Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace pro jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka Most, 12.5.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace pro jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka Most, 12.5.2014."— Transkript prezentace:

1 Prezentace pro jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka Most, 12.5.2014

2  Legislativní zakotvení MAS ve Směrnici EK pro členské země ES ze dne 14. dubna 2000  MAS obecně jsou řídící a iniciační orgány, které jsou příjemci a distributory finanční pomoci z EU v rámci metody LEADER prostřednictvím Integrovaných strategií rozvoje území (ISRÚ)  V období 2007 – 2014 pouze přes Program rozvoje venkova ČR od roku 2014, nově také SFŽP, ESF, IROP apod.  Právní subjektivita: občanské sdružení; obecně prospěšná společnost  Iniciátor komunitního přístupu k rozvoji regionu a rozvoje občanské společnosti

3  Právní a formální nástupce MAS Naděje pro Mostecko o.s.  Založena podpisem zakladatelské smlouvy 12.11.2012  Zakladatelé: město Osek obec Obrnice obec Lišnice  23 členů (partnerů) 8 obcí / DSO = veřejný sektor 3 NNO = neziskový sektor 10 PO = podnikatelský sektor 2 SO = soukromý sektor

4 Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu spadajícího do územní působnosti MAS naděje o.p.s., a to zejména:  Koordinace rozvoje regionu MAS Naděje o.p.s. ve všech oblastech.  Rozvoj a propagace regionu MAS Naděje o.p.s. a jeho turistického potenciálu.  Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny.  Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu.  Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí.  Služby při financování projektů k rozvoji regionu MAS Naděje o.p.s.  Posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu MAS Naděje o.p.s.  Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu MAS Naděje o.p.s.  Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu MAS Naděje o.p.s.  Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu MAS Naděje o.p.s.  Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek.  Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže.  Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.  Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje.  Provoz IC – koordinace a rozvoj.  Atestování služeb poskytovaných svými členy pro zajištění kvality a standardu služeb.  Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu MAS Naděje o.p.s..  Poradenská činnost.  Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu MAS Naděje o.p.s..  Činnosti související s evropským programem LEADER  Vydávání tiskovin.

5 Orgány MAS Naděje o.p.s. Správní rada Ing. Bořek Valvoda, Most Ivana Staňková, Svinčice Ing. Miroslav Perout, Korozluky Ing. Lenka Říhová, Osek Daniel Froněk, Bečov Bc. Petr Pillár, Lišnice Dozorčí rada Ing. Zdeněk Hrabák, Lišnice Ing. Pavel Novák, Polerady Alena Lenkvíková, Bečov Kontakty: IČ22801073 Adresa:Lišnice čp. 42, 434 01 Most Kancelář:U věžových domů 2934, 434 01, Most Martin Fraško, ředitel o.p.s.: martin.frasko@nadeje.org777 300 333martin.frasko@nadeje.org Ing. Bořek Valvoda, předseda správní rady borek.valvoda@nadeje.org602 647 642 borek.valvoda@nadeje.org Kamila Fridrichová, administrace projektů : kamila.fridrichova@nadeje.org775 250 233kamila.fridrichova@nadeje.org Jana Bačová, (SPL, příprava ISRÚ) jana.bacova@nadeje.orgjana.bacova@nadeje.org E-mail: info@nadeje.orginfo@nadeje.org Web:www.nadeje.orgwww.nadeje.org

6

7 1. Pracovat na komunitní přípravě ISRÚ = akutní potřeba spolupráce s představiteli obcí, NNO, podnikatelů. Zmapování a kontaktování všech relevantních partnerů na území. Poskytnout (existují-li) „strategie rozvoje obcí“ Aktualizace UAP SWOT analýzy (jsou-li) Zapracování připomínek a námětů partnerů do ISRÚ = komunitní přístup Dokončená ISRÚ bude muset být připomínkována a následně schválena všemi zastupitelstvy obcí v rámci území MAS = podzim 2014

8


Stáhnout ppt "Prezentace pro jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka Most, 12.5.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google