Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže XI. Ročník soutěže prosince 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže XI. Ročník soutěže prosince 2012."— Transkript prezentace:

1 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže XI. Ročník soutěže prosince 2012

2 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže vodovody – kanalizace projekce, realizace a provoz vodohospodářských zařízení

3 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže HV (tis.Kč) 10 939 TRŽBY (tis.Kč) 89 970 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 87 638 AKTIVA (tis.Kč) 143 636 zaměstnanci 23 rentabilita tržeb % 12,2 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 3 911,7 Artesia spol.s.r.o. v roce 2011

4 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Firma ARTESIA, spol. s r.o. se sídlem v Ratíškovicích byla založena v únoru 1992. Hlavní činností jsou:  realizace vodohospodářských staveb  projekční práce v oboru vodohospodářských staveb  inženýrská činnost  provozování vodovodů a kanalizací

5 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Artesia spol.s.r.o. má zaveden systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001a bezpečnosti práce dle ČSN EN ISO 18001. Odborná způsobilost je zajištěna autorizovanými inženýry v oboru vodohospodářských staveb. Od svého založení firma projektovala a realizovala řadu vodohospodářských staveb. Jedná se především o vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, čerpací stanice, atd. Investory jsou převážně obecní a městské úřady a podniky vodovodů a kanalizací.

6 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže výstavba výtlač. řadů ÚV Moravská Nová Ves

7 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže výstavba kanalizace Radějov

8 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže rekonstrukce VDJ Kuželov

9 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže

10 HV (tis.Kč) 18 229 TRŽBY (tis.Kč) 181 522 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 181 440 AKTIVA (tis.Kč) 218 501 zaměstnanci 84 rentabilita tržeb % 10,0 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 2 161,0 ATLANTA,a.s. v roce 2011

11 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Stavební a obchodní společnost ATLANTA byla založena zápisem do obchodního rejstříku 14.10.1991 jako společnost s ručením omezeným a k 30.6.1998 byla transformována na akciovou společnost se základním jměním 42 miliónů Kč. ATLANTA, a. s. má stabilní postavení na trhu a garantuje jak dokonalou profesionální úroveň a vysokou kvalitu odvedených prací, tak záruku za provedené dílo. Společnost sídlí ve Znojmě – Nový Šaldorf 162; ve firemním areálu je rovněž umístěna prodejna stavebnin. Firma disponuje kompletními prostředky těžké, střední i malé mechanizace k provádění zemních stavebních a bouracích prací, vlastní dopravní a těžební stroje včetně kontejnerové dopravy.

12 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Je od roku 2002 držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO:2001. V roce 2006 byl zaveden a certifikován systém environmentálního managementu ve smyslu ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu OHSAS 18001:1999. Firmu ATLANTA, a. s. provází desítky zdárně realizovaných staveb z oblasti  občanské vybavenosti  bytové výstavby a výstavby rodinných domů  průmyslových objektů  rekonstrukcí a oprav

13 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Potvrzením vysoké kvality a profesionálního přístupu je skutečnost, že firma provádí zakázky na základě opakovaných poptávek pro řadu známých společností ze soukromého sektoru. Výstavba bytů a rodinných domů se realizuje rovněž developersky - od nákupu pozemků, zainvestování infrastruktury, po prodej bytů na klíč. ATLANTA, a. s. rovněž podporuje rozvoj sportu v regionu (fotbal, hokej, plavání…), jakož i neziskové sociální organizace (fond ohrožených dětí, oblastní charita…).

14 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže výrobní hala - Znojmo Průmyslová

15 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže rekonstrukce - Mikulov

16 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže řadové domky - Znojmo, Vildomcova

17 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže

18 bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. v roce 2011 HV (tis.Kč) 19 511 TRŽBY (tis.Kč) 242 444 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 188 709 AKTIVA (tis.Kč) 211 563 zaměstnanci 119 rentabilita tržeb % 10,06 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 2 037,34

19 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Působnost:  Občanské stavby  Průmyslové stavby  Dopravní stavby  Vodohospodářské stavby  Rekonstrukce a revitalizace  Projektová činnost ve výstavbě

20 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže OC MICHAL Sokolov InterCora s.r.o. - 132 mil Kč

21 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Dopravní terminál Sokolov Karlovarský kraj – 63 mil. Kč

22 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Rekonstrukce chladících řadů Sokolovská uhelná - 48 mil Kč

23 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Cyklostezka Ohře Karlovarský kraj – 53 mil Kč

24 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Froněk, spol. s r.o. Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

25 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Froněk, spol. s r.o. v roce 2011 HV (tis.Kč) 10 032 TRŽBY (tis.Kč) 269 406 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 243 988 AKTIVA (tis.Kč) 273 856 Zaměstnanci 121 rentabilita tržeb % 3,7 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 2 226,5

26 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže S firmou Froněk, spol. s r.o., Rakovník, se můžete setkávat ve stavebnictví již téměř 20. let. Od roku 1992 rozvíjí svojí podnikatelskou aktivitu především v oblasti realizace dopravních a inženýrských staveb. Počtem cca 120 zaměstnanců se řadí ke středním firmám. Společnost disponuje vlastním kamenolomem, obalovnou asfaltových směsí, silniční laboratoří, strojní a dopravní mechanizací a opravárenskou dílnou, a je tak při stavebních pracích značně nezávislá na dodávkách vstupního materiálu. Svoji činnost provádí v krajích: Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Hlavní město Praha. Akční rádius je cca 100 km od Rakovníka.

27 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže. Obalovna asfaltových směsí v provozně Brant má instalovanou moderní technologickou linku TBA 160-240UC od firmy Benninghoven s výkonem 160 t/hod. Od roku 2009 firma využívá komplet paralelního sušícího bubnu na asfaltový recyklát. Tento umožňuje vyšší využití R- materiálu ve výrobě a to díky jeho přidávání za tepla (cca 130 o C) při zachování stejné kvality hotové směsi. Společnost má je zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení pro oblasti:  kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009  environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 :2005  managementu BOZP dle OHSAS 18001:2008  výroby asfaltových směsí dle ČSN EN 13108-21  výroby kameniva dle ČSN EN 13242 a ČSN EN 13043  správné činnosti laboratoře.

28 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Mezi klíčové zákazníky společnosti se v její historii řadí:  Středočeský kraj,  Město Rakovník,  Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,  Metrostav a.s.,  Energie – stavební a báňská a.s.,  Procter & Gamble Rakona, s.r.o.,  Poláček Farma Hole s.r.o. a další. Ocenění MID TOP pro střední firmy působící v oblasti stavebnictví získala firma již v r. 2003, 2006 a v r. 2009.

29 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže II/229 Rakovník - Zavidov, rekonstrukce silnice

30 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Cyklostezka Rakovník – Olešná s propojením Olešná - Kneževes Jeremiášova 3, Praha 13

31 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže

32 KERS s.r.o. v roce 2011 KERS s.r.o. v roce 2011 HV (tis.Kč) 1 057 TRŽBY (tis.Kč) 181 377 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 181 304 AKTIVA (tis.Kč) 73 184 zaměstnanci 28 rentabilita tržeb % 0,6 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 6 477,8

33 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže V souladu s názvem společnosti KERS: K – kvalitně E – ekonomicky R – rychle S – spolehlivě pomáháme investorům realizovat jejich představy v souladu s šetrným environmentálním přístupem. Základ zkušeného týmu našich odborníků je již od začátku fungování společnosti stabilní. Geodetická skupina zajišťuje měřické služby a speciální geodetické práce nejen u nás, ale i zahraničí. Díky kvalitně prováděné práci zaujímáme dlouhodobě stabilní pozici na českém trhu a i zahraniční partneři rádi využívají našich služeb

34 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Stavební činnosti 20-ti letá historie společnosti KERS je především úzce spojena s výstavbou a modernizací lyžařských areálů v České republice i na Slovensku. Ke konci roku 2011 jsme se podíleli na realizaci celkem 43 lanových drah a 25 lyžařských vleků. Kromě této hlavní činnosti provádíme i výstavbu rodinných či bytových domů a to jak dodavatelským, tak i developerským způsobem.

35 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Geodetické činnosti V geodetické sekci pracují odborníci s dlouholetými zkušenostmi, kteří disponují moderními geodetickými přístroji a využívají pokrokové zeměměřické metody. Kromě prací souvisejících s výstavbou a katastrem nemovitostí poskytuje geodetická složka i speciální práce: - sledování posunů a přetvoření objektů - zatěžovací zkoušky mostů - kontroly jeřábových drah

36 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže

37 Výběr realizovaných staveb občanské vybavenosti

38 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže komplexní stavební dodávky vzduchotechnika l elektroinstalace vzduchotechnika l elektroinstalace

39 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže MORYS s.r.o. v roce 2011 HV (tis.Kč) 936 TRŽBY (tis.Kč) 372 024 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 365 409 AKTIVA (tis.Kč) 145 636 zaměstnanci 62 rentabilita tržeb % 0,252 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 6 000,4

40 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže MORYS s.r.o působí na trhu od roku 1991 Nosný program společnosti tvoří:  komplexní stavební dodávky bytové, občanské i průmyslové výstavby  dodávky, montáž, údržba a servis vzduchotechnických zařízení, systémů ochlazování budov a elektroinstalací  vypracování projektové dokumentace  vlastní výroba komponentů pro vzduchotechniku V roce 2010 a 2012 firma rozšířila svoji činnost o prodej zboží:  v roce 2010 založila divizi prodeje komponentů vzduchotechniky  v roce 2012 založila divizi prodeje barev

41 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Firma MORYS s.r.o. sídlí v Ostravě, aktivity v oblasti Čech zajišťuje pobočka v Praze strana 41  v průmyslovém areálu Paskov realizujeme vlastní výrobu komponentů VZT  v současnosti firma zaměstnává více než 70 zaměstnanců, průměrný roční obrat činí 300 milionů Kč. Pobočka Praha Sídlo vedení společnosti Divize prodeje Výrobní závod Paskov PRAHA OSTRAVA PASKOV

42 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže strana 42 vedení společnosti vyhlásilo Politiku IMS, která zahrnuje celkové cíle systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, environmentálního systému managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému řízení BOZP dle ČSN OH SAS 18001:2008.

43 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Fakultní nemocnice Ostrava – dětské oddělení kino Radost v Havířově divadlo Petra Bezruče v Ostravě

44 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže kulturní dům Střelnice v Českém Těšíně městská sportovní hala v Havířově

45 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Rodinná společnost ze Zlína

46 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Navláčil stavební firma, s.r.o. v roce 2011 HV (tis.Kč) 18 615 TRŽBY (tis.Kč) 181 797 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 181 797 AKTIVA (tis.Kč) 78 601 zaměstnanci 46 rentabilita tržeb % 10,2 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 3 952,1

47 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže  Jsme na trhu od roku 1996  Za předpoklad dobré spolupráce považujeme kvalitní obchodní vztah  Slogan „…stavíme na referencích“ se stále snažíme naplňovat  Jméno naší rodiny v názvu firmy je veřejným závazkem, kterého se nebojíme  Specializujeme se na průmyslovou výstavbu

48 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže

49

50 Výrobní objekt a školicí středisko firmy KASKO

51 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Rekonstrukce historické budovy z konce 17. století na provozní budovu

52 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Výrobní hala pro 5M (Firma roku 2010)

53 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže

54

55 PRVNÍ STAVEBNÍ Chrudim a.s.v roce 2011 HV (tis.Kč) 650 TRŽBY (tis.Kč) 213 295 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 179 599 AKTIVA (tis.Kč) 100 760 zaměstnanci 176 rentabilita tržeb % 0,305 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 1 211,9

56 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. vznikla v roce 1992 z Okresního stavebního podniku se sídlem v Chrudimi. Akciová společnost představuje regionální stavební firmu se schopností zajišťovat komplexní výstavbu, a to nejen v místě sídla organizace, ale prakticky po celém území České republiky, což je navíc nutné z důvodu přetrvávajícho poklesu poptávky po stavebních pracích. Firma je schopna poskytovat rovněž projekční práce, disponuje vlastním parkem nákladních vozidel, jeřábů a zemních strojů pro provádění veškerých zemních prací.

57 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Stavební činnost je zastoupena středisky hlavní stavební výroby i prakticky všemi hlavními obory pomocné stavební výroby. O schopnosti PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. zajišťovat komplexní dodávky staveb v odpovídající kvalitě i požadovaných termínech svědčí rovněž pestrý výčet obchodních partnerů, mezi nimiž se vyskytují i zákazníci, se kterými spolupracujeme dlouhodobě, což nejlépe vypovídá o kvalitě a spolehlivosti poskytovaných služeb. Akciová společnost dlouhodobě vytváří zisk, byť jeho výše je z důvodu současné situace ve stavebnictví nižší než v předchozích letech a rovněž aktuální stav pracovníků je o zhruba 15 % nižší oproti skutečnosti roku 2011.

58 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Vodičkova vila v Chrudimi - rekonstrukce

59 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Nové Lhotice - posklizňová linka

60 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Výstavba provozního objektu JULISKA

61 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže

62 REVOLT s.r.o. v roce 2011 HV (tis.Kč) 529 TRŽBY (tis.Kč) 144 804 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 144 235 AKTIVA (tis.Kč) 41 150 zaměstnanci 20 rentabilita tržeb % 0,365 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 7 240,2

63 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Jsme firma, která klientům pomáhá hospodařit s energií. Zvyšujeme tak kvalitu vašeho bydlení a života. Zabýváme se revitalizacemi panelových domů, zateplováním budov, solárními systémy, tepelnými čerpadly, půdními vestavbami a střešními nadstavbami. Zajišťujeme kompletní služby pro klienty, kteří vyžadují profesionální přístup, špičkový servis, spolehlivost a vysokou kvalitu. Firmu jsme založili v srpnu 2003 a začali procházet prudkým rozvojem. Postupně jsme přijímali nové pracovníky a věnovali velkou péči jejich vzdělávání.

64 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Přehled nabízených služeb Revitalizace panelových domů  Zateplení střechy a fasády  Výměna oken i dveří  Rekonstrukce lodžií, balkonů a vstupních portálů  Hydroizolace spodní stavby  Výstavba předsazených lodžií  Elektroinstalace a vzduchotechnika  Voda – topení – plyn  Poradenství a konzultace Zateplování rodinných domů  Kontaktní a odvětrávané zateplovací systémy Solární systémy, tepelná čerpadla  Sestavy pro ohřev TUV i přitápění  Tepelná čerpadla Střešní nadstavby a půdní vestavby

65 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Karviná Jablunkov Mlýnská 35 Frýdek Místek Lískovecká

66 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže

67

68 motto: SaM - silnice a mosty na Vašich cestách

69 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže SaM silnice a mosty Děčín a.s. v roce 2011 HV (tis.Kč) 10 246 TRŽBY (tis.Kč) 211 318 TRŽBY za stav činnost (tis.Kč) 209 866 AKTIVA (tis.Kč) 78 685 zaměstnanci 105 rentabilita tržeb % 4,8 TRŽBY/zaměstnanci (tis.Kč) 2 012,6

70 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Historie vzniku společnosti se datuje od roku 1998. Od samého počátku existence společnosti je hlavní aktivitou firmy * provádění dopravních staveb, * rekonstrukce a opravy mostů, * zhotovování a opravy komunikací, * zpevněných ploch a silničních povrchů. Společnost působí v severních Čechách, ale svou spoluprací se sesterskou společností SaM silnice a mosty a.s. v České Lípě se podílí i na stavbách ve středních Čechách. V roce 2008 došlo ke spojení dvou samostatných akciových společností SaM silnice a mosty Děčín a. s. a SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. do jedné společnosti. Společnost SaM silnice a mosty Děčín a.s. tak nyní disponuje ve šluknovském výběžku svým odštěpným závodem.

71 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Společnost je tvořena týmem inženýrů, techniků a řemeslníků, znalých svého oboru, kterým se daří naplňovat v plné míře požadavky investorů jednak díky osvědčeným technologiím stavebních prací, tak i zaváděním nových progresivních technologií s využitím moderních materiálů, podpořených zavedením integrovaného systému managementu (ISM), který je tvořen třemi certifikovanými systémy: systémem managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 systémem environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 systémem managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008,

72 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Současné technické vybavení společnosti v kooperaci se společností SaM silnice a mosty a.s. v České Lípě umožňuje provádění silničních a mostních prací v celé šíři, včetně výroby a pokládky asfaltových směsí a výroby, dopravy a zpracování betonu. Našimi hlavními zákazníky jsou města a obce převážně v Ústeckém kraji a další veřejné i soukromé subjekty. Usilujeme o kvalitně odvedenou práci, dobré jméno společnosti a prosperitu.

73 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Krásná Lípa Křinické náměstí

74 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Mimoň - zámecký most

75 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže regenerace městského centra v Bělé pod Bezdězem

76 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže Přeložka silnice I/9 – MÚK Sosnová

77 nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže


Stáhnout ppt "Nejúspěšnější účastníci v XI. ročníku soutěže XI. Ročník soutěže prosince 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google