Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tepelná technika Energetická účinnost budov. Koncepce a typologie budov Budova je vytvořená konstrukce, která je plně uzavřena vnější obálkou a která.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tepelná technika Energetická účinnost budov. Koncepce a typologie budov Budova je vytvořená konstrukce, která je plně uzavřena vnější obálkou a která."— Transkript prezentace:

1 Tepelná technika Energetická účinnost budov

2 Koncepce a typologie budov Budova je vytvořená konstrukce, která je plně uzavřena vnější obálkou a která vytváří vlastní mikroklima. Typologie budov: *obytné budovy – trvalé a přechodné bydlení, různý charakter *vzdělávací a kulturní budovy *komerční stavby – banky, hotely, nákupní centra, … *správní budovy – radnice, soudy, policejní stanice, … *průmyslové budovy – továrny, průmyslová zóna *zdravotnická zařízení *zemědělské budovy *sportovní objekty *…*…

3 Struktura budov Budova jako dýchací krabice Na čem závisí vnitřní pohodlí ? *vnitřní teplota *vlhkost Povrch budovy – výměník tepla *čerpání tepla ze slunečního záření *uvolňování tepla do okolí (větrání, ztráty) Nezanedbatelný úkol obálky ? *dýchání budovy *zabránit zvyšování vlhkosti

4 Tepelné ztráty budovy Jak lze určit tepelné ztráty dané budovy ? Tepelné ztráty lze určit termovizní kamerou, která ukazuje teplotní podmínky budovy tepelný most – napojení stropů na stěnu úniky tepla nekvalitními okny

5 Přenos tepla Jaká základní definice platí pro přenos tepla ? Teplo se šíří vždy z místa s vyšší teplotou do místa s nižší teplotou (2. termodynamický zákon). Q Udržení tepelné pohody (v zimě topení, v létě chlazení) znamená v průměru 70% spotřeby elektrické energie domácnosti.

6 Jaké části obálky se podílí na ztrátách a jakým způsobem ? Má barva budovy vliv na tepelné bilanci budovy ? Ano, tmavé sluneční svit (tím i teplo) pohlcují, světlé barvy odrážejí Obálka budovy Co patří do obálky budovy ? Zdi, podlaha, střecha, okna, dveře

7 Významy izolačních látek ? *snižují přenos tepla vedením (v létě i v zimě) *menší změny účinné teploty („studené zdi“) *snižuje riziko kondenzace *zlepšuje akustiku budovy Izolace a stavební materiály Jaké jsou hlavní požadavky na izolační materiály ? *malá tepelná vodivost *časová stálost (stárnutí) *„biologická odolnost“ Jak lze rozdělit izolační materiály podle původu ? *rostlinné (korek, sláma, …) *minerální (skleněné vlákno, minerální vlna, pěnové sklo, …) *syntetické (pěnový polystyrén, …)

8 Srovnání stavebních materiálů a izolačních látek Izolace a stavební materiály Duté cihly mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, zlepšují akustiku

9 Orientace oken *velká, dobře tepelně izolovaná okna by měla být orientována na jižní stranu  v zimních měsících se kladně podílí na tepelné bilanci. V letních měsících je třeba chránit vnitřní prostory před sluncem  použití žaluzií, rolet, … *na severní stranu jsou zpravidla orientována malá okna Čím je dána „tepelná kvalita okna“ ? *materiál rámu (hliníková, dřevěný, plastový) *jednoduché nebo dvojité sklo, skleněné fólie, výplň mezi skly Tyto části obálky se způsobují ⅓ tepelných ztrát budovy ! Okna, prosklené plochy, dveře Čím jsou tyto ztráty způsobeny ? *větráním *těsnění *prostupem tepla (vedení tepla) *tepelnými mosty (uchycení, armatury)

10 Tepelné vlastnosti okna jsou dány koeficientem prostupu tepla U (W*m -2 *K -1 ), dvojitá okna mají U  2, nejnižší hodnoty U  1 jednoduchá okna mají koeficient prostupu tepla přibližně dvojnásobný Klasifikace oken

11 Co je bioklimatická budova ? Je to budova s maximální mírou využití solární energie a zároveň s minimálními ztrátami. Může uspořit až ⅓ energie Bioklimatická budova Jaké systémy lze využít ? 1.Aktivní systémy-solární kolektory -fotovoltaické panely 2.Pasivní systémy a)Přímé solární zisky – termální hmota je přímo ve vytápěném prostoru (prosklený povrch na jižní straně, teplo je akumulováno ve stěnách) b)Nepřímé solární zisky – podobný princip jako u přímého solárního zisku, ale termální hmota je mezi sluncem a prostorem, který chceme vyhřát c)Zimní zahrady

12 Aktivní a pasivní solární prvky

13 Co je bioklimatická budova ? Je to budova s maximální mírou využití solární energie a zároveň s minimálními ztrátami. Bioklimatická budova Jaké systémy lze využít ? 1.Aktivní systémy-solární kolektory -fotovoltaické panely 2.Pasivní systémy-přímé solární zisky (prosklený povrch na jižní straně) -nepřímé solární zisky (podobný princip jako u přímého zisku, teplo je ale akumulováno například ve stěně) -zimní zahrady

14 Trombeho stěna Podle obrázku vysvětlete princip fungování Pasivní solární prvky Zimní zahrada Podle obrázku vysvětlete princip fungování

15 Opakování - co je tepelná pohoda ? Jsou to podmínky, kdy je zachována rovnováha mezi člověkem a okolím Opakování – jaká jsou základní kritéria pro tepelnou pohodu ? *vnitřní teplota vzduchu *účinná teplota okolních stěn *vlhkost *proudění vzduch Jaká je vliv tepelné pohody na pracovní výkon ? *pro fyzicky lehčí práce je optimální teplota 22 0 C *při 27 0 C klesá výkonnost na 75 %, při 30 0 C na 50 % *s tepelnou pohodou se úzce spjata vlhkost – při vytápění může klesnout vlhkost až na 20%, což má nepříznivý vliv na sliznice člověka Vytápění

16 Co je lokální tepelná nepohoda ? Lokální působení „rušivých vlivů“ v prostředí, kde je tepelná pohoda *průvan *radiace *velké vertikální teplotní rozdíly *příliš nízká nebo vysoká teplota podlahy Tepelná pohoda

17 Podle umístění zdroje ? *lokální vytápění *ústřední topení *dálkové vytápění Systémy vytápění Podle teplonosné látky ? *horká voda – optimální pro pevná fosilní paliva, systémy s radiátory *teplá voda – nízkoteplotní zdroje pro plošné vytápění *horký vzduch – využíván zejména v obchodních centrech, průmyslových a sportovních halách *teplý vzduch – moderní systémy spojené s rekuperací tepla

18 Jaký je význam otopných prvků ? Dodávat do vnitřního prostoru dostatek tepla a vytvořit tepelnou pohodu. Kde by měly být umístěny otopné prvky ? Nejlépe v nechladnější části místnosti, pod okny. Sníží se tak konvekční proudění vzduchu, které vzniká při velkém rozdílu teplot. Otopné prvky Druhy otopných prvků ? *radiátory-článkové (litina) – vysoká hmotnost, malá dynamika -deskové (plech) – zhruba 1/3 vody, velká dynamika *konvektory- přenos tepla prouděním, většinou ventilátor *podlahové vytápění – nižší požadavky na teplotu vody (TČ) *stěnové vytápění

19 Fosilní paliva *pevná – černé a hnědé uhlí, koks (hlavní zdroj znečištění vzduchu – CO 2, popílek, NO X, SO 2 ) *kapalná – nafta (zejména v zemích s vlastními zdroji) *plynná – zemní plyn (minimální škodliviny, dobrá regulace) Elektrická energie Zdroje pro vytápění

20 Obnovitelné zdroje – biomasa Co je to biomasa ? Biomasa je hmota organického původu Příklady biomasy ? *dřevní (dřevní odpad, cíleně pěstovaná) *rostlinná (sláma, zemědělské přebytky, cíleně pěstovaná) *výroba bioplynu (bioplyn vzniká rozkladem organických látek bez přítomnosti kyslíku) Spalování biomasy ? Pro spalování biomasy platí jiné podmínky než pro spalování fosilních paliv. Proto je nutné používat speciální kotle s dvoustupňovým spalováním (při spalování biomasy vznikají spalitelné plyny, jejich hoření probíhá ve 2. stupně při přívodu sekundárního vzduchu). Zdroje pro vytápění

21 Dřevo Příklady biomasy pro vytápění Sláma

22 Tepelné čerpadlo - samostatná prezentace

23 Zdroj: IUSESEnergetická účinnost budov www.iuses.eu Materiál je určen pouze pro studijní účely


Stáhnout ppt "Tepelná technika Energetická účinnost budov. Koncepce a typologie budov Budova je vytvořená konstrukce, která je plně uzavřena vnější obálkou a která."

Podobné prezentace


Reklamy Google