Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Blanická 3, 772 00 Olomouc, tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: portál: 74. Žofínské fórum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Blanická 3, 772 00 Olomouc, tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: portál: 74. Žofínské fórum."— Transkript prezentace:

1

2 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz 74. Žofínské fórum ČESKÝ VENKOV V KONTEXTU RENESANCE SVĚTOVÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 22. ledna, 2008, Praha

3 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz AGRÁRNÍ POLITIKA Z POHLEDU NOVÝCH PODMÍNEK Ing. Jan V E L E B A president AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

4 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz POHLED NA SOUČASNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 1/2 Zemědělci -situace je i nadále špatná, jeden lepší rok nic neznamená (názor menšinový) -situace se zlepšila, příznivě nastoupený trend Vlivové struktury /politici, st. administrativa, bankéři/ -snaha odvodu peněz z resortu (rozvoj venkova, projekt Galileo, společná obrana, apod.) -pokračuje politické upřednostnění zemědělství bez výroby s clonou frazeologie o venkovu -roste mediální tlak (př. viceguvernér L. Niedermayer, HN, 27.11.2007)

5 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz POHLED NA SOUČASNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 2/2 Svět /David King, generální tajemník IFAP/ -světová ekonomika je v dobrém stavu a zemědělci mohou z této situace těžit díky vysokým cenám surovin -tento vývoj bude pokračovat i blízké budoucnosti -poptávka po zemědělských produktech dál poroste zejména na trzích třetích zemí, dalším zdrojem jejího růstu budou programy biopaliv

6 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz TRENDY VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR DO ROKU 2007 Dlouhodobý trend je oproti ostatním resortům národního hospodářství opačný:  snižování HDP absolutně i relativně (2 %)*  snižování zaměstnanosti nad rámec optimální potřeby (3,05 %)*  stále prohlubování salda agrárního zahraničního obchodu (-32,9 mld Kč)* *údaje za rok 2006, zdroj Zelená zpráva MZe za rok 2006

7 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PŘÍKLADY POKLESU ROZMĚRU ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ  hrubá zemědělská produkce ve výši 70 mld Kč neodpovídá ani předválečné úrovni  postupný převis rostlinné výroby nad živočišnou, tedy nižší finalizace produkce – strukturální nerovnováha v neprospěch ŽV, tento vývoj je nebezpečný  pokles stavu skotu z 3,5 mil ks v roce 1990 na 1,39 mil ks v roce 2006,  na 1 ha zem. půdy pouze 0,36 ks skotu (průměr EU 0,57 ks/ha), neumožňuje ani přirozenou údržbu TTP  pokles stavu prasat ze 4,8 mil ks (1990) na 2,8 (2006), pokles pokračuje

8 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz POŽADAVKY NA VÝROBU POTRAVIN SE BUDOU ZVYŠOVAT  světová populace vzroste z dnešních 6 mld. lidí na 8,3 mld v roce 2030  hlavním zdrojem potravy bude i nadále obilí, tedy jeho produkce se musí zvýšit o třetinu  další zdroj potravy – maso, musí dojít ke zvýšení produkce o 160 mil. t  jen 20 % nárůstu přes větší plochu půdy, 80 % intenzifikací výroby, studie EU počítá s produkcí pšenice 7,5 t/ha

9 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ZVÝŠENÁ POPTÁVKA PŘIJDE Z ROZVOJOVÝCH ZEMÍ A I Z OBLASTI BIOPALIV  rozvojové země dnes dováží 100 mil. t obilí, poptávka se zvýší na 265 mil. t  2 % biosložky jsou v EU ze 3 % půdy  10 % biopaliv je tedy 15 % výměry (17,5 mil ha), zrušení omezení „půdy v klidu“ tedy neřeší ani plochu pro biopaliva  v roce 2030 by to mohlo být 25 %  ale - vzroste význam a podíl paliv II. generace, sníží se tlak na zabírání půdy určené pro potraviny

10 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ Informace z Mezinárodního výzkumného institutu potravinové politiky (IFPRI) : -dlouhodobé ekonomické síly mají na budoucí poptávku větší vliv než biopaliva; -hlavní motorem je rostoucí význam rozvojových zemí; -dalšími růst příjmů lidstva, klimatické změny, rostoucí ceny energií, globalizace, přesun obyvatel do měst (Čína) -světová ekonomika poroste o cca 4 % ročně, poptávka po potravinách v rozvojových zemích však nejméně o 6 %.

11 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz MOŽNOSTI NÁRŮSTU PRODUKCE KOMODIT  drůbež – během 20ti let v rámci světového trhu až o 50 %  sýry – v rámci EU do roku 2014 o 77 tis. t, to je 6,5 mil. t mléka  mléko konzumní o 1,8 mil. t  obilí – jen zvýšení světové spotřeby masa bude vyžadovat navíc 0,5 mld tun obilí, tj. o více než třetinu oproti současnosti

12 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz AKTUÁLNÍ OTÁZKY  Spokojíme se s řešením vývoje v rostlinné produkci, když máme statisíce hektarů nepotřebných zelených ploch a ploch ležících ladem ?  Budeme tisíce prázdných objektů po živočišné výrobě renovovat nebo již jen bourat ?  Připojíme se k úsilí EU15 o zvýšení plochy zemědělské půdy ?  Není zde konečně čas vydat se cestou intenzifikace ?

13 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ŽNĚ 2007 – ZMĚNA CENOVÉHO KURZU  razantní změna podmínek a vývoje trhu  vliv otevřeného globálního trhu  celosvětová poptávka po obilí zvýšila jeho ceny  vstup zcela nového faktoru do tržních řádů - produkce biopaliv (zejména v Severní a Jižní Americe)  celosvětově nový vývoj, trend a směr, nebo jen jednorázový výkyv ?  jedna z odpovědí – konference Sev. Amerika-EU v říjnu v Praze

14 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz KONFERENCE SEV. AMERIKA – EU 1/2  14.-17.října 2007 v Praze  setkání nejvyspělejších a největších světových zemědělských politik (EU, USA, Kanada)  převažovalo positivní hodnocení současného vývoje, po letech stagnace konečně pohyb vzhůru  čistý příjem farmářů USA bude v r. 2007 87,1 mld USD, nárůst o 28,1 mld. USD oproti 2006  hodnota produkce 276 mld. USD oproti 239,3 mld. USD 2006

15 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz KONFERENCE SEV. AMERIKA – EU 2/2  slibná očekávání, snad nastartování trendu  odhad zvýšení příjmu farmářů v Německu za rok 2006 o 5-10%, v Holandsku o 17%  možnost spravedlivého ohodnocení práce zemědělců, počkáme ale, co udělají vstupy  Ale - krize v sektoru chovu prasat - slabý trh s hovězím masem - problémy komodit speciálních plodin (cukrovka, chmel, zelenina, ovoce)

16 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz SVĚTOVÉ CENY ZEM. SUROVIN (USD/t) komodita rok 2005 rok 2007 změna (%) Pšenice157327+108 Kukuřice 98 160+ 63 Ječmen 95185+ 95 Sójové boby223348+ 56 Máslo 2112 3750 + 78 Suš. mléko 2250 5000 + 122 Sýr čedar 2900 4950 + 71

17 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz SEČTENO A PODTRŽENO  Došlo k výraznému oživení rostlinné produkce.  Vzrostly ceny potravin, roste zájem veřejnosti a politiků o zemědělství.  Dochází k renesanci pojmů potravinová a energetická bezpečnost.  Nerovnováha mezi rostlinnou a živočišnou produkcí se však dále prohloubila = náš hlavní problém k řešení  Vyspělé země jdou jinou cestou. SRN má průměrný zisk na živočišnou farmu 44.673 EUR, což je o 30,8 % více než konvenční farma.  Buďme ale opatrní….

18 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PROČ ? PROTOŽE:  podniky právnických osob financují svoji výrobu ze 42 % cizími zdroji (EU15 – 15%, USA – 12%);  pracují na půdě, kterou by měly koupit (obrovské investice)  od transformace žilo české zemědělství minimálně 10 let za cenu vnitřního zadlužení  oproti EU15 stálé znevýhodnění - jeden dobrý rok nevyrovná řadu roků, kdy byli naši kolegové (konkurenti) ekonomicky zvýhodněni;  regulace trhu EU zatím v neprospěch nových zemí  tlak Bruselu pokračuje – návrh stropu dotací;  tržby z výroby roku 2007 – stalo se „jen to“, že se vrátily na úroveň roku 2001;  malá atraktivita naší profese a nízké ohodnocení, z toho vyplývající problém generační výměny.

19 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PŘETRVÁVAJÍ ROZDÍLY V POJETÍ AGRÁRNÍ POLITIKY MEZI STARÝMI ZEMĚMI A ČESKOU REPUBLIKOU 1/2 Staré země výrazně podporují exporty vlastní produkce. Příklad Německa: -ministerstvo má od roku 2006 koordinační orgán pro podporu exportu -v r. 2006 vyčlenilo 83 mil. EUR na potravinové projekty s FAO (Afganistán, Laos, Kambodža, Sev. Afrika) -má programy pro uplatnění ve východní Evropě -přes organizace CMP a CMA dává vynikající servis pro zemědělce, zpracovatele i obchodníky v oblasti cenové orientace a podpory odbytu

20 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PŘETRVÁVAJÍ ROZDÍLY V POJETÍ AGRÁRNÍ POLITIKY MEZI STARÝMI ZEMĚMI A ČESKOU REPUBLIKOU 2/2 -podporuje své farmáře mimodotačními prostředky, sociální politika v roce 2006 pro zemědělství 3,8 mld. EUR  Francie připravuje snížení odvodů sociálního pojištění u plodin s vysokým podílem živé práce (ovoce a zelenina).  Státy aktivně podporují své domácí potraviny.  A co je u nás ?! …..máme problém dát i 200 mil. Kč na podporu programu KLASA

21 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PŘETRVÁVAJÍ I ROZDÍLY VE VNÍMÁNÍ ZEMĚDĚLCŮ SPOLEČNOSTÍ ukazatel ČR Rakousko %(ČR=100) zem. půda (tis.ha) 3.566 3.268 92 počet obyvatel (mil.) 10,3 8,1 79 pracovníků v zeměd. (tis.) 150 161 107 PP a dotace (mld. Kč) 22,5 50 222  V Rakousku stojí za farmáři politici, veřejné mínění i média.  V ČR jsme mimo zřetel politiků, pro média jsme milionáři s velkými dotacemi a neuvěřitelnými zisky  Ve službách médií proti nám jsou i někteří státní úředníci…

22 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ROK 2007 - ZÁKLAD DOBRÉ BUDOUCNOSTI ?  Racionálně vyhodnotit výsledky roku 2007 doma i v EU.  Neukvapovat se, nedělat rychlá rozhodnutí, která by nás mohla časem mrzet.  Neopouštět financování zemědělství na úkor jiných oblastí.  Pozor - další vlna zdražování vstupů (energie, chemie, hnojiva, apod.) - dopady reformy, kumulace vlivů, včetně DPH - očekávání dalších reformních batohů

23 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz VÝHLED Z POHLEDU AK ČR  Využít stávajícího zájmu veřejnosti i politiků o dění v zemědělství z důvodu zvyšování cen potravin.  Nezbytné změnit image zemědělství směrem k veřejnosti i k vlivovým strukturám.  Méně naříkat, využívat positivní komunikaci.  Tím se však nezříkáme v případě potřeby nátlakových akcí (hraniční přechod, pochod Prahou, apod.).  Nastal čas návratu k výrobě, návratu a obnovy potřebného rozměru českého zemědělství.

24 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ZÁVĚRY Přišel čas změny přístupu k zemědělství:  Přišel čas vzít naše zemědělství jako plnoprávné a prorůstové odvětví.  Přišel čas posoudit jeho úlohu z pohledu nových globálních tendencí svět. trhu.  Přišel čas zasadit se o změnu SZP EU jako politiky škrtů a stropů.  Přišel čas dokázat vysvětlit tuto novou situaci naší veřejnosti.

25 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz CO UDĚLAT PRO NASTARTOVÁNÍ ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ? 1/2  Intenzifikace produkce, zejména obilovin, řepky a spec.plodin, včetně rozšíření kukuřice na zrno.  Intenzifikace živočišné produkce.  Využití pěstované a zbytkové biomasy pro energetické a průmyslové účely.  Příprava využití biopaliv II. generace.  Obnovit utlumená odvětví a zavést nová - výroby zeleniny a ovoce - výroby zahradnických a školkařských výrobků - výroba čerstvých chlazených a zmrazených pokrmů

26 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz CO UDĚLAT PRO NASTARTOVÁNÍ ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ? 2/2  analýza jednotlivých výrobkových vertikál, včetně předpokládaných změn SZP (zmíněné příklady a dále například ekologické zemědělství, GM plodiny, nezemědělské činnosti);  zpracování koncepce rozvoje zemědělství jako součásti rozvoje venkova, definice zdrojů, opatření a jejich realizace;  komunikace se spotřebitelem o způsobech výroby, zpracování, kvalitě, bezpečnosti, apod. české produkce;  zrovnoprávnění EU15 a EU10+2 v systému SZP EU, nepřipustit další znevýhodnění reformami  Přesvědčit politiky a voliče o roli českého zemědělství

27 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz Josef LUX roku 1997: „Malá výnosnost zemědělství tkví ve skutečnosti, že ceny za něž zemědělci prodávají rostou výrazně pomaleji než náklady.“ Tuto základní myšlenku je třeba mít na zřeteli, abychom rozuměli volání zemědělců a abychom mohli hledat reálná řešení. Zodpovědnost má však i stát, který se nesmí zříci odpovědnosti, protože celý sektor přesahuje významem ekonomické kategorie ! Dodávám – kdyby žil, české zemědělství by bylo dál

28 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PŘEJI NAŠEMU ZEMĚDĚLSTVÍ ZDAR !


Stáhnout ppt "Blanická 3, 772 00 Olomouc, tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: portál: 74. Žofínské fórum."

Podobné prezentace


Reklamy Google