Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAVBA TRATÍ Vytvořil: Michal Jedlička. O čem budeme mluvit? jak postavit tratě a co všechno se stavbou souvisí jak postavit tratě a co všechno se stavbou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAVBA TRATÍ Vytvořil: Michal Jedlička. O čem budeme mluvit? jak postavit tratě a co všechno se stavbou souvisí jak postavit tratě a co všechno se stavbou."— Transkript prezentace:

1 STAVBA TRATÍ Vytvořil: Michal Jedlička

2 O čem budeme mluvit? jak postavit tratě a co všechno se stavbou souvisí jak postavit tratě a co všechno se stavbou souvisí klíčové oblasti stavby tratí klíčové oblasti stavby tratí rozdíly ve stavbě jednotlivých disciplín rozdíly ve stavbě jednotlivých disciplín

3 Stavíme tratě

4 Před stavbou tratí spoluúčast stavitele na výběru terénu a centra závodu spoluúčast stavitele na výběru terénu a centra závodu výběr formy závodu, která se pro daný terén nejvíc hodí výběr formy závodu, která se pro daný terén nejvíc hodí průzkum terénu s podkladovou mapou, později s nově vytvořenou mapou průzkum terénu s podkladovou mapou, později s nově vytvořenou mapou určení průměrného času na kilometr a spočítání délek tratí pro jednotlivé kategorie určení průměrného času na kilometr a spočítání délek tratí pro jednotlivé kategorie

5 Projektování tratí postavení hlavní tratě závodu postavení hlavní tratě závodu hledání zajímavých postupů – na volbu, na realizaci hledání zajímavých postupů – na volbu, na realizaci hledání zajímavých míst pro kontroly hledání zajímavých míst pro kontroly hledání způsobů jak „nachytat“ závodníky hledání způsobů jak „nachytat“ závodníky otestování tratě otestování tratě postavení nejkratší tratě závodu postavení nejkratší tratě závodu určení koncepce vedení tratí - koridory určení koncepce vedení tratí - koridory postavení ostatních tratí v pořadí důležitosti (E,A,B,C,...) postavení ostatních tratí v pořadí důležitosti (E,A,B,C,...) ověřování si svých úvah v terénu, komunikace s mapařem ověřování si svých úvah v terénu, komunikace s mapařem

6 Po stavbě tratí roznos lístečků (+ závěrečný průzkum terénu) roznos lístečků (+ závěrečný průzkum terénu) vytvoření popisů všech kontrol vytvoření popisů všech kontrol spoluúčast na tvorbě pokynů a startovního pořadí jednotlivých kategorií spoluúčast na tvorbě pokynů a startovního pořadí jednotlivých kategorií spoluúčast na uspořádání shromaždiště – doběhové koridory, divácké úseky spoluúčast na uspořádání shromaždiště – doběhové koridory, divácké úseky výstupy - pro výpočetní centrum, komentátory výstupy - pro výpočetní centrum, komentátory pokyny pro roznašeče kontrol pokyny pro roznašeče kontrol komunikace s vedoucími ostatních úseků komunikace s vedoucími ostatních úseků

7 Omezení při stavbě tratí  prostor závodu – velikost, charakter terénu, zakázané oblasti, povinné přeběhy, umístění startu a cíle, více závodů na jedné mapě, předchozí využití  druh závodu – úroveň, forma, délka, počet vypsaných kategorií  technická omezení – celkový počet kontrol, kapacita čipů, SW možnosti  další – špatně zmapované oblasti

8 Obtížnost tratí  pro začátečníky a žáky – nenáročné, orientačně jednodušší, s dostatečným množstvím vodících linií  pro veterány – orientačně složité, ale ne příliš drsné  pro elitní a áčkové závodníky – orientačně i fyzicky velmi náročné a obtížné

9 Klíčové oblasti stavby tratí

10 Postupy  na volbu – dvě a více variant  na realizaci – orientačně složité, závodník vybírá ideální „stopu“  na přesun – potřebujeme se dostat do místa odkud bude začínat další zajímavý postup nebo musíme překonat nezajímavé pasáže

11 Postupy na volbu postup na volbu = 2 a více na první pohled rovnocenných variant (nereálná volba není variantou) postup na volbu = 2 a více na první pohled rovnocenných variant (nereálná volba není variantou) velkou roli hraje vizuální dojem – nepatrný posun kontroly může mít vliv na následnou volbu velkou roli hraje vizuální dojem – nepatrný posun kontroly může mít vliv na následnou volbu varianty mapově a silově náročnější by měly být časově výhodnější varianty mapově a silově náročnější by měly být časově výhodnější do rozhodování vstupuje i závodníkova únava – ke konci závodu se více obíhá do rozhodování vstupuje i závodníkova únava – ke konci závodu se více obíhá ideální volba nesmí vést mimo mapu ideální volba nesmí vést mimo mapu existují terény kde kvalitní dlouhý postup na volbu nevymyslíme existují terény kde kvalitní dlouhý postup na volbu nevymyslíme

12 Na kvalitní dlouhý postup potřebujeme vhodný terén MČR 2005 MČR 2000

13 Kontroly jednoznačné určení – s pomocí mapy a popisů musí být každá kontrola přesně a jednoznačně určena jednoznačné určení – s pomocí mapy a popisů musí být každá kontrola přesně a jednoznačně určena odpovídající obtížnost – dané kategorii a formátu tratě odpovídající obtížnost – dané kategorii a formátu tratě férovost – nestavět do špatně zmapovaných míst, do souvislých ploch bez záchytných bodů, nestavět na okraj mapy férovost – nestavět do špatně zmapovaných míst, do souvislých ploch bez záchytných bodů, nestavět na okraj mapy vzdálenost mezi kontrolami vzdálenost mezi kontrolami kódy – nepoužívat podobné kódy pro sousedící kontroly kódy – nepoužívat podobné kódy pro sousedící kontroly

14 Jednoduché kontroly na vodící linii nebo těsně za ní (cesta, potok, rozhraní porostů, ale i hřbet nebo údolí) na vodící linii nebo těsně za ní (cesta, potok, rozhraní porostů, ale i hřbet nebo údolí) v blízkosti výrazných ploch (louka, hustník, rybník) v blízkosti výrazných ploch (louka, hustník, rybník) nabíhané se do „trychtýře“ nabíhané se do „trychtýře“ na nejvýraznějším objektu na nejvýraznějším objektu na vrcholu kopce na vrcholu kopce u velkých umělých objektů u velkých umělých objektů umístění z náběhové strany umístění z náběhové strany

15 Náročné kontroly v detailních a nepřehledných oblastech (na menších objektech) v detailních a nepřehledných oblastech (na menších objektech) v oblastech se sníženou viditelností v oblastech se sníženou viditelností na negativních tvarech na negativních tvarech ve svahu ve svahu na odvrácené straně objektu na odvrácené straně objektu před „záchytnou“ linií před „záchytnou“ linií nabíhané ze zhora dolů nabíhané ze zhora dolů

16 Koridory MČR štafet a klubů 2005

17 Při stavbě pamatovat na občerstvovačky – požadované rozmístění po trati, vhodné umístění na daném místě, dostupnost pro pořadatele občerstvovačky – požadované rozmístění po trati, vhodné umístění na daném místě, dostupnost pro pořadatele radiokontroly – místa vhodná pro radiové spojení + správné umístění na trati radiokontroly – místa vhodná pro radiové spojení + správné umístění na trati divácké kontroly, úseky – zatraktivnění závodu divácké kontroly, úseky – zatraktivnění závodu

18 Časté stavitelské chyby nedostatečné využítí celého závodního prostoru nedostatečné využítí celého závodního prostoru příliš jednoduché kontroly příliš jednoduché kontroly sporné kontroly – mapa nesedí se skutečností sporné kontroly – mapa nesedí se skutečností kontroly na náhodu – uprostřed souvislých ploch s minimem záchytných bodů kontroly na náhodu – uprostřed souvislých ploch s minimem záchytných bodů nedostatek, špatné rozmístění nebo nevhodné umísťování občerstvovaček nedostatek, špatné rozmístění nebo nevhodné umísťování občerstvovaček optimální varianty vedou přes zakázané prostory optimální varianty vedou přes zakázané prostory

19

20 Prvky správně postavené tratě maximální využití daného prostoru maximální využití daného prostoru kontroly obtížné na dohledávku vyžadující přesné čtení mapy i popisů (ne záludné, sporné a extrémně zašité) kontroly obtížné na dohledávku vyžadující přesné čtení mapy i popisů (ne záludné, sporné a extrémně zašité) postupy variantní a (nebo) náročné na realizaci, příp. přeběhové postupy variantní a (nebo) náročné na realizaci, příp. přeběhové střídání kratších a delších postupů střídání kratších a delších postupů časté změny směru – využívání křížení (ale opatrně s ostrými úhly) časté změny směru – využívání křížení (ale opatrně s ostrými úhly) vyvarování se proti běhů s jinými tratěmi vyvarování se proti běhů s jinými tratěmi chuť stavitele si navrženou trať proběhnout chuť stavitele si navrženou trať proběhnout vizuálně pěkná trať vizuálně pěkná trať

21 Rozdíly ve stavbě jednotlivých disciplín

22 Sprint charakteristika – závodění ve velmi vysoké rychlosti charakteristika – závodění ve velmi vysoké rychlosti terén - park, ulice i les umožňující dobrou běžeckou rychlost terén - park, ulice i les umožňující dobrou běžeckou rychlost volby postupů - obtížné, vyžadující vysokou koncentraci volby postupů - obtížné, vyžadující vysokou koncentraci kontroly - technicky jednodušší kontroly - technicky jednodušší mapa 1:4000 nebo 1:5000 mapa 1:4000 nebo 1:5000 startovní interval 1 minuta startovní interval 1 minuta směrný čas vítěze 15 min. směrný čas vítěze 15 min.

23 Jak má vypadat sprint? sprint? Park? Město? Les? Nebo od každého kousek?

24 Krátká trať (middle) charakteristika – závodění ve vysoké rychlosti, ale nutící závodníky přizpůsobovat rychlost orientační náročnosti charakteristika – závodění ve vysoké rychlosti, ale nutící závodníky přizpůsobovat rychlost orientační náročnosti terén – technicky náročný (detailní) terén terén – technicky náročný (detailní) terén volby postupů – kratší a střední volby postupů volby postupů – kratší a střední volby postupů kontroly – hodně a technicky obtížné kontroly – hodně a technicky obtížné mapa 1:10000 (1:15000) mapa 1:10000 (1:15000) startovní interval 2 minuty startovní interval 2 minuty směrný čas vítěze v D21 i H21 - 35 min. směrný čas vítěze v D21 i H21 - 35 min.

25 MS Japonsko ? SP Anglie Jak má vypadat krátká trať? krátká trať? nebo

26 Klasická trať charakteristika – fyzicky náročný závod, vyžadující vytrvalost a odhad závodního tempa charakteristika – fyzicky náročný závod, vyžadující vytrvalost a odhad závodního tempa terén – fyzicky těžký terén umožňující dobré volby postupů terén – fyzicky těžký terén umožňující dobré volby postupů volby postupů – významné volby postupů, včetně několika dlouhých postupů volby postupů – významné volby postupů, včetně několika dlouhých postupů kontroly – různé technické obtížnosti kontroly – různé technické obtížnosti mapa 1:15000 (1:10000) mapa 1:15000 (1:10000) startovní interval 2 – 5 min. startovní interval 2 – 5 min. směrný čas vítěze v D21 - 65 min, směrný čas vítěze v D21 - 65 min, H21 - 90 min. (M ČR finále A + 5 min.)

27 MS Švédsko ? MS Japonsko Jak má vypadat klasická trať? klasická trať? nebo

28 Štafety charakteristika – závodění v kontaktu ve vysoké rychlosti, závodníci mají některé kontroly společné, některé rozdílné charakteristika – závodění v kontaktu ve vysoké rychlosti, závodníci mají některé kontroly společné, některé rozdílné terén – komplexní terén umožňující dobré farstování terén – komplexní terén umožňující dobré farstování volby postupů – kratší a střední volby postupů volby postupů – kratší a střední volby postupů kontroly – různé technické obtížnosti kontroly – různé technické obtížnosti mapa 1:10000 (1:15000) mapa 1:10000 (1:15000) hromadný start hromadný start směrný čas v D21 - 120 min., směrný čas v D21 - 120 min., H21 - 135 min

29 Farstování MČR štafet 2005

30 Stavba tratí na počítači Orienteering Organizer OCAD

31 Kde najít další informace? webové stránky ČSOB > informace sekce OB > dokumenty webové stránky ČSOB > informace sekce OB > dokumenty Zdeněk Lenhart - Stavba tratí pro OB (metodický dopis - 1987) Zdeněk Lenhart - Stavba tratí pro OB (metodický dopis - 1987) Soutěžní řád soutěží ČSOB (definice disciplín, směrné časy) Soutěžní řád soutěží ČSOB (definice disciplín, směrné časy) Pravidla OB Pravidla OB Piktogramy pro OB Piktogramy pro OB Časopis OB – Seriál „Staveniště“ od Radka Novotného Časopis OB – Seriál „Staveniště“ od Radka Novotného

32 Závěrečná prosba na stavitele stavme v našich relativně jednoduchých terénech tratě pěkné a orientačně maximálně náročné („vyždímejme“ ze závodních prostorů maximum) stavme v našich relativně jednoduchých terénech tratě pěkné a orientačně maximálně náročné („vyždímejme“ ze závodních prostorů maximum) stavme tratě s citem a nesnažme se za každou cenu držet stavitelských příruček (= v případech kdy to trati může uškodit) stavme tratě s citem a nesnažme se za každou cenu držet stavitelských příruček (= v případech kdy to trati může uškodit) uvědomme si, že kvalitní závod nelze postavit za jedno odpoledne uvědomme si, že kvalitní závod nelze postavit za jedno odpoledne


Stáhnout ppt "STAVBA TRATÍ Vytvořil: Michal Jedlička. O čem budeme mluvit? jak postavit tratě a co všechno se stavbou souvisí jak postavit tratě a co všechno se stavbou."

Podobné prezentace


Reklamy Google