Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin Němeček VUT v Brně fakulta stavební bakalářská práce vedení: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin Němeček VUT v Brně fakulta stavební bakalářská práce vedení: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Martin Němeček VUT v Brně fakulta stavební bakalářská práce vedení: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.

2 Zadání práce na studijním oboru pozemní stavitelství: - Návrh rodinného domu po stavebně technické stránce Vlastní cíl práce: - Užití přírodního materiálu nebo materiálu na přírodní bázi => např. dřevovláknitá izolace, hliněné omítky, => např. dřevovláknitá izolace, hliněné omítky, dřevěná konstrukce domu dřevěná konstrukce domu - Provozně energetická náročnost budovy => energeticky pasivní dům, ale zároveň také => energeticky pasivní dům, ale zároveň také primární energie na pořízení stavby! primární energie na pořízení stavby! => dřevostavba + dřevovláknitá izolace => dřevostavba + dřevovláknitá izolace Zajímavost - Primární energie vložená do výstavby klasického pasivního domu ze Zajímavost - Primární energie vložená do výstavby klasického pasivního domu ze železobetonu a polystyrenu je rovna energii, kterou tento dům spotřebuje za 100 let železobetonu a polystyrenu je rovna energii, kterou tento dům spotřebuje za 100 let svého užívání! (Ing. arch. P. Taftová). svého užívání! (Ing. arch. P. Taftová). U dřevostavby s izolací na přírodní bázi je to 4,1x méně! - (PEI) U dřevostavby s izolací na přírodní bázi je to 4,1x méně! - (PEI) - Rozvolněné tvarosloví => jak velikost obálky domu ovlivní jeho energetickou bilanci => jak velikost obálky domu ovlivní jeho energetickou bilanci

3 Místo stavby - Velká nad Veličkou (okres Hodonín, větší solární zisky než ve zbytku republiky) Pozemek a terén: myšlený pozemek, mírný sklon k jihu Orientace hlavní fasády: jižní (ideální pro pasivní dům z hlediska tepelných zisků a obecně pro denní osvětlenost objektu) UMÍSTĚNÍ STAVBY

4 - samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený objekt - objekt rozčleněn do tří hmot - dvě ploché střechy nad 1.NP (nadzemním podlažím), pultová střecha nad 2.NP, všechny střechy jsou extenzivně ozeleněny střecha nad 2.NP, všechny střechy jsou extenzivně ozeleněny - energeticky pasivní dům - fasáda obložena modřínovým obkladem, část jižní stěny omítnuta - vlevo objekt garážového stání pro dva osobní automobily CHARAKTERISTIKA STAVBY

5 DISPOZICE 1.NP ▼ - vstup 100 – závětří 106 – spíž 111 – WC 113 – technická místnost (větrací jednotka, TUV)

6 DISPOZICE 2.NP

7 - Betonové základové pasy - vystupují nad terén a vytváří tak provětrávanou mezeru => to umožňuje použít v podlaze izolaci provětrávanou mezeru => to umožňuje použít v podlaze izolaci na přírodní bázi namísto hojně používaného polystyrénu, skladba na přírodní bázi namísto hojně používaného polystyrénu, skladba má možnost kontroly opravy či má možnost kontroly opravy či modernizace, nemusí být hydroizolace modernizace, nemusí být hydroizolace - Betonové základové patky – pro založení garáže, terasy založení garáže, terasy - úvaha nad založením celé stavby na patkách => úspora betonu na patkách => úspora betonu ZALOŽENÍ OBJEKTU

8 PODLAHA 1.NP - dřevěné I nosníky výšky 400mm - prostor mezi I nosníky vyfoukán dřevovláknitou nebo celulózovou izolací dřevovláknitou nebo celulózovou izolací (instalování izolace viz. obrázek) (instalování izolace viz. obrázek) - nosníky se poté zaklopí OSB (dřevoštěpkovou) deskou, ta pak nese horní skladbu podlahy nese horní skladbu podlahy

9 KONSTRUKCE STĚN - dřevěné sloupky 60x120mm (smrk), jsou kladeny po 62 centimetrech jsou kladeny po 62 centimetrech => vytváří jednotlivé stěnové dílce => vytváří jednotlivé stěnové dílce - užití OSB, sádrovláknitých, dřevovláknitých desek - konstrukce montována přímo na stavbě - dutina ve stěně opět vyfoukána izolací

10 VNITŘNÍ STĚNY - dřevěné sloupky 1. opláštěny sádrovláknitou deskou + izolace dřevovl. deskami 1. opláštěny sádrovláknitou deskou + izolace dřevovl. deskami 2. vyzdívka hliněnými cihlami + izolace => vlhkostní stabilita, 2. vyzdívka hliněnými cihlami + izolace => vlhkostní stabilita, tepelná stabilita, zásobník zachycené sluneční energie tepelná stabilita, zásobník zachycené sluneční energie - všechny obytné místnosti jsou opatřeny hliněnou omítkou hliněnou omítkou

11 STŘECHY - obdobná skladba jako u podlahy - dvě spodní střechy jsou ploché (sklon 2°) horní pultová střecha má sklon 7° horní pultová střecha má sklon 7° - navíc je tu horní plášť, který nese extenzivně ozeleněnou střechu extenzivně ozeleněnou střechu (ta vidět na dalším slidu) (ta vidět na dalším slidu)

12 LETNÍ TEPELNÁ STABILITA 1. Přesahy střech a pergoly - stínění 27° od svislice (na vizualizaci poznat podle stínu) svislice (na vizualizaci poznat podle stínu) 2. Vyzdívka z hliněných cihel a hl. omítky - absorbují nadměrné sluneční zisky - absorbují nadměrné sluneční zisky

13 - Rekuperační jednotka – v jednotce je příchozí čerstvý vzduch ohříván odváděným je příchozí čerstvý vzduch ohříván odváděným vzduchem odpadním (hlavní princip malé vzduchem odpadním (hlavní princip malé potřeby energie na vytápění u pasivního domu) potřeby energie na vytápění u pasivního domu) - Solární vakuové kolektory - 8m 2 – ohřev užitkové vody a dohřev větracího vzduchu užitkové vody a dohřev větracího vzduchu DŮLEŽITÉ SOUČÁSTI - Dřevěná izolační okna – trojité zasklení, které je trojité zasklení, které je vyplněno vzácným plynem vyplněno vzácným plynem => výborné izolační => výborné izolační vlastnosti vlastnosti

14 - další přírodní varianta hlavní izolace u pasivní stavby - balík 28x40x70cm - orientace stébel kolmo na tepelný tok - tepelná vodivost slaměného balíku λ=0,055 W/mK (téměř jako ostatní izolace) (téměř jako ostatní izolace) - výpočet nastíněn v seminární práci, která byla součástí bakalářské práce - izolační schopnost stěny splňuje požadavky na pasivní dům U=0,13 W/m 2 K HLAVNÍ IZOLACE ZE SLAMĚNÝCH BALÍKŮ

15 - výsledek 15 kWh/m 2 a = hraniční hodnota pro pasivní dům (doloženo výpočtem dle PHPP) (doloženo výpočtem dle PHPP) - na obrázcích je viděl rozhraní výpočetních programů a energetický výpočetních programů a energetický štítek budovy štítek budovy ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

16 PRÁCE BYLA OCENĚNA V RÁMCI SOUTĚŽE OBOROVÉHO KOLA „STUDENTSKÉ VĚDECKÉ A ODBORNÉ ČINNOSTI“ POD NÁZVEM POD NÁZVEM „Pasivní rodinný dům s využitím přírodních materiálů“ „Pasivní rodinný dům s využitím přírodních materiálů“ 2. místem 2. místem => NEJLEPŠÍ FAKULTNÍ PRÁCE NÁVRHU OBYTNÉ BUDOVY OBYTNÉ BUDOVY

17


Stáhnout ppt "Martin Němeček VUT v Brně fakulta stavební bakalářská práce vedení: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google