Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁRODNÍ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ"— Transkript prezentace:

1 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ
Mezinárodní den gramotnosti! Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Praha, 18. září 2013

2 Uvítání - Poděkování Pedagogům spolupracujících škol všech stupňů
Lektorům i vedení vzdělávacích společností Zástupcům krajských úřadů (Pardubický, Jihočeský, Vysočina) Zástupcům ministerstev (MŠMT, MV, MPO, MPSV) Zástupcům ÚP (GŘ, Praha, Plzeň, Olomouc, Pardubice, Písek) Zástupcům NÚV a CERMAT … a všem dalším přítomným i nepřítomným

3 Co je „New ECDL“ Mobilní a internetové technologie
… koncept ECDL reaguje nejen na rychlý a trvalý rozvoj počítačových technologií, ale i na oblasti, ve kterých jsou tyto technologie využívány; nejde o změnu, ale o další oblast či způsob využití Rozšíření oblastí zkoušek ECDL … koncept ECDL musí jít ruku v ruce s potřebou využívat počítačové dovednosti, a to nejen co do hloubky, ale také co do šířky (rozsahu, pokrytí, …) Větší pružnost systému ECDL zkoušek … koncept ECDL musí být schopen přizpůsobit se požadavkům škol, vzdělavatelů, trhu práce, zaměstnavatelů i státní správy Zpřístupnění zkoušek ECDL široké veřejnosti … koncept ECDL musí být schopen nabídnout objektivní systém ověřování počítačových znalostí a dovedností i těm nejméně zdatným uživatelům ICT

4 Moduly ECDL

5 Sylaby ECDL Každý modul má svůj Sylabus Sylaby se vyvíjejí samostatně
… Sylabus 5.0 Core pro balík historických sedmi modulů se rozpadl na samostatné Sylaby, podobně Sylabus 2.0 Advanced Sylaby se vyvíjejí samostatně … některé oblasti se vyvíjejí rychleji, jiné pomaleji, některé jsou pravděpodobně na vrcholu vývoje, další budou vznikat Sylaby Core a Advanced … mezinárodní Sylaby vyvíjí a spravuje nadace ECDL Foundation Irsko Sylabus Digitální fotografie … národní Sylabus vyvíjí a spravuje pracovní skupina ECDL Czech Republic

6 Programy ECDL Programem se rozumí množina ECDL modulů
… s obdobnou obtížností, nebo zaměřená na určitou cílovou / profesní skupinu obyvatelstva (Program ECDL Core, ECDL Advanced, ECDL for Kids, e-Signature, …) Do programu ECDL Core patří „modré“ moduly … program je určen nejširší veřejnosti; tomuto programu by měla odpovídat úroveň výuky počítačových dovedností na základních a středních školách Do programu ECDL Advanced patří „oranžové“ moduly … program je určen zkušenější veřejnosti; tomuto programu by měla odpovídat úroveň výuky počítačových dovedností na „lepších“ středních a na vysokých školách Do programu Digitální fotografie patří „červené“ moduly … program je určen odborné veřejnosti; tomuto programu by měla odpovídat úroveň výuky dovedností spojených s digitální fotografií na středních odborných školách

7 ECDL PROFILE Profily ECDL Profilem ECDL se rozumí skupina zkoušek
… která tvoří celek s konkrétní vypovídací schopností nebo skupina modulů profesně nebo zájmově orientovaná Profil lze sestavit libovolnou kombinací … modulů nebo si vybrat některý z mezinárodně doporučených nebo typických profilů Kombinovat lze moduly ze všech programů … dostupných v ČR tedy, z ECDL Core, ECDL Advanced i z programu Digitální fotografie

8 Profil „Digitální gramotnost“
Nejznámější je profil „Digitální gramotnosti“ … v ČR známý pod pojmem „ECDL Start“ Typickou cílovou skupinou jsou zejména … žáci základních škol, žáci středních odborných škol, učitelé jazyků a netechnických předmětů, úředníci, živnostníci, nezaměstnaní v procesu rekvalifikace, senioři a další 4 libovolné moduly … podmínky uplatňované do roku 2010 3 povinné + 1 volitelný modul … aktuální, platné podmínky v ČR 4 povinné moduly … nové, budoucí podmínky platné od ???

9 Profil „Digitální kvalifikace“
Nejrozšířenější je profil „Digitální kvalifikace“ … v ČR známý pod pojmem „ECDL Komplet“ nebo „ECDL Core“ Typickou cílovou skupinou jsou zejména … žáci gymnázií, středních technických a odborných škol, učitelé ICT a technických předmětů, vyšší úředníci, odborní a vedoucí zaměstnanci, vzdělanější nezaměstnaní v procesu rekvalifikace a další M M M M M M M7 7 povinných modulů … podmínky uplatňované do roku 2010 3 povinné + 4 volitelné moduly … aktuální, platné podmínky v ČR 4 povinné + 3 volitelné moduly … nové, budoucí podmínky

10 Typické profily ECDL Žáci gymnázií a všeobecně vzdělávacích škol…
Žáci technických a průmyslových škol… Žáci učilišť a vyšších odborných škol…

11 Typické profily ECDL Učitelé informatických předmětů…
Učitelé technicky orientovaných předmětů… Učitelé jazyků a ostatních netechnických předmětů…

12 Typické profily ECDL Úředníci… Vedoucí… Technici… Prodejci…
Řemeslníci…

13 ECDL v České republice 150 akreditovaných organizací všech druhů
… z toho 11 v rámci programu ECDL Advanced a 30 pro vybrané nové moduly 271 akreditovaných místností po celé ČR … z toho 36 pro vybrané nové moduly 466 vyškolených lektorů / testerů … z toho 21 v rámci programu ECDL Advanced a 32 pro vybrané nové moduly Školy všech stupňů a učitelé … tvoří přibližně 57% akreditovaných subjektů, komerční vzdělávací organizace 39%, podniky a organizace veřejné správy 4% Oficiální seznamy akreditovaných subjektů … na napojeny na IS WASET a periodicky aktualizovány Zkoušky ECDL lze realizovat … v této chvíli na 54 druzích programového vybavení (proprietární i open source)

14 Příklady dobré praxe Nejvyšší kontrolní úřad Ministerstvo vnitra ČR
… vzdělávání a ověřování výsledků vzdělávání zaměstnanců NKÚ zakotveno v personální politice; vlastní testovací středisko; výrazné zefektivnění vzdělávání a snížení nákladů Ministerstvo vnitra ČR … vzdělávací projekty spolufinancované ESF; běží několik let; zaměstnanci ministerstva a dalších správních úřadů; e-learning zakončený zkouškami ECDL; dobrovolná účast, mnoho úředníků pokračovalo nad rámec projektu v dalším vzdělávání zakončeném zkouškami ECDL z obtížnějších oblastí Úřady práce ČR … ÚP využívají již řadu let ECDL jako nástroj pro ověřování výsledků vzdělávání v rámci samostatných projektů a v programu rekvalifikací; akreditace ECDL je kvalifikačním předpokladem v řadě veřejných soutěží; v poslední době je ECDL systematicky využíváno na úrovni krajů … výrazné zvýšení účinnosti vzdělávání a smysluplnosti vynaložených prostředků

15 Vzdělávání „po česku“ Zjednodušená zkušenost…
Vzdělávací kurz zakončený „nějak“ Několik jedinců projevuje aktivní zájem, ostatní jsou pasivní, některé účastníky to zjevně nezajímá, lektora to nebaví, není schopen se přiměřeně věnovat všem, plánovaný rozsah se stejně neprobere, ověření výsledků vzdělávání není žádné, nebo je, ale lektor to více či méně provede za účastníka… Vzdělávací kurz zakončený objektivní zkouškou ECDL Menší část účastníků je pasivní, většina se snaží, vzdělávání je výrazně účinnější, účastníci jsou motivováni udržet pozornost, lektora to baví, nemůže to „odfláknout“, musí probrat „všechno“, všichni vědí, že na závěr je čeká zkouška, kterou nepůjde „nějak vyřešit“…

16 Moduly M9, M10, M12 Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky (M9) … vhodný zejména pro střední technické a odborné školy; ... lze použít prostředí Gimp, Adobe Photoshop, Photoshop Elements, Corel PhotoPaint Tvorba webových stránek a publikace na internetu (M10) … vhodný zejména pro střední technické a odborné školy, prodejce, živnostníky, techniky; ... lze použít prostředí KompoZer, PSPad, Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web, Chrome, Firefox Bezpečnost při využívání ICT (M12) … vhodný pro všechny uživatele počítačů a internetu; ... lze použít prostředí AVG Anti-Virus, Chrome, Firefox, Security Essentials, Internet Explorer, NOD32 Antivirus, 7-Zip, Microsoft Word

17 Modul M13 Plánování projektů (M13)
… vhodný zejména pro střední všeobecně vzdělávací školy, úředníky, odborné referenty, vedoucí a technické pracovníky; ... modul je mimo jiné vhodným základem pro další vzdělávání nebo individuální certifikaci v oblasti projektového řízení; ... lze použít prostředí Microsoft Project a v dohledné době volně dostupný ProjectLibre Garantem odborné lokalizace a souladu s mezinárodním standardem IPMA (International Project Management Association) … je Společnost pro projektové řízení, o. s. se sídlem v Brně; SPŘ je profesní organizace projektových manažerů, nejvyšší odborná, mezinárodně uznávaná autorita v otázkách projektového řízení v ČR; bližší informace a

18 Moduly M2, M7, M14 Základy práce s počítačem a se soubory (Computer Essentials) Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials) … inovované moduly, obsahově téměř totožné s původními moduly M2 a M7; … doplněné o teoretické otázky z modulu M1, zjednodušené praktické úkoly, jednodušší hodnocení výsledků; .. vhodné pro nejširší veřejnost, základní a střední školy, rekvalifikace, začátečníky; lze využít prostředí Windows i Linux; ... v ČR dostupné od Q3 / 2013 Spolupráce a sdílení informací na internetu (Online Collaboration) … nový modul, zaměřený na mobilní technologie a internetové nástroje, cloudy, sociální sítě, plánování času; … vhodný zejména pro střední a vysoké školy, žáky, studenty a učitele nebo pro zaměstnance/zaměstnavatele preferující využívání moderních technologií; ... v ČR dostupný od Q4 / 2013

19 Digitální fotografie Správa a archivace digitálních fotografií (DF1)
Úpravy a vylepšení digitálních fotografií (DF2) Sdílení a prezentace digitálních fotografií (DF3) … vhodné pro střední a vysoké školy, zaměstnance veřejné správy, průmyslu, obchodu, vzdělávání, vědy a výzkumu, služeb; ... dovednosti uplatnitelné v profesním i soukromém životě; ... obtížnost programu leží mezi programy Core a Advanced; ... dostupné od Q3 / 2013 Odborným garantem národního programu DF … je společnost ZONER software, a.s. se sídlem v Brně, autorita v oblasti digitální fotografie nejen na českém trhu, bližší informace

20 ECDL Certifikáty ECDL Certifikáty Existuje více druhů ECDL certifikátů
… nejsou jediným cílem konceptu ECDL, jde především o vzdělávání Existuje více druhů ECDL certifikátů … každý říká o digitálních dovednostech svého držitele něco jiného Vzhled certifikátů … se mění jednou za několik let; jsou chráněny hologramy; alternativy v podobě plastových „karet” Názvy a obsah certifikátů … názvy se postupně sjednocují; texty jsou dvojjazyčné (angličtina + národní jazyk) Platnost certifikátů … není časově ani právně omezena; dokládají gramotnost / kompetence, nikoli konkrétní znalost; na certifikátech je uveden datum vystavení; certifikát ECDL Profile je seznam úspěšně složených dílčích zkoušek

21 ECDL Start / Base 4

22 ECDL Core / Standard 7

23 ECDL Advanced / Expert 3

24 ECDL Modular / Profile Certifikát ECDL Profile
… je seznamem všech historicky úspěšně složených zkoušek ECDL Skutečný „Řidičák na počítač“

25 Vypovídací schopnost

26 Podpora ECDL v ČR Dlouhodobá aktivní snaha o propagaci smyslu a cílů ECDL … digitální gramotnost a kvalifikace, ICT přenositelné kompetence, e-skills, systém celoživotní vzdělávání Zainteresované strany … MV, MŠMT, MPSV, GŘÚP, ÚP, KÚ, NÚV, PČR, Senát PČR, velcí zaměstnavatelé, základní, střední i vysoké školy, neziskové i ziskové vzdělávací organizace, organizace hájící zájmy zdravotně postižených a sociálně vyčleněných osob Akreditace MŠMT … pro rekvalifikace; pracovní činnost „Počítačová gramotnost podle konceptu ECDL“; současný stav umožňuje využívat moduly M1 až M7 … pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP); odborná příprava testerů Rámcové / školní vzdělávací plány (RVP / ŠVP) … RVP pro střední odborné vzdělávání - „obsah tématu splňuje požadavky systému ECDL“; školy implementují vzdělávání i ověřování výsledků do svých ŠVP Evropské / národní kvalifikační rámce (EQF / NQF) … Koncept ECDL je implementován řadou evropských zemí do NQF; kategorizace všech v ČR využívaných úrovní „ECDL kvalifikace“ a jejich začlení do připravovaného NQF

27 Propagace ECDL Články, komentáře, rozhovory, seriály
… ČSKI, pracovní skupina ECDL-CZ, testovací střediska; monitoring na webu sekce „Aktuality / Napsali o ECDL“ Aktivní podpora partnerů a veřejné správy … linka telefonické podpory pro pracovníky úřadů práce … konzultace pravidel ECDL, přiměřenosti nákladů, doporučení rozsahu přípravy na ECDL zkoušky nebo vhodnosti cílové skupiny pro zadavatele veřejných soutěží … prezentace; pomoc při zpracování podkladů; dokládání kvalifikačních předpokladů … osobní asistence při jednáních s potenciálními zájemci o využití ECDL Propagační kampaň … ve stylu celosvětového programu „New ECDL“ … cílové skupiny: Školy všech stupňů a zaměření ÚP, nezaměstnaní a sociálně vyčlenění Zaměstnanci a zaměstnavatelé

28 Propagační letáčky

29 pracující v moderní veřejné správě … a jeho vzdělávání
Moderní úředník pracující v moderní veřejné správě … a jeho vzdělávání Michal Rada, Ministerstvo vnitra ČR

30 Akreditace / Licence Pro vzdělávání podle konceptu ECDL
… licence není potřeba; každý může libovolně využívat ECDL Sylaby a podle nich vzdělávat nezávisle na tom, zda na konci vzdělávání jsou/nejsou zkoušky ECDL Pro realizaci zkoušek ECDL … může licenci testovacího střediska získat kterákoli škola, vzdělávací organizace, organizace státní správy nebo zaměstnavatel Několik čísel… 150 / 271 / 466

31 Akreditovaní testeři Oficiální seznam akreditovaných testerů
… je uveden na a to včetně rozsahu akreditace; seznam je napojen na IS WASET a je oficiálním důkazem platné akreditace (doklady pro VS) … testeři s akreditací pro program ECDL Advanced jsou uvedeni v samostatném seznamu Rozšíření akreditace programů Core / Advanced / DF … je zcela analogické; vyžaduje úspěšné absolvování zkoušky ECDL z vybraného modulu za ztížených podmínek … žádná další odborná příprava testerů není nutná! Opětovné absolvování odborné přípravy testera … je zcela dobrovolné a zdarma! … doporučeno testerům, kteří získali akreditaci do roku 2007 včetně

32 Akreditovaná střediska
Oficiální seznam akreditovaných středisek … je uveden na a to včetně rozsahu akreditace; seznam je napojen na IS WASET a je oficiálním důkazem platné akreditace (doklady pro VS) … střediska s akreditací pro program ECDL Advanced jsou uvedena v samostatném seznamu Podmínky pro zařazení testovacích středisek do programu … ECDL Core: akreditace pro 4 základní moduly (M2, M3, M4, M7) … ECDL Advanced: akreditace pro 3 vybrané pokročilé moduly (AM3, AM4, AM5, AM6) … Digitální fotografie: akreditace pro 3 moduly digitální fotografie (DF1, DF2, DF3) Rozšíření akreditace programů Core / Advanced / DF … je zcela analogické; vyžaduje instalaci vhodného programového vybavení pro zkoušky z vybraného modulu ECDL alespoň v jedné testovací místnosti … POZOR! všechna střediska programu ECDL Core mohou pořádat dílčí zkoušky také z modulů programů ECDL Advanced / programu Digitální fotografie

33 Testovací platformy Koncept ECDL je „vendor neutral“
… zkoušky ECDL lze realizovat v principu s využitím libovolného HW / SW, záleží pouze na kompatibilitě se zněním praktických úkolů Testovací platformy … pro zkoušky ECDL si volí samo testovací středisko podle svých možností nebo záměrů Zkoušky ECDL … probíhají v reálném prostředí na platformách PC, MAC, Microsoft, Linux, Adobe, IBM, Google, Open Source, …

34 Informační systém WASET
Spuštěna elektronická distribuce testovacích otázek a úkolů … 120 středisek (80%) systém používá … významné snížení časové náročnosti přípravy zadání … žádné starosti s aktualizacemi znění zadání a/nebo pracovních souborů … snížení celé řady různých nákladů středisek / kanceláře ECDL … okamžitý přístup k zadání pro nově akreditované moduly … výrazné zvýšení bezpečnosti práce s utajovaným zadáním zkoušek ECDL Aktuálně je schopen pracovat s moduly … programu ECDL Core: M1 až M7, M9, M10, M12, M13, M14 … programu ECDL Advanced: AM3 až AM6 Připravován pro použití nových modulů … programu Digitální fotografie: DF1 až DF3 (říjen až listopad 2013)

35 Lze změřit gramotnost? Koncept ECDL umí měřit přenositelné kompetence
… a třídit je podle mezinárodní klasifikace Zaměstnanci státní správy (vzorek 2000 úředníků) Učitelé středních škol (vzorek 100 učitelů) Informační systém WASET poskytuje partnerům … kompletní a detailní informace o výsledcích všech testovaných dovedností … poskytuje „tvrdá data“ použitelná pro vzdělávací a personální účely

36 Vzdělávací a personální výstupy
Klasifikace ICT znalostí a dovedností … vzorek populace ČR (cca 30 tis. osob, 15 až 60 let), zkoušky ECDL v posledních 5 letech Úspěšnosti, žebříčky, vzájemná srovnání … osob / skupin v procentech pro každou z testovaných oblastí znalosti a dovedností, osob / skupin s nejlepšími / nejhoršími znalostmi a dovednostmi pro každou testovanou oblast Schopnosti pro další vzdělávání … lze analyzovat trendy a identifikovat osoby s nejlepšími / nejhoršími schopnostmi pro další vzdělávání

37 Vzdělávací a personální výstupy
Nejslabší oblasti znalostí a dovedností … podle modulů / kategorií znalostí nebo dovedností … přesně podle číslování položek příslušného ECDL Sylabu

38 Vzdělávací a personální výstupy
Nejslabší oblasti znalostí a dovedností … podle oblastí znalostí nebo dovedností … přesně podle číslování položek příslušného ECDL Sylabu Dostupné je i jemnější členění pro konkrétní dovednosti … přesně podle číslování položek příslušného ECDL Sylabu

39 Propagační kampaň Žáci základních škol a jejich učitelé
Žáci středních škol všech druhů, učitelé a vedení škol Studenti prvních ročníků vysokých škol, garanti předmětů Krajské úřady a tvůrci systému a strategie vzdělávání Úředníci a metodici úřadů práce Nezaměstnaní a sociálně vyčlenění Úředníci správních úřadů Zástupci zaměstnavatelů a velcí zaměstnavatelů Zaměstnanci středních a větších podniků Ziskové a neziskové vzdělávací organizace Široká veřejnost

40 Základní školy

41 Základní školy

42 Střední školy

43 Střední školy

44 Vysoké školy

45 Vysoké školy

46 Úřady práce a nezaměstnaní

47 Úřady práce a nezaměstnaní

48 Zaměstnanci a zaměstnavatelé

49 Zaměstnanci a zaměstnavatelé

50 Děkuji všem za pozornost a za přízeň, kterou věnujete vzdělávání
a myšlence ECDL za pracovní skupinu ECDL-CZ při ČSKI Jiří Chábera


Stáhnout ppt "NÁRODNÍ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ"

Podobné prezentace


Reklamy Google