Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sedlec-Prčice Sedlec-Prčice Rozvoj venkovského regionu Venkov 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sedlec-Prčice Sedlec-Prčice Rozvoj venkovského regionu Venkov 2011."— Transkript prezentace:

1 Sedlec-Prčice Sedlec-Prčice Rozvoj venkovského regionu Venkov 2011

2 Charakteristika Města Sedlec-Prčice Obecní úřad:Městský úřad Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice Obecní úřad:Městský úřad Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice Pověřený úřad:Městský úřad Sedlčany Pověřený úřad:Městský úřad Sedlčany Okres:Příbram Okres:Příbram Kraj:Středočeský Kraj:Středočeský NUTS II:Střední Čechy NUTS II:Střední Čechy Počet částí obce:36 (nejvyšší počet v rámci ČR) Počet částí obce:36 (nejvyšší počet v rámci ČR) Počet katastrálních území:15 Počet katastrálních území:15 Počet obyvatel:2795 (k 1. 1. 2011) Počet obyvatel:2795 (k 1. 1. 2011) Rozloha:64,08 km 2 Rozloha:64,08 km 2

3 Vývoj počtu obyvatel na správním území města r.199219931996199719982001200220032004200520062007200820092010 315731253054301129752978286128212814283328192814280828012785 Od roku 1992 klesl počet obyvatel správního území z 3 157 na 2 795 k 1. 1. 2011. V procentním vyjádření se jedná o úbytek 11,5% obyvatel. Nejvíce je tento vývoj patrný v menších místních částech – v dnešní době jsou na území města osady, kde žijí 1-2 trvale hlášení občané.

4 Grafické znázornění vývoje počtu obyvatel

5 Vývoj obyvatel (porovnání: narození – zemřelí – přistěhovalí – vystěhovalí) RokNarozeníZemřelíPřistěhovalíVystěhovalíMigrace Změna celkem 200028373963-24-33 2001223550127-77-90 200327254352-9-7 200623267981-2-5 200727264047-7-6 200824272933-4-7 200926263349-16-16 20102641482325+10 Tabulka jasně ukazuje úbytek obyvatel v posledních 10 letech. Velkou část představují ti, kteří se stěhují z venkovského prostoru. Zároveň je patrné, že počet zemřelých převažuje nad nově narozenými. Věkový průměr našeho správního území je cca 43 let.

6 Základní občanská vybavenost pouze v sídelních částech – Sedlci a Prčici MŠZŠZUŠLékaři Banka, bankomat ČSPH AnoAnoAnoAnoAnoAno Základní infrastruktura pouze v sídelních částech – Sedlci a Prčici VodovodKanalizacePlynČOVAnoAnoAnoAno

7 Silné stránky města Krajina s výraznými přírodními hodnotami a kvalitním životním prostředím. Krajina s výraznými přírodními hodnotami a kvalitním životním prostředím. Jednotlivá sídla území Města Sedlec-Prčice mají kvalitní urbanistickou strukturu s řadou cenných prvků venkovské zástavby Jednotlivá sídla území Města Sedlec-Prčice mají kvalitní urbanistickou strukturu s řadou cenných prvků venkovské zástavby Český Merán je umístěn relativně v zázemí turisticky přitažlivé Prahy. Český Merán je umístěn relativně v zázemí turisticky přitažlivé Prahy. Bohaté přírodní a kulturně historické zázemí pro rozvoj cestovního ruchu (Přírodní park Jistebnická vrchovina, Městská památková zóna Sedlec-Prčice, vysoký počet zámečků, tvrzí a drobných sakrálních staveb). Bohaté přírodní a kulturně historické zázemí pro rozvoj cestovního ruchu (Přírodní park Jistebnická vrchovina, Městská památková zóna Sedlec-Prčice, vysoký počet zámečků, tvrzí a drobných sakrálních staveb). Územím Města Sedlec-Prčice prochází mezinárodní cyklistická trasa – Územím Města Sedlec-Prčice prochází mezinárodní cyklistická trasa – Greenways Praha- Vídeň. V důsledku plynofikace sídelních částí dochází k poklesu spotřeby tuhých paliv a zlepšování stavu ovzduší. V důsledku plynofikace sídelních částí dochází k poklesu spotřeby tuhých paliv a zlepšování stavu ovzduší. Rozvoj turistické a ubytovací kapacity, zaměřené na aktivní cestovní ruch a firemní turistiku. Rozvoj turistické a ubytovací kapacity, zaměřené na aktivní cestovní ruch a firemní turistiku.

8 Slabé stránky města Nedostatečná technická infrastruktura: nízká kvalita vozovek, chybějící kanalizace, vodovody a čistírny odpadních vod v místních částech. Nedostatečná technická infrastruktura: nízká kvalita vozovek, chybějící kanalizace, vodovody a čistírny odpadních vod v místních částech. Nedostatečné propojení města na větší dopravní tepny a chybějící obchvat města. Nedostatečné propojení města na větší dopravní tepny a chybějící obchvat města. Nízká nadstavba občanské vybavenosti a služeb – sport, kultura… Nízká nadstavba občanské vybavenosti a služeb – sport, kultura… Nedostatek zasíťovaných pozemků vhodných pro individuální rodinnou výstavbu. Nedostatek zasíťovaných pozemků vhodných pro individuální rodinnou výstavbu. Snižující se počet trvale bydlících obyvatel – od roku 1992 do roku 2011 snížení o cca 11,5 %. Snižující se počet trvale bydlících obyvatel – od roku 1992 do roku 2011 snížení o cca 11,5 %. Nízká výkonnost místní ekonomiky, málo podnikatelských aktivit – souvisí s malou možností kumulace kapitálu pro další rozvoj a investice. Nízká výkonnost místní ekonomiky, málo podnikatelských aktivit – souvisí s malou možností kumulace kapitálu pro další rozvoj a investice.

9 Malá nabídka pracovních příležitostí - velká vyjížďka za prací – nízké procento nezaměstnaných – cca 5% - důvodem je dojížďka do Prahy, Tábora, Benešova, Příbrami… Malá nabídka pracovních příležitostí - velká vyjížďka za prací – nízké procento nezaměstnaných – cca 5% - důvodem je dojížďka do Prahy, Tábora, Benešova, Příbrami… Nedořešené majetkoprávní vztahy k veřejně-prospěšným stavbám (pozemkům a komunikacím). Nedořešené majetkoprávní vztahy k veřejně-prospěšným stavbám (pozemkům a komunikacím). Málo rozvinutá turistická infrastruktura a nízké využití potenciálu cestovního ruchu. Nedostatek sportovních, kulturních a společenských aktivit, prostorů a prostranství. Málo rozvinutá turistická infrastruktura a nízké využití potenciálu cestovního ruchu. Nedostatek sportovních, kulturních a společenských aktivit, prostorů a prostranství. Chátrání domovního fondu a některých kulturních památek. Chátrání domovního fondu a některých kulturních památek. Útlumem zemědělské výroby se snižuje péče o kulturní krajinu regionu. Útlumem zemědělské výroby se snižuje péče o kulturní krajinu regionu.

10 Hrozby (rizika) pro region Postupující úbytek počtu obyvatel a stárnutí populace - vylidňování Postupující úbytek počtu obyvatel a stárnutí populace - vylidňování Nedostatek pracovních příležitostí a vysoká vyjížďka za prací Nedostatek pracovních příležitostí a vysoká vyjížďka za prací Zhoršování technického stavu komunikací a technické infrastruktury Zhoršování technického stavu komunikací a technické infrastruktury Nedostatek finančních prostředků v rozpočtu města pro rozvojové aktivity Nedostatek finančních prostředků v rozpočtu města pro rozvojové aktivity Útlum veřejné dopravy – do některých osad nejede žádný autobus Útlum veřejné dopravy – do některých osad nejede žádný autobus Devastace a chátrání kulturních památek a objektů v městské památkové zóně – problém s dalším využitím je patrný hlavně na větších objektech např. zámek Jetřichovice, bývalé rodové statky v osadách... Devastace a chátrání kulturních památek a objektů v městské památkové zóně – problém s dalším využitím je patrný hlavně na větších objektech např. zámek Jetřichovice, bývalé rodové statky v osadách...

11 Rozvojové příležitosti města Doplnění občanské vybavenosti Doplnění občanské vybavenosti Dostavba inženýrských sítí v místních částech – rozvoj podnikatelských aktivit Dostavba inženýrských sítí v místních částech – rozvoj podnikatelských aktivit Zajištění technické infrastruktury pro bytovou výstavbu Zajištění technické infrastruktury pro bytovou výstavbu Diverzifikace činností zemědělských subjektů (hledání alternativních činností) Diverzifikace činností zemědělských subjektů (hledání alternativních činností) Rozvoj drobného podnikání nezemědělského charakteru a řemesel v zastavěných územích sídel – rozšíření původních služeb (švadlena, krejčí, švec, mandl…) Rozvoj drobného podnikání nezemědělského charakteru a řemesel v zastavěných územích sídel – rozšíření původních služeb (švadlena, krejčí, švec, mandl…) Příchod investorů - udržení a rozšíření nabídky pracovních příležitostí Příchod investorů - udržení a rozšíření nabídky pracovních příležitostí Vysoký rozvojový potenciál regionu pro cestovní ruch a rekreaci. Možnosti rozvoje aktivní turistiky, rodinné rekreace, cykloturistiky, agroturistiky, kongresové turistiky, apod. Vysoký rozvojový potenciál regionu pro cestovní ruch a rekreaci. Možnosti rozvoje aktivní turistiky, rodinné rekreace, cykloturistiky, agroturistiky, kongresové turistiky, apod. Udržení mladé generace v regionu – pracovní příležitosti, další vzdělávání a mimoškolní zájmové činnosti Udržení mladé generace v regionu – pracovní příležitosti, další vzdělávání a mimoškolní zájmové činnosti Podpora školství a investice do rozvoje lidských zdrojů – např. využití školských areálů Podpora školství a investice do rozvoje lidských zdrojů – např. využití školských areálů Oživování a zachovávání tradic Oživování a zachovávání tradic Rozvoj kulturních, společenských a sportovních aktivit Rozvoj kulturních, společenských a sportovních aktivit

12 Priority rozvoje správního území vyplývají z výše uvedených silných stránek a nastíněných možností Hospodářský rozvoj správního území města Hospodářský rozvoj správního území města Rozvoj technické infrastruktury Rozvoj technické infrastruktury Zlepšování kvality životního prostředí Zlepšování kvality životního prostředí Občanská vybavenost a rozvoj lidských zdrojů Občanská vybavenost a rozvoj lidských zdrojů Rozvoj cestovního ruchu Rozvoj cestovního ruchu

13 Městský majetek – základní shrnutí 35 km místních komunikací 35 km místních komunikací 25 km účelových komunikací 25 km účelových komunikací 8 km chodníků 8 km chodníků 35 km vodovodního vedení, 3 vodojemy 35 km vodovodního vedení, 3 vodojemy 10 km splaškové kanalizace, 1 ČOV 10 km splaškové kanalizace, 1 ČOV Cca 15 km dešťové kanalizace Cca 15 km dešťové kanalizace Základní škola a mateřská škola Sedlec-Prčice Základní škola a mateřská škola Sedlec-Prčice Základní umělecká škola Základní umělecká škola 36 místních částí – 36 center osad, v každé osadě veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, úklid komunikací, odvoz odpadu… 36 místních částí – 36 center osad, v každé osadě veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, úklid komunikací, odvoz odpadu… 2 náměstí – 7. května v Sedlci, Vítkovo nám. v Prčici 2 náměstí – 7. května v Sedlci, Vítkovo nám. v Prčici

14 Údržba majetku & rozpočet města Komunikace, chodníky – místy havarijní stav – nutné prostředky 100 000 000 Kč Komunikace, chodníky – místy havarijní stav – nutné prostředky 100 000 000 Kč Vodovodní síť a její součásti 100 000 000 Kč Vodovodní síť a její součásti 100 000 000 Kč Dešťová kanalizace 10 000 000 Kč Dešťová kanalizace 10 000 000 Kč Základní škola a mateřská škola Sedlec-Prčice (zateplení, výměna oken, dveří, základní opravy – odvodnění budovy) 20 000 000 Kč Základní škola a mateřská škola Sedlec-Prčice (zateplení, výměna oken, dveří, základní opravy – odvodnění budovy) 20 000 000 Kč Základní umělecká škola 5 500 000 Kč Základní umělecká škola 5 500 000 Kč 36 místních částí – 30 center osad (úpravy, údržba – veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, zeleň…) 10 000 000 Kč 36 místních částí – 30 center osad (úpravy, údržba – veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, zeleň…) 10 000 000 Kč náměstí 7. května v Sedlci – revitalizace 20 000 000 Kč náměstí 7. května v Sedlci – revitalizace 20 000 000 Kč Sportovní areál Prčice25 000 000 Kč Sportovní areál Prčice25 000 000 Kč Celkem 295 000 000 Kč Rozpočet města – 31 – 32 000 000 Kč/rok

15 Financování 1. Vlastní rozpočet 2. Dotace EU 3. Dotace ze státního rozpočtu

16 Vývoj rozpočtu města Sedlec-Prčice: 2006-11 (v mil. Kč) 200620072008200920102011 Daňové příjmy 22,29223,48127,92425,05325,91227,043 Nedaňové příjmy 3,7163,7494,0904,4104,7895,145 Kapitálové příjmy 0,2370,0581,3920,1710,4700,500 Dotace66,1263,8877,36817,26321,52836,497 Příjmy celkem 92,37631,17740,77646,89952,70169,187 Výdaje celkem 96,84923,26529,00447,38749,93880,307 Běžné výdaje 19,76220,13120,71942,26227,37926,427 Kapitálové výdaje 77,0873,1348,2855,12422,55853,834 saldo - 4,473 7,91211,772 - 0,488 2,76211,120

17 Vývoj příjmů města 2006-11 (v mil. Kč)

18 Vývoj výdajů města 2006-11- v mil. Kč (pro pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji byl zapojen přebytek hospodaření)

19 Dotace na státní správu a školství 2006-2011

20 Daňové příjmy města 2006-11 (v mil. Kč)

21 Vlastní rozpočet Roční příjmy města (bez dotací) – 30 – 31 mil. Kč Roční příjmy města (bez dotací) – 30 – 31 mil. Kč Výdaje za běžnou údržbu a služby (svoz odpadu, veřejné osvětlení, čištění a údržba komunikací a chodníků, údržba ZŠ, MŠ, ZUŠ, dopravní obslužnost, správa bytového a nebytového fondu, údržba veřejných prostranství, hřbitovů…) – 12 - 14 mil. Kč Výdaje za běžnou údržbu a služby (svoz odpadu, veřejné osvětlení, čištění a údržba komunikací a chodníků, údržba ZŠ, MŠ, ZUŠ, dopravní obslužnost, správa bytového a nebytového fondu, údržba veřejných prostranství, hřbitovů…) – 12 - 14 mil. Kč Náklady na kulturu, školství, sport (provozní náklady ZŠ a MŠ, ZUŠ, sportovní a kulturní organizace, hasičský okrsek /16 SDH/, kino, knihovna, IC…) 6 - 7 mil. Kč Náklady na kulturu, školství, sport (provozní náklady ZŠ a MŠ, ZUŠ, sportovní a kulturní organizace, hasičský okrsek /16 SDH/, kino, knihovna, IC…) 6 - 7 mil. Kč Správa ( náklady na chod úřadu vč. mzdových a provozních, samospráva) 6 mil. Kč Správa ( náklady na chod úřadu vč. mzdových a provozních, samospráva) 6 mil. Kč Zbývající prostředky 2 – 4 mil. Kč/rok – spoluúčasti k dotacím, vlastní investice Zbývající prostředky 2 – 4 mil. Kč/rok – spoluúčasti k dotacím, vlastní investice

22 Dotace EU + dotace SR Přínosy: realizace větších projektů – př. Revitalizace náměstí, veřejných ploch, komunikací (v omezené míře), školních zařízení… - bez těchto prostředků nelze dlouhodobě zanedbané objekty a prostranství rekonstruovat Přínosy: realizace větších projektů – př. Revitalizace náměstí, veřejných ploch, komunikací (v omezené míře), školních zařízení… - bez těchto prostředků nelze dlouhodobě zanedbané objekty a prostranství rekonstruovat Negativa: je nutné řešit projekty, na které jsou dotační řízení vypsána – mnohdy na projekty a akce, které nejsou prioritní – tzn. mohly by „počkat“ Negativa: je nutné řešit projekty, na které jsou dotační řízení vypsána – mnohdy na projekty a akce, které nejsou prioritní – tzn. mohly by „počkat“

23 Změna RUD – přínos pro menší obce (venkovský region) 90% obcí a malých měst /od 1000 do 5 000 obyvatel/ – většina z nich tvoří „VENKOV“ - mají příjem na občana 7 800 Kč/rok 90% obcí a malých měst /od 1000 do 5 000 obyvatel/ – většina z nich tvoří „VENKOV“ - mají příjem na občana 7 800 Kč/rok „investiční“ prostředky v rozpočtu jsou značně omezené (nelze vytvářet potřebný kapitál) „investiční“ prostředky v rozpočtu jsou značně omezené (nelze vytvářet potřebný kapitál) Východisko – změna RUD – vyšší příjmy pro malé obce a města Východisko – změna RUD – vyšší příjmy pro malé obce a města

24 Plánování akcí – rozhodování samospráv Změna RUD – zvýšení příjmů pro obce: příprava projektů v delším časovém horizontu menší závislost na dotačních prostředcích ze státního rozpočtu snížení „konkurenčního boje“ mezi obcemi o dotace – tzn. snížení rizika korupce Změna RUD – zvýšení příjmů pro obce: příprava projektů v delším časovém horizontu menší závislost na dotačních prostředcích ze státního rozpočtu snížení „konkurenčního boje“ mezi obcemi o dotace – tzn. snížení rizika korupce

25 Změna RUD – Sedlec-Prčice Zvýšení daňových příjmů o cca 6 milionů/rok ??? Zvýšení daňových příjmů o cca 6 milionů/rok ??? Možnost soustředění prostředků na prioritní projekty (rekonstrukce i nové a rozvojové investice) Možnost soustředění prostředků na prioritní projekty (rekonstrukce i nové a rozvojové investice) Samostatné rozhodování samosprávy o prioritách bez ohledu na vypsané dotační výzvy (potřebnost projektů)… Samostatné rozhodování samosprávy o prioritách bez ohledu na vypsané dotační výzvy (potřebnost projektů)…

26 Budoucnost venkova - rozvoj Venkovský prostor je dlouhodobě zanedbaný a na okraji zájmu – tvoří se nové pohraničí v rámci vnitřní struktury ČR – hranice krajů Venkovský prostor je dlouhodobě zanedbaný a na okraji zájmu – tvoří se nové pohraničí v rámci vnitřní struktury ČR – hranice krajů Bez zásadní změny bude nadále ubývat obyvatel a věkový průměr obyvatelstva se bude zvyšovat – mladí lidé opouštějí venkovský prostor Bez zásadní změny bude nadále ubývat obyvatel a věkový průměr obyvatelstva se bude zvyšovat – mladí lidé opouštějí venkovský prostor Je nutná podpora podnikatelských aktivit, živnostníků, drobných zaměstnavatelů - snížení administrativní zátěže, zjednodušení „tzv. papírování“ Je nutná podpora podnikatelských aktivit, živnostníků, drobných zaměstnavatelů - snížení administrativní zátěže, zjednodušení „tzv. papírování“ Bez výrazné finanční podpory venkova bude docházet k dalšímu chátrání celého prostoru a devastaci vztahů k venkovskému regionu Bez výrazné finanční podpory venkova bude docházet k dalšímu chátrání celého prostoru a devastaci vztahů k venkovskému regionu


Stáhnout ppt "Sedlec-Prčice Sedlec-Prčice Rozvoj venkovského regionu Venkov 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google