Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Praha, 18. září 2013 NÁRODNÍINFORMAČNÍSEMINÁŘ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Praha, 18. září 2013 NÁRODNÍINFORMAČNÍSEMINÁŘ."— Transkript prezentace:

1 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Praha, 18. září 2013 NÁRODNÍINFORMAČNÍSEMINÁŘ

2 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Uvítání - Poděkování Pedagogům spolupracujících škol všech stupňů Lektorům i vedení vzdělávacích společností Zástupcům krajských úřadů (Pardubický, Jihočeský, Vysočina) Zástupcům ministerstev (MŠMT, MV, MPO, MPSV) Zástupcům ÚP (GŘ, Praha, Plzeň, Olomouc, Pardubice, Písek) Zástupcům NÚV a CERMAT … a všem dalším přítomným i nepřítomným

3 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Mobilní a internetové technologie … koncept ECDL reaguje nejen na rychlý a trvalý rozvoj počítačových technologií, ale i na oblasti, ve kterých jsou tyto technologie využívány; nejde o změnu, ale o další oblast či způsob využití Rozšíření oblastí zkoušek ECDL … koncept ECDL musí jít ruku v ruce s potřebou využívat počítačové dovednosti, a to nejen co do hloubky, ale také co do šířky (rozsahu, pokrytí, …) Větší pružnost systému ECDL zkoušek … koncept ECDL musí být schopen přizpůsobit se požadavkům škol, vzdělavatelů, trhu práce, zaměstnavatelů i státní správy Zpřístupnění zkoušek ECDL široké veřejnosti … koncept ECDL musí být schopen nabídnout objektivní systém ověřování počítačových znalostí a dovedností i těm nejméně zdatným uživatelům ICT Co je „New ECDL“

4 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Moduly ECDL

5 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Každý modul má svůj Sylabus … Sylabus 5.0 Core pro balík historických sedmi modulů se rozpadl na samostatné Sylaby, podobně Sylabus 2.0 Advanced Sylaby se vyvíjejí samostatně … některé oblasti se vyvíjejí rychleji, jiné pomaleji, některé jsou pravděpodobně na vrcholu vývoje, další budou vznikat Sylaby Core a Advanced … mezinárodní Sylaby vyvíjí a spravuje nadace ECDL Foundation Irsko Sylabus Digitální fotografie … národní Sylabus vyvíjí a spravuje pracovní skupina ECDL Czech Republic Sylaby ECDL

6 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Programy ECDL Programem se rozumí množina ECDL modulů … s obdobnou obtížností, nebo zaměřená na určitou cílovou / profesní skupinu obyvatelstva (Program ECDL Core, ECDL Advanced, ECDL for Kids, e-Signature, …) Do programu ECDL Core patří „modré“ moduly … program je určen nejširší veřejnosti; tomuto programu by měla odpovídat úroveň výuky počítačových dovedností na základních a středních školách Do programu ECDL Advanced patří „oranžové“ moduly … program je určen zkušenější veřejnosti; tomuto programu by měla odpovídat úroveň výuky počítačových dovedností na „lepších“ středních a na vysokých školách Do programu Digitální fotografie patří „červené“ moduly … program je určen odborné veřejnosti; tomuto programu by měla odpovídat úroveň výuky dovedností spojených s digitální fotografií na středních odborných školách

7 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Profily ECDL Profilem ECDL se rozumí skupina zkoušek … která tvoří celek s konkrétní vypovídací schopností nebo skupina modulů profesně nebo zájmově orientovaná Profil lze sestavit libovolnou kombinací … modulů nebo si vybrat některý z mezinárodně doporučených nebo typických profilů Kombinovat lze moduly ze všech programů … dostupných v ČR tedy, z ECDL Core, ECDL Advanced i z programu Digitální fotografie ECDL PROFILE

8 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Profil „Digitální gramotnost“ Nejznámější je profil „Digitální gramotnosti“ … v ČR známý pod pojmem „ECDL Start“ Typickou cílovou skupinou jsou zejména … žáci základních škol, žáci středních odborných škol, učitelé jazyků a netechnických předmětů, úředníci, živnostníci, nezaměstnaní v procesu rekvalifikace, senioři a další 4 libovolné moduly … podmínky uplatňované do roku 2010 3 povinné + 1 volitelný modul … aktuální, platné podmínky v ČR 4 povinné moduly … nové, budoucí podmínky platné od ???

9 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Profil „Digitální kvalifikace“ Nejrozšířenější je profil „Digitální kvalifikace“ … v ČR známý pod pojmem „ECDL Komplet“ nebo „ECDL Core“ Typickou cílovou skupinou jsou zejména … žáci gymnázií, středních technických a odborných škol, učitelé ICT a technických předmětů, vyšší úředníci, odborní a vedoucí zaměstnanci, vzdělanější nezaměstnaní v procesu rekvalifikace a další 7 povinných modulů … podmínky uplatňované do roku 2010 3 povinné + 4 volitelné moduly … aktuální, platné podmínky v ČR 4 povinné + 3 volitelné moduly … nové, budoucí podmínky M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

10 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Typické profily ECDL Žáci gymnázií a všeobecně vzdělávacích škol… Žáci technických a průmyslových škol… Žáci učilišť a vyšších odborných škol…

11 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Typické profily ECDL Učitelé informatických předmětů… Učitelé technicky orientovaných předmětů… Učitelé jazyků a ostatních netechnických předmětů…

12 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Typické profily ECDL Úředníci… Vedoucí… Technici… Prodejci… Řemeslníci…

13 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz 150 akreditovaných organizací všech druhů … z toho 11 v rámci programu ECDL Advanced a 30 pro vybrané nové moduly 271 akreditovaných místností po celé ČR … z toho 36 pro vybrané nové moduly 466 vyškolených lektorů / testerů … z toho 21 v rámci programu ECDL Advanced a 32 pro vybrané nové moduly Školy všech stupňů a učitelé … tvoří přibližně 57% akreditovaných subjektů, komerční vzdělávací organizace 39%, podniky a organizace veřejné správy 4% Oficiální seznamy akreditovaných subjektů … na www.ecdl.cz; napojeny na IS WASET a periodicky aktualizoványwww.ecdl.cz Zkoušky ECDL lze realizovat … v této chvíli na 54 druzích programového vybavení (proprietární i open source) ECDL v České republice

14 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Nejvyšší kontrolní úřad … vzdělávání a ověřování výsledků vzdělávání zaměstnanců NKÚ zakotveno v personální politice; vlastní testovací středisko; výrazné zefektivnění vzdělávání a snížení nákladů Ministerstvo vnitra ČR … vzdělávací projekty spolufinancované ESF; běží několik let; zaměstnanci ministerstva a dalších správních úřadů; e-learning zakončený zkouškami ECDL; dobrovolná účast, mnoho úředníků pokračovalo nad rámec projektu v dalším vzdělávání zakončeném zkouškami ECDL z obtížnějších oblastí Úřady práce ČR … ÚP využívají již řadu let ECDL jako nástroj pro ověřování výsledků vzdělávání v rámci samostatných projektů a v programu rekvalifikací; akreditace ECDL je kvalifikačním předpokladem v řadě veřejných soutěží; v poslední době je ECDL systematicky využíváno na úrovni krajů … výrazné zvýšení účinnosti vzdělávání a smysluplnosti vynaložených prostředků Příklady dobré praxe

15 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Zjednodušená zkušenost… Vzdělávací kurz zakončený „nějak“ Několik jedinců projevuje aktivní zájem, ostatní jsou pasivní, některé účastníky to zjevně nezajímá, lektora to nebaví, není schopen se přiměřeně věnovat všem, plánovaný rozsah se stejně neprobere, ověření výsledků vzdělávání není žádné, nebo je, ale lektor to více či méně provede za účastníka… Vzdělávací kurz zakončený objektivní zkouškou ECDL Menší část účastníků je pasivní, většina se snaží, vzdělávání je výrazně účinnější, účastníci jsou motivováni udržet pozornost, lektora to baví, nemůže to „odfláknout“, musí probrat „všechno“, všichni vědí, že na závěr je čeká zkouška, kterou nepůjde „nějak vyřešit“… Vzdělávání „po česku“

16 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Bezpečnost při využívání ICT (M12) … vhodný pro všechny uživatele počítačů a internetu;... lze použít prostředí AVG Anti-Virus, Chrome, Firefox, Security Essentials, Internet Explorer, NOD32 Antivirus, 7-Zip, Microsoft Word Tvorba webových stránek a publikace na internetu (M10) … vhodný zejména pro střední technické a odborné školy, prodejce, živnostníky, techniky;... lze použít prostředí KompoZer, PSPad, Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web, Chrome, Firefox Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky (M9) … vhodný zejména pro střední technické a odborné školy;... lze použít prostředí Gimp, Adobe Photoshop, Photoshop Elements, Corel PhotoPaint Moduly M9, M10, M12

17 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Modul M13 Plánování projektů (M13) … vhodný zejména pro střední všeobecně vzdělávací školy, úředníky, odborné referenty, vedoucí a technické pracovníky;... modul je mimo jiné vhodným základem pro další vzdělávání nebo individuální certifikaci v oblasti projektového řízení;... lze použít prostředí Microsoft Project a v dohledné době volně dostupný ProjectLibre Garantem odborné lokalizace a souladu s mezinárodním standardem IPMA (International Project Management Association) … je Společnost pro projektové řízení, o. s. se sídlem v Brně; SPŘ je profesní organizace projektových manažerů, nejvyšší odborná, mezinárodně uznávaná autorita v otázkách projektového řízení v ČR; bližší informace www.cspr.cz a www.ipma.czwww.cspr.czwww.ipma.cz

18 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Spolupráce a sdílení informací na internetu (Online Collaboration) … nový modul, zaměřený na mobilní technologie a internetové nástroje, cloudy, sociální sítě, plánování času; … vhodný zejména pro střední a vysoké školy, žáky, studenty a učitele nebo pro zaměstnance/zaměstnavatele preferující využívání moderních technologií;... v ČR dostupný od Q4 / 2013 Základy práce s počítačem a se soubory (Computer Essentials) Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials) … inovované moduly, obsahově téměř totožné s původními moduly M2 a M7; … doplněné o teoretické otázky z modulu M1, zjednodušené praktické úkoly, jednodušší hodnocení výsledků;.. vhodné pro nejširší veřejnost, základní a střední školy, rekvalifikace, začátečníky; lze využít prostředí Windows i Linux;... v ČR dostupné od Q3 / 2013 Moduly M2, M7, M14

19 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Digitální fotografie Správa a archivace digitálních fotografií (DF1) Úpravy a vylepšení digitálních fotografií (DF2) Sdílení a prezentace digitálních fotografií (DF3) … vhodné pro střední a vysoké školy, zaměstnance veřejné správy, průmyslu, obchodu, vzdělávání, vědy a výzkumu, služeb;... dovednosti uplatnitelné v profesním i soukromém životě;... obtížnost programu leží mezi programy Core a Advanced;... dostupné od Q3 / 2013 Odborným garantem národního programu DF … je společnost ZONER software, a.s. se sídlem v Brně, autorita v oblasti digitální fotografie nejen na českém trhu, bližší informace www.zoner.euwww.zoner.eu

20 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz ECDL Certifikáty … nejsou jediným cílem konceptu ECDL, jde především o vzdělávání Existuje více druhů ECDL certifikátů … každý říká o digitálních dovednostech svého držitele něco jiného Vzhled certifikátů … se mění jednou za několik let; jsou chráněny hologramy; alternativy v podobě plastových „karet” Názvy a obsah certifikátů … názvy se postupně sjednocují; texty jsou dvojjazyčné (angličtina + národní jazyk) Platnost certifikátů … není časově ani právně omezena; dokládají gramotnost / kompetence, nikoli konkrétní znalost; na certifikátech je uveden datum vystavení; certifikát ECDL Profile je seznam úspěšně složených dílčích zkoušek

21 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz ECDL Start / Base 4

22 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz ECDL Core / Standard 7

23 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz ECDL Advanced / Expert 3

24 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz ECDL Modular / Profile Skutečný „Řidičák na počítač“ Certifikát ECDL Profile … je seznamem všech historicky úspěšně složených zkoušek ECDL

25 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Vypovídací schopnost

26 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Podpora ECDL v ČR Dlouhodobá aktivní snaha o propagaci smyslu a cílů ECDL … digitální gramotnost a kvalifikace, ICT přenositelné kompetence, e-skills, systém celoživotní vzdělávání Zainteresované strany … MV, MŠMT, MPSV, GŘÚP, ÚP, KÚ, NÚV, PČR, Senát PČR, velcí zaměstnavatelé, základní, střední i vysoké školy, neziskové i ziskové vzdělávací organizace, organizace hájící zájmy zdravotně postižených a sociálně vyčleněných osob Akreditace MŠMT … pro rekvalifikace; pracovní činnost „Počítačová gramotnost podle konceptu ECDL“; současný stav umožňuje využívat moduly M1 až M7 … pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP); odborná příprava testerů Rámcové / školní vzdělávací plány (RVP / ŠVP) … RVP pro střední odborné vzdělávání - „obsah tématu splňuje požadavky systému ECDL“; školy implementují vzdělávání i ověřování výsledků do svých ŠVP Evropské / národní kvalifikační rámce (EQF / NQF) … Koncept ECDL je implementován řadou evropských zemí do NQF; kategorizace všech v ČR využívaných úrovní „ECDL kvalifikace“ a jejich začlení do připravovaného NQF

27 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Propagace ECDL Články, komentáře, rozhovory, seriály … ČSKI, pracovní skupina ECDL-CZ, testovací střediska; monitoring na webu www.ecdl.cz, sekce „Aktuality / Napsali o ECDL“ www.ecdl.cz Aktivní podpora partnerů a veřejné správy … linka telefonické podpory pro pracovníky úřadů práce … konzultace pravidel ECDL, přiměřenosti nákladů, doporučení rozsahu přípravy na ECDL zkoušky nebo vhodnosti cílové skupiny pro zadavatele veřejných soutěží … prezentace; pomoc při zpracování podkladů; dokládání kvalifikačních předpokladů … osobní asistence při jednáních s potenciálními zájemci o využití ECDL Propagační kampaň … ve stylu celosvětového programu „New ECDL“ … cílové skupiny:Školy všech stupňů a zaměření ÚP, nezaměstnaní a sociálně vyčlenění Zaměstnanci a zaměstnavatelé

28 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Propagační letáčky

29 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Moderní úředník pracující v moderní veřejné správě … a jeho vzdělávání Michal Rada, Ministerstvo vnitra ČR

30 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Akreditace / Licence Pro vzdělávání podle konceptu ECDL … licence není potřeba; každý může libovolně využívat ECDL Sylaby a podle nich vzdělávat nezávisle na tom, zda na konci vzdělávání jsou/nejsou zkoušky ECDL Pro realizaci zkoušek ECDL … může licenci testovacího střediska získat kterákoli škola, vzdělávací organizace, organizace státní správy nebo zaměstnavatel Několik čísel… 150 / 271 / 466

31 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Akreditovaní testeři Oficiální seznam akreditovaných testerů … je uveden na www.ecdl.cz/testeri.php, a to včetně rozsahu akreditace; seznam je napojen na IS WASET a je oficiálním důkazem platné akreditace (doklady pro VS)www.ecdl.cz/testeri.php … testeři s akreditací pro program ECDL Advanced jsou uvedeni v samostatném seznamu Rozšíření akreditace programů Core / Advanced / DF … je zcela analogické; vyžaduje úspěšné absolvování zkoušky ECDL z vybraného modulu za ztížených podmínek … žádná další odborná příprava testerů není nutná! Opětovné absolvování odborné přípravy testera … je zcela dobrovolné a zdarma! … doporučeno testerům, kteří získali akreditaci do roku 2007 včetně

32 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Akreditovaná střediska Oficiální seznam akreditovaných středisek … je uveden na www.ecdl.cz/strediska.php, a to včetně rozsahu akreditace; seznam je napojen na IS WASET a je oficiálním důkazem platné akreditace (doklady pro VS)www.ecdl.cz/strediska.php … střediska s akreditací pro program ECDL Advanced jsou uvedena v samostatném seznamu Podmínky pro zařazení testovacích středisek do programu … ECDL Core: akreditace pro 4 základní moduly (M2, M3, M4, M7) … ECDL Advanced: akreditace pro 3 vybrané pokročilé moduly (AM3, AM4, AM5, AM6) … Digitální fotografie: akreditace pro 3 moduly digitální fotografie (DF1, DF2, DF3) Rozšíření akreditace programů Core / Advanced / DF … je zcela analogické; vyžaduje instalaci vhodného programového vybavení pro zkoušky z vybraného modulu ECDL alespoň v jedné testovací místnosti … POZOR! všechna střediska programu ECDL Core mohou pořádat dílčí zkoušky také z modulů programů ECDL Advanced / programu Digitální fotografie

33 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Testovací platformy Koncept ECDL je „vendor neutral“ … zkoušky ECDL lze realizovat v principu s využitím libovolného HW / SW, záleží pouze na kompatibilitě se zněním praktických úkolů Testovací platformy … pro zkoušky ECDL si volí samo testovací středisko podle svých možností nebo záměrů Zkoušky ECDL … probíhají v reálném prostředí na platformách PC, MAC, Microsoft, Linux, Adobe, IBM, Google, Open Source, …

34 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Informační systém WASET Spuštěna elektronická distribuce testovacích otázek a úkolů … 120 středisek (80%) systém používá … významné snížení časové náročnosti přípravy zadání … žádné starosti s aktualizacemi znění zadání a/nebo pracovních souborů … snížení celé řady různých nákladů středisek / kanceláře ECDL … okamžitý přístup k zadání pro nově akreditované moduly … výrazné zvýšení bezpečnosti práce s utajovaným zadáním zkoušek ECDL Aktuálně je schopen pracovat s moduly … programu ECDL Core: M1 až M7, M9, M10, M12, M13, M14 … programu ECDL Advanced: AM3 až AM6 Připravován pro použití nových modulů … programu Digitální fotografie: DF1 až DF3 (říjen až listopad 2013)

35 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Lze změřit gramotnost? Koncept ECDL umí měřit přenositelné kompetence … a třídit je podle mezinárodní klasifikace Zaměstnanci státní správy (vzorek 2000 úředníků)Učitelé středních škol (vzorek 100 učitelů) Informační systém WASET poskytuje partnerům … kompletní a detailní informace o výsledcích všech testovaných dovedností … poskytuje „tvrdá data“ použitelná pro vzdělávací a personální účely

36 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Vzdělávací a personální výstupy Klasifikace ICT znalostí a dovedností … vzorek populace ČR (cca 30 tis. osob, 15 až 60 let), zkoušky ECDL v posledních 5 letech Úspěšnosti, žebříčky, vzájemná srovnání … osob / skupin v procentech pro každou z testovaných oblastí znalosti a dovedností, osob / skupin s nejlepšími / nejhoršími znalostmi a dovednostmi pro každou testovanou oblast Schopnosti pro další vzdělávání … lze analyzovat trendy a identifikovat osoby s nejlepšími / nejhoršími schopnostmi pro další vzdělávání

37 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Vzdělávací a personální výstupy Nejslabší oblasti znalostí a dovedností … podle modulů / kategorií znalostí nebo dovedností … přesně podle číslování položek příslušného ECDL Sylabu

38 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Vzdělávací a personální výstupy Nejslabší oblasti znalostí a dovedností … podle oblastí znalostí nebo dovedností … přesně podle číslování položek příslušného ECDL Sylabu Dostupné je i jemnější členění pro konkrétní dovednosti … přesně podle číslování položek příslušného ECDL Sylabu

39 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Propagační kampaň Žáci základních škol a jejich učitelé Žáci středních škol všech druhů, učitelé a vedení škol Studenti prvních ročníků vysokých škol, garanti předmětů Krajské úřady a tvůrci systému a strategie vzdělávání Úředníci a metodici úřadů práce Nezaměstnaní a sociálně vyčlenění Úředníci správních úřadů Zástupci zaměstnavatelů a velcí zaměstnavatelů Zaměstnanci středních a větších podniků Ziskové a neziskové vzdělávací organizace Široká veřejnost

40 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Základní školy

41 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Základní školy

42 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Střední školy

43 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Střední školy

44 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Vysoké školy

45 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Vysoké školy

46 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Úřady práce a nezaměstnaní

47 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Úřady práce a nezaměstnaní

48 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Zaměstnanci a zaměstnavatelé

49 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Zaměstnanci a zaměstnavatelé

50 © 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Děkuji všem za pozornost a za přízeň, kterou věnujete vzdělávání a myšlence ECDL a myšlence ECDL za pracovní skupinu ECDL-CZ při ČSKI Jiří Chábera jiri.chabera@ecdl.cz www.ecdl.cz


Stáhnout ppt "© 2000-2013, Ing. Jiří Chábera, ECDL-CZ, www.ecdl.cz Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Praha, 18. září 2013 NÁRODNÍINFORMAČNÍSEMINÁŘ."

Podobné prezentace


Reklamy Google