Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36"— Transkript prezentace:

1 stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Libor Dubčák

2 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Úvod
Životní úroveň roste a s ní je spojena stále větší poptávka po energiích, Navyšování cen energií, Je nutné změnit styl myšlení, Neplatit více, než je nezbytně nutné.

3 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Rozdělení
ENERGETICKY PASIVNÍ DŮM česká zkratka EPD je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale způsob navrhování a projektování novostaveb, nebo rekonstrukcí pro minimální spotřebu energií.

4 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Rozdělení
Budovy s nízkou energetickou náročností dělíme obecně na domy nízkoenergetické a pasivní. Hraniční hodnotou pro nízkoenergetický dům je v České republice 50 kWh/(m2a), například v Německu je za nízkoenergetický považován již dům na úrovni 70 kWh/(m2a), avšak je zde také požadavek aby tohoto standardu dosáhla každá novostavba.

5 orientace prosklených ploch na jih,
TEPENÉ IZOLACE STA ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Základní principy pasivního domu Kompaktní tvar domu, orientace prosklených ploch na jih, nadstandardní tepelné izolace a vzduchotěsnost domu špičkové zasklení výplňových otvorů, důsledné řešení tepelných mostů, využití tepelných zisků ze slunečního záření i provozu domu, řízené větrání s rekuperací tepla, využití maximálně úsporných domácích spotřebičů.

6 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Rozdělení
NÍZKOENERGETICKÝ DŮM NULOVÝ DŮM ENERGETICKY AKTIVNÍ DŮM

7 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Terminologie
NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Z pohledu spotřeby energie je to stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí od 15 do 50 kWh/m² za rok.

8 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Terminologie
PASIVNÍ DŮM Z pohledu spotřeby energie je stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí od 5 do 15 kWh/m² za rok. Cirkulace vzduchu je řízená a zpravidla využívá i rekuperaci tepla.

9 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Terminologie
NULOVÝ DŮM (dům s nulovou potřebou energie) Těchto parametrů však většinou není dosaženo pomocí výrazného zlepšení tepelné izolace, ale např. navýšením plochy fotovoltaických panelů. Za nulové domy jsou považovány domy již s potřebu tepla menší než 5 kWh/(m2a).

10 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Terminologie
ENERGETICKY AKTIVNÍ DŮM Energeticky aktivní dům je schopen vyrábět energii ve větší míře, než sám spotřebuje. Rozdíl oproti nulovému nebo pasivnímu domu jsou v ziscích energie.

11 Spotřeba energie na vytápění za rok v přepočtu na m2 podlahové plochy
TEPENÉ IZOLACE STA ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Nejvyšší přípustné hodnoty pro pasivní dům Spotřeba energie na vytápění za rok v přepočtu na m2 podlahové plochy Max. 15 kWh/m2 Spotřeba celkové energie na provoz objektu za rok v přepočtu na m2 podl. plochy cca 15 kWh/m2a - topení cca 11 kWh/m2a - ohřev TUV cca 14 kWh/m2a - provoz domácnosti Max. 40 kWh/m2 Primární energie - přepočet na základní energetickou surovinu (spotřeba objektu vč. přenosových ztrát ) Max. 120 kWh/m2a

12 Potřeba tepla na vytápění kWh/m2a
TEPENÉ IZOLACE STA ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Srovnání charakteristik domů dle energetické náročnosti Potřeba tepla na vytápění kWh/m2a Nad 200 Do 50 Do 15 Do 5 Domy běžné ve letech Současná novostavba Nízkoenergetický dům Pasivní dům Nulový dům Zastaralá otopná soustava, zdroj tepla je velkým zdrojem emisí; větrá se pouhým otevřením oken, nezateplené, špatně izolující. Klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém výkonu, větrání otevřením okna, konstrukce na úrovni. Otopná soustava o nižším výkonu, využití obnovitelných zdrojů, dobře zateplené konstrukce, řízené větrání. Pouze teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla, vynikající parametry tepelné izolace, velmi těsné. Parametry min. na úrovni pasivního domu, velká plocha fotavoltaických panelů.

13 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Požadavky na konstrukce
Nízkoenergetické domy podlaha na terénu: U = 0,19 W/m.2K (norma 0.6) obvodová stěna: U = 0,17 W/m.2K (norma 0.30) střecha: U = 0,13 W/m.2K (norma 0.24) Pasivní domy podlaha na terénu: U = 0,15 W/m.2K obvodová stěna: U = 0,15 W/m.2K střecha: U = 0,12 W/m.2K Běžné domy podlaha na terénu: U = 0,36 W/m.2K obvodová stěna: U = 0,26 W/m.2K střecha: U = 0,15 W/m.2K

14 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Pasivní energetické zisky
V pasivním domě všechny prvky vytvářejí dokonalý a efektivní systém. Pasivní energetické zisky jsou vně budovy udržovány díky izolaci a kvalitním oknům jako v termosce. Neustálý přísun čerstvého vzduchu obstarává řízené komfortní větrání s rekuperací tepla.

15 Doporučená pravidla pro projektování pasivního domu:
TEPENÉ IZOLACE STA ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Projektování a stavění Doporučená pravidla pro projektování pasivního domu: dobrý architektonický návrh, stanovení velikosti budovy přiměřeně účelu, vhodného tvaru, konstrukční řešení, kvalitní zateplení, odstraňování tepelných mostů v konstrukcích, provedení těsné stavby, kvalitní okna s trojsklem, účinné větrání s rekuperací tepla a teplovzdušným vytápěním, volba konstrukčního řešení – dřevostavba nebo masivní konstrukce.

16 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Dobrý architektonický návrh
Problém nelze zjednodušit jen na navýšení tloušťky tepelné izolace. Obecně platí pravidlo, že správným návrhem lze ušetřit až 30 procent energie. Cílem je kompaktní, jednoduchý tvar domu, bez zbytečných výstupků. Co nejmenší povrch pláště vůči obestavěnému objemu.

17 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Kompaktnost a objemová přiměřenost, dispozice
Členité stavby přinášejí s sebou mimo nárůstu ochlazovaných ploch i množství složitých detailů a napojení nosných konstrukcí komplikujících realizaci. Tvarová kompaktnost je základním pravidlem při navrhování pasivních domů.

18 - umístění obytných místností k osluněné straně,
TEPENÉ IZOLACE STA ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Dobrý architektonický návrh Zónování - rozdělení prostor na vytápěné a nevytápěné, - umístění obytných místností k osluněné straně, - koupelny umísťovat do teplé části bytu (24 °C), - komunikační a skladové místnosti na severní stranu. Tvar střechy Pasivní domy lze postavit s jakýmkoliv tvarem střechy, výhodnější střechy ploché, nebo s malým sklonem (menší ochlazovaná plocha). Základ Kvalitní izolace pro vyloučení tepelných mostů.

19 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Konstrukční řešení
Všechny neprůhledné obvodové konstrukce by měly být izolovány tak, aby součinitel prostupu tepla U byl nižší než 0,15 W/(m2K). U konstrukcí střechy je lépe dosáhnout i hodnot ještě nižších 0,12 W/(m2K).

20 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Konstrukční řešení
Je možné používat běžně dostupné tepelné izolace (minerální a skelné vlny, pěnový či extrudovaný polystyrén apod.) V závislosti na použitém materiálu jsou tloušťky izolací mm. V budoucnu lze očekávat materiály ještě s nižšími hodnotami tepelné vodivosti (např. vakuové izolace).

21 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební konstrukce - tepelné mosty
Tepelný most v konstrukci je místo, které je z hlediska prostupu tepla zeslabené. To se projevuje snížením povrchové teploty v místě tepelného mostu.

22 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební konstrukce - tepelné mosty
Mezi nejčastěji se vyskytující lineární tepelné mosty v konstrukci patří napojení vnější svislé stěny na další konstrukci, (základ, výplň otvoru, balkon), střecha navazující na výplň otvoru (střešní okno, světlík apod.)

23 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Výplně otvorů
Tepelné ztráty výplněmi otvorů musí být také velmi nízké. Nezbytné je použití zasklení s velmi nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U. Současně musí být omezeny tepelné mosty v místě osazení skla do rámu a osazení okna do stěny. Požadavky: Zasklení Ug < 0,7 W/(m2K) Osazené okno UW,eff < 0,85 W/(m2K) UW,eff - součinitel prostupu tepla U okna včetně rámu v zabudovaném stavu

24 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Výplně otvorů
kvalitní zasklení pomocí trojskla správný návrh velikosti a umístění okna dobře izolovaný rám okna propustnost slunečního záření správné umístění okna při montáži zastínění pro letní období

25 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Výplně otvorů
Druh materiálu okenního rámu není rozhodující, běžně se používají plastová, dřevěná i kombinovaná okna, musí však mít vynikající tepelně technické vlastnosti. Hlavní roli při výběru okna hraje součinitel prostupu tepla U. Důležité je, aby součinitel U okna včetně rámu v zabudovaném stavu (označovaný jako UW,eff) byl nižší než 0,85 W/(m2.K). Vynikajících hodnot zasklení výrobci dosahují použitím izolačních trojskel vyplněných argonem nebo kryptonem.


Stáhnout ppt "stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36"

Podobné prezentace


Reklamy Google