Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS Naděje o.p.s. Prezentace pro jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka Most, 12.5.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS Naděje o.p.s. Prezentace pro jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka Most, 12.5.2014."— Transkript prezentace:

1 MAS Naděje o.p.s. Prezentace pro jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka Most,

2 Co je MAS – Místní akční skupina
Legislativní zakotvení MAS ve Směrnici EK pro členské země ES ze dne dubna 2000 MAS obecně jsou řídící a iniciační orgány, které jsou příjemci a distributory finanční pomoci z EU v rámci metody LEADER prostřednictvím Integrovaných strategií rozvoje území (ISRÚ) V období 2007 – 2014 pouze přes Program rozvoje venkova ČR od roku 2014, nově také SFŽP, ESF, IROP apod. Právní subjektivita: občanské sdružení; obecně prospěšná společnost Iniciátor komunitního přístupu k rozvoji regionu a rozvoje občanské společnosti

3 MAS Naděje o.p.s. Právní a formální nástupce MAS Naděje pro Mostecko o.s. Založena podpisem zakladatelské smlouvy Zakladatelé: město Osek obec Obrnice obec Lišnice 23 členů (partnerů) 8 obcí / DSO = veřejný sektor 3 NNO = neziskový sektor 10 PO = podnikatelský sektor 2 SO = soukromý sektor

4 Poslání MAS Naděje o.p.s. Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu spadajícího do územní působnosti MAS naděje o.p.s., a to zejména: Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje. Provoz IC – koordinace a rozvoj. Atestování služeb poskytovaných svými členy pro zajištění kvality a standardu služeb. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu MAS Naděje o.p.s.. Poradenská činnost. Koordinace rozvoje regionu MAS Naděje o.p.s. ve všech oblastech. Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu MAS Naděje o.p.s.. Rozvoj a propagace regionu MAS Naděje o.p.s. a jeho turistického potenciálu. Činnosti související s evropským programem LEADER Vydávání tiskovin. Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny. Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu. Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí. Služby při financování projektů k rozvoji regionu MAS Naděje o.p.s. Posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu MAS Naděje o.p.s. Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu MAS Naděje o.p.s. Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu MAS Naděje o.p.s. Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu MAS Naděje o.p.s. Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek. Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže. Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.

5 Orgány MAS Naděje o.p.s. Kontakty: IČ 22801073
Správní rada Dozorčí rada Ing. Bořek Valvoda, Most Ing. Zdeněk Hrabák, Lišnice Ivana Staňková, Svinčice Ing. Pavel Novák, Polerady Ing. Miroslav Perout, Korozluky Alena Lenkvíková, Bečov Ing. Lenka Říhová, Osek Daniel Froněk, Bečov Bc. Petr Pillár, Lišnice Kontakty: Adresa: Lišnice čp. 42, Most Kancelář: U věžových domů 2934, , Most Martin Fraško, ředitel o.p.s.: Ing. Bořek Valvoda, předseda správní rady Kamila Fridrichová, administrace projektů: Jana Bačová, (SPL, příprava ISRÚ) Web:

6 22 obcí 19 Most a Litvínov 3 Teplice 30 756 obyvatel

7 Aktuální úkoly MAS Naděje pro nejbližší období
Pracovat na komunitní přípravě ISRÚ = akutní potřeba spolupráce s představiteli obcí, NNO, podnikatelů. Zmapování a kontaktování všech relevantních partnerů na území. Poskytnout (existují-li) „strategie rozvoje obcí“ Aktualizace UAP SWOT analýzy (jsou-li) Zapracování připomínek a námětů partnerů do ISRÚ = komunitní přístup Dokončená ISRÚ bude muset být připomínkována a následně schválena všemi zastupitelstvy obcí v rámci území MAS = podzim 2014

8 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MAS Naděje o.p.s. Prezentace pro jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka Most, 12.5.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google