Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.ckrumlov.cz/destination. Činnost Destinačního managementu v roce 2004 Český Krumlov Destinační management.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.ckrumlov.cz/destination. Činnost Destinačního managementu v roce 2004 Český Krumlov Destinační management."— Transkript prezentace:

1 www.ckrumlov.cz/destination

2 Činnost Destinačního managementu v roce 2004 Český Krumlov Destinační management

3 www.ckrumlov.cz/destination Prezentace na veletrzích, výstavách, workshopech cestovního ruchu Účast na veletrzích a výstavách cestovního ruch v ČR i zahraničí 7 akcí (3 ČR, 3 zahraničí – Německo) Účast na workshopech a prezentacích cestovního ruch v ČR i zahraničí 7 akcí (5 ČR, 3 zahraničí – Rakousko, Velká Británie, Německo – vše M.I.C.E. akce) Český Krumlov Destinační management

4 www.ckrumlov.cz/destination Organizace fam tripů pro zástupce cestovních kanceláří a agentur z ČR i zahraničí 12 fam tripů ASTA – The American Society of Travel Agents ABTA – Austrian Business Travel Association Japonsko M.I.C.E. Velká Británie M.I.C.E. ČR aj. Český Krumlov Destinační management

5 www.ckrumlov.cz/destination Spolupráce s médii Organizace press tripů 40 press tripů (především země EU - Španělsko, Francie, Německo, Rakousko, Itálie, ale i Japonsko, Rusko aj. země) Tiskové konference, tiskové zprávy 4 TK – Zahájení sezóny (ČB, Praha), Kooperace měst Linz a Český Krumlov (ČB), Svatováclavské slavnosti (ČB) Inzerce (především odborné časopisy cestovního ruchu v ČR i zahraničí) Monitoring tisku (archiv článků o ČK a okolí, zpravodajství na www.ckrumlov.cz/presse) Tvorba CD pro novináře s vybranými fotografiemi Český Krumlov Destinační management

6 www.ckrumlov.cz/destination Ediční činnost Široká veřejnost Kulturní kalendář 2004 (ČJ, NJ, AJ) Katalog ubytování 2004 (ČJ, NJ, AJ) Informativní propagační leták (ČJ, NJ, AJ, FJ, RJ, ŠJ) – inovace stávajícího Informativní propagační leták v Japonském jazyce Odborná veřejnost Event Manual (AJ) Sales Guide 2004 (ČJ, NJ, AJ) Vytvoření Grafického manuálu - Corporate design (jednotná řada propagačních materiálů) Český Krumlov Destinační management

7 www.ckrumlov.cz/destination Marketingové studie, strategické plánování, analýzy Zpracování úvodní studie projektu Podpora incomingové turistiky města a regionu Český Krumlov po vstupu ČR do EU Sledování a pravidelné měření výkonnosti destinace pomocí analýz a statistických šetření Sběr, vyhodnocování a zpracování statistických údajů cestovního ruchu ve spolupráci s Městem Český Krumlov a partnery za rok 2003, jejich prezentace na www.ckrumlov.cz/statistika, v médiích, na odborných setkáních Český Krumlov Destinační management

8 www.ckrumlov.cz/destination Organizace seminářů, profesních setkání 3. ročník semináře „Český Krumlov - management a marketing cestovního ruchu“ Setkání s odbornou veřejností - Na prahu sezóny, Statistika Podíl na organizaci městských akcí Zahájení sezóny, Slavnosti pětilisté růže, Den s handicapem, Svatováclavské slavnosti, Advent & Vánoce v Českém Krumlově Český Krumlov Destinační management

9 www.ckrumlov.cz/destination Získání finančních prostředků na podporu cestovního ruchu prostřednictvím využívání grantových programů EU – PHARE CBC CZ 2002 – Přeshraniční spolupráce mezi městy Linz a Český Krumlov EU – PHARE CBC CZ 2003 – Kultura a cestovní ruch – propagace aktivit měst Linz a Český Krumlov Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – dotace na úvodní studii projektu Podpora incomingové turistiky města a regionu Český Krumlov po vstupu ČR do EU – pro předložení do SROP (Společný regionální operační program) Český Krumlov Destinační management

10 www.ckrumlov.cz/destination Kooperace se zahraničím Linz (Tourist Service Linz, Oberösterrech Tourismus, Johannes Keppler Universität Linz, Magistrát města Linz) Společná propagace kulturních aktivit na internetu a v tištěných materiálech, organizace inspekčních cest, organizace workshopů, tiskových konferencí, prezentací, spolupráce na přeshraničních projektech podporovaných z fondů EU Passau (Tourismus Passau e.V., Tourismusverband Ostabayern) Organizace inspekčních cest, spolupráce při odborné exkurzi v rámci série seminářů Český Krumlov Destinační management

11 www.ckrumlov.cz/destination Zastupování města v oficiálních organizacích a sdruženích v oblasti cestovního ruchu Czech Tourism, Jihočeská centrála cestovního ruchu aj. Propagace a podpora prodeje Tvorba fotobanky, videozáznamy z akcí Tvorba prezentačního CD Interactive Guide (ČJ, AJ, NJ) Tvorba prezentačního M.I.C.E. CD Transformace OIS 2. generace – spolupráce na realizaci sekce Turista Český Krumlov Destinační management

12 www.ckrumlov.cz/destination Český Krumlov Destinační management Ocenění Českého Krumlova Czech Tourism Prize 2003 v kategorii „Destinační management“ Ocenění na festivalu Tourpropag 2004 za Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované Získání Čestného uznání Národní rady pro zdravotně postižené za Den s handicapem, den bez bariér v soutěži Mosty Získání diplomu za nominaci Czech Tourism Prize 2004 na Cenu za Významný počin při doplňování spektra turistických produktů – Den s handicapem a Průvodce Českým Krumlovem pro handicapované Nominace Českého Krumlova na cenu odborného časopisu TTG – Travel Trade Gazette Czech Republic v kategorii Region nebo město, jehož služby nejvíce oceňujete

13 www.ckrumlov.cz/destination Český Krumlov Destinační management Plán činnosti Destinačního managementu v roce 2005

14 www.ckrumlov.cz/destination Český Krumlov Destinační management Prezentace na veletrzích, výstavách, workshopech cestovního ruchu Prezentace zajišťované městem Český Krumlov (Destinační management) GO & REGIONTOUR Brno 13. - 16. 1. 2005 HOLIDAY WORLD Praha 17. - 20. 2. 2005 - prezentace ve spolupráci s JCCR MADI Praha 8. - 10. 11. 2005 - prezentace ve spolupráci s JCCR CBR Mnichov 19. - 23. 2. 2005 - prezentace v rámci společné expozice Czech Tourism RDA workshop Kolín nad Rýnem 2.- 4. 8. 2005 - prezentace v rámci společné expozice Czech Tourism STB Mnichov Seminar und Tagungsbörse 23. 11. 2005 - prezentace na workshopu kongresové a incentivní turistiky v Mnichově + workshopy zajišťované agenturou Czech Tourism - především zaměřené na kongresovou a incentivní turistiku + prezentace zajišťované ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, se zahraničními zastoupeními Czech Tourism a dalšími partnery (např. Vídeň, Pasov, Linz aj.)

15 www.ckrumlov.cz/destination Český Krumlov Destinační management Prezentace na veletrzích, výstavách, workshopech cestovního ruchu Prezentace zajišťované subjekty v regionu Český Krumlov VACANTIE Utrecht 13. - 18. 1. 2005 - prezentace ve spolupráci se společností Lipno Servis s. r. o. v rámci společné expozice Czech Tourism ITB Berlín 11. - 15. 3. 2005 - prezentace ve spolupráci s agenturou BMS Touristik a hotelem Růže IMEX Frankfurt nad Mohanem 19. - 21. 4. 2005 - prezentace ve spolupráci s agenturou BMS Touristik, eventuelně s hotelem Růže Roadshow Německo, Rakousko - prezentace ve spolupráci s Hotelem U města Vídně

16 www.ckrumlov.cz/destination Český Krumlov Destinační management Prezentace na veletrzích, výstavách, workshopech cestovního ruchu Prezentace zajišťované Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a Krajským úřadem Jihočeského kraje GO & REGIONTOUR Brno, HOLIDAY WORLD Praha, MADI Praha TUC Lipsko 19. - 23. 11. 2005 - prezentace ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje v rámci společné expozice Czech Tourism CMT Stuttgart 17. - 25. 1. 2005 - prezentace ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje SLOVAKIATOUR Bratislava 20. - 23. 1. 2005 - prezentace ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje MITT Moskva 24. - 27. 3. 2005 - prezentace ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje FERIENMESSE Wien 20. - 23. 1. 2005 TOURIST Linz - Design - Center 28. - 30. 1. 2005 - prezentace ve spolupráci s JCCR a zahraničním partnerem v Mühlviertlu

17 www.ckrumlov.cz/destination Český Krumlov Destinační management Webové stránky Ve spolupráce s OIS aktualizace údajů a spolupráce na nové podobě webových stránek - především spolupráce při tvorbě sekce „Turista“ – aktualizace a doplnění údajů pro laickou i odbornou veřejnost (PDF Event Manual, PDF Sales Guide, Katalog ubytování, Kulturní kalendář, Databáze akcí, Highlights 2005, Mailfórum, Aktuality, PDF letáků jednotlivých akcí, www.ckrumlov.cz/handicap aj.)

18 www.ckrumlov.cz/destination Český Krumlov Destinační management Organizace fam tripů Fam tripy jsou organizovány především ve spolupráci s agenturou Czech Tourism a jejími zahraničními zastoupeními. Cílem je, aby byly fam tripy ve větší míře pořádány také pro specifickou skupinu účastníků, kterými jsou organizátoři kongresových akcí a incentivních programů - spolupráce s Odborem kongresové a incentivní turistiky Czech Tourism. V plánu tohoto odboru jsou MICE fam tripy ze Španělska, USA, Velké Británie, Holandska, Rakouska aj. zahraničních i českých destinací. Prioritou pro Český Krumlov jsou fam tripy z Velké Británie a Rakouska, které navazují na workshopy, na kterých byl Český Krumlov prezentován Destinačním managementem v říjnu 2004.

19 www.ckrumlov.cz/destination Český Krumlov Destinační management Spolupráce s médii Organizace press tripů - na základě spolupráce s agenturou Czech Tourism a individuální poptávky zástupců zahraničních i českých médií Tiskové konference - organizovány ve spolupráci s Městským úřadem Monitoring tisku - pravidelné vyhodnocování tiskových informací a jejich prezentace na www.ckrumlov.cz/presse - ve spolupráci s Městským Úřadem Inzerce – v odborných magazínech i v denním tisku v ČR i zahraničí Tvorba CD s vybranými fotografiemi pro využití v médiích

20 www.ckrumlov.cz/destination Český Krumlov Destinační management Edice Široká veřejnost Kulturní kalendář 2005, Katalog ubytování 2005, Image prospekt (inovace) + event. charakteristika Českého Krumlova jako Město historického dědictví, Město kultury a umění, Město zážitků, Město pro fit & fun apod. Odborná veřejnost Sales Guide 2005 (AJ, NJ, ČJ), Event Manual (dotisk AJ, tvorba NJ) + aktualizace a dotisk současných materiálů na základě aktuální potřeby

21 www.ckrumlov.cz/destination Český Krumlov Destinační management Statistická šetření Sběr statistických dat za rok 2004 - jejich prezentace tištěná, na webových stránkách www.ckrumlov.cz/statistika, prezentace v médiích, prezentace odborné veřejnosti Organizace seminářů, profesních setkání Český Krumlov - Management a marketing cestovního ruchu - organizace 4. ročníku seminářů pro odbornou veřejnost ve spolupráci s Městským úřadem a Jihočeskou hospodářskou komorou Pravidelná setkání s odbornou veřejností – „Na prahu sezóny“ (vyhodnocení roku 2004 včetně statistických dat, plán v oblasti cestovního ruchu v roce 2005 aj.), „Vyhodnocení sezóny“ (setkání na konci roku 2005 s prezentací plánu oblasti cestovního ruchu pro rok 2006), pracovní setkání na téma prezentace města na veletrzích, edice propagačních materiálů apod.

22 www.ckrumlov.cz/destination Český Krumlov Destinační management Projekty a granty Realizace projektů EU PHARE CBC CZ 2002 – Přeshraniční spolupráce mezi městy Linz a Český Krumlov Realizace projektů EU PHARE CBC CZ 2003 – Kultura a cestovní ruch – propagace aktivit měst Linz a Český Krumlov SROP – zpracování a realizace žádosti do Společného regionálního operačního programu na základě zpracované úvodní studie projektu Podpora incomingové turistiky města a regionu Český Krumlov po vstupu České republiky do Evropské unie

23 www.ckrumlov.cz/destination Český Krumlov Destinační management Kooperace v rámci ČR Czech Tourism Spolupráce na organizaci fam tripů, press tripů, účast na worskopech, veletrzích, prezentace kulturních aktivit ČK na webových stránkách CzT, distribuce propagačních materiálů na zahraniční zastoupení CzT aj. Jihočeská centrála cestovního ruchu Spolupráce na produktech (Bierwege, Golf), prezentace na veletrzích, distribuce propagačních materiálů, spolupráce na tvorbě propagačních materiálů destinace Jižní Čechy (tématicky zaměřené) aj.

24 www.ckrumlov.cz/destination Český Krumlov Destinační management Kooperace se zahraničím Linz Navázání na dosavadní úzkou spolupráci – společná realizace projektů PHARE CBC 2002, 2003; vzájemná propagace kulturních aktivit v propagačních materiálech, provázání webových stránek apod. Passau Navázání užší spolupráce – možnost prezentace aktivit českokrumlovských subjektů v produktu „Passau Card“, vzájemná propagace kulturních aktivit v propagačních materiálech, organizace výměnných stáží pracovníků apod.

25 www.ckrumlov.cz/destination Český Krumlov Destinační management Významné kulturní akce města Kouzelný Krumlov, Oslava 60. výročí osvobození Československa, Slavnosti pětilisté růže, Den s handicapem, Svatováclavské slavnosti, Advent – spolupráce na organizaci akcí, především zajištění propagace akcí (prezentace na veletrzích, plakáty, letáky, Mailfórum a Aktuality na OIS, média - inzerce, tiskové konference) - ve spolupráci s Městským úřadem Podpora prodeje destinace, propagace Budování fotobanky - pro potřeby vlastní propagace (inzerce, propagační materiály, grafika pro expozice na veletrhy, workshopy aj.) Tvorba prezentačních CD - Interactive Guide, MICE destinace, CD významných akcí aj. Videozáznamy a fotodokumentace z akcí - tvorba prezentačních filmů a fotoreportáží o destinaci, o kulturních akcích, tvorba krátkých obrazových image sekvencí tématicky zaměřených - využití pro prezentační CD aj. Reprezentativní dary - dárkové keramické předměty, psací potřeby, tašky, trička aj. předměty s logem města Český Krumlov

26 www.ckrumlov.cz/destination Český Krumlov Destinační management Kontakt: Destinační management ČKRF spol. s.r.o. Masná 131 381 01 Český Krumlov Česká republika Tel.: +420 380 704 628 Tel.: +420 380 704 629 Fax: +420 380 704 619 E-mail: destination@ckrumlov.cz www.ckrumlov.cz/destination


Stáhnout ppt "Www.ckrumlov.cz/destination. Činnost Destinačního managementu v roce 2004 Český Krumlov Destinační management."

Podobné prezentace


Reklamy Google