Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže IX. Ročník soutěže 8. prosince 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže IX. Ročník soutěže 8. prosince 2010."— Transkript prezentace:

1 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže IX. Ročník soutěže 8. prosince 2010

2 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže

3 HV (tis.Kč) 13 148 TRŽBY (tis.Kč) 132 552 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 132 317 AKTIVA (tis.Kč) 182 329 zaměstnanci 84 rentabilita tržeb % 9,9 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 1 578,0 ATLANTA,a.s. v roce 2009

4 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Stavební a obchodní společnost ATLANTA byla založena zápisem do obchodního rejstříku 14.10.1991 jako společnost s ručením omezeným a k 30.6.1998 byla transformována bez likvidace na akciovou společnost se základním jměním 42 milionů Kč. ATLANTA, a.s. má stabilní postavení na trhu a garantuje jak dokonalou profesionální úroveň a vysokou kvalitu odvedených prací, tak záruku za provedené dílo. Společnost sídlí v Novém Šaldorfu 162; ve firemním areálu je rovněž umístěna prodejna stavebnin. Firma disponuje kompletními prostředky těžké, střední i malé mechanizace k provádění zemních stavebních a bouracích prací, vlastní dopravní a těžební stroje včetně kontejnerové dopravy. Sponzoring 2009: Sportovní akce: Šachové sdružení, 1.SC Znojmo, Orli Znojmo, Sokol Dobšice Kulturní akce: Hudební festival, Na Věčnosti, Charita: Oblastní charita, Zámek Břežany, Nemocnice Znojmo Společenské akce: Burčákfest

5 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU SPOLEČNOSTI ATLANTA A.S. Kvalita služeb poskytovaných společností ATLANTA, a.s. v oblasti stavební výroby (pozemní, průmyslové, rekonstrukce), má rozhodující význam pro uplatnění na trhu. Ochrana životního prostředí tvoří současně s trvalým dosahováním kvality, bezpečností práce a ochrany zdraví nejvyšší priority společnosti. Víme, že kvalita našich služeb a poznání vlastního odpovědného přístupu k minimalizaci dopadů činností firmy na životní prostředí a jejich předcházení je základním předpokladem pro konkurenceschopnost a úspěch naší společnosti. Snaží se řídit pracovníky tak, aby se identifikovali s politikou integrovaného systému společnosti, jelikož to je klíčem k úspěchu.

6 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Bytový dům Jarošova ul. Znojmo Novostavba kostel sv.ducha, Šumná

7 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Exbio Praha

8 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Základová deska skladu obilí, Hostěradice Generální rekonstrukce Kolbenova 13, Praha

9 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže

10 HV (tis.Kč) 39 428 TRŽBY (tis.Kč) 285 170 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 283 582 AKTIVA (tis.Kč) 289 073 zaměstnanci 119 rentabilita tržeb % 13,8 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 2 396,4 Froněk, spol. s r.o. v roce 2009

11 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Firma Froněk, spol. s r.o., Rakovník, vznikla v r. 1992, svoji podnikatelskou aktivitu ve stavebnictví začala vyvíjet od února r. 1993. Hlavní činností společnosti je provádění dopravních a inženýrských staveb. Vzhledem k tomu, že firma disponuje i vlastním kamenolomem, obalovnou asfaltových směsí, značnou strojní a dopravní mechanizací a opravárenskou dílnou, je tak při stavebních pracích málo závislá na dodávkách vstupního materiálu od jiných subjektů. Svoji činnost provádí v krajích: Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Hlavní město Praha. Akční rádius je cca 100 km od Rakovníka. Obalovna asfaltových směsí v provozně Brant poblíž Rakovníka, má instalovanou moderní technologickou linku TBA 160-240UC od fi. Benninghoven Německo, s výkonem 160 t/hod. V roce 2009 firma realizovala projekt změny technologických zařízení obalovny, v rámci kterého byl instalován komplet paralelního sušícího bubnu na asfaltový recyklát. Toto zařízení, svého druhu jediné v ČR, umožňuje vyšší využití R-materiálu ve výrobním procesu a to díky jeho přidávání za tepla (cca 130 o C) při zachování maximální kvality hotové směsi.

12 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže II/201 Jeneč, připojení na R6 II/237 Nové Strašecí, oprava silnice – asf. koberec

13 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže III/22915 Lišany, rekonstrukce silnice II/201 Mladotice – Vladměřice

14 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže H-INTES s.r.o.

15 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže HV (tis.Kč) 7 943 TRŽBY (tis.Kč) 216 353 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 206 505 AKTIVA (tis.Kč) 56 481 zaměstnanci 56 rentabilita tržeb % 3,7 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 3 863,4 H-INTES s.r.o. v roce 2009

16 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Společnost H-INTES s.r.o. je dodavatelem stavebních prací na trhu inženýrských a dopravních staveb. Současný společník a hlavní majitel firmy pan Ing. Bořivoj Horák začal podnikat ve stavebnictví po revoluci nejprve jako fyzická osoba. Postupně po dostudování škol se zapojily i jeho dcera a syn a firma se přeměnila na s.r.o. Dnes je firma významným dodavatelem dopravních staveb na Mladoboleslavsku i ve vzdálenějším okolí. Mimo své hlavní náplně dopravních staveb založila dvě dceřiné společnosti na údržbu komunikací. I přes svůj rozvětvený systém řízení si stále zachovává ráz rodinné firmy a klade důraz na flexibilitu a odbornost při plnění požadavků od investorů. Společnost získala certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001, certifikaci resortního systému jakosti pro vybrané obory pozemních komunikací MDS ČR a v roce 2004 obdržela certifikát jakosti enviromentálního systému ČSN EN ISO 14001

17 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže

18

19

20

21 HV (tis.Kč) 30 700 TRŽBY (tis.Kč) 235 903 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 226 605 AKTIVA (tis.Kč) 131 323 zaměstnanci 65 rentabilita tržeb % 13,0 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 3 629,3 KASTEN spol. s r.o. v roce 2009

22 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže KASTEN spol. s r.o. Společnost KASTEN spol. s r.o. vznikla v roce 1995 s cílem provádět v nejvyšší možné kvalitě prakticky veškeré stavební práce, včetně provádění pozemních staveb na klíč. Pro své zákazníky zajišťuje realizační činnost v oblasti výstavby, modernizací a rekonstrukcí stavebních objektů v oblasti průmyslových, občanských a bytových staveb, dodavatelskou činnost, dodávky stavební i technologické, včetně všeho navazujícího zázemí nutného pro zajišťování výše zmíněných činností. Společnost se specializuje na program komplexní rekonstrukce a revitalizace panelových i zděných bytových domů, opravy a zateplení střešních plášťů, zateplování fasádních plášťů budov. Certifikáty Certifikát řízení kvality ISO 9001:2009 Systém environmentálního managementu ISO 14001:2005 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:2008 Osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů Zelená úsporám

23 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže

24

25

26 HV (tis.Kč) 16 144 TRŽBY (tis.Kč) 185 481 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 182 969 AKTIVA (tis.Kč) 67 061 zaměstnanci 92 rentabilita tržeb % 8,7 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 2 018,5 Oldřich Merta – MERTASTAV v roce 2009

27 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Soukromá firma Oldřich Merta - MERTASTAV byla založena v roce 1990 se zaměřením na zemní práce a stavbu plynovodů. Z původních 7 zaměstnanců v roce 1990 vzrostl v průběhu let 1992 až 1993 počet stálých zaměstnanců téměř na padesát, v roce 1995 se tento počet zvýšil na přibližně 75 stálých zaměstnanců a v současné době firma zaměstnává 100 stálých pracovníků. K datu 1.4.2010 došlo k vkladu podstatné části podniku do MERTASTAV s.r.o., která se stala pokračovatelem v činnosti v celém výše uvedeném spektru činností. V současné době firma provádí komplexní dodávky staveb vodovodů a kanalizací, vodojemů, čerpacích stanic a ČOV, plynovodů, provádí zemní práce a úpravy povrchů komunikací, stavby pozemního stavitelství, zajišťuje projekční práce a geodetické práce.

28 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Výběr významných zakázek realizovaných v posledních letech: název partnera zakázka Obec Vysoké Popovice Kanalizace a ČOV Vysoké Popovice Obec Dalečín Kanalizace a ČOV v obci Obec Čejkovice Odkanalizování obce a ČOV Čejkovice

29 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Výběr významných zakázek realizovaných v posledních letech: název partnera zakázka Obec Rožná Kanalizace a ČOV Rožná Obec Mašovice Splašková kanalizace v obci Mašovice Obec Moravské Bránice Kanalizace a ČOV SVaK Tišnovsko Intenzifikace ČOV Tišnov Obec Strachotice, Slup Tlaková kanalizace a ČOV METROSTAV a.s. ISPA Šlapanicko – odkanalizování STRABAG a.s. ISPA Znojmo – kanalizace Město Tišnov IS Tišnov, Hony za Kukýrnou JMP, a. s., Brno VTL plynovod Tišnov – Lomnice ŽS Brno, a. s., Brno STL plynovod Brno – Vinohrady JMP, a. s., Brno VTL plynovod Moravec – Křižanov JMP, a.s., Brno Rekonstrukce plynovodu Brno, Kaštanová JMP, a. s.REKO VTL plynov.obchvat Brno-Bystrc-Údolí oddechu BETANY BOSKOVICEAzylový dům pro matky s dětmi Město TišnovChodníky a parkovací stání ul. Dlouhá

30 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže

31 PrimaTech s.r.o. v roce 2009 HV (tis.Kč) 4 605 TRŽBY (tis.Kč) 125 245 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 125 245 AKTIVA (tis.Kč) 99 039 zaměstnanci 29 rentabilita tržeb % 3,7 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 4 318,8

32 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Mezi nejvýznamnější zakázky, na kterých se firma podílela formou subdodávek, patří např. Galerie Harfa, Technický blok, letiště Ruzyně, Nemocnice Kladno, Hadovka Office Park Praha, Hotel Diplomat Plzeň, Hotel Imperiál Praha, Novo Plaza Praha, Tokovo Praha, Myšák Gallery Praha, Centrum Opatov Společnost PrimaTech s.r.o., jejíž původní název je První česká vzduchotechnická společnost s.r.o., byla založena v roce 1993 původně jako firma provádějící pouze dodávku a montáž vzducho- technického zařízení. Za dobu svého působení na trhu rozšířila svoji činnost o dodávku a montáž chlazení, topení, zdravotechniky, rozvodů plynu, měření a regulace. V současné době je schopná zrealizovat celé technické zařízení budov včetně servisu a správy TZB.. MOTTO: "Zajistit spokojenost zákazníků, vedení a zaměstnanců společnosti"

33 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Myšák Gallery

34 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže hotel Imperial

35 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Opatov

36 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže

37 HV (tis.Kč) 2 892 TRŽBY (tis.Kč) 288 220 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 246 313 AKTIVA (tis.Kč) 126 058 zaměstnanci 207 rentabilita tržeb % 1,0 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 1 392,4 PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. v roce 2009

38 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Společnost vznikla v roce 1992 z Okresního stavebního podniku PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. disponuje veškerými činnostmi potřebními ke komplexním zabezpečení staveb.a zaměstnává 190 pracovníků všech stavebních profesí. Vnitřní organizace akciové společnosti je uspořádána především podle hlavních druhů poskytovaných služeb: - střediska hlavní stavební výroby - středisko elektro - středisko instalo a topení - středisko zámečnické - středisko střech - středisko dopravy a těžké mechanizace - středisko obchodní Těžiště působnosti firmy spočívá zejména v okresu Chrudim, avšak akciová společnost je schopna provádět i stavby prakticky po celém území České republiky. Je držitelem těchto certifikátů: ČSN EN ISO 9000:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008

39 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Výčet nejvýznamnějších staveb realizovaných v roce 2009: Klubové zařízení FRIM – Stará Boleslav Dostavba kongresového centra a ubytovacího bloku Seč Jezerka Odstranění havarijního stavu věží pro EPC Motol Stavební opravy objektů školy SOUV Nasavrky Adaptace pokojů Domova pro seniory v Heřmanově Městci Stavební opravy objektu ministerstva obrany VTM Lešany Oprava oplocení a sociálního zařízení – kasárna Chrudim Generální opravy výměníkových stanic pro Pražskou teplárenskou

40 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Klubové zařízení FRIM – Stará Boleslav

41 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Administrativní a provozní budova Mlékárna Hlinsko

42 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Dostavba kongresového centra a ubytovacího bloku Seč Jezerka

43 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

44 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže HV (tis.Kč) 9 933 TRŽBY (tis.Kč) 208 185 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 208 181 AKTIVA (tis.Kč) 56 416 zaměstnanci 47 rentabilita tržeb % 4,8 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 4 429,5 Stavitelství ŠMÍD s.r.o. v roce 2009

45 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Společnost Stavitelství ŠMÍD s.r.o. Plzeň působí v oblasti pozemního stavitelství na tuzemském trhu od roku 1990. V současné době se řadí mezi významné generální dodavatele pozemních staveb v Plzeňském kraji. V této oblasti provádí novou výstavbu, rekonstrukce, revitalizace panelových domů a zateplení fasád. Ke každé stavební zakázce přistupuje s nejvyšším nasazením a odbornou způsobilostí. Neváhá rozvíjet kreativní potenciál všech zaměstnanců pro to, aby splnili očekávání zákazníků. Cílem je vždy spokojený zákazník. Na prvním místě si váží loajality, pravdy a odvahy.

46 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Kompletní rekonstrukce MS Plzeň Doubravka

47 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Nepomuk 2 Sokolovská 104,106 Zábělská

48 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže

49 HV (tis.Kč) 11 328 TRŽBY (tis.Kč) 187 921 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 183 737 AKTIVA (tis.Kč) 84 889 zaměstnanci 38 rentabilita tržeb % 6,0 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 4 945,3 TM Stav, spol. s r.o v roce 2009

50 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Stavební společnost TM Stav, spol. s r.o. provádí veškeré stavební práce – demolice, výstavbu inženýrských sítí a výstavbu objektů „na klíč“. Jednou z letošních aktivit bylo rozšíření společnosti o prodejnu stavebnin, kde na téměř 5-ti tisících metrech čtverečních najdou zákazníci široký sortiment stavebních materiálů. Dále firma provozuje sběrný dvůr stavebních a demoličních odpadů, kdy jejich recyklací se snažíme šetřit přírodní zdroje a přispět tak k ochraně životního prostředí. Mimo zmíněných stavebnin a sběrného dvora společnost disponuje také rozsáhlým strojním vybavením, mechanismy pro zemní práce a vozovým parkem. Toto vše umožňuje společnosti dosahovat maximální soběstačnosti, díky níž může pružně reagovat na požadavky svých zákazníků.

51 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Polyfunkční sportovní areál Francova Lhota Centrum informačních technologií Slavičín

52 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Modernizace areálu přírodního koupaliště Nový Hrozenkov Výrobní objekt pro pyroprovoz Jablůnka nad Bečvou

53 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže

54 ZNAKON, a.s. v roce 2009 HV (tis.Kč) 30 473 TRŽBY (tis.Kč) 262 403 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 261 138 AKTIVA (tis.Kč) 173 941 zaměstnanci 90 rentabilita tržeb % 11,6 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 2 923,7

55 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Firma Znakon, a.s., vznikla 1.ledna 2002 transformací z firmy Vladimír Kotrch - Znakon, která působila na trhu od roku 1993. Dnes firma zaměstnává více než 50 kmenových zaměstnanců Základní filozofií firmy je profesionální odvádění kvalitní práce. Činnost firmy je rozdělena do pěti středisek: - pokládka asfaltových směsí - opravy, rekonstrukce a údržba komunikací - vodorovné a svislé dopravní značení - montáž svodidlových systémů - pozemní a inženýrské stavitelství

56 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Svodidla Bernartice

57 nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže Kubova Huť – Horní Vltavice Klatovy Nová Víska


Stáhnout ppt "Nejúspěšnější účastníci v IX. ročníku soutěže IX. Ročník soutěže 8. prosince 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google