Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (programové období 2007-2013) Krajský úřad Jihomoravského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (programové období 2007-2013) Krajský úřad Jihomoravského."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (programové období 2007-2013) Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor regionálního rozvoje říjen 2008

2 OP VK - globální granty JMK 1.výzva na předkládání grantových projektů Datum vyhlášení: 5.5.2008 Datum ukončení: 18.6.2008 Č. oblasti podpory Alokovaná částka v 1. výzvě [Kč] Počet předložených projektů Požadovaná částka v 1. výzvě [Kč] Rozdíl o [Kč] 1.1255 105 1052011 112 691 300857 586 195 1.295 492 76550255 956 741160 463 976 1.3116 865 95758312 210 238195 344 281 Celkem 467 463 8273091 680 858 2791 213 394 452

3 OP VK - 1. výzva na předkládání grantových projektů Počet Projekty nezařazené Projektyvyřazené na Projekty, které prošly Oblast podpory předložených projektů do hodnotícího procesu formálním hodnocení hodnocení přijatelnosti do věcného hodnocení 1.12012883108 1.250023018 1.358022928 Celkem 309212142153

4 OP VK - 1. výzva na předkládání grantových projektů Nejčastější chyby v předložených grantových projektech:  Rozpočet  Cílové skupiny  Klíčové aktivity Předpokládaný harmonogram:  listopad – prosinec 2008: schválení projektů  prosinec 2008: podepisování smluv s úspěšnými žadateli

5 OP VK - 1. výzva na předkládání grantových projektů Stav věcného hodnocení k 10.10.2008 Projekty vyřazené na věcném hodnocení Projekty postupující do výběrové komise Projekty s dosud neukončeným věcným hodnocením 765126

6 1.1 – projektový námět  Nové metody výuky mechatroniky, strojírenských oborů, mikroprocesorové techniky a ICT.  Cíl projektu: poskytnout CS odborné vzdělání zaměřené na moderní poznatky v oblasti technických předmětů zejména strojírenství, mechatroniky, elektrotechniky, mikroprocesorové techniky, programování CNC strojů, počítačových sítí, dále marketingu a ekonomie vycházející ze ŠVP s využitím ICT.  Konečným cílem je zvýšení uplatnění absolventů školy na trhu práce a jejich schopnosti pružněji se přizpůsobovat nárokům kladeným na středoškolsky vzdělané uchazeče o práci.

7 1.1 – projektový námět - pozitiva  Projekt zaměřen na podporu technických oborů  Prokázána potřebnost realizace projektu  Široce koncipovaný projekt  Definovaná rizika projektu a návrhy na jejich odstranění  Jasně definovaná udržitelnost projektu  Rozpočet je přiměřený cílům projektu  Výstupy stanoveny jasně a konkrétně  Projekt zaměřen na implementaci 6 ŠVP za využití e-learningu, na zvýšení kompetencí pedagogů prostřednictvím zavedení nových výukových metod ověřených ve škole i prostřednictvím spolupráce s partnery.

8 1.2 – projektový námět  Učíme se pro život!  Cíl projektu: Vyřešit problém nízké efektivity tradičního přístupu ke vzdělávání žáků ZŠ ze sociokulturně znevýhodněných rodin, jejich následnou neúspěšnost a předčasný ochod ze systému vzdělávání.  Projekt usiluje o zvýšení počtu žáků, kteří dokončí ZŠ a dalším vzděláváním se zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce.

9 1.2 – projektový námět - pozitiva  Projekt zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání nikoliv kvantity  Přístup k řešení problému je jasný, logický a soustřeďuje se na CS, kterou je romské etnikum  Způsob a metody zapojení CS jsou přesně vymezeny  Záměrem je také aplikace dobrých výsledků v partnerské škole  Projekt řeší skutečný problém, který existuje v lokalitě sídla realizátora projektu

10 1.3 – projektový námět  Centrum pro metodickou podporu.  Cíl projektu: Formování nových kompetencí učitelů ZŠ v režimu celoživotního vzdělávání, posílení kompetencí učitelů v oblasti komunikační, pracovní, sociální, což ve svém důsledku povede k jejich lepšímu postavení na trhu práce.

11 1.3 – projektový námět - pozitiva  Zdůvodnění záměru, potřebnosti a přínosu pro CS je jasně vymezené  Realizace aktivit je popsána konkrétně, samotné aktivity se jeví jako velmi kvalitní  Byl proveden monitoring dosavadní práce s CS  Projekt pomáhá učitelům v práci s informacemi  Projekt je určen pro učitele celého Jihomoravského kraje

12 Děkuji za pozornost Ing. Dana Stodolová projektová manažerka Krajský úřad Jihomoravského kraje stodolova.dana@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (programové období 2007-2013) Krajský úřad Jihomoravského."

Podobné prezentace


Reklamy Google