Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národy žijící na území Palestiny ve starověku  Přišli z Kavkazu, kolem roku 2000 př.n.l.  Oblast dnešního Turecka  Hl. město – Chatúšaš – velké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národy žijící na území Palestiny ve starověku  Přišli z Kavkazu, kolem roku 2000 př.n.l.  Oblast dnešního Turecka  Hl. město – Chatúšaš – velké."— Transkript prezentace:

1

2 Národy žijící na území Palestiny ve starověku

3

4  Přišli z Kavkazu, kolem roku 2000 př.n.l.  Oblast dnešního Turecka  Hl. město – Chatúšaš – velké hradby, Lví brána, chrámy citadely  Největší rozmach – 14.st.př.n.l. – vládce Šuppiluliumaš  Styky a boje s Egyptem  8. stol.př.n.l. – součást Asyrské říše, později Féničanů

5  Klínové  Inspirace v Mezopotámii  Rozluštil český vědec – Bedřich Hrozný

6  Největší obchodníci starověku  Mořský národ – zakládají městské státy podél úrodného Středomoří – S Afrika, Sicílie, Pyrenejský poloostrov, Sardinie  Často jsou pod nadvládou Egypťanů, Asyřanů, Peršanů  Od 4. stol.př.n.l. – součást Řecka

7  Městské státy – Tyros, Sidon, Kartágo, Cádiz, Kypr….

8  Na území kterých dnešních států se nacházely fénické kolonie?

9  Hláskové, hieratické  Používají znaky pouze pro souhlásky – nesnadné čtení  Př.: mlk lze číst jako Melk= králMalki= mé království Malak= vládneMalaku= vládli

10  Dějiny zachyceny v Bibli – Starý zákon (Abrahám přišel do Kanáánu)  Kol. 1900př.n.l. – hebrejské kmeny Židů přišly ke Středozemnímu moři  Největší rozkvět v 10.st.př.n.l.  král David – sjednocení = vznik státu  král Šalamoun – velmi moudrý, po jeho smrti rozdělení na 2 části Judea (hl.m.Jeruzalém) a Izrael – (hl. město Samáří)  Často v zajetí jiných národů – Asyřanů, Babyloňanů, Peršanů, Řeků, Římanů

11  Monoteistické  Jediný bůh – Jahve  Soubor náboženských zákonů – tóra – Pentateuch – Starý zákon = 5 knih Mojžíšových – obsahuje i Desatero Božích přikázání  Kol. roku 0 rozdělení – judaismus a křesťanství

12  Nejdokonalejší starověké písmo  Hláskové – hebrejské

13

14  Národ z Kavkazu  V 6.s tol.př.n.l. – říši vytváří Kýros Veliký – dynastie Achajmenovců  Postupně zabírají území Médie, Lydie, Babylonu, Egypta  Hlavní město – Persepolis – dnešní Irán

15  Perský velkokrál  Rozšiřuje říši na východ – K Afgánistánu a Indu  Říše rozdělena na satrapie = provincie  6. – 4. století – válka s Řeky

16  Učení proroka Zarathuštry – boj mezi bohem a ďáblem Zarathuštry

17  331 př.n.l. – říši dobyl Alexandr Veliký  Po jeho smrti zabírají říši postupně Arabové  Dnes státy Irán, Irák, Afgánistán

18  Asi ve 13.století př.n.l. přišli Hebrejové ( Židé ) na území, kde vytvořili svůj stát, který nazvali……………….. Velmi známým králem byl …………….. Po smrti krále …………..se jednotné království rozdělilo na 2 části:………………….a…………………… V 1. století př.n.l. se stát Hebrejů stal součástí ………………… Židé věří v ……………… Jejich posvátnou knihou je ……………….

19  Asi ve 13.století př.n.l. přišli Hebrejové ( Židé) na území, kde vytvořili svůj stát, který nazvali Izrael. Velmi známým králem byl David. Po smrti krále Šalamouna se jednotné království rozdělilo na 2 části: Judsko a Izrael. V 1. století př.n.l. se stát Hebrejů stal součástí Římské říše. Židé věří v jednoho boha. Jejich posvátnou knihou je Bible – Starý zákon.

20 Vše staženo ke dni Obrázky:               Hudební odkaz:  Text: vlastní práce autorky


Stáhnout ppt "Národy žijící na území Palestiny ve starověku  Přišli z Kavkazu, kolem roku 2000 př.n.l.  Oblast dnešního Turecka  Hl. město – Chatúšaš – velké."

Podobné prezentace


Reklamy Google