Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální patologie SCPT SCPA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální patologie SCPT SCPA"— Transkript prezentace:

1 Sociální patologie SCPT SCPA
7. přednáška Závislosti Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. FPE ZČU v Plzni

2 Terminologie Závislost je podle WHO: „skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více“. nejvýznamnější závislosti: - na alkoholu - na drogách - gamblerství droga: látka, která má psychotropní účinek a může vyvolat závislost gamblerství: patologické hráčství akutní intoxikace: přechodný stav po aplikaci psychoaktivní látky abstinenční syndrom: rychle (do 24 hod.) se rozvíjející bouřlivé vegetativní a psychopatologické reakce, vyvolané nedostatkem drogy

3 Diagnostika závislosti
Závislost na drogách: při třech a více symptomech během posledního roku 1) silná touha nebo pocit puzení užívat látku 2) potíže v kontrole užívání látky 3) somatický odvykací stav 4) průkaz tolerance 5) postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů 6) pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků Patologické hráčství: neustálé a opakované maladaptivní hráčské chování vyznačující se nejméně pěti z následujících příznaků: 1) zaujetí hráčstvím ( např. snaha o znovuprožití minulých hráčských zkušeností, následků hazardu nebo plánování nového hazardu nebo přemýšlení o způsobech, jak získat peníze na hraní 2) potřeba hrát se stále většími částkami peněz za účelem dosažení vzrušení 3) opakované neúspěšné pokusy kontrolovat, přerušit nebo vzdát se hraní 4) neklid nebo podrážděnost při pokusu přerušit nebo vzdát se hraní 5) hraní jako způsob útěku od problémů nebo snaha zbavit se dysforické nálady, např. pocit bezmoci, viny, úzkosti, deprese 6) po prohře peněz se často další den vrací, aby je znovu získal ( hon za penězi) 7) lže členům rodiny, terapeutů, nebo jiným aby zastřel rozsah svého hráčství 8) páchá nelegální činy, jako padělání, podvody, krádeže nebo zpronevěry, aby získal peníze na financování hráčství 9) hráčstvím ohrozil nebo ztratil významné přátelé, práci, nebo příležitost ke vzdělání a kariéře 10) spoléhá se na jiné, že poskytnou peníze a napraví špatnou finanční situaci způsobenou hráčstvím

4 1) alkoholo.-.barbiturátový typ 2) amfetaminový typ 3) kanabisový typ
Dělení drog podle WHO: 1) alkoholo.-.barbiturátový typ 2) amfetaminový typ 3) kanabisový typ 4) kokainový typ 5) halucinogenní typ 6) opiátový typ 7) solvenciový typ (sniffing) 8) tabakismus 9) kofeinismus

5 Stádia závislosti 1) experimenty s drogou: často pod vlivem sociální skupiny 2) rekreační užívání: okouzlení drogou, která hodně dává a nic nebere 3) rozvoj drogové závislosti: první negativní zkušenosti, fáze dvojího programu - abstinenční + prodrogový 4) droga na plný úvazek: droga není důležitá, ale dovoluje žít) 5) drogový stereotyp: droga = život Gamblerství: fáze vyhrávací fáze prohrávání fáze nekontrolovaného hraní

6 Příčiny závislostí Příčinám se věnuje genetika, psychologie, psychiatrie, sociologie, antropologie atd. osobní predispozice učení, zpevňování sociopatogeneze rodiny teorie anomie etnografická teorie Motivace k experimentování: - motivace interpersonální: snaha získat uznání vrstevníků - motivace sociální: potřeba identifikace se sociální skupinou - motivace fyzická: snaha po fyzickém uvolnění - motivace senzorická: touha po výjimečné senzorické stimulaci - motivace emocionální: potřeba řešit osobní problémy - motivace intelektuální: únik nudě, atd.

7 Formy terapie drogových závislostí:
Detoxifikační jednotka Ambulantí léčba: krátkodobá, intenzivní Krátkodobá ústavní léčba Střednědobá ústavní léčba Dlouhodobá ústavní léčba Terapeutická komunita Doléčování a resocializace

8 Detoxifikační jednotka
farmakoterapie individuální terapie přísná léčebná terapie testování drog při vstupu spolupráce s rodinou

9 Ambulantní léčba Krátkodobá ambulantí léčba: v případě krátkodobé závislosti, předpoklad úspěšného oddělení od drogové scény většinou 6 měsíců využívané prostředky: individuální terapie (1-5x týdně) skupinová terapie (1x týdně) spolupráce s rodinou (výchova a volnočasové aktivity) Intenzivní ambulantní léčba: v případě středně těžké závislosti 40 hod. týdně individuální terapie skupinová terapie spolupráce s rodinou volnočasové aktivity výchovné a rehabilitační aktivity

10 Ústavní léčba Krátkodobá (4-9 týdnů) a střednědobá (3-6 měsíců) ústavní léčba: charakteristika klienta: vysoké abstinenční příznaky, potřeba intenzivního lékařského sledování, emocionální a behaviorální komplikace, velký odpor k léčbě, potřeba motivovat, neschopnost kontroly užívání drog bez celodenního dohledu, okolí léčbě nebezpečné (drogová komunita), využití principů terapeutických komunit využívané prostředky: individuální terapie skupinová terapie spolupráce s rodinou volnočasové aktivity výchovné a rehabilitační aktivity léčebný režim farmakoterapie Dlouhodobá ústavní léčba: charakteristika klienta: silné abstinenční příznaky, nutnost lékařské péče 24hodin denně, těžké psychické problémy (nutnost psychiatrické péče), velký odpor k léčbě, silná potřeba podpory motivace

11 Terapeutická komunita
malé zařízení nezdravotnického typu ( kolem 20 klientů), pobyt 6-8 měsíců (střednědobý) nebo rok a více (dlouhodobý program) využívané prostředky: strukturovaný denní režim (rituály) ergoterapie volnočasové aktivity skupinová terapie individuální terapie

12 Systém prevence závislostí
primární prevence: cílem je předcházet problému u těch, kteří ještě nezačali užívat sekundární prevence: cílem je zastavit užívání u těch, kteří už začali experimentovat terciální prevence: cílem je předcházení závažným zdravotním ohrožením u závislých Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období

13 Konec sedmé přednášky


Stáhnout ppt "Sociální patologie SCPT SCPA"

Podobné prezentace


Reklamy Google