalizace obtíží Intenzita a kvalita Intenzita a kvalita obtíží obtíží Doba nástupu Doba nástupu obtíží a jejich obtíží a jejich průběh průběh Zařazení obtíží Zařazení obtíží Co obtíže vyvolává Co obtíže vyvolává Bolest vystřeluje Bolest vystřeluje je svíravá, palčivá je svíravá, palčivá Kdy a za jakých Kdy a za jakých okolností se objevily okolností se objevily Úraz ( ano,ne) Úraz ( ano,ne) Poloha,námaha, Poloha,námaha, dýchání,emoce.. dýchání,emoce..

24 Diferenciální diagnostika Základní fyzikální vyšetření TK TK Puls Puls Dech Dech Oxymetrie Oxymetrie Teplota Teplota Glykemie Glykemie EKG EKG Glasgow coma score Glasgow coma score Reakce na bolestivý podnět Reakce na bolestivý podnět Reakce zornic na osvit Reakce zornic na osvit Pohyb bulbů Pohyb bulbů Svalové napětí Svalové napětí

25 Bolesti na hrudi Jsou nejčastějším alarmujícím subjektivním příznakem Jsou nejčastějším alarmujícím subjektivním příznakem Vyžadují velmi pečlivou diferenciální diagnózu Vyžadují velmi pečlivou diferenciální diagnózu

26 Bolesti na hrudi Možnosti řešení posádkou RZP Důkladná anamnéza Důkladná anamnéza Posouzení rizikových faktorů Posouzení rizikových faktorů Pečlivé fyzikální vyšetření Pečlivé fyzikální vyšetření 12-svodové EKG 12-svodové EKG Přenos záznamu EKG na I.Int.kliniku FN Přenos záznamu EKG na I.Int.kliniku FN OL cestou KZOS OL cestou KZOS

27 Bolesti na hrudi Diagnostické postupy v PNP Vyslovení Vyslovení podezření na IM podezření na IM musí být učiněno musí být učiněno rychle rychle Anamnéza bolesti Anamnéza bolesti na prsou na prsou Atypická lokalizace Atypická lokalizace bolesti (cca v 10%) bolesti (cca v 10%) Mezi lopatkami, Mezi lopatkami, v paži, v krku či v paži, v krku či v epigastriu v epigastriu

28 Bolesti na hrudi Zajištění pacienta v PNP Poloha pacienta úlevová s naprostou svalově pohodlnou relaxací Poloha pacienta úlevová s naprostou svalově pohodlnou relaxací Klidná atmosféra, verbální uklidnění Klidná atmosféra, verbální uklidnění Tělesný klid Tělesný klid i.v.přístup, vhodná nitrožilní kanyla, udržovací infuze i.v.přístup, vhodná nitrožilní kanyla, udržovací infuze O2 maskou á 3-6/min. O2 maskou á 3-6/min. NTG ( Nitrilex, Isoket sprej) - indikace lékaře NTG ( Nitrilex, Isoket sprej) - indikace lékaře Analgetika – indikace lékaře Analgetika – indikace lékaře

29 CMP CMP představují třetí nejčastější příčinu úmrtí v ČR CMP představují třetí nejčastější příčinu úmrtí v ČR Jsou akutním projevem cévního onemocnění mozku nebo kardiovaskulárního aparátu. Jsou akutním projevem cévního onemocnění mozku nebo kardiovaskulárního aparátu. Nemocní s příznaky probíhající nebo dokončené CMP vyžadují neodkladnou péči Nemocní s příznaky probíhající nebo dokončené CMP vyžadují neodkladnou péči Jedná se o náhlou příhodu neurologickou, zatíženou obdobnou mortalitou jako IM Jedná se o náhlou příhodu neurologickou, zatíženou obdobnou mortalitou jako IM

30 CMP Diagnostické postupy v PNP V anamnéze se zaměříme zejména V anamnéze se zaměříme zejména Doba a charakter nástupu příznaků Doba a charakter nástupu příznaků (náhle, postupně) (náhle, postupně) Předchozí CMP?? Předchozí CMP?? Dřívější Dřívější neurologické neurologické výpadky?? výpadky?? Onemocnění Onemocnění kardiovaskulárního kardiovaskulárního systému systému

31 CMP Objektivní neurologické vyšetření V nálezu dominují V nálezu dominují Kvalitativní porucha vědomí Kvalitativní porucha vědomí Bolesti hlavy Bolesti hlavy Vegetativní příznaky Vegetativní příznaky nauzea, zvracení nauzea, zvracení Porucha čití Porucha čití Topografie postižení Topografie postižení Meningeální dráždění Meningeální dráždění

32 CMP Orientační neurologické vyšetření Zornice Zornice Rozměr i tvar vpravo Rozměr i tvar vpravo Rozměr i tvar vlevo Rozměr i tvar vlevo Reakce na osvit vpravo Reakce na osvit vpravo Reakce na osvit vlevo Reakce na osvit vlevo

33 CMP Orientační neurologické vyšetření Síla a schopnost pohybu Síla a schopnost pohybu Pravá HK Pravá HK Levá HK Levá HK Pravá DK Pravá DK Levá DK Levá DK

34 CMP Zajištění pacienta v RZP Dostatečná ventilace Dostatečná ventilace Monitorace VF Monitorace VF Celkové vyšetření Celkové vyšetření Neurologické vyšetření Neurologické vyšetření Podání kyslíku Podání kyslíku i.v.linka i.v.linka Glykemie Glykemie Konzultace s lékařem cestou KZOS Konzultace s lékařem cestou KZOS

35 CMP Zajištění pacienta v RZP Nepodávat nic per os Nepodávat nic per os Péče o oči (paréza okohybných svalů) Péče o oči (paréza okohybných svalů) Komunikace s pacientem Komunikace s pacientem Odstranit zubní protézu jen v případě, že je uvolněná Odstranit zubní protézu jen v případě, že je uvolněná

36 CMP Transport do iktového centra Indikace Indikace Po konzultaci Po konzultaci s lékařem s lékařem z iktového centra Jasná diagnóza s neurologickým deficitem trvajícím více jak 30 minut Jasná diagnóza s neurologickým deficitem trvajícím více jak 30 minut Vyloučení krvácení do mozku ( CT) Vyloučení krvácení do mozku ( CT) Věk do 75-80let Věk do 75-80let Trvání příznaků do 3 hodin Trvání příznaků do 3 hodin

37 CMP Transport do iktového centra Pamatuj Zjištění a popsání kovových předmětů v těle!!!

38 CMP Transport do iktového centra Hlavní kontraindikace Více jak 6 hodin od vzniku příznaků Více jak 6 hodin od vzniku příznaků Kvantitativní porucha Kvantitativní porucha vědomí vědomí Těžký neurologický Těžký neurologický deficit deficit Věk nad 80 let Věk nad 80 let Chronická Chronická antikoagulační léčba antikoagulační léčba

39 Křečové stavy Série opakujících se křečí. Nemocný je obvykle v bezvědomí a intervaly mezi záchvaty křečí jsou krátké Série opakujících se křečí. Nemocný je obvykle v bezvědomí a intervaly mezi záchvaty křečí jsou krátké Jsou lokalizovány na určité svalové skupiny a neohrožují základní životní funkce, především dýchání, ale přesto jsou výrazem centrálního poškození nebo periferního účinku toxinů Jsou lokalizovány na určité svalové skupiny a neohrožují základní životní funkce, především dýchání, ale přesto jsou výrazem centrálního poškození nebo periferního účinku toxinů

40 Křečové stavy Rozdělení Z postižení CNS Z postižení CNS Z jiných příčin Z jiných příčin

41 Křečové stavy Z postižení CNS Z postižení CNS Trauma Trauma CMP CMP Infekce Infekce Febrilní křeče Febrilní křeče Nádory Nádory

42 Křečové stavy Trauma Trauma Infekce Infekce Vyžadují chir.zákrok Vyžadují chir.zákrok Kontuze Kontuze Meningitida Meningitida Encefalitida Encefalitida

43 Křečové stavy Z jiných příčin Orgánové Orgánové a smyslové poruchy a smyslové poruchy Metabolické příčiny Metabolické příčiny Lékové intoxikace Lékové intoxikace Hysterie Hysterie

44 Křečové stavy Rozdělení křečí Tonické Tonické Klonické Klonické Tonicko-klonické Tonicko-klonické Trvalá kontrakce Trvalá kontrakce Záškuby Záškuby Smíšené Smíšené

45 Křečové stavy Epilepsie Je chronické onemocnění mozku z různých příčin, postihuje asi 1% populace Je chronické onemocnění mozku z různých příčin, postihuje asi 1% populace Příčiny – vrozené, získané po infekcích, úrazech, při nádorech, v 55% je příčina neznámá Příčiny – vrozené, získané po infekcích, úrazech, při nádorech, v 55% je příčina neznámá Spontánně vzniká výboj v ohnisku určitých neuronů, je lokalizovaný nebo se šíří na ostatní neurony a výboj je generalizovaný Spontánně vzniká výboj v ohnisku určitých neuronů, je lokalizovaný nebo se šíří na ostatní neurony a výboj je generalizovaný

46 Křečové stavy Epilepsie - PETIT MAL Náhlé přerušení činnosti, zahledění se do prázdna, záškuby víček ( věk 5-7 let) Náhlé přerušení činnosti, zahledění se do prázdna, záškuby víček ( věk 5-7 let) Série bleskových křečí – flexe hlavičky, zkřížení končetin horních a pokrčení dolních končetin Série bleskových křečí – flexe hlavičky, zkřížení končetin horních a pokrčení dolních končetin Amnézie Amnézie Klonické křeče obličeje, ztráta tonu a pád Klonické křeče obličeje, ztráta tonu a pád u starších dětí (1-18let) u starších dětí (1-18let)

47 Křečové stavy Epilepsie - GRAND MAL Pád na zem ( často s výkřikem) Pád na zem ( často s výkřikem) Může předcházet aura Může předcházet aura Nejdříve křeče tonické, pak klonické, v této fázi často pěna u úst, pokousání jazyka, pomočení, pokálení Nejdříve křeče tonické, pak klonické, v této fázi často pěna u úst, pokousání jazyka, pomočení, pokálení Po křečích nastupuje komatózní fáze, přechází ve spánek nebo zmatenost Po křečích nastupuje komatózní fáze, přechází ve spánek nebo zmatenost a amnézii, může být mydriáza nebo přechodná paréza končetin a amnézii, může být mydriáza nebo přechodná paréza končetin

48 Křečové stavy - Epilepsie Zajištění pacienta v RZP Vyšetření pacienta Vyšetření pacienta Monitorace VF Monitorace VF Zajištění i.v.linky Zajištění i.v.linky Konzultace s lékařem Konzultace s lékařem Aplikace Diazepamu i.v., rektálně Aplikace Diazepamu i.v., rektálně Transport do nemocnice k definitivnímu Transport do nemocnice k definitivnímu ošetření ošetření

49 Trauma,Polytrauma Definice Polytrauma je současně vzniklé poranění Polytrauma je současně vzniklé poranění nejméně dvou tělesných systémů, z nichž postižení alespoň jednoho z nich nebo jejich kombinace ohrožují bezprostředně základní životní funkce – dýchání, krevní oběh, vědomí

50 Trauma, Polytrauma Možnosti řešení posádkou RZP Zajistit podmínky pro Vyšetření a ošetření na místě Vyšetření a ošetření na místě Vyproštění Vyproštění Posouzení klinického stavu Posouzení klinického stavu Rychlé rozhodnutí Rychlé rozhodnutí o závažnosti o závažnosti a prioritách, které je třeba realizovat na místě a prioritách, které je třeba realizovat na místě

51 Trauma, Polytrauma Možnosti řešení posádkou RZP Nejnutnější stabilizace VF Zahájit léčbu šoku Analgosedace Rychlý a šetrný transport do zvolenéhotraumacentra Zjistit mechanismus úrazu Zjistit mechanismus úrazu Přidružené choroby Přidružené choroby Zdravotnická dokumentace Zdravotnická dokumentace

52 Trauma, Polytrauma Diagnostické postupy v PNP Šokový index Šokový indexZávažnost I.stupně I.stupněZávažnostII.stupněZávažnost III.stupně III.stupně

53 Trauma,Polytrauma Parametry základních VF DechSpO2 TK,P,kapilární návrat Zevní krvácení, krevní ztráta Známky vnitřního krvácení Velké rány a Velké rány a zlomeniny dlouhých zlomeniny dlouhých kostí, spinální trauma kostí, spinální trauma Vědomí GCS Vědomí GCS Zornice Zornice(šířka,symetrie, fotoreakce) fotoreakce)

54 Trauma,Polytrauma Zajištění pacienta v PNP Podpora VF Zastavení zevního krváceníOxygenoterapie Analgézie - Konzultace s lékařem i.v.linka (nejméně 2) Stabilizace a imobilizace zlomenin Vhodné polohování Pozor na sekundární poškození Zachování teploty Zachování soukromí

55 Trauma,Polytrauma Zajištění pacienta v PNP Memento U vysokoenergetických úrazů prevence imobilizace krční páteře Častější měření VF Sledování pacienta

56 Trauma,Polytrauma Zajištění pacienta v PNP Transport Rychlý, šetrný Kontrola stavu a zajištění před a po transportu Krční límec Optimální volba transportníhoprostředkuTraumacentrum

57 Zdravotnická dokumentace Musí být úplná VýstižnáPravdiváOdborná Identifikovatelná z hlediska pacienta i časových údajů

58 Dokumentace musí splnit účely Být prostředkem podání odborných informací Slouží k ohodnocení kvality odborného výkonu Je podkladem pro posouzení ekonomické náročnosti Poskytuje odpovídající informace pro forenzní a epidemiologické účely

59 Zdravotnická dokumentace Slouží pro ověření časové efektivity a tím i k ověření funkčnosti daného organizačního modelu Slouží pro ověření časové efektivity a tím i k ověření funkčnosti daného organizačního modelu Slouží k zajištění kontinuity při dalším ošetřování pacienta Slouží k zajištění kontinuity při dalším ošetřování pacienta Slouží jako právní podklad v případě šetření orgánů činných v trestním řízení Slouží jako právní podklad v případě šetření orgánů činných v trestním řízení

60 Zdravotnická dokumentace Záznam o výjezdu ZZS Anamnéza a nález: OA,FA,AA Subjektivní potíže Objektivní nález Pracovní Dg = návaznost TH TH (info o konzultaci) Transport = situace během transportu

61 Zdravotnická dokumentace Záznam o výjezdu ZZS Diagnóza: Značkou i slovně Úraz = W Dg Somatický nález – na místě, při předání Léčebné zásahy Glasgow Coma Scale – GCS Časová posloupnost celého výjezdu Doložení převzetí pacienta v ZZ

62 Prameny Akutní stavy v první linii ( J.Drábková) DD prvního kontaktu ( R.Douglas Collins ) Akutní stavy v kontextu ( Jan Bydžovský )

63 Autoři Mgr.Kubálková Šárka Bc.Sigmund Drahomír


Stáhnout ppt ",, Těžko na cvičišti, lehko na výjezdu!“ VI. SNĚM KZ ZZS ČR spojený s III. Odbornou konferencí."

Podobné prezentace


Reklamy Google