Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚK Malá Asie a Blízký východ Mgr. Jitka Moskvová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚK Malá Asie a Blízký východ Mgr. Jitka Moskvová."— Transkript prezentace:

1 STAROVĚK Malá Asie a Blízký východ Mgr. Jitka Moskvová

2 MALÁ ASIE   oblast nejstaršího zemědělství   vznikala opevněná města (např. Trója)   přírodní podmínky  náhorní roviny, pohoří a malé vodní srážky   v hornatějších oblastech se rozvíjelo pastevectví   oblast bohatá na nerostné zdroje   metalurgie  objev výroby železa

3   most mezi Egejskou oblastí, Balkánem a Asií   ve druhém tisíciletí př.Kr. se v Malé Asii objevují indoevropské kmeny  Chetité, …   ve střední a východní části Malé Asie vznikají obchodní centra   celá oblast Malé Asie zůstává dlouho rozdrobena

4 Chetité   kolem roku 1650 př.Kr. se začala v Malé Asii tvořit mocná říše Chetitů   centrem Chetitské říše bylo město Chattušaš   svou moc přechodně rozšířila až do Mezopotámie   Chetité ovládli Sýrii, kde roku 1274 př.Kr. zastavili postup Egypta  v bitvě u Kadeše   načas ovládli i Babylon

5   do války s Egyptem se dostali znovu na počátku 13. st.př.Kr.  uzavřeli první mezinárodní mírovou smlouvu   nakonec kolem roku 1200 př.Kr. podlehla náporu „mořských národů“ a poté i Asyřanům

6 BLÍZKÝ VÝCHOD FÉNIČANÉ   řecký název pro obyvatele území pod pohořím Libanon   též se jim říkalo Foiníčané   ve 3.-2. tisíciletí př.Kr. založili města SIDON, TYROS a BYBLOS,…   nejlepší stavitelé lodí, mořeplavci a obchodníci ve Středomoří   na lodích podnikali dlouhé obchodní plavby

7

8

9   úrodná půda, omezená rozlohou   pěstovali: obilí, olivy, víno, fíky,…   v horách měli ložiska mramoru, lignitu a železné rudy   z hlíny vyráběli červenou keramiku   největším bohatstvím byly libanonské lesy  borovice, cypřiše a cedry  na stavbu paláců, lodních stěžňů,…, vývoz do ciziny

10

11   k barvení látek používali PURPUROVĚ červené barvivo  z mořského plže OSTRANKY   FOINOS = odvozeno z řeckého foiniks = purpurově červený   vývoz látek do celého Středomoří

12   polyteistické náboženství  každé město mělo svá ochranná božstva   BAAL  ochránce plavby a obchodu

13   vymysleli HLÁSKOVÉ PÍSMO, tvořené 22 hláskami   pochází z 12. st.př.Kr.   poprvé bylo nalezeno na hrotech fénických šípů

14   FÉNICKÁ KOLONIZACE  při svých plavbách budovali opěrné základny, z nichž vznikaly stálé osady = KOLONIE   mezi všemi vyniklo KARTÁGO

15

16 SÝRIE a PALESTINA   Sýrie byla rozdrobena na několik desítek malých státečků  střídavě pod vlivem Egypta, Babylónie, Chetitů, Churitů a Hyksósů   při mořském pobřeží Palestiny se usadili nejprve Pelištejci (= Filištíni)   v polovině 13. st.př.Kr. přicházejí do Palestiny hebrejské kmeny  podmanily si Kananejce a vytvořily federaci proti Pelištejcům

17

18   v čele Hebrejů stáli náčelníci (zároveň soudci a kněží)  měli politickou, vojenskou i soudní moc   z bojů s Pelištejci známe Saula z kmene Benjaminova  stal se prvním hebrejským králem (končí doba soudců)   první STÁT s centrem v Jeruzalémě vytvořil král DAVID (1010 – 970 př.Kr.)

19   Davidův syn ŠALAMOUN se snažil upevnit politiku a obchodní styky s okolními státy (Egypt, Fénická města)   v době jeho vlády došlo k rozvoji obchodu   začala výstavba chrámů a paláců v Jeruzalémě   po smrti Šalamouna se hebrejský stát rozdělil na: severní  Izraelské království jižní  Judské království

20

21

22   Davidova dynastie vládla v Judském království do roku 587př.Kr.  Jeruzalém dobyt Babylóňany   Izraelské království  vyvráceno Asyřany   celá Palestina se dostala do babylónského zajetí   roku 539př.Kr. Novobabylónskou říši ovládl perský král KÝROS  dovolil Hebrejům návrat do Palestiny

23   pojmenování HEBREJCI je nahrazeno pojmem IZRAELITÉ a po návratu z babylonského zajetí ŽIDÉ   praotcem hebrejského národa byl ABRAHÁM   jejich náboženství jako první vyznávalo jediného boha  JAHVE   historie a kultura je známa především díky dochovaným písemným pramenům  Starý zákon (s Novým zákonem tvoří Bibli)

24 Ve Starém zákoně, posvátné židovské knize, kterou však uznávají také křesťané i muslimové, je možné se dočíst o stvoření světa, historii lidstva s důrazem na Izrael, vyvolený národ, dále jsou jeho součástí různé básnické a mudroslovné knihy a proroctví. Starý zákon nebyl napsán jako jedna kniha. Jde ve skutečnosti o soubor 73 knih, které byly napsány v různých dobách a jazycích, na mnoha místech a ve velmi odlišných situacích. Můžeme jej rozdělit na několik částí:  prvních pět knih Mojžíšových – tzv. Pentateuch (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium)  historické knihy (Jozue, Soudců, Rút, Samuelovy, Královské, Kronik, …)  básnické a mudroslovné knihy (Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní)  prorocké knihy (Izaiáš, Jeremiáš, Pláč, Ezechiel, Daniel, …)  deuterokanonické knihy (neuznávané Židy) (Júdit, Tobiáš, Moudrosti, Sírachovec,…)

25

26

27


Stáhnout ppt "STAROVĚK Malá Asie a Blízký východ Mgr. Jitka Moskvová."

Podobné prezentace


Reklamy Google