Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální a regionální rozvoj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální a regionální rozvoj"— Transkript prezentace:

1 Sociální a regionální rozvoj
Sociální vědy v sociálním a regionálním rozvoji/venkovském rozvoji

2 Kontaktní koordináty Michal Lošťák
Katedra humanitních věd, PEF, ČZU Praha E 175 Fax: (používat přednostně)

3 Požadavky ke zkoušce multiple choice test
projekt zaměřený na návrh řešení sociálního problému lokality, regionu písemná zkouška s možností ústního prodloužení

4 Přednáška - úvod Multiple choice test test obsahuje 10 otázek; otázky jsou založeny na látce z konzultací, skript a doporučené literatury (tzv. „balík matriálů“ – přílohy č 1-22 /bez příloh 5,7,8,9,12, které neobsahuje/) a samostatné práci studentů podle pokynů na konzultacích/ve skriptech a jejich aktivního zájmu o předmět (vašich znalostí, dovedností a vědění získaných studiem a obecným přehledem)

5 Multiple choice test (hodnocení a termín)
maximum 20 bodů (za každou správnou odpověď 1 bod, za nesprávnou se body odečítají; v otázce může být i více správných odpovědí, počítají se jen ty označené /ať správně či nesprávně/; při počítání „správné/nesprávné“ nejsou zaváděny „minusové“ body – tj. za odpověď na otázku můžete získat 0 nebo 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 body) v případě vyplňování: správná vyplnění znamenají body, nesprávná vyplnění a nevyplněné otázky = 0 bodů psáno při písemné zkoušce jako její část

6 Multiple choice test (jednoduchý příklad)
1) Kulturní šok zažíváte: a) Když jdete na koncert finalistů soutěže „Česko hledá Superstar b) Když se díváte na TV NOVA c) Když se setkáte s odlišnou kulturou d) Když dostanete asijskou chřipku (minimálně 1 odpověď je vždy správná, ale může jich být i více, nesprávně uvedené odpovědi se odpočítávají od správných) 2) Vyjmenujte typy hodnocení projektů rozvoje …………………………….. Vzor části testu (s možností si jej vyplnit a zkontrolovat odpovědi – Příloha č. 1)

7 Projekt Psaný projekt zaměřený na řešení problémů v regionech/venkovských oblastech – buď problémy, které znáte, nebo vám mohou být zadány (struktura a zaměření viz dále v „balíku materiálů“ – příloha č. 2) Projekt vypracují studenti ve skupině. Každá skupina bude mít 2-maximálně 3 členy). Projekty vícečlenných skupin nebudou přijaty)

8 Projekt Vzorový příklad projektu je v příloze č. 3. Projekt je v angličtině a je určen pro jiné území než Evropa; opsání a pouhá modifikace k ČR budou hodnoceny snížením dosažených bodů v rozmezí 50%-100% v závislosti na stupni totožnosti s tímto vzorovým projektem. Inspirujte se, ale neopisujte a hledejte odpovídající problémy a jejich neotřelé řešení

9 Projekt (hodnocení a termín)
Maximálně 20 bodů Nutno předložit do půlnoci (24:00) posledního pátku před první vyhlášenou zkouškou - pozor ne před první zkoušku, na kterou jste zapsáni (domluva termínů zkoušky na konzultaci - bude uvedena na IS ČZU v systému „hroch“), pouze elektronickou poštou: Projekt posílejte jako přílohu nazvanou příjmením všech členů skupiny: např. Smith-Simpson-Douglas.doc a v u s názvem zprávy uveďte VSRR-MG-Název střediska (jméno města). Jiné označení znamená minus 5 bodů z projektu

10 Projekt (hodnocení a termín)
Maximálně 20 bodů. V případě nedodržení předepsaných formálních náležitostí uvedených v zadání (viz příloha č. 2 a tento text -- např. překročení stanovené délky; nedodání v elektronické podobě, nedodání ve stanoveném termínu, opsání existujících projektů atd.): 0 bodů. Takoví studenti nemají tento projekt pro první termín započítán. Na termín přijít mohou, ale projekt se jim nezapočítá, i kdyby jej před zkouškou dodali, ale až po uplynutí termínu. Jestliže u zkoušky neuspějí, mohou pro následující termín předložit projekt, a to nejpozději pět dnů před termínem náhradní zkoušky. Neučiní-li tak, vztahuje se na ně pravidlo jako u první zkoušky (přicházejí tedy o možnost započítat jejich projekt i pro druhý termín).

11 Projekt (hodnocení a termín)
Neuvedete-li v projektu jinak, všichni členové skupiny obdrží stejný počet bodů: Můžete také napsat proporci jednotlivých členů týmu, pokud jde o jejich vklad do přípravy projektu: např. Smith:100%, Simpson:100%, Douglas: 50%. Potom členové s nejvyšším procentickým zastoupením získají nejvyšší počet bodů z hodnocení projektu (řekněme 17 bodů) a ostatní získají počet proporcionální, např. Smith: 17 bodů, Simpson: 17, Douglas: 8,5).

12 Písemná zkouška 5 otázek se slovními odpověďmi
Seznam otázek viz příloha č. 4 Otázky jsou založeny na látce z přednášek, cvičení, skript, povinné literatury a práce studentů Jedna otázka (nebude v seznamu) bude zjišťovat umění aplikovat teoretické přístupy v řešení praktických problémů; podobně bude postupováno i při případném ústním zkoušení (k procvičení možno a nutno využít otázky ze skript: Hudečková, H., Lošťák, M. Ševčíková, A Regionalistka, regionální rozvoj a rozvoj venkova. Praha: PEF ČZU. – od strany 89 do konce)

13 Písemná zkouška Termíny zkoušek budou domluveny na konzultaci. Kdo nevyužije zkoušky ve středisku, musí sledovat jejich vyhlášení prostřednictvím: Pro zkoušení ve středisku budou termíny maximálně pro 30 studentů. Termíny v Praze budou vypsány v měsících leden (od 15.1.) a únor (do 16.2.): nutno sledovat informační systém „hroch“, nezapsaní studenti nebudou ke zkoušce připuštěni Opravné termíny budou vypsány pouze ve druhé polovině května 2007 (kdo nevyužije ani jeden termín do 16. února, nemůže přijít v květnu 2007 na opravný termín, které budou pouze 2) Další termíny budou vypsány až ve druhé polovině června V srpnu a září nebudou vypsány žádné termíny a nejdříve bude možné vykonat zkoušku až v lednu/únoru 2008. Na zkoušky mohou pouze zapsaní studenti v IS „hroch“ Na zkoušky ve středisku je nutné rozdělení skupiny a rovněž zapsání studentů do IS „hroch“ (přihlášení se ke zkoušce)

14 Písemná zkouška (příklad)
V jakých oblastech a jak se předpokládá realizace strategie integrovaného endogenního rurálního (regionálního) rozvoje (co je předpokladem úspěšné realizace integrovaného endogenního rozvoje, jak tento rozvoj realizovat)? 3 základní principy modelu integrovaného endogenního rozvoje a jejich propojení se sociálními vědami. Přibližte integrovaný endogenní model rozvoje na konkrétním případě/příkladě.

15 Písemná zkouška (hodnocení)
Každá otázka -- maximálně 6 bodů – celkem 30 bodů Možnost ústního vylepšení (pokud máte zájem a přesvědčíte o znalostech) Examinátor má právo se přesvědčit v ústní zkoušce o vašich schopnostech

16 Celková známka (celkové hodnocení)
Sumarizuje multiple choice test, projekt a písemnou část a dodatečné body 58-70 bodů – 1, výborně 49-58 bodů – 2, velmi dobře 40-48 bodů – 3, dobře Méně než 40 bodů -- nedostatečně

17 Základní literatura pro kurz
Hudečková, H., Lošťák, M. Ševčíková, A regionalistka, regionální rozvoj a rozvoj venkova. Praha: PEF ČZU. – od strany 89 Hudečková, H., Lošťák, M (2000). Sociologie II. Praha: ČZU PEF (skripta), s.10-17; (ostatní strany pro lepší pochopení) Hudečková H, Lošťák, M (2000) Sociologie I Praha: ČZU PEF Majerová, V a kol Sociologie venkova a zemědělství. Praha: ČZU PEF (skripta), s ; ; Další literatura bude uvedena v „balíku materiálů – Přílohy č (bez příloha 5,7,8,9,12 – ty neobsahuje)“

18 Základní literatura pro kurz
Blažek, J. Uhlíř, D Teorie regionálního rozvoje (nástin, kritika, klasifikace). Praha: Karolinum Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, UK FSV Vize rozvoje ČR do roku Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, FSV UK Národní rozvojový plán , (dostupný z:

19 Základní literatura pro studenty
Všechny *.ppt prezentace Přílohy: příloha 06, příloha 10, příloha 11, příloha 13, příloha 14, příloha 15, příloha 16, příloha 17, příloha 18, příloha 19, příloha 20, příloha 21, příloha 22 (příloha 22 jako nutná ke kapitole 4 ve skriptech). Podtržené přílohy jsou klíčové, nepodtržené jsou důležité, protože rozvíjejí text v *.ppt prezentaci (pro lepší pochopení prezentace) Příloha jsou instruktážní podklady pro zkoušku Přílohy 5,7,8,9, a 12 nehledejte. Nepotřebujete je vůbec

20 Jak se dostat k „balíku materiálů“

21 Jak se dostat k „balíku materiálů“

22 Jak se dostat k „balíku materiálů“
https://student.pef.czu.cz/ Odkaz Novell NetStorage Přihlásit se jako do informačního systému fakulty Najít adresář v něm najít adresář KHV v něm adresář LOSTAK v něm adresář VSRR-Mg-strediska


Stáhnout ppt "Sociální a regionální rozvoj"

Podobné prezentace


Reklamy Google