Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověká Palestina 6. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověká Palestina 6. ročník."— Transkript prezentace:

1 Starověká Palestina 6. ročník

2 Starověká Palestina Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová
Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 – pravěk, starověk. SPN 2006. Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A STAROVĚK. SPN 2000. Bednaříková, J. a kol.: Dějepis – Pravěk a starověk. Nová škola 2007. Cisholmová, J. a Millardová A.: STAROVĚKÉ CIVILIZACE školní encyklopedie. Nakladatelství Václav Svojtka 1998.

3 Starověká Palestina a Egyptem rozkládá se mezi Sýrií

4 Kanaán. Od dávných dob bylo území osídleno Kananejci  odtud
také starověký název Kanaán.

5 na toto území pronikat kmeny Hebrejců (Židů) a stalo se jejich vlastí.
Ve 13. století př. n. l. začaly na toto území pronikat kmeny Hebrejců (Židů) a stalo se jejich vlastí. upload.wikimedia.org/.../180px-Juda_izrael.jpg ŽIDÉ užívali společný jazyk = hebrejštinu věřili v jediného boha Jahveho zabývali se pastevectvím a zemědělstvím dobyli zaslíbenou zemi Kanaán a založili tam království

6 Dnešní název Palestina
Krátce po usazení Židů v Kanaánu začali na toto území, ale i na Egypt útočit „Mořské národy“ = mezi ně patřili i tzv. Pelištejci (Filištíni). Pelištejci se usadili při pobřeží Kanaánu a útočili na Židy. V boji s nimi se vyznamenal židovský vojevůdce Saul, a stal se tak 1. židovským králem. zivotopisyonline.cz/wp-content/img/saul.jpg

7 Po Saulovi nastoupil na trůn pastýř David.
zvítězil nad filištínským obrem Goliášem dostal se do sporu se Saulem  nucen uprchnout po Saulově smrti se postavil do čela židovského vojska a slavně nad Pelištejci zvítězil sklad.obrazku.cz/obr150663_005kralDavid.jpg img.ihned.cz/.../ vobr-64bR jpg

8 Král David si za své hlavní město zvolil Jeruzalém.
nejmocnějším a nejbohatším státem celé syrsko-palestinské oblasti img.ihned.cz/.../ vobr-64bR jpg

9 Moc království ještě více upevnil jeho syn Šalamoun.
Král Šalamoun se brzy proslavil svými moudrými rozhodnutími a lidé za ním přicházeli pro spravedlivé rady. Jednoho dne přišly k jeho dvoru dvě ženy a prosily o pomoc. První žena řekla: „S touto ženou žiji ve stejném domě. Před pár dny se nám oběma narodilo dítě. Její dítě zemřelo, ale ona ukradla to moje a nyní tvrdí, že patří jí.“ „Ne, to tvoje dítě zemřelo!“ vykřikla druhá žena. „Tohle dítě patří mně, poznám přece, že je moje!“ „Přineste mi meč!“ přikázal král Šalamoun jednomu ze svých strážců. Když ho muž donesl, král Šalamoun prohlásil: „A teď to dítě rozsekni na dvě poloviny a každé ženě dej jednu půlku.“ Jedna z žen zvolala: „Ano, zab to dítě, ať ho nemůže mít ani jedna z nás!“ Ale druhá žena zaprosila: „Můj pane, nezabíjej to dítě. Dej ho té druhé ženě a nech ho žít.“ Král Šalamoun poznal, že tohle je skutečná matka, a vrátil jí dítě. deti.vira.cz/_d/salamoun1.jpg

10 Král Šalamoun postavil v Jeruzalémě obdivuhodný chrám,
zasvěcený jedinému bohu Jahvemu. blog.sme.sk/blog/1141/164322/fotka5.JPG

11

12 jižní část – Judsko (HM – Jeruzalém)
Po Šalamounově smrti se židovské království rozpadlo na: severní část – Izrael (HM – Samaří) jižní část – Judsko (HM – Jeruzalém) - mezi oběma novými státy panovalo značné nepřátelství Toho v 8. století využila asyrská říše a dobyla Izrael, a tak toto království zaniklo. Judští králové si uchovali samostatnost, ale museli odvádět asyrským králům poplatky.

13 V 6. st. př. Kr. neodolal ani Jeruzalém (Judsko).
Babylonský král Nabukadnezar II. ho dobyl, jeho obyvatele zajal a odvlekl do Babylonu. Zničil také velký jeruzalémský chrám. tzv. babylonské zajetí Židů ekronika.olportal.cz/History/44.jpg

14 perský král Kyros Veliký Babylon a dovolil Židům
Roku 539 př. n. l. dobyl perský král Kyros Veliký Babylon a dovolil Židům vrátit se zpět do své vlasti a obnovit svůj chrám. persti-zide.navajo.cz/persti-zide-3.jpg V 1. st. n. l. se Judsko stalo římskou provincií. Chrám byl znovu zničen a mnozí Židé se rozptýlili mimo Palestinu. Tomuto rozptýlení se říká diaspora.

15 Náboženství Židé věří v jediného Boha (Jahve).
posvátnou knihou je hebrejská Bible – Starý zákon židovské náboženství se nazývá judaismus

16 Písmo Židé vytvořili jedno z nejdokonalejších písem ve starověku.
Abeceda má 22 písmen, většinou souhlásek.

17 Téma: Starověká Palestina - 6. roč.
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Starověká Palestina 6. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google